QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Prawo i finanse - Archiwum

Zestawienie najważniejszych dla przedsiębiorców zmian w prawie, jakie wniosą nowe przepisy od 1 stycznia 2016 roku przygotowane przez...

Dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa o wspieraniu polubownych metod rozwiązywania sporów...

giełda

Nie można rozwiązać umowy najmu tylko z powodu upadłości wynajmującego...

Marcin Kiepas

Niebawem zlikwidowana zostanie luka prawna, która dotychczas pozwalała „przedsiębiorczym” przyszłym mamom w łatwy sposób uzyskać...

foto

Prawo do bezpiecznych warunków pracy ma każdy osoba, która znajdzie zatrudnienie w firmie funkcjonującej na terytorium Polski – takie postanowienie...

foto

Polski biznes apeluje o rozwiązanie problemu z przepisami dotyczącymi przedawnienia zobowiązań podatkowych. Aktualnie liczne wyjątki...

foto

Zgodnie z definicją kary umownej – na mocy art. 483 § 1 kodeksu cywilnego – można zastrzec, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub...

Marcin Kiepas

Dłużnicy alimentacyjni muszą liczyć się z tym, że nieuregulowanie należności oznacza nie tylko wiele utrudnień związanych z wpisem do wszystkich...

foto

Wedle przeprowadzanych w ostatnich latach badań rynku, już około 15 mln Polaków przynajmniej raz w życiu zrobiło zakupy przez Internet. Dawne obawy...

foto

Czy w spółce z o.o. można upoważnić osobę trzecią, która nie jest członkiem zarządu, do podejmowania niektórych czynności? Czy spółka może podjąć...

giełda

Z różnych przyczyn – politycznych czy gospodarczych – zdarzają się sytuacje, że ktoś inny – bez woli, a czasem również wiedzy właściciela...

giełda

W długoterminowych umowach najmu powierzchni komercyjnych niejednokrotnie pojawiają się klauzule umowne przyznające najemcy prawo...

foto

Pojęcie rękojmi obejmuje ustawową, obligatoryjną odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne wobec kupującego...

Marcin Kiepas

Z dotacji unijnych korzysta obecnie wielu beneficjentów, a szeroko pojęte dopłaty w istotny sposób przyczyniają się do rozwoju sektora prywatnego...

foto

Ubezpieczenie od wad tytułu prawnego zaczyna być coraz częściej stosowane w naszym kraju. Ten sposób zabezpieczenia pozwala uniknąć finansowych...

foto

Jak wybudować dom na wydzierżawionej lub użyczonej, ale wciąż cudzej działce? Komu będzie przysługiwać własność działki z domem? A może dom...

foto

Umowa o dzieło jest stosunkiem cywilnoprawnym, w którym przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający...

foto

Kancelaria TaylorWessing e|n|w|c zaprezentowała ważną dla sektora e-commerce publikację...

obwodnica

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to wciąż najliczniejsza grupa przedsiębiorstw w naszym...

foto

W sytuacji, gdy pracownik zmarł w czasie trwania stosunku pracy bądź też w okresie pobierania po...

rynkepracy

Od 1 stycznia 2015 roku obowiązują nowe przepisy związane z ochroną danych osobowych. Zmiany...

pracownik umowa

Rozwiązanie umowy o pracę to dla pracodawcy każdorazowo spore wyzwanie. Trudno bowiem przewidzieć, jak zareaguje...

mama

W dalszym ciągu trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego...

umowa

Jeden podpis, a potem wiele problemów. W Polsce przybywa przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących mikrofirmy...

W sierpniu tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt zmian ustawy Prawo budowlane, którego głównym założeniem jest zlikwidowanie...

Jeżeli prowadzisz własną firmę istnieje ryzyko, że ktoś wykorzystuje jej własność intelektualną bez Twojej wiedzy. I czerpie z tego zyski. W dobie rozwoju...

Potocznie zwany jest inwentaryzacją, albo remanentem, fachowo określany spisem z natury składników...

Wchodząca w życie 25 grudnia br. nowelizacja ustawy o prawach konsumenta wprowadzi spore zmiany...

Relacja pomiędzy osobą inwestującą w daną spółkę a zarządem prowadzącym jej sprawy jest oparta na szczególnym zaufaniu do osób i umiejętności menedżerów...

Minęło już 17 lat od wejścia w życie ustawy o ochronie danych osobowych. Nadal...

Często zdarza się, że ani zasadność roszczenia, ani nawet prawomocny nakaz...

Przeprowadzenie remontu wymaga spełnienia wymagań narzuconych przez powszechnie obowiązujące prawo. Niekiedy nie zdajemy sobie sprawy, że nie można remontu...

Mimo iż już wcześniej orzecznictwo kierowało się w stronę ułatwienia uzyskania danych...

Dla wielu polskich przedsiębiorców bolączką jest konieczność zapłaty VAT od wystawionych faktur, za które nie otrzymali zapłaty...

Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 1984 r o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej...

Specjalna strefa ekonomiczna (SSE) jest wydzielonym administracyjnie obszarem...

Czy warto założyć księgę wieczystą dla spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu? Odpowiedź brzmi oczywiście tak! Księga wieczysta to rejestr publiczny...

Szczególny sposób ochrony pracownika, który uległ wypadkowi dotyczy nie tylko sytuacji gdy ma on miejsce...

Przełom sierpnia i września to gorący czas dla osób, które rozpoczynają studia z uwagi na poszukiwania lokalu...

Źródłem polskiego prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jego...

Na wniosek wierzyciela, w dniu 29 lutego 2012 roku zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. W związku z...

Na wszystkich jednostkach podlegających obowiązkowi wpisu...

Obowiązki najemcy w przedmiocie napraw wynajmowanego lokalu określa art. 6B Ustawy...

W Polsce nie można zalegalizować związku partnerskiego, a co za tym idzie niemożliwe jest prawne uregulowanie podziału majątku...

Czy planując sprzedaż pamiątek czy lodów na plaży trzeba mieć działalność gospodarczą...

W dobie urządzeń mobilnych i nawału obowiązków, tysiące razy dziennie zdarza się, że ktoś wysyła przelew w pośpiechu, nie sprawdzając...

Rok od wprowadzenia nowych przepisów rodzicielskich szykują się kolejne zmiany. Wszystko za sprawą głośnego przypadku...

Plaża, słońce i pełen relaks na urlopie? Niekoniecznie. Piękne chwilę mogą okazać się bardzo ulotne – zwłaszcza jeśli Twój pracodawca...

Inwestycje to przede wszystkim aktywa finansowe, nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne, które służą osiągnięciu korzyści ekonomicznych...

Sprawy odszkodowawcze lub dotyczące zwrotu nieruchomości w związku z mieniem przejętym na rzecz Skarbu Państwa na mocy Dekretu trwają...

Przed 23 października 2011 roku spadkodawca nie mógł rozrządzić w testamencie na wypadek śmierci konkretnym przedmiotem. Dopiero od dnia 23 października 2011 roku...

Zgodnie z art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, pełnoletnie dziecko ma prawo do alimentów ze strony rodziców w sytuacji, gdy nie jest jeszcze w stanie utrzymać się...

Jednym z podstawowych obowiązków w kontaktach z urzędami jest dotrzymywanie wyznaczonych terminów. Nie inaczej wygląda to w kontekście składania rocznego zeznania...

Jeszcze jakiś czas temu, kiedy do sporządzenia PIT-u wszyscy używali kalkulatora i długopisu, w zeznaniach często pojawiały się błędy. Obecnie spora...

Skłonność do zaniżania odpisów aktualizujących należności lub też próby uniknięcia jego utworzenia pojawiają się w spółkach dość często. Jednak zgodnie z artykułem 28 ust.1...

Rozliczenie roczne wiąże się nie tylko ze sporządzeniem i złożeniem odpowiedniego formularza. Oprócz...

Od 1 stycznia 2014 roku weszło w życie wiele zmian w przepisach podatkowych. Jedną z istotniejszych modyfikacji dokonano w obszarze wystawiania...

Gościem specjalnym Warsztatu Arbitrażowego organizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej będzie James Freeman z brytyjskiego oddziału kancelarii...

Większość przedsiębiorców rozpoczynających działalność nie musi od razu rejestrować się jako VAT-owcy, mogą bowiem skorzystać ze zwolnienia...

Zdarza się, szczególnie w okresie trwania postępowania rozwodowego, że relacje pomiędzy współmałżonkami są trudne. Oczywiście najbardziej tracą na tym dzieci...

Co zrobić gdy treść faktury jest inna, niż życzy sobie tego nabywca? W jakich przypadkach można interweniować? Czy sprzedawca zawsze musi wystawić fakturę korygującą?

Właścicielom nieruchomości przymusowo wysiedlonych w latach 1944-1952 (na mocy tzw. układów republikańskich z 1944 roku)...

Zdarza się iż osoby popadają w kłopoty finansowe, a osoby im najbliższe nie wiedzą tego, dowiadują się o tym dopiero na etapie postępowania spadkowego. W sytuacji, gdy długi spadkowe są znaczne...

Konieczność zapłaty kary umownej lub odszkodowania, obowiązek uiszczenia odsetek od zaległych zobowiązań czy przepadek wpłaconego zadatku...

Bolączką polskiej służby zdrowia są długie kolejki na różnego rodzaju zabiegi/operacje. Są to sytuacje bardzo frustrujące w szczególności dla ludzi...

W związku z kryzysem finansowym, którego najgorszą fazę podobno mamy już za sobą, wiele osób popadło w długi, czy to w wyniku złego inwestowania/ulokowania...

Obecnie nie jest niczym niezwykłym masowe korzystanie z usług medycznych, rekreacyjnych, księgowych etc...

Mieszkając w zabudowie wielorodzinnej, każdy powinien się liczyć ze zdarzającym się sporadycznie zachowaniami sąsiadów, które wykraczając poza...

Zachowek, jest instytucją prawa cywilnego, spełniającą w szczególności funkcję zabezpieczającą...

Interwencje medyczne każdego dnia ratują życie i zdrowie tysięcy ludzi. Czasem bywa jednak i tak, że zabieg...

Zima jak wiadomo potrafi zaskoczyć, a śnieg i lód często staje się przyczyną niespodziewanych wypadków. Może się wydawać, że temat nas nie dotyczy...

Zgodnie z art. 77 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) „Wysokość opłaty...

W związku z nieprawidłowo prowadzonym leczeniem osoby/pacjenci doznają różnego rodzaju uszczerbków na zdrowiu, a w skrajnych przypadkach...

Honoraria wypłacane zagranicznym artystom (na przykład muzykom lub aktorom) za występy odbywające się w Polsce podlegają...

Gdy sąsiad złoży wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej pozwolenia na budowę twojego domu, nadzór budowlany jest...

Na podstawie wydanego dekretu z 26 października 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy...

Własna firma? Dla wielu Polaków to nie problem. Jak wskazują dane PKPP Lewiatan w Polsce jeden podmiot gospodarczy powstaje co 22 sekundy. Warto...

Posiadanie nieruchomości, jej utrata, obrona konieczna, dozwolona samopomoc i powództwo o przywrócenie posiadania....

Co do zasady, emerytury otrzymywane od zagranicznych instytucji przez polskich rezydentów podatkowych stanowią przychód podlegający opodatkowaniu PIT...

Zdarzają się sytuacje, iż osoby w podeszłym wieku chcą „podzielić” zgromadzony majątek jeszcze za życia, by tym samym uniknąć ewentualnych...

O ogólnych zasadach dotyczących obowiązującej od 15 stycznia abolicji składek ZUS mówiło się sporo. Są jednak kwestie, które budzą pewne wątpliwości wśród samych zainteresowanych...

Co może zrobić właściciel nieruchomości władnącej, jeżeli faktyczne korzystanie ze służebności...

Coraz popularniejszą usługą związaną ze sprzedażą internetową staje się tak zwany dropshipping. Na czym polega...

Środki trwałe to składniki majątku (rzeczowe aktywa trwałe niezakwalifikowane do inwestycji) o przewidywanym okresie użyteczności...

Znane są przypadki pozostawiania dowodu osobistego w zastaw. Takie sytuacje występują np. gdy...

Założenie apteki wiąże się z obowiązkiem znalezienia lokalu, który będzie spełniał określone...

Jednym z wyznaczników ceny sprzedaży samochodu na rynku wtórnym jest jego przebieg...

Pomimo wykupionego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, każdy...

Wbrew pozorom w podróż służbową można wybrać się prywatnym samochodem. Pracownik ma prawo ubiegać się o zwrot kosztów...

Zgodnie z treścią przepisu art. 361 § 1 Kodeksu cywilnego „zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność tylko za następstwa...

Nie każdy zdaje sobie sprawę, że w przypadku chęci zakupu nieruchomości na której posadowiony jest słup energetyczny lub...

W mediach co jakiś czas pojawiają się informacje o problemach lokatorów z nowymi właścicielami...

W miejskim krajobrazie, w dużych aglomeracjach można dostrzec problem z brakiem miejsc postojowych, szczególnie przy...

Jak pokazują dane Polskiego Związku Faktorów (PZF), w ostatnim roku wartość obrotów na rynku faktoringu wyniosła ponad 100 mln zł i w porównaniu...

Zgodnie z wolą Ustawodawcy, wyrażoną w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym...

W erze poczty elektronicznej, którą w relacjach zawodowych i biznesowych wykorzystujemy na co dzień, pojawiają się...