QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

KOMENTARZE I OPINIE

giełda

Za kilka lat największym wyzwaniem dla branży będzie pogodzenie efektywnego wykorzystania informacji o klientach i wymogów legislacyjnych...

giełda

Prezesi dużych spółek z największych światowych rynków wyrażają przekonanie, że wyjście z pandemii nie będzie oznaczało powrotu do normalności...

foto

Z opublikowanego 16 września 2020 r. projektu ustawy nowelizującej m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że najwięksi podatnicy będą...

foto

Ponad połowa małych i średnich firm skarży się, że ich klienci nieterminowo płacą za produkty lub usługi – wynika z badania „Zatory płatnicze” Krajowego Rejestru Długów...

giełda

Obszar technologiczny skupiony wokół budowy sieci 5G to jeden z elementów trwającej wojny handlowej między USA a Chinami...

giełda

Według danych Ministerstwa Zdrowia do tej pory w kierunku SARS-CoV-2 przebadano w Polsce już prawie 3 mln osób...

foto

Jaki wpływ miała pandemia i będący jej konsekwencją lockdown na postrzeganie wypoczynku na działce?

foto

Wysoka liczba zakłóceń w łańcuchach dostaw w wyniku pandemii Covid-19 spowodowała, że operatorzy logistyczni oraz ich klienci musieli zewrzeć szyki...

giełda

Temat pełnego oskładkowania umów zlecenia powraca jako przedmiot prac legislacyjnych. Wprowadzenie zmian w zakresie oskładkowania umów zlecenia...

giełda

Pandemia koronawirusa była dużym szokiem dla branży gastronomicznej – która została zmuszona do zamknięcia restauracji w modelu, w jakim działały dotychczas...

foto

Rządowe Centrum Legislacji przedstawiło 18 sierpnia plany nowelizacji ustawy o VAT oraz prawa bankowego. Pakiet nazwany przez Ministerstwo Finansów SLIM VAT...

giełda

Żeby dobrze prosperować w nowej rzeczywistości, banki będą potrzebowały większych niż dotychczas połączeń funkcji front, middle i back office. W obecnych...

foto

Z założeń do przygotowywanego obecnie przez Ministerstwo Finansów projektu ustawy dotyczącej zmian w podatkach dochodowych wynika, że wybrani...

foto

Ze specjalnego wydania badania CMO Survey w USA dowiadujemy się, że według większości marketerów zajmujących wyższe stanowiska w czasie pandemii...

giełda

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego i ta ocena pozostaje praktycznie...

foto

Z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawodawca wprowadził do przepisów dotyczących podatku u źródła kwestie dochowania należytej staranności przy weryfikacji warunków...

foto

Jeśli zdałeś maturę i chcesz uczyć się dalej w szkole policealnej lub na wyższej uczelni - nadal będziesz dostawać dostaniesz rentę rodzinną po swoim zmarłym rodzicu...

foto

9 września obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Urody. To dobra okazja do podsumowania działalności polskiego przemysłu kosmetycznego w ostatnim czasie...

giełda

Koronawirus mocno dał się we znaki światowej gospodarce i uderzył we wszystkie jej sektory. Lockdown dla wielu organizacji okazał się czasem próby, a w niektórych...

foto

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z dokumentów zakupowych jest nadrzędnym prawem podatnika, stanowiącym fundament zasady neutralności...

foto

W dobie pandemii Polacy wciąż czują się bardziej komfortowo ze zrobionymi zapasami, ale przestają być czujni i polować na okazję...

giełda

Budżet na 2020 rok w sposób naturalny się zdezaktualizował. Przez epidemię koronawirusa i idący za nią kryzys gospodarczy znacznie zwiększyły się wydatki skarbu...

foto

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy prawo budowlane wprowadza szereg rozwiązań mających na celu ułatwienie i przyśpieszenie procesu...

foto

W Polsce na 10 tys. miejsc pracy przypadają 42 roboty, podczas gdy europejska średnia sięga 114, co pokazuje ogromny potencjał wdrażania...

foto

Pozycja biur, mimo znaczącej roli pracy zdalnej, pozostaje niezagrożona. – Nie ma takiej przestrzeni, która mogłaby zastąpić...

giełda

Firmy z polskiego sektora MŚP wyraźnie różnią się między sobą podejściem do ekologii w biznesie i dbania o środowisko naturalne...

foto

Epidemia koronawirusa wywiera negatywny wpływ na wyniki działalności gospodarczej i nastroje większości przedsiębiorców. Choć duża część z nich jest zadowolona...

foto

Dane z rynków rozwiniętych pokazują, że w dłuższej perspektywie nieruchomości raczej drożeją, niż tanieją, a wzrost ich wartości przewyższa inflację. Spodziewana...

foto

Specjalne zasady opodatkowania VAT zostały przewidziane dla dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich...

foto

Wymieniane w Zintegrowanej Strategii Umiejętności kierunki działań, dla których to Ministerstwo Edukacji Narodowej jest kluczową instytucją...

foto

Węgiel kamienny to surowiec zamieszany w dwa sektory – wydobywczy i elektroenergetyczny. Problemy z węglem to więc po pierwsze kwestia kopalni. W Polsce...

foto

Split Payment, czyli mechanizm podzielonej płatności za faktury, obowiązuje w niektórych branżach od 1 listopada 2019 roku. Spotykał się on z krytyką...

foto

W Polsce rocznie produkuje się żywność o wartości ponad 250 mld zł. Szacuje się, że rocznie około 40% polskiej żywności jest lokowane na rynkach zagranicznych...

giełda

Rok 2021 przyniesie bardzo istotne zmiany na rynku wycen nieruchomości na potrzeby zabezpieczenia wierzytelności kredytowych banków. Dokładnie 30 czerwca 2021...

foto

3 mld zł rocznie traci polski budżet z powodu zysków sztucznie wytransferowanych poza granice kraju. Utracony kapitał trafia najpierw do krajów „przesiadkowych”...

foto

Duże zainteresowanie tarczami rządowymi sprawiło, że kontrole ich rozliczenia mogą potrwać do 2026 r. Wśród błędów grożących karami i odsetkami od zaległości...

giełda

Zastój gospodarczy i wysoki wskaźnik zwolnień wpłynął na ilość spływających do ZUSu składek emerytalnych. Będzie to miało wpływ na wysokość emerytur tych osób...

foto

W marcu 2018 roku nastała zakupowa rewolucja. Polacy po raz pierwszy nie poszli na zakupy w każdą niedzielę w związku z zakazem handlu. Dwa lata później, również...

giełda

Rząd ma pieniądze na wypłaty pomocowe dla przedsiębiorców i pracowników w ramach tarcz antykryzysowych. Są one zgromadzone na odpowiednich rachunkach...

foto

Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Są jednak pewne przypadki, w których zwolniona...

foto

Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Są jednak pewne przypadki, w których zwolniona...

giełda

Ostatnie lata sprzyjały usamodzielnianiu się dorosłych Polaków – wynika z szacunków HRE Investments. Jest pewne, że przez skutki epidemii rok 2020 nie będzie..

giełda

Zdecydowana większość Polaków (71 proc.) pozytywnie ocenia sytuację finansową swojego gospodarstwa domowego, a w opinii 58 proc. badanych pandemia...

giełda

Badanie wpływu epidemii koronawirusa na gospodarkę uwzględnia problemy i wyzwania, przed którymi stanęły gospodarstwa domowe. Stan finansów...

foto

Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Są jednak pewne przypadki, w których zwolniona...

giełda

Jak pokazuje kolejna odsłona badania Consumer Tracker, indeks niepokoju polskich konsumentów nadal pozostaje na relatywnie niskim poziomie...

foto

Sprzedaż nieruchomości jako dostawa towarów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług. Są jednak pewne przypadki, w których zwolniona...

giełda

Od początku epidemii SARS-CoV-2 niepokój polskiego konsumenta nie był na tak niskim poziomie jak obecnie. Mimo, że ogólny poziom lęku wśród Polaków zmniejszył...

giełda

Średnio co 39 sekund odbywa się atak hakerski na komputery z dostępem do sieci – wynika z danych podanych przez Security Magazine. Jednak nasze...

foto

Na potrzeby prowadzonej działalności przedsiębiorcy nabywają różnego rodzaju towary lub usługi. Zdarza się, że takie świadczenia są nabywane nieodpłatnie...

foto

Tworzenie spółek zależnych jest praktyką nieodłącznie towarzyszącą większości dużych, międzynarodowych podmiotów gospodarczych niezależnie od branży...

foto

Tworzenie spółek zależnych jest praktyką nieodłącznie towarzyszącą większości dużych, międzynarodowych podmiotów gospodarczych niezależnie od branży...

giełda

FPP oraz CALPE wskazują, że jeszcze w tym roku Polska ma obowiązek wdrożyć dyrektywę europejską dotyczącą m.in. rozszerzonej odpowiedzialności producentów...

giełda

Po blisko 7-proc. spadku gospodarczym w I kwartale kolejne trzy miesiące roku Chiny zaliczyły odbicie o 3,2 proc...

giełda

Z coraz mniejszymi obawami Polacy mierzą się z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. O 6 pp. spadł opracowany przez firmę doradczą Deloitte indeks niepokoju.....

foto

Szybki przepływ komunikatów, automatyzacja, czy relacje w świecie cyfrowym to tylko kilka z wyróżników współczesnego społeczeństwa złożonego...

foto

Swoboda obrotu gospodarczego oraz przepływu towarów umożliwia sprzedaż towarów w różnych krajach Unii Europejskiej bez większych barier. Zagraniczni...

giełda

76% przedsiębiorców uważa, że rząd prowadził w ostatnich miesiącach zdecydowanie za mały dialog ze środowiskiem biznesu. O tym, że brakuje jasnej strategii...

foto

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują w Polsce przepisy Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) 2018/1912 z dnia 4 grudnia 2018 r. dotyczące między innymi...

foto

Kryzys ekonomiczny wywołany pandemią koronawirusa wstrząsnął niejednym przedsiębiorcą. Zamrożenie gospodarki oznaczające w wielu przypadkach...

SPOTKANIA BIZNESOWE

PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Rozmowa z Przemysławem Krzeszowskim oraz Piotrem Wawrzynów o tym...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...