QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Inflacja CPI w maju wzrosła do 2,5% r/r z 2,4% r/r w kwietniu i była dokładnie w celu NBP. Finalny wynik był zgodny z szybkim szacunkiem GUS. Na wzrost inflacji wpłynęły...

giełda

Możliwy stał się scenariusz, że w tym roku Fed nie obniży stóp procentowych i akurat pod tym jednym względem postąpi podobnie jak RPP. To jeszcze nie jest scenariusz...

giełda

Po danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej za marzec 2024 zdecydowaliśmy się po raz kolejny obniżyć prognozę wzrostu PKB za 1kw 2024...

foto

Wysoka dynamika inflacji bazowej, która wynika głównie z czynników krajowych i jest efektem wzrostu wynagrodzeń oraz niezaspokojonego popytu, będzie nakręcała...

foto

W aż 8 dużych działach gospodarki Polska uplasowała się w unijnym TOP3 pod względem skali wzrostu od 2004 roku...

giełda

Wskaźnik PMI w przetwórstwie w kwietniu spadł zaskakująco silnie, do 45,9 pkt. z 48,0 pkt. w marcu (kons. 47,8 pkt., PKOe: 48,0 pkt.). Do najgłębszego od lipca 2022...

giełda

Dołek krajowej inflacji za nami. Według wstępnego szacunku inflacja wzrosła w kwietniu do 2,4% r/r, nieznacznie wyżej od naszej prognozy (2,3%) oraz niżej od...

giełda

Ceny znów rosną szybciej, polska inflacja za kwiecień to 2,4%. Oddala się perspektywa obniżek stóp procentowych i dotyczy to także innych banków centralnych, które...

giełda

Mieszane uczucia – tymi dwoma słowami można by podsumować wnioski z najnowszej edycji Szybkiego Monitoringu (SM) NBP – kwartalnej publikacji...

foto

Choć przez 20 lat obecności w UE Polskę pod względem tempa wzrostu PKB wyprzedziła tylko Irlandia i Malta, to jednak polska gospodarka ma jedną wielką...

giełda

To nie tak miało wyglądać – marcowa dynamika podaży pieniądza M3, po przyspieszeniu w 2023 r. i stabilnym początku roku, miała wynieść 7,8% r/r...

giełda

Do wczorajszych gorszych od oczekiwań marcowych danych o produkcji przemysłowej dołączyła dziś lekko rozczarowująca sprzedaż detaliczna. Obniża to nasza...

giełda

Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła w ujęciu realnym o 6,1% r/r, podobnie jak w lutym. Dane, chociaż silne, były nieco gorsze od oczekiwań (PKO: 7,0% r/r, kons...

giełda

Ogólnie rosnące koszty prowadzenia działalności gospodarczej otwierają ranking obecnych obaw mikroprzedsiębiorstw i małych firm...

giełda

Produkcja przemysłowa zaskoczyła mocno w dół - głównie za sprawą górnictwa i negatywnego efektu dni roboczych w przetwórstwie...

giełda

W marcu wynagrodzenia rosły w tempie 12% r/r. Odczyt był zgodny z oczekiwaniami, ale takie tempo płac nie jest spójne z utrzymaniem inflacji w celu. Z czasem...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2024 wyniosło 8408,79 PLN, a jego wzrost nominalny spowolnił do 12,0% (kons.: 12,1% r/r, PKOe...

giełda

W finalnym szacunku GUS zrewidował lekko w górę marcowy odczyt inflacji CPI do 2,0% r/r (flash 1,9%), zgodnie z naszymi wcześniejszymi oczekiwaniami...

mieszkanie

GUS zrewidował w górę odczyt inflacji za marzec do 2,0% r/r z 1,9% r/r wobec 2,8% w lutym. Rewizja wynikała m.in. z nieco mniejszego spadku cen żywności...

giełda

Inflacja CPI w marcu spadła do 2,0% r/r (wstępne dane 1,9% r/r) z 2,8% r/r w lutym. Tym samym w całym 1q24 inflacja wyniosła (średnio) 2,8% r/r, czyli była...

giełda

W lutym saldo bieżące bilansu płatniczego zaskoczyło negatywnie, a nadwyżka skurczyła się do 465 mln EUR ze zrewidowanych w górę 1742 mln EUR (z 1179 mln...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w Polsce pozostały bez zmian i wszystko wskazuje na to, że stopy w tym roku pozostaną na takim samym poziomie...

giełda

Wskaźnik PMI w przetwórstwie w marcu minimalnie wzrósł, do 48 pkt. z 47,9 pkt. w lutym (PKO: 47,9 pkt., kons.: 47,9 pkt.). Indeks utrzymuje się poniżej neutralnej...

giełda

Wstępny szacunek inflacji za marzec ponownie przyniósł lekkie zaskoczenie niższym odczytem od oczekiwań (1,9% r/r wobec konsensusu 2,1%). To tegoroczne minimum...

giełda

Inflacja CPI w marcu spadła do 1,9% r/r (PKO: 2,0% r/r, kons.: 2,1% r/r) z 2,8% r/r i po raz pierwszy od początku 2021 była niższa od celu NBP. Inflacja jest obecnie...

giełda

W opinii ekonomistów PKO Banku Polskiego wzrost realnych dochodów Polaków o 10 proc. przełoży się w 2024 r. na 4-procentowy wzrost konsumpcji, który w połączeniu...

giełda

Polska najlepiej spośród wszystkich nowych państw członkowskich regionu wykorzystała dwie dekady obecności w strukturach UE – zarówno w wymiarze...

giełda

Deflacja cen w przemyśle i ogólnie słabsza koniunktura w końcówce roku przełożyły się na pogorszenie wyników firm niefinansowych w 4q23. Podobnie jak w 3q23 roczna...

giełda

Podaż pieniądza M3 w lutym wzrosła o 7,4% r/r (kons. 7,1% r/r, PKOe: 6,9% r/r), wobec 7,7% r/r. Miesięczny wzrost był silniejszy od wzorca sezonowego. W strukturze...

giełda

Inflacja zmniejszyła się w lutym do 2,8% r/r. Sukces jest jednak skromny, skoro porównujemy wzrost cen do sytuacji sprzed roku, gdy w lutym 2023 r. inflacja...

giełda

Można śmiało powiedzieć, że eldorado i rozpasanie budżetowe w naszym kraju, które miało miejsce od kilku lat, czas kończyć. I można rozumieć, z czego to wynikało...

giełda

Sprzedaż detaliczna w lutym ponownie zaskoczyła pozytywnie i wzrosła w ujęciu realnym o 6,1% r/r (PKO: 5,1% r/r, kons.: 4,6% r/r), po wzroście o 3,0% r/r...

foto

W najbliższych tygodniach będzie gotowy projekt ustawy o opodatkowaniu wyrównawczym jednostek wchodzących w skład międzynarodowych i krajowych...

giełda

Produkcja przemysłowa w lutym wzrosła o 3,3% r/r po wzroście o 2,9% r/r w styczniu (przed rewizją 1,6% r/r), silniej od oczekiwań (kons. 2,4% r/r, PKOe: 1,6% r/r). Wsparciem...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2024 wyniosło 7978,99 PLN, a jego wzrost minimalnie przyspieszył do 12,9% r/r z 12,8% r/r w styczniu...

giełda

Inflacja CPI w styczniu wyniosła 3,7% r/r (vs 3,9% r/r we wstępnych danych), a w lutym 2,8% r/r (kons.: 3,2% i PKO: 3,3% r/r). W lutym, pierwszy raz od marca 2021...

giełda

Silne przepływy migracyjne to jeden z szoków, które w ostatnich latach istotnie wpłynęły na krajową gospodarkę. Postanowiliśmy zebrać w jednym miejscu wyniki...

giełda

Marcowa projekcja inflacji i PKB zakłada zdecydowanie niższą ścieżkę inflacji niż projekcja listopadowa, a w horyzoncie projekcji (4q26) inflacja CPI wraca do celu...

foto

Po miesiącach spadku inflacji przed nami okres wzrostu jej dynamiki. I prawdopodobnie także oczekiwań inflacyjnych. Podstawowe stopy procentowe NBP zapewne przez...

giełda

Europa stoi przed ogromnymi wyzwaniami w zakresie konkurencyjności w dynamicznie zmieniającym się świecie. Jeśli działania na szeroką skalę w kluczowych...

giełda

Cena pszenicy jest ponad dwukrotnie niższa niż przed dwoma laty. To wówczas była rekordowo droga, po wybuchu wojny w Ukrainie. Jednak nie ta wojna jest...

giełda

RPP, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe bez zmian, w tym stopę referencyjną na poziomie 5,75%. Tym samym parametry polityki pieniężnej nie...

giełda

RPP utrzymuje stopy procentowe bez zmian i jest to kontynuacja polityki od października, kiedy to dokonano ostatniej zmiany stóp procentowych. Dzisiejsza decyzja...

giełda

Apogeum oczekiwań co do tempa i skali poluzowania monetarnego w głównych gospodarkach przypadło na początek roku. Panowały wówczas przede wszystkim...

giełda

Dojście do niskiej inflacji wymaga kontraktu społecznego, który jest jak umowa widmo, a realizowany jest głównie wysiłkiem banku centralnego, bo NBP jest...

giełda

Wskaźnik PMI w przetwórstwie w lutym nieoczekiwanie wzrósł do 47,9 pkt. z 47,1 pkt. w styczniu (PKO: 46,9 pkt., kons.: 47,0 pkt.). Chociaż indeks utrzymuje się poniżej...

giełda

PKB w cenach stałych roku poprzedniego w 4q23 wzrósł o 1,0% r/r, zgodnie z wcześniejszym szybkim szacunkiem. W ujęciu kwartalnym (po odsezonowaniu) poziom PKB...

foto

Polska jako pierwsza i na największa skalę doświadczyła wzrostu niewypłacalności – stąd ich skok już za nami, ale wrażliwość (zwłaszcza MSP) utrzymuje się...

foto

Rok 2023, pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego, nie przyniósł gwałtownego pogorszenia zagregowanej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw...

giełda

Schemat zakupowy Polaków z 2023 roku ograniczał się do produktów pierwszej potrzeby – czyli lekarstw, odzieży, obuwia i żywności. Obecnie ten schemat...

giełda

Ostatnie kilkanaście miesięcy to okres wyraźnej aprecjacji złotego. Od apogeum słabości złotego w październiku 2022 nasza waluta umocniła się do teraz o 11,5%...

giełda

Sprzedaż detaliczna w styczniu zaskoczyła pozytywnie i wzrosła w ujęciu realnym o 3,0% r/r (PKO: 0,9% r/r, kons: 1,4% r/r) po spadku o 2,3% r/r w grudniu. W ujęciu...

giełda

Podaż pieniądza M3 w styczniu wzrosła o 7,7% r/r, a jej dynamika wyhamowała nieco silniej od oczekiwań (kons.: 7,9% r/r, PKOe: 8,0% r/r) z 8,5% r/r w grudniu. W styczniu...

giełda

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,6% r/r wobec spadku o 3,5% r/r w grudniu. Skala poprawy była słabsza od oczekiwań (kons.: 3,1% r/r, PKOe: 4,1% r/r)...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 wzrosło o 12,8% r/r (vs 9,6% r/r w grudniu 2023) i wyniosło 7768,35 PLN. Skala wzrostu...

foto

Europejski rynek edtech jest niezwykle dynamiczny i rośnie w tempie 14% rocznie. Do 2027 roku jego wartość ma się potroić i wynieść 60 mld dolarów. To ogromna szansa...

giełda

Inflacja CPI w styczniu wyraźnie spadła, do 3,9% r/r wobec 6,2% r/r w grudniu. Skala dezinflacji była silniejsza od większości rynkowych prognoz (kons.: 4,2% r/r) i bliska...

giełda

PKB w 4q23 wzrósł o 1,0% r/r po wzroście o 0,5% r/r w 3q23, a jego dynamika kształtowała się w dolnej części przedziału wyszacowanego na podstawie danych...

giełda

Schemat zakupowy Polaków z 2023 roku ograniczał się do produktów pierwszej potrzeby – czyli lekarstw, odzieży, obuwia i żywności. Obecnie ten schemat...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami w grudniu saldo rachunku obrotów bieżących wyraźnie się obniżyło i odnotowaliśmy na nim pierwszy od kwietnia deficyt, sięgający 24 mln EUR...

giełda

Ropa naftowa drożała w ostatnich dniach stycznia. Czy będzie podbijać inflację w stopniu niepokojącym banki centralne? I co z cenami na polskich stacjach paliw?

giełda

W najbliższych dekadach czeka nas intensyfikacja konfliktów handlowych i militarnych, wielkie fale migracji, wyścig o wodę i metale potrzebne w transformacji energetycznej...

giełda

Wyniki PKB za 2023 przyniosły spore rozczarowanie. Wzrost gospodarczy wyniósł tylko 0,2% wobec 5,3% w 2022 i był istotnie niższy niż oczekiwania formułowane...

giełda

Zdaniem ekspertów, polski przemysł ma szanse wrócić na ścieżkę wzrostu. Czy rzeczywiście możemy spodziewać się większych inwestycji oraz odbicia w krajowej...

foto

W najnowszym raporcie CMS Emerging Europe M&A 2023/24, opublikowanym we współpracy z EMIS, odnotowano, że rynki wschodzącej Europy wykazują...

giełda

Wraz ze spadkiem popytu od 2022 r. większość sektorów produkcyjnych boryka się z nadmiarem zapasów...

giełda

Zakłócenia w żegludze po Morzu Czerwonym i Kanale Sueskim i napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie to niepokojące...

giełda

Dynamika agregatu monetarnego M3 w grudniu przyspieszyła do 8,5% r/r (PKO: 8,0% r/r, kons: 8,3% r/r) z 7,6% r/r w listopadzie, przebijając zarówno nasze jak i rynkowe...

giełda

Sytuacja jest o wiele lepsza niż przed rokiem, nie żyjemy w zagrożeniu zimowym kryzysem energetycznym. Gaz jest znacznie tańszy, choć jednocześnie dwukrotnie...

giełda

GUS zdecydował się w tym miesiącu na opublikowanie niemal wszystkich danych miesięcznych z polskiej gospodarki w jednym momencie. Jest to dobra okazja...

giełda

Sprzedaż detaliczna w grudniu ponownie zaskoczyła negatywnie i spadła o 2,3% r/r, po spadku o 0,3% r/r w listopadzie (kons.: +1,2% r/r; PKO: +3,1% r/r). W ujęciu...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 wyniosło 8032,96 PLN, tym samym przeciętna płaca po raz pierwszy przekroczyła próg 8 tys...

giełda

Produkcja przemysłowa w grudniu spadła o 3,9% r/r wobec spadku w listopadzie o -0,3% r/r (rewizja z -0,7% r/r). To wynik lepszy od oczekiwań (-5,4% r/r). Główną...

giełda

Gospodarcze skutki ostatnich nadzwyczajnych szoków w większości wygasły, dlatego w scenariuszach prognostycznych na 2024 rok dla inflacji czy wzrostu gospodarczego...

giełda

W finalnym szacunku GUS zrewidował lekko w górę grudniowy odczyt inflacji CPI co oznacza, że rok 2023 kończymy inflacją na poziomie 6,2% r/r (flash 6,1%). W porównaniu...

giełda

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami GUS zrewidował grudniowe dane o inflacji CPI w górę, do 6,2% r/r z 6,1% r/r wg wstępnego szacunku. W ujęciu m/m ceny wzrosły...

giełda

Niemal wszystkie firmy z sektora MŚP w nowy rok weszły ze starymi obawami. Zaniepokojenie związane z prowadzeniem działalności w 2024 roku deklaruje...

foto

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sukcesywnie publikowała raporty dla siedemnastu sektorów polskiej gospodarki. Celem Branżowych Bilansów Kapitału...

giełda

Po trzech latach sztormów w gospodarce światowej wchodzimy w okres spokojniejszej pogody. Sądzimy, że rok 2024 będzie dobry dla polskiej gospodarki a 2025 nawet...

giełda

Poprawa bilansu płatniczego w listopadzie była spójna z oczekiwaniami. W listopadzie rachunek bieżący miał 1,325 mld EUR nadwyżki (PKO: 1,441; kons: 1,571)...

giełda

Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku i o 4 pkt. wyższy niż rok temu...

giełda

Rada Polityki pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych podczas pierwszego posiedzenia w tym roku. Oznacza to, że...

giełda

Produkt krajowy brutto w obecnym roku mocno przyspieszy, głównie za sprawą konsumpcji i inwestycji. Gorsze perspektywy rysują się...

giełda

Według wstępnego szacunku GUS, rok 2023 zakończyliśmy dalszym spadkiem krajowej inflacji CPI do 6,1% r/r z 6,6% w listopadzie. Odczyt okazał się dużym zaskoczeniem...

giełda

Dziś zamiast komentowania bieżących danych zdecydowaliśmy się wrócić do aspektu rachunków narodowych, który jest mało znany szerszej...

giełda

W grudniu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy. Przyspieszył też utrzymujący się od blisko...

giełda

Pandemia, kwestie środowiskowe, wojna w Ukrainie, pozrywane łańcuchy dostaw, sankcje gospodarcze i ogólnoświatowy kryzys to zaledwie część czynników, które...

giełda

Po silnym wzroście w listopadzie, jednym z wyższych w historii, wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie w grudniu obniżył się do 47,4 pkt. (z 48,7 pkt.) i tym razem...

giełda

Ostatnie lata to czas dużej zmienności w światowej gospodarce. Cały świat mierzy się ze skutkami pandemii COVID-19 czy też późniejszych napięć geopolitycznych...

giełda

Wśród tzw. rozszerzonej grupy najważniejszych walut na świecie na trzecim miejscu mamy złotego, który zyskał ok. 11% do dolara. Zwiększenie deficytu...

giełda

Krajowa gospodarka z nawiązką zrealizowała zakładany przez ekonomistów PKO Banku Polskiego kwartał temu scenariusz przebudzenia konsumenta i rozpoczęcia ogólnego...

giełda

Podobnie, jak miało to miejsce z produkcją przemysłową, listopadowa sprzedaż detaliczna również rozczarowała i jej dynamika również spadła do wartości lekko...

giełda

Wzrost podaży pieniądza M3 w listopadzie wyhamował do 7,6% r/r z 8,2% r/r w październiku. Już drugi miesiąc z rzędu dynamika M3 była niższa od oczekiwań...

giełda

Listopadowa produkcja przemysłowa rozczarowała, spadając o 0,7% r/r wobec prognoz wzrostu o 0,8% (i my, i konsensus byliśmy w tym samym, zbyt...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 7495,36 PLN i było o 11,8% wyższe niż przed rokiem. Lepszym od oczekiwań danym o płacach...

giełda

Produkcja przemysłowa w listopadzie spadła o 0,7% r/r (kons. +0,8% r/r, PKOe: +0,9% r/r) wobec wzrostu o 1,9% r/r w październiku, mimo jednego dnia roboczego...

giełda

RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, stopa referencyjna wynosi nadal 5,75%. Decyzja była zgodna z naszymi oczekiwaniami i konsensusem...

giełda

Ceny żywności spadły na świecie o 17%, co powinno sprzyjać zwalczaniu inflacji w wielu krajach. W Polsce ten efekt też już występuje, choć z opóźnieniem i może...

giełda

Wczoraj, równolegle z danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej GUS opublikował listopadowe odczyty koniunktury konsumenckiej i biznesowej. Jakich...

giełda

Będą bardzo wysokie podwyżki cen za gaz i energię elektryczną, jeżeli rząd nie zamrozi taryf. Za mrożenie też zapłacimy, nawet jeszcze więcej, w podatkach...

BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 625 bytes written, possibly out of free disk space in /www/qbusiness_www/www/qbusiness.pl/modules/News/action.default.php on line 482
giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA


Warning: file_put_contents(): Only 0 of 655 bytes written, possibly out of free disk space in /www/qbusiness_www/www/qbusiness.pl/modules/News/action.default.php on line 482
foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...