QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

foto

Żyjemy w świecie zerowych stóp procentowych, ale to musi się skończyć, wtedy odczujemy jak duże są koszty spłacania kredytów i długu budżetu państwa...

giełda

Minął rok od czasu, gdy koronawirus zaatakował Polskę. Podczas trzech kolejnych fal epidemii nasza gospodarka straciła już blisko 200 miliardów złotych. Szacuje się...

giełda

W marcu minął rok, od kiedy Polska walczy z pandemią. Dotknęły nas już 3 fale koronawirusa – które w różnym stopniu nasiliły kryzys zdrowotny i gospodarczy...

giełda

RPP nie wprowadziła zmian w parametrach polityki pieniężnej – stopach procentowych (stopa referencyjna: 0,10%), programie QE i kredycie wekslowym. Decyzja była...

giełda

Wyniki nowej ankiety przeprowadzonej przez NBP wśród przewodniczących komitetów kredytowych banków wskazują na kontynuację zmian w polityce kredytowej...

giełda

Nastawienie Rady Polityki Pieniężnej coraz mocniej odbiega od innych banków centralnych regionu i świata gospodarek wschodzących. Strategia rodzimych...

giełda

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie obniżył się w kwietniu do 53,7 pkt. z 54,3 pkt. w marcu. Ubiegły miesiąc przyniósł rekordowy wzrost zaległości produkcyjnych...

giełda

Indeks PMI dla krajowego przetwórstwa w kwietniu spadł do 53,7 pkt. (z 54,3 pkt. w marcu; poniżej oczekiwań). Pomimo spadku, poziom indeksu jest drugim...

giełda

Bardzo dużemu zróżnicowaniu nastrojów w poszczególnych sektorach towarzyszą równie spore rozbieżności w prognozach makroekonomicznych. W marcowej...

giełda

Kolejne zaskoczenie w danych inflacyjnych. Według wstępnego szacunku GUS (flash) w kwietniu CPI wzrósł o 4,3% r/r, przebijając najwyższe oczekiwania rynkowe...

giełda

Inflacja CPI kontynuuje rajd w górę. Według wstępnych danych w kwietniu wzrosła do 4,3% r/r (PKO: 4,1% r/r, kons.: 4,0% r/r). Inflację podbijały ceny paliw...

giełda

W marcu upadłość ogłosiło 47 firm – o 46,9 proc. więcej w porównaniu z lutym i o 14,5 proc. mniej niż w marcu ubiegłego roku.Liczba ogłoszonych restrukturyzacji...

giełda

Pomimo tarcz pomocowych wyraźny spadek zatrudnienia w zakwaterowaniu i gastronomii. Zniesienie obostrzeń pozwoli złapać oddech restauratorom i hotelarzom...

giełda

Z 7. edycji Barometru COVID-19, zrealizowanej przez EFL po roku od wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, wynika że nastroje w sektorze mikro, małych i średnich....

giełda

Nowe zamówienia przemysłowe w marcu wzrosły aż o 33,1% r/r, a zamówienia eksportowe aż o 37,7% r/r. Są to najwyższe wzrosty odpowiednio od grudnia 2016...

giełda

Wychodzenie z pandemii oraz kontynuacja ożywienia gospodarczego za Oceanem stają się faktem. Już w I kw. 2020 wzrost gospodarczy mógł w USA zbliżyć się...

foto

Inflacja w Polsce zwiększyła się w marcu do 3,2% r/r, wobec 2,4% w lutym. Była wyższa niż wynikało z rynkowego konsensusu analityków. Szybko rosnące...

giełda

Gospodarka zakończyła 1Q21 mocnym akcentem. W 2Q21 wyraźne przyspieszenie szczepień i znoszenie obostrzeń. W 2021 r. niezmiennie widzimy wzrost PKB...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w marcu spowolniło do 14,4% r/r (vs 16,3% r/r w lutym; PKO: 14,4% r/r; kons.: 16,1% r/r). W danych widoczne są efekty wysokiej bazy...

foto

Dynamika wynagrodzeń i produkcji sprzedanej przemysłu zaskoczyła analityków. Podobnie jak w USA mamy do czynienia z nową polityką na czas kryzysu...

giełda

Marcowa sprzedaż detaliczna również nie rozczarowała, rosnąc o 15,2% r/r w cenach stałych. Oczekiwania rynku plasowały się na poziomie 10,5% r/r, nasza nieco zbyt...

giełda

Sprzedaż detaliczna w marcu wzrosła realnie o 15,2% r/r (PKO: 9,4% r/r, kons.: 9,7% r/r). Wsparciem dla rocznej dynamiki był efekt bardzo niskiej bazy statystycznej...

giełda

W marcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 18,9% r/r, bijąc na głowę zarówno oczekiwania rynku (13% r/r), jak i naszą, najwyższą w stawce prognozę...

giełda

Wyniki produkcji przemysłowej za marzec przekroczyły najśmielsze oczekiwania. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 18,9% r/r vs 2,7% r/r w lutym...

giełda

W dalszym ciągu monitorujemy skutki gospodarcze obowiązujących obostrzeń.Dane wewnętrzne i zewnętrzne nie wskazują na znaczący spadek aktywności ekonomicznej...

giełda

Wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w 2020 r. jest najniższa od pięciu lat. Ich wartość spadła w stosunku do 2019 r. aż o 26,5%. A w konsekwencji...

giełda

Inflacja, która według GUS przekroczyła w marcu 3% oraz systematycznie rosnące ceny żywności w sklepach internetowych to czynniki, które wpłynęły na wzrost...

giełda

Kwiecień 2021 – Od Chin jako pierwszych ratujących świat po przejmujące od nich pałeczkę Stany Zjednoczone – światowy PKB wzrośnie o +5,1% w 2021 r....

giełda

Wczorajsza seria publikacji danych z amerykańskiej gospodarki była iście wybuchowa – na plus zaskoczyły niemal wszystkie z zaplanowanych publikacji, a jej obraz...

giełda

Barometr EFL na II kwartał br. wskazuje na wyraźną poprawę nastrojów wśród przedstawicieli sektora MŚP. Główny indeks wyniósł 52,8 pkt., o 3,5 pkt....

giełda

Spadek produkcji przemysłowej w strefie euro w lutym. Świetne wyniki polskiego przemysłu w ostatnich miesiącach to nie tyle struktura sektorowa, co produktowa...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami GUS potwierdził wstępny szacunek marcowej inflacji na poziomie 3,2% r/r. Ceny towarów wzrosły o 1,9% r/r, a ceny usług o 7,3%...

giełda

Pierwsze miesiące 2021 r. przynoszą utrzymanie się wysokiej nadwyżki na rachunku bieżącym. Na solidnym dodatnim poziomie utrzymuje się także saldo handlowe...

giełda

W kryzysie pandemicznym banki centralne szybko zwiększyły skalę ekspansji. Większą niż w poprzednim kryzysie rolę ogrywa polityka fiskalna. Decydenci będą chcieli...

giełda

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) Polskiego Instytutu Ekonomicznego i Banku Gospodarstwa Krajowego wyniósł w kwietniu 97,1 pkt., co oznacza wzrost...

giełda

Zgodnie z opublikowanymi wczoraj danymi, nowe zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w lutym o 1,2% m/m (wzrosty przypadały w całości na zamówienia...

giełda

Korzystny wyrok TSUE dotyczący podatku VAT ma ogromne znaczenie dla wielu polskich podatników. Wyrok ten otwiera furtkę podatnikom do wnioskowania...

foto

W Krajowym Planie Odbudowy nie zostały uwzględnione w odpowiedni sposób zalecenia Rady UE w sprawie krajowego programu reform z 2019 i 2020 roku. Reformy...

giełda

Słabości budownictwa towarzyszą dość dobre sygnały dotyczące inwestycji w maszyny i urządzenia. Inwestycje w I kwartale będą prawdopodobnie wciąż...

giełda

Stymulowanie inflacji przez państwo może podwyższyć wpływy do budżetu. Wraz ze wzrostem cen produktów i usług zwiększa się dochód państwa z podatku...

giełda

RPP nie wprowadziła zmian w parametrach polityki pieniężnej – stopach procentowych (stopa referencyjna: 0,10%), programie QE i kredycie wekslowym. Poziom...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (główna nadal na poziomie 0,10%)...

giełda

Wczoraj Eurostat opublikował dane o bezrobociu w krajach Unii Europejskiej. Stopa bezrobocia dla całej Wspólnoty nie zmieniła się wobec stycznia i wyniosła...

foto

Nie pierwszy już raz kraje południa, strefy euro, czy Unii Europejskiej ciągną w dół wyniki gospodarcze. Nie inaczej jest tym razem w przypadku Włoch, które niemal...

giełda

Pomimo znacznych różnic w tempie szczepień, kontynuowane jest ożywienie w najważniejszych gospodarkach. Pobieżny przegląd koniunktury w azjatyckim...

foto

Skutki bankructwa Archegos nie są jeszcze policzone. To jednak już potężny sygnał, że z powodu polityki banków centralnych koniunktura jest przegrzana...

giełda

Jak wynika z badania „Sektor MŚP w czasie pandemii – edycja III”, zrealizowanego przez UCE RESEARCH dla Grupy Kapitałowej DGA, obecnie przedsiębiorcy...

giełda

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł w marcu do 54,3, osiągając najwyższy poziom od początku 2018 r. Był to czwarty miesiąc z rzędu wzrostu tego...

giełda

Zamknięcie gospodarki wiosną 2020 roku przełożyło się na pierwszy od 30 lat spadek produktu krajowego brutto...

giełda

Według wstępnego szacunku GUS (flash) inflacja CPI wzrosła w marcu do 3,2% r/r, z 2,4% r/r w lutym. Za wyższy niż w poprzednim miesiącu poziom inflacji...

giełda

Inflacja CPI w marcu wzrosła do 3,2% r/r z 2,4% r/r w lutym (PKO i kons.: 2,9% r/r), za sprawą drożejących paliw oraz rosnących cen w kategoriach bazowych...

foto

Rząd wydaje pieniądze, a bank centralny skupuje rządowe obligacje. Ta polityka jest nie do utrzymania. Płacimy za nią wyższą inflacją, ale to nie wystarczy...

giełda

Pomimo niewielkiej poprawy ogólna ocena polskiego systemu podatkowego wśród firm pozostaje nadal na niskim poziomie i wynosi 2,18 pkt w pięciostopniowej skali...

giełda

Pandemia ograniczyła wydatki konsumpcyjne i spowodowała wzrost oszczędności. Odroczony popyt będzie kołem zamachowym ożywienia koniunktury...

giełda

Pomimo dywergencji ścieżek epidemii między USA zapowiadającymi 200 mln szczepień w II kwartale USA i wolno szczepiącą kontynentalną Europą, inwestorzy...

giełda

Ze względu na rekordową liczbę zakażonych i złą sytuację w służbie zdrowia do 9 kwietnia będą zamknięte przedszkola...

foto

Kończy się optymizm firm i pracowników na rynku pracy, a rosnące koszty kolejnych lockdownów mogą oznaczać pesymistyczny scenariusz dla rynku pracy...

foto

Trzydzieści lat temu, 26 marca 1991 r. w Asunción, Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj zawarły traktat o powstaniu Wspólnego Rynku Południa – Mercosur....

foto

Rząd zaostrza lockdown na terenie całego kraju. Od 27 marca zamknięte będą m.in. duże sklepy meblowe i budowlane, salony fryzjerskie i kosmetyczne. Rząd wciąż...

giełda

Indeksy PMI w Europie i USA wskazują na dynamiczną poprawę koniunktury w gospodarce światowej pod koniec 1Q21.Rekordowo szybka poprawa...

giełda

Nasz piątkowy komentarz do decyzji tureckiego banku centralnego okazał się mieć epilog szybciej niż przypuszczaliśmy – jeszcze tego samego dnia doszło...

giełda

Bezrobocie na koniec lutego 2021 roku wyniosło 6,5 %. Oznacza to, że wartość tego wskaźnika nie zmieniła się w stosunku do poprzedniego miesiąca - podał GUS...

foto

System podatkowy w Polsce od lat spędza przedsiębiorcom sen z powiek. Głównie ze względu na nieprzewidywalność danin, które co roku są powiększane i dodawane...

foto

Inflacja byłaby wyższa, gdyby nie osłabiły jej ceny żywności. Ceny żywności rosną w Polsce najwolniej od października 2016 r. Inflacja CPI zmniejszyła się w lutym do 2,4% r/r...

giełda

W 2019 r. 80 proc. polskiego eksportu trafiło na rynek unijny. Jednocześnie, aż 42 proc. importowanych do kraju towarów pochodziło spoza UE. Aby...

giełda

Kontynuacja poprawy nastrojów przedsiębiorstw w przededniu ponownego wprowadzenia obostrzeń epidemicznych. Nie widać oznak rozlewania się szoku...

foto

Roczna wartość towarów sprowadzanych z Chin do Polski w ciągu pięciu ostatnich lat wzrosła o ponad 50 proc. Styczniowe dane GUS pokazują, że pomimo gwałtownego...

foto

W Polsce trwa obecnie dyskusja o ratyfikacji unijnego Planu Odbudowy dla Europy. Duże firmy, które będą jednym z jego największych beneficjentów...

giełda

Relatywnie wolny początek programu szczepień w Europie sprawia, że rozprzestrzenianie się nowych, bardziej zaraźliwych, wariantów wiąże się z kolejną...

foto

Bardzo niskie stopy procentowe destabilizują rynek mieszkaniowy. Powodują bardzo szybki wzrost cen. To może dewastować gospodarkę, także po pandemii...

giełda

Po najnowszym posiedzeniu FOMC wstępna konkluzja brzmi: Fed pozwoli rozpędzić się do dowolnego poziomu zarówno gospodarce, jak i inflacji...

giełda

W lutym sprzedaż detaliczna spadła o 3,1% r/r w cenach stałych, co jest wynikiem lepszym od naszej prognozy (-4,1% r/r), ale słabszym od konsensusu...

giełda

Wyniki produkcji przemysłowej za luty rozczarowały. Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 2,7% r/r vs 0,9% r/r w styczniu (PKO: 4,4%; kons.:4,5%)...

giełda

W lutym produkcja sprzedana przemysłu przyspieszyła z 0,9 do 2,7% r/r, nieco poniżej naszych oczekiwań i konsensusu prognoz (odpowiednio, 4,8 i 3,8% r/r)...

giełda

Dziś GUS opublikuje lutowe dane z krajowego rynku pracy. Oczekujemy, że zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym spadło o -1,9% r/r, a płace...

giełda

Styczeń przyniósł w bilansie płatniczym (podobnie jak w innych danych z realnej gospodarki) odwrócenie grudniowych wyników. Spadki eksportu i importu, tak jak...

giełda

Wczoraj światło dzienne ujrzał pierwszy marcowy odczyt koniunktury z USA – dotyczący nastrojów w przemyśle w okręgu nowojorskim. Jego wynik okazał się...

giełda

Inflacja CPI obniżyła się w lutym do 2,4% r/r z 2,6% r/r w styczniu (dane zrewidowane). Rewizja styczniowego odczytu okazała się zgodna z naszymi...

foto

12,1% - o tyle w ciągu roku wzrosły w Polsce stawki za malowanie mieszkań. To prawie najwyższy wynik w Europie. Polacy budują i remontują na potęgę...

foto

Na koniunkturę gospodarczą polskie firmy patrzą z największą nadzieją od ponad półtora roku. Jednak ten powiew optymizmu zbudowany jest na przewidywaniach...

giełda

Po przyjęciu nowego pakietu fiskalnego przez Kongres USA i podpisie J. Bidena rozpoczyna się jego implementacja. Pakiet ma wartość 1,9 bln USD, co stanowi...

foto

W rok od ogłoszenia przez WHO stanu pandemii i wprowadzenia przez polski rząd pierwszego lockdownu przedsiębiorcy są już mocno zniecierpliwieni sytuacją....

giełda

EBC nie zmienił podstawowych parametrów polityki pieniężnej: (1) pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa 0,00%, kredytowa 0,25%, depozytowa...

foto

Tak zwana „ulga na złe długi” to nazwa instrumentu, który pozwala na odzyskanie podatku VAT odprowadzonego za fakturę, która nie została opłacona...

giełda

Pandemia powstrzymuje małe i średnie firmy przed inwestowaniem i zatrudnianiem nowych osób, a praca zdalna jest dla nich dużym wyzwaniem. 70 proc...

foto

Tak zwana „ulga na złe długi” to nazwa instrumentu, który pozwala na odzyskanie podatku VAT odprowadzonego za fakturę, która nie została opłacona...

giełda

Bez zaskoczeń w szczegółach nowej projekcji inflacyjnej NBP. Bardziej optymistyczny scenariusz makro to m.in. efekt większej odporności na II falę pandemii...

foto

Polska ma najwyższą inflację wśród krajów UE. I ta będzie nadal rosnąć. Próbujący ochronić swoje oszczędności będą podejmować coraz bardziej ryzykowne...

giełda

W ciągu pierwszego roku pandemii i towarzyszących jej lockdownów Polska gospodarka straciła ponad 185 mld zł – tak wynika z licznika strat spowodowanych...

giełda

Leniwe intelektualnie stanowisko Fed w sprawie polityki kontroli krzywej dochodowości, której wdrożenie w opinii wielu komentatorów jest nieuchronne...

giełda

Ostatnie dane z Eurostatu za styczeń 2021 roku pokazały, że w Polsce poziom cen rośnie najsilniej w Unii Europejskiej. To efekt...

giełda

NBP zaczął wierzyć w powrót do przedpandemicznych trendów, zwłaszcza w ujęciu nominalnym. NBP stoi przed dylematem dotyczącym realizacji celu inflacyjnego...

foto

Rządowe długi są coraz droższe. Rosnące rentowności obligacji nie ominęły także Europy. Reakcja EBC była niemal natychmiastowa. W grze kolejne luzowanie...

giełda

Ożywieniu w światowym przemyśle towarzyszy mniej jednoznaczna poprawa w usługach. Sektor usług w USA radzi sobie wyraźnie lepiej niż w Europie...

giełda

RPP nie wprowadziła żadnych zmian w parametrach polityki pieniężnej – stopach procentowych (stopa referencyjna: 0,10%), programie QE i kredycie wekslowym...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal 0,10%)...

giełda

Skutki pandemii nie ominęły wielu sektorów, w tym branży meblarskiej. W ciągu ostatniego roku zadłużenie producentów mebli wzrosło o 30 proc., a sprzedawców...

foto

Po roku od wprowadzenia pierwszego lockdownu gospodarki polscy przedsiębiorcy są podzieleni w kwestii oceny sytuacji swoich firm. Choć większość...

giełda

Stoimy u progu trzeciej fali epidemii COVID-19 w Polsce, co skutkuje utrzymywaniem restrykcji. W 1Q21 aktywność gospodarcza pozostanie przytłumiona...

foto

Rynek mieszkaniowy jest cykliczny, a ceny ciągle rosną, pomimo ogólnogospodarczej recesji. Czy grozi nam powtórzenie sytuacji z 2007 r., gdy na rynku...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...