QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami, konieczne z powodu rozwoju pandemii COVID-19 przywrócenie części obostrzeń epidemiologicznych, odcisnęło swoje piętno...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 ustabilizowało się w październiku (17,0% r/r; PKO i kons.: 17,0% r/r). Efekt wysokiej bazy z ubiegłego roku został skompensowany...

giełda

Koniunktura w strefie euro w listopadzie, zgodnie z oczekiwaniami, uległa pogorszeniu. Wskaźnik PMI spadł z 50,0 do 45,1 pkt., nieznacznie mocniej od prognoz...

foto

40% firm dobrze sobie radzi w czasie pandemii i nie obawia się o przyszłość, ale większość uważa, że przy drastycznych ograniczeniach działalności lub...

giełda

Sprzedaż detaliczna w październiku spadła o 2,3% r/r (ceny stałe), nieco mocniej od prognoz (my: -1,5% r/r, konsensus: -0,7% r/r). Jest to pierwszy spadek sprzedaży...

giełda

Opublikowane wczoraj dane o nastrojach konsumentów malują niewesoły obraz. Indeksy koniunktury konsumenckiej GUS spadły do najniższych poziomów...

giełda

We wrześniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 1,0% r/r, zaskakując na plus względem konsensusu rynkowego i naszych przewidywań (odpowiednio, plus 0,5...

giełda

Produkcja sprzedana przemysłu w październiku wzrosła o 1,0% r/r (PKO i kons.: 1,0%) po wzroście o 5,9% r/r we wrześniu. Wzrosty produkcji objęły 19 z 34 branż...

giełda

W październiku przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w ujęciu miesięcznym o 6,3 tys. m/m wobec przyrostu o 17 tys. m/m we wrześniu...

giełda

Dane z sektora przedsiębiorstw potwierdziły, ze październik był wciąż dobrym miesiącem na rynku pracy, co zasygnalizowała już wcześniej prawdopodobna...

giełda

Prof. Grażyna Ancyparowicz z RPP oceniła, że dalsze obniżki stóp procentowych nie miałyby sensu, a NBP powinien kontynuować skup aktywów, by wspierać politykę...

giełda

Unia Europejska w perspektywie trzech dekad może być jak nigdy wewnętrznie podzielona, opierać na gospodarce-zombie i walczyć z narastającymi konfliktami...

giełda

Połowa dyrektorów finansowych w Europie deklaruje większy optymizm odnośnie do perspektywy finansowej przedsiębiorstw, które reprezentują. W marcu...

giełda

Otwieranie gospodarek europejskich od drugiej połowy kwietnia, wzrost mobilności i spadek nowych zachorowań na COVID-19 przełożyły się na imponującą dynamikę PKB...

giełda

Ze wstępnego szacunku GUS wynika, że w 3Q20 PKB wzrósł o 7,7% kw/kw (dane odsezonowane), po spadku o 9,0% kw/kw w 2Q20. Tym samym aktywność...

giełda

Bilans płatniczy przynosi rekord za rekordem. Rachunek obrotów bieżących odnotował we wrześniu kolejną nadwyżkę, sięgającą 1,072 mld EUR (PKO: 1,619 mld EUR...

giełda

Inflacja CPI w październiku wyniosła 3,1% r/r, w połowie drogi pomiędzy naszą oryginalną prognozą (3,2% r/r) i szybkim szacunkiem GUS opublikowanym dwa...

foto

Pandemia unaoczniła wiele problemów z obecnym globalnym systemem gospodarczym – gdy gwałtownie rosła liczba zakażeń, państwa Unii konkurowały...

giełda

Wraz z przejęciem władzy przez nową administrację należy zadać sobie pytanie, jak kształtować się będą relacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a resztą świata...

giełda

Nowa projekcja NBP jest znacznie zmieniona względem projekcji z lipca, w tym poprzez uwzględnienie niekorzystnego przebiegu pandemii (druga fala). Główne założenie...

foto

Sytuacja polityczna w USA może ulec zamrożeniu do stycznia 2021r., pomimo tego, że interwencja rządowa jest pilnie potrzebna celem złagodzenia gospodarczego...

giełda

Polska branża rolno-spożywcza zaliczała się w mijającej dekadzie do najszybciej rosnących w całej Unii Europejskiej. Głównym motorem napędowym...

foto

Porównywalny do wiosennego lockdown od pewnego czasu wisiał w powietrzu i stało się. Znów nie może działać: fitness, gastronomia, kultura, duża część handlu...

foto

W pierwszej połowie br. liczba wszystkich kar grzywien nałożonych przez policję była mniejsza o ponad 7% w porównaniu z analogicznym okresem ub.r. Natomiast...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal 0,10%)...

foto

Wprowadzenie zerowych stóp procentowych byłoby korzystne dla rządu, który taniej może pożyczać pieniądze. Taką sytuację można porównać do firmy, która zaniża...

giełda

Finalne odczyty październikowych indeksów wskazują na stagnację w europejskiej gospodarce. Wskaźnik Composite Output PMI znalazł się na neutralnym...

giełda

Subindeks Barometru EFL na IV kwartał br. dla HoReCa (hotele, restauracje, firmy cateringowe) wskazuje, że już we wrześniu br. wielu przedstawicieli tego ...

foto

W dobie Covid-19 66% firm musiało ograniczyć lub odłożyć swoje wydatki bądź plany. W ramach tych decyzji prawie 27% wstrzymało się z zatrudnianiem nowych...

giełda

Bank Pekao SA przygotował raport podsumowujący ostatnie trendy w gospodarce w przekroju sektorowym. Stanowi on syntetyczną ilustrację kondycji różnych branż...

giełda

Jedną z głównych konsekwencji kryzysu epidemiologicznego i zamrożenia gospodarki będzie wzrost bezrobocia. Ekonomiści przewidywali to już w marcu...

giełda

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie pozostał w październiku na poziomie 50,8, wskazując na kontynuację umiarkowanego ożywienia w przemyśle...

giełda

PMI dla krajowego przemysłu w październiku nie zmienił się wobec września (50,8 pkt.; PKO: 51,1; kons.: 50,9). Choć sam poziom odczytu może być niesatysfakcjonujący...

foto

Chiny zadziwiająco szybko uporały się z pandemią, według oficjalnych statystyk nie ma tam drugiej fali zachorowań. Powodów do ekspansji chińskiej gospodarki jest więcej...

giełda

Liczba niewypłacalności polskich firm opublikowanych w oficjalnych źródłach (Monitorach Sądowych i Gospodarczych) była w trzecim kwartale na rekordowym..

giełda

Październik przyniósł spadek inflacji CPI do 3,0% r/r. Odczyt okazał się niższy od naszej prognozy (3,2%r/r.). Po raz piąty z rzędu obniżyło się roczne tempo wzrostu...

giełda

W 2Q20 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) w Polsce wyniósł 86,3 mld PLN. W ujęciu dwunastomiesięcznym wzrósł...

foto

Drugi albo trzeci kwartał przyszłego roku to najwcześniejsze okresy, w których przedsiębiorcy mogą liczyć na odbicie...

giełda

Dla rynków towarowych październik był dotąd zasadniczo korzystny: indeks towarowy Bloomberg zyskał 4%, prześcigając akcje na indeksie S&P 500, który zyskał około 1%...

giełda

Jedną z branż, która szczególnie ucierpiała podczas epidemii koronawirusa, jest handel zagraniczny. Zapaść na rynku eksportowym wiąże się nie tylko z restrykcjami...

giełda

Opublikowane wczoraj dane instytutu Ifo potwierdzają sygnały wysyłane wcześniej przez indeksy PMI dla Niemiec. Po pięciu miesiącach systematycznych wzrostów...

giełda

Na początku października Główny Urząd Statystyczny opublikował zrewidowane dane historyczne dotyczące rocznych rachunków narodowych począwszy od 1995 r...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 nieoczekiwanie przyspieszyło we wrześniu do 17,0% r/r (vs 16,2% r/r w sierpniu; PKO i kons.: 16,2%). Dane odzwierciedlają...

giełda

Jednak lordowie, w tym członkowie Partii Konserwatywnej, odrzucili naruszający prawo projekt ustawy brexitowej autorstwa Borisa Johnsona. Ustawa spowodował...

giełda

Wczorajsze dane GUS potwierdziły bardzo dynamiczne odbicie polskiej gospodarki w III kwartale i pozwoliły nam doprecyzować prognozę dynamiki PKB w tym okresie...

giełda

Wbrew naszym oczekiwaniom wrzesień nie przyniósł schłodzenia konsumpcji. Sprzedaż detaliczna wzrosła realnie o 2,5% r/r (PKO: -0,7%, kons: +2,4% r/r) po wzroście...

giełda

Mikro, małe i średnie firmy w Polsce zaczynają odczuwać drugą falę koronawirusa „na własnej skórze”. Piąta edycja Barometru COVID-19, zrealizowana przez EFL...

giełda

We wrześniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 5,9% r/r, bijąc oczekiwania (ok 3,5% r/r) i naszą nieco bardziej optymistyczną prognozę (4,1% r/r). Samo...

giełda

We wrześniu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 17,4 tys. m/m wobec przyrostu o 43 tys. m/m w sierpniu, co przełożyło się na spadek...

giełda

GUS potwierdził wstępny szacunek wrześniowej inflacji na poziomie 3,2% r/r. Ceny towarów wzrosły o 1,7% r/r, a ceny usług zwiększyły się o 7,2% r/r. Dane wskazują...

giełda

Ostatnie, rozczarowujące wyniki polskiej produkcji przemysłowej (o których pisaliśmy 18 września w „Gospodarce pod lupą”) nie były wyjątkiem w Europie. Przemysł...

giełda

Finalne dane potwierdziły szacunek flash – inflacja CPI we wrześniu wyniosła 3,2% r/r wobec 2,9% r/r w sierpniu. Zaskakujący wzrost inflacji w Polsce nastąpił w deflacyjnym...

giełda

Wartość inwestycji w aktywa niematerialne w Polsce w 2018 r. wyniosła ponad 133 mld PLN, co przekłada się na 27,25 proc. wszystkich inwestycji w polskiej gospodarce...

giełda

Barometr EFL na IV kwartał tego roku pokazuje, że nastroje wśród mikro, małych i średnich firm w Polsce uspokoiły się. Poziom 48,5 pkt. jest tylko o 1,7 pkt...

giełda

Wczoraj Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował World Economic Outlook (WEO) – raport wydawany dwa razy w roku, który koncentruje się na perspektywach...

giełda

Rachunek obrotów bieżących odnotował w sierpniu 12. z rzędu nadwyżkę (947 mln EUR), a w ujęciu 12-miesięcznym jego saldo wzrosło do 3,0% PKB i osiągnęło...

giełda

Niektóre tematy gospodarcze są zawsze żywe – niezależnie od tego, czy mierzymy się z kryzysem, czy nie. Takim tematem jest inflacja. Tą jednostką mierzy się siłę...

giełda

Sytuacja na froncie COVID w USA się stabilizuje. Niepokojące są jednak raporty sugerujące przyspieszenie zachorowań w tych hrabstwach, w których najmocniej...

foto

Na ratowanie gospodarki podczas epidemicznego lockdownu trzeba było przeznaczyć duże środki. Dzięki pieniądzom, które trafiły do przedsiębiorców i pracowników...

foto

Zjawisko czarnego łabędzia to wpływ zdarzeń wysoce nieprawdopodobnych. Informacji o takich zjawiskach jest ostatnio tak wiele, że sytuacja gospodarcza może...

giełda

Zgodnie z przewidywaniami, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych. Podobnie, jak w poprzednich miesiącach, posiedzenie było jednodniowe...

giełda

W sierpniu deficyt handlowy (obejmujący dobra i usługi) w Stanach Zjednoczonych wzrósł z 63,6 mld dolarów do 67,1 mld dolarów. W samej tylko części towarowej...

foto

Agencja S&P nie obniżyła ratingu Polski, podobnie kilka dni wcześniej postąpiła Fitch, choć mamy rekordowy deficyt budżetowy i nie wiadomo jak będziemy wychodzić...

giełda

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zrewidował dane historyczne dotyczące rachunków narodowych. Według najnowszych danych Produkt Krajowy Brutto (PKB) wzrósł...

giełda

Kryzys gospodarczy towarzyszący pandemii COVID-19 jawi się jako przede wszystkim bardziej dotkliwy dla gospodarek rozwijających się. Jest to zasadnicza różnica...

foto

Jak podaje GUS w dzisiejszym komunikacie, inflacja we wrześniu wyniosła 3,2% r/r, wobec 2,9% w sierpniu i 0,2% m/m. Oznacza to, że powrót do celu inflacyjnego...

foto

Październik rozpoczynamy publikacją danych o PMI, wskaźniku opisującym kondycję polskiego przetwórstwa przemysłowego. We wrześniu osiągnął on poziom 50,8 pkt...

giełda

We wrześniu inflacja CPI, zamiast spadać (nasza prognoza: 2,8% r/r, odczyt sierpniowy: 2,9% r/r), wzrosła i wyniosła 3,2% r/r. Szczegóły podane przez GUS...

giełda

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł we wrześniu do 50,8 z 50,6 w sierpniu, wskazując na niewielką poprawę koniunktury w przemyśle. Pomimo wyraźnej...

giełda

Rynki ochłonęły po debacie prezydenckiej w USA, więc uwagę skupiają na kwestii długo wyczekiwanego pakietu fiskalnego. Doniesienia z pola negocjacji brexitowych...

foto

Najnowsze dane o polskiej gospodarce są gorsze niż może się to wydawać. Można się o tym przekonać, gdy uwzględnimy inflację i jej wpływ na wskaźniki dotyczące...

giełda

W ostatnich tygodniach można było zaobserwować duży wzrost niepewności związany z rozwojem pandemii. Wiele europejskich krajów boryka się z rosnącą lub stale...

foto

Na dzisiejszym posiedzeniu rząd przyjął projekt budżetu na rok 2021. Dochody państwa w przyszłym roku mają wynieść 404,4 mld zł, a wydatki 486,7 mld zł...

mieszkanie

Intrum publikuje dzisiaj raport “European Payment Report 2020”, który został poprzedzony specjalnym materiałem (white paper) przedstawionym w wakacje...

giełda

Rozczarowanie w danych PMI z Europy. Silne spadki sentymentu w usługach są bez wątpienia związane z drugą falą zachorowań na COVID-19.Z punktu widzenia...

giełda

Rynek pracy w sierpniu br. stabilizuje się w warunkach „nowej normalności” w okresie pandemii COVID-19. Dane opublikowane dzisiaj przez GUS wskazują, że...

giełda

Apetyt na ryzyko rośnie, jednak większość inwestorów nadal wykazuje pewność co do przyszłości. Zakładając, że ożywienie gospodarcze jest na dobrej drodze, coraz...

giełda

Wskaźniki koniunktury w sektorze przedsiębiorstw kontynuowały wzrosty we wrześniu, tempo poprawy jednak maleje. Relatywnie najlepiej sytuację oceniają firmy...

giełda

Deficyt budżetu państwa po sierpniu wyniósł 13,3 mld zł, a w samym sierpniu budżet odnotował nadwyżkę 3 mld zł. Zdaniem wiceministra finansów P.Patkowskiego...

giełda

Podaż pieniądza M3 w sierpniu wzrosła o 16,2% r/r (vs 16,8% r/r w lipcu; PKO i kons.: 16,3%). Miesięczne przyrosty wolumenu depozytów bieżących gosp. dom. i firm...

foto

Mimo że najgorszy czas lockdownu, zamieszania i sprzecznych prognoz już minął – epidemia wciąż trwa. Stabilizuje się jednak sytuacja gospodarki. Mimo tego...

giełda

Sprzedaż detaliczna towarów w cenach stałych wzrosła w sierpniu o 0,5% r/r, po wzroście o 3,0% r/r w lipcu. Dane skorygowane o wpływ czynników sezonowych...

giełda

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła realnie o 0,5% r/r (PKO: 0,9%, kons: 2,6% r/r) po wzroście o 3,0% r/r w lipcu. Już drugi miesiąc z rzędu mamy do czynienia...

foto

Branża tekstylno-odzieżowa w Europie warta 205 mld EUR nie uniknęła szerokiego spadku gospodarczego, który wstrząsa światem od początku wybuchu pandemii....

giełda

Sprzedaż detaliczna to nie konsumpcja, a odbicie konsumpcji nie ma charakteru stałego i nie zmierza w prosty sposób do odbudowy stanu sprzed kryzysu...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 1,5% r/r, po wzroście o 1,1% r/r w poprzednim miesiącu. Po uwzględnieniu wpływu czynników sezonowych produkcja...

giełda

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu wzrosła o 1,5% r/r (PKO: 1,7% r/r, kons: 2,8% r/r) po wzroście o 1,1% r/r w lipcu. Dodatnia dynamiki produkcji sprzedanej...

giełda

Polskie przedsiębiorstwa relatywnie dobrze poradziły sobie z wyzwaniami biznesowymi, jakie postawiła przed nimi pierwsza faza kryzysu COVID-19 – wynika z raportu...

giełda

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii zaczęła spadać. Spadki inflacji bazowej są napędzane przede wszystkim przez duże kategorie, silnie dotknięte przez...

giełda

W dzisiejszych danych GUS z sektora przedsiębiorstw wyłania się obraz stopniowo odradzającego się krajowego rynku pracy. W sierpniu przeciętne zatrudnienie...

giełda

Najnowsze dane z amerykańskiego przemysłu potwierdzają scenariusz „pierwiastka”. Taki przebieg ożywienia mieści się również w diagnozie gospodarczej i scenariuszu...

giełda

Rząd przyjął dzisiaj projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. na poziomie 2 800 zł i minimalnej stawki godzinowej...

giełda

GUS potwierdził wstępny szacunek sierpniowej inflacji na poziomie 2,9% r/r, po wzroście cen o 3,0% r/r w lipcu. Ceny towarów zwiększyły się o 1,5% r/r, a ceny...

giełda

Rachunek bieżący wykazał w lipcu nadwyżkę równą 1,6 mld EUR (PKO: 2,769 mld EUR, kons. 1,797 mld EUR) wobec 2,842 mld EUR w czerwcu. Nadwyżka była...

giełda

Czym jest Brexit? To sytuacja, w której chcesz zabić muchę, a wysadzasz dom w powietrze. Przewidujemy, że Brexit w nadchodzących tygodniach stanie się...

foto

Największą słabością polskiej gospodarki są inwestycje. Ich dynamika spadła do wartości ujemnych. W kolejnych miesiącach będzie jeszcze gorzej. Sytuacja...

foto

Fed ogłosił założenia swojej nowej strategii monetarnej. Celem staje się przegrzanie rynku pracy. Co to oznacza i czy tym śladem pójdą inne banki centralne?

giełda

Zgodnie z prognozami, na wrześniowym posiedzeniu Rada Gubernatorów EBC nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej w strefie euro. Stopa depozytowa wynosi...

giełda

Cena srebra rosła dwukrotnie szybciej niż złota. Inne metale szlachetne nie dawały zysków ponieważ popyt na nie w dużo mniejszym stopniu ma charakter inwestycyjny...

foto

Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP doskonale orientują się w odnawialnych źródłach energii (OZE). O elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszeli...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

PlanRadar wchodzi na polski rynek. Aplikacja pozwala na zdalne, a jednocześnie...

PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Rozmowa z Przemysławem Krzeszowskim oraz Piotrem Wawrzynów o tym...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...