QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

PRAWO I KSIĘGOWOŚĆ

foto

W podpisanej przez Prezydenta nowej ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe...

foto

Z doniesień prasowych wynika, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju przygotowuje projekt zmiany ustawy o gospodarce nieruchomościami...

foto

Zdarza się, że zakupiona przez inwestora działka nie posiada odpowiedniego dostępu do drogi publicznej. Mowa tu zarówno o całkowitym braku możliwości...

foto

Zakup nieruchomości stanowiącej zabytek w rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami...

foto

Jeśli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna, to za jej zobowiązania podatkowe całym swym majątkiem będą odpowiadać solidarnie...

giełda

Inwestycje związane z prowadzeniem prac budowlanych na terenach przemysłowych są wyjątkowo narażone na szkody środowiskowe. Zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”...

foto

Nawet najlepiej wynegocjowane umowy i najsprawniejsi menedżerowie nie są w stanie zapewnić stuprocentowej gwarancji bezkonfliktowego prowadzenia biznesu...

foto

Obecnie obowiązujące prawo stanowi, że za mienie pochodzące z przestępstwa należy uznać nie tylko rzeczy, które mogły zostać nabyte przez sprawcę...

foto

Monitoring w miejscu pracy, aby był legalny, musi być prowadzony w zgodzie z prawem oraz poszanowaniem godności...

foto

Według doniesień prasowych Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad projektem nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną...

giełda

Definicje gier hazardowych, w tym gier na automatach zawarte w niedawno znowelizowanej ustawie hazardowej budzą kontrowersje interpretacyjne...

foto

W długoterminowych umowach najmu powierzchni komercyjnych...

foto

System podatkowy w Polsce jest złożony, dlatego podatnicy...

foto

W połowie czerwca weszła w życie nowelizacja zaostrzająca przepisy dotyczące...

foto

Know-how jest swoistą „walutą gospodarki opartej na wiedzy”. W celu osiągnięcia...

foto

Sąd Najwyższy w uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego Izby...

foto

Resort infrastruktury i budownictwa kontynuuje prace...

foto

Trybunał Sprawiedliwości UE przyznał każdej osobie „prawo do bycia zapomnianym”, tj. prawo do żądania...

foto

6 marca 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny podjął uchwałę...

Paweł Grubiak

W jakim zakresie pracodawca może zbierać informacje o swoim przyszłym pracowniku...

giełda

18 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Postępowania Cywilnego, wprowadzająca...

foto

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad rządowym projektem ustawy zmieniającej przepisy...

stacja benzynowa

Firmy w Polsce pierwszy raz przygotowują się do skorzystania z ulgi na badania i rozwój...

foto

NW maju 2016 roku Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało...

foto

W Sejmie trwają prace nad projektem ustawy mającej...

giełda

Po 20 latach prawo własności nieruchomości pozostającej w użytkowaniu wieczystym osoby trzeciej nabywa posiadacz samoistny...

Zespół prawników Kancelarii Taylor Wessing w Warszawie, przygotował zestawienie najważniejszych zmian z zakresu podatków i prawa...

giełda

Większość wierzycieli i dłużniķów nie jest wciąż świadoma, że...

giełda

Projekt ustawy o przekształceniu współużytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na...

giełda

Resort finansów zamierza objąć mechanizmem odwróconego obciążenia podatkiem od towarów i usług (VAT) również 47 typów usług budowlanych...

giełda

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami, co dwunasty Polak był lub jest ofiarą stalkingu czyli nękania . Odmianą tradycyjnego stalkingu...

giełda

W ostatnich latach spore problemy interpretacyjne budziła kwestia opodatkowania przenośnych kontenerów, które są wykorzystywane...

giełda

Zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 roku prawo pierwokupu nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako las...

giełda

Po zakończonym w dniu 1 maja 2016 okresie przejściowym po akcesji Polski do UE cudzoziemcy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego2...

giełda

Organy władzy samorządowej – prezydenci Warszawy oraz Krakowa – wydali stosowne akty prawne dotyczące korzystania z nieruchomości...

Jednym z dobrowolnych ubezpieczeń, jest ubezpieczenie mienia dla firm. Prowadzenie działalności gospodarczej obciążone jest ryzykiem...

giełda

Jak sprawnie przygotować się do nowych obowiązków informacyjnych po 3 lipca 2016 roku? Co stanowi informację poufną? Jakie informacje poufne spółka może opóźnić?...

giełda

Przepisy nowelizacji pozostawiają furtkę do obrotu ziemią z pominięciem prawa pierwokupu...

giełda

Powszechną praktyką jest podpisywanie protokołu zdawczo-odbiorczego w momencie zawarcia umowy leasingu, gdy jej przedmiot nie został...

giełda

Posiadanie statusu pracodawcy wiąże się bezpośrednio z wieloma obowiązkami i powinnościami. Istotna część z nich związana jest...

giełda

E-sąd to nic innego jak wydanie przez sąd elektronicznego wezwania do zapłaty mającego moc orzeczenia sądowego. Stosowane jest w mało...

giełda

Osoba małoletnia może odziedziczyć długi, jeśli jej przedstawiciel ustawowy nie złoży odpowiedniego oświadczenia. Długi te nie mogą być jednak...

giełda

Dochodzenie wierzytelności na drodze sądowej należy do złożonych i długotrwałych procedur. W trakcie postępowania sądowego z przyczyn...

giełda

Przy rozliczeniach podatku od nieruchomości podatnicy, którzy posiadają grunty czy budowle leżące na terenie różnych gmin, muszą...

giełda

Weryfikacja cen transferowych służących tzw. optymalizacji podatkowej jednym z priorytetów MF w 2016 r...

giełda

Baker Tilly Poland przedstawia zmiany w ordynacji podatkowej w 2016 roku...

giełda

Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych, nowe zasady naliczania odsetek od zaległości podatkowych, wprowadzenie zasady rozstrzygania...

foto

Zmiany w prawie budowlanym – które w znaczącej części weszły w życie z dniem 28 czerwca 2015 roku – są istotną szansą na...

BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...