QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Ropa potaniała. W marcu cena ropy brent przejściowo spadła o prawie 20 USD. Na polskich stacjach paliw korekta cen była o wiele płytsza, co jest istotne ze względu...

giełda

Rok temu w Europie trwała gorąca dyskusja nad tym, jakie konsekwencje ekonomiczne miałoby odcięcie gazu z Rosji. Optymistów jednak wówczas nie było. Debata...

giełda

Ponad połowa przedsiębiorców zadeklarowała, że w 2022 roku ich sytuacja finansowa pozostała bez zmian lub poprawiła się względem roku 2021 – wynika...

giełda

Inflacja za luty była nieco niższa niż się spodziewano, wyniosła 18,4%, a jednak są powody do zwiększonego pesymizmu. To dlatego, że inflacja pokazała swoją...

giełda

4q22 przyniósł znaczne osłabienie dynamiki przychodów firm niefinansowych (16,8% r/r vs 30% r/r w 3q22), co przy mocniejszym wzrośnie kosztów (17,7% r/r vs 32,1% r/r w 3q22)...

giełda

Podaż pieniądza M3 wzrosła w lutym o 7,4% r/r (po wzroście o 6,9% r/r w styczniu). W ciągu miesiąca agregat M3 zwiększył się o ponad 35 mld PLN, przy niewielkim...

giełda

Pierwszy tegoroczny subindeks Barometru EFL dla sektora produkcyjnego wyniósł 48,9 pkt. i jest o 1,9 pkt. wyższy niż trzy miesiące wcześniej. Jest to najwyższy...

giełda

Po wczorajszych słabych danych z polskiego przemysłu dziś kolejne odczyty przyniosły negatywną niespodziankę potwierdzając słabość polskiej gospodarki na początku...

giełda

Produkcja przemysłowa kontynuuje złą passę. Spodziewaliśmy się, że po słabym styczniu w lutym nieznacznie ale jednak wzrośnie, o 1,6% r/r. Podobne były oczekiwania...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lutym o 13,6% r/r, silniej od oczekiwań (kons. 12,0% r/r, PKOe: 11,9% r/r) vs 13,5% r/r w styczniu...

giełda

Implikacje dla europejskiego sektora bankowego – jak dotąd niewielkie ryzyko skutków ubocznych, a zabezpieczenia są na miejscu. Reakcja polityki pieniężnej...

giełda

Oczekiwana przez nas poprawa bilansu płatniczego materializuje się. W styczniu rachunek bieżący miał 1,429 mld EUR nadwyżki (PKO: 1,191 mld EUR, kons: -0,723 mld EUR)...

giełda

GUS opublikował dziś długo wyczekiwane odczyty krajowej inflacji CPI za styczeń i luty uwzględniające już zaktualizowane wagi w koszyku konsumpcyjnym. Rewizja koszyka...

giełda

Pomimo ogólnego pogorszenia koniunktury w IV kw., rok 2022 był ogólnie dobrym rokiem pod względem zysków przedsiębiorstw. Globalne przychody wzrosły o +11,7% r/r...

giełda

Trwa sezon publikacji sprawozdań finansowych banków centralnych za ubiegły rok. Widać już że nie był to dla nich dobry rok. Straty zaraportowały już m.in...

giełda

Połowa europejskich inwestorów planuje zwiększyć aktywność na rynku nieruchomości komercyjnych lub utrzymać ją na poziomie z zeszłego roku...

giełda

Rynki obstawiają, że do obniżek stóp procentowych dojdzie na przełomie roku lub w I kw. 2024 r. Na niską inflację trzeba będzie poczekać dłużej...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami stopy procentowe w Polsce w marcu pozostały utrzymane na niezmienionym poziomie. W zasadzie nikt nie spodziewał się zmian, choć z pewnością...

giełda

Na wczorajszej konferencji prasowej premiera Mateusza Morawieckiego poznaliśmy wstępne szacunki wskaźników fiskalnych za 2022 r. Deficyt budżetowy sięgnął 12,4 mld zł...

giełda

W 2023 płaca minimalna wzrośnie o niemal 20%, prawdopodobnie osiągając powyżej 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej...

giełda

Z opublikowanych wczoraj danych o lutowym wskaźniku PMI wynika, że nastroje w polskim przemyśle poprawiają się, lecz w sektorze nadal odnotowywany jest spadek...

giełda

Wskaźnik PMI dla krajowego przetwórstwa w lutym kontynuował poprawę – wzrósł do 48,5 pkt. z 47,5 pkt. w styczniu. Był to czwarty z rzędu wzrost tego wskaźnika...

giełda

Im bardziej Puchatek zaglądał do europejskich danych, tym bardziej dezinflacji tam nie było. Maraton publikacji lutowych danych o inflacji zaczął się w strefie euro od Francji...

giełda

Firmy z UE są mniej skłonne do wprowadzania innowacji lub wdrażania nowych technologii niż ich odpowiedniki z USA.Wielkość inwestycji w Europie...

giełda

W czwartym kwartale 2022 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych) zmniejszył się realnie o 2,4% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed...

giełda

GUS potwierdził, że w IV kwartale polska gospodarka urosła o 2% r/r i skurczyła się o 2,4% kw/kw (po wyłączeniu czynników sezonowych i kalendarzowych). Na temat tych...

giełda

W 4q22 wzrost PKB, w cenach roku poprzedniego, wyhamował do 2,0% r/r z 3,6% r/r w 3q22, potwierdzając szacunek flash. Utrzymała się znacząca różnica pomiędzy...

foto

Na początku 2023 roku przedsiębiorcy z sektora MŚP zdecydowanie bardziej obawiają się skutków inflacji niż wojny, która trwa już rok na terytorium...

giełda

W kwietniu i maju firmy muszą zmierzyć się ze skutkami Polskiego Ładu, najpierw na etapie rozliczeń rocznych podatku dochodowego, a następnie w obliczu rocznego...

giełda

Podaż pieniądza M3 wzrosła w styczniu o 6,9% r/r (po wzroście o 5,4% r/r w grudniu). W ciągu miesiąca agregat M3 zwiększył się o 5 mld PLN, przy głębokim spadku gotówki...

giełda

Po emocjach związanych ze styczniową serią publikacji z krajowej gospodarki realnej, jeszcze na chwilę wróćmy do procesów inflacyjnych. Jak pamiętamy, według wstępnego...

giełda

Rok 2022 był dla polskiej gospodarki, jej sektorów i firm bardzo nietypowy. Z jednej strony przebiegał pod dyktando wyhamowania ilościowego wzrostu sprzedaży...

giełda

Inflacja bazowa w styczniu br. wzrosła w Polsce do 11,9%, przy inflacji ogółem 17,2%. To jest ta inflacja, za którą odpowiada wewnętrzna polityka gospodarcza i jest miarą...

giełda

Sprzedaż detaliczna spadła w styczniu 2023 r. po raz pierwszy od zimy 2020/21, choć marginalnie (-0,3% r/r w cenach stałych). Ten wynik jest nieco słabszy i od konsensusu...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 13,5% r/r wobec oczekiwań na poziomie 12,8% i naszej prognozy na poziomie 14,0%...

giełda

2023 nie zaczął się dla polskiego przemysłu dobrze. Wprawdzie produkcja sprzedana przemysłu przyspieszyła z 1,0 do 2,6% r/r, ale był oto wynik skromniejszy od oczekiwań...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w styczniu o 13,5% r/r (kons. 12,7% r/r, PKOe: 12,4% r/r) vs 10,3% r/r w grudniu i wyniosło 6883,96 PLN...

giełda

Działania Chin na rzecz wzmocnienia gospodarki poprzez jej ponowne otwarcie po opanowaniu pandemii, wsparcie dla sektora nieruchomości, finalizacja walk...

giełda

Chociaż w naszej pracy skupiamy się głównie na gospodarce Polski, Unii Europejskiej i USA to nie zapominamy o innych regionach świata. Kilka miesięcy temu pisaliśmy...

giełda

Wróciły emocje związane z publikacjami inflacyjnymi z krajowej gospodarki. GUS podał, że inflacja w styczniu wzrosła do 17,2% r/r z 16,6% w ubiegłym miesiącu, równiutko...

giełda

NBP opublikował wczoraj wieńczące rok 2022 dane o polskim bilansie płatniczym. Nie były przełomowe i nie zmieniły obrazu polskiego handlu zagranicznego, który...

giełda

GUS podał dziś tzw. szybki szacunek PKB za IV kwartał. Większych zaskoczeń tutaj nie mogło być – dane roczne publikowane 2 tygodnie temu dały nam przedział, podana...

giełda

Szybki szacunek PKB potwierdził to, co już wynikało z opublikowanych wcześniej danych rocznych za 2022: wzrost PKB w 4q22 wyniósł 2,0% r/r (wobec 3,6% r/r w 3q22)...

giełda

Po pozytywnej niespodziance w listopadzie, grudzień zaskoczył negatywnie ze względu na mocniejsze niż oczekiwano pogłębienie się deficytu na rachunku obrotów...

giełda

Światowa gospodarka od trzech lat nieustannie poddawana jest bezlitosnym szokom. Nie postrzegamy tego jednak w kategoriach fatum, przed którym nie ma ucieczki...

giełda

Zmiany wprowadzone przez Sejm w ustawie wiatrakowej przekreślą możliwość szybkiego rozwoju tego najtańszego sektora energetyki odnawialnej – uważa Konfederacja...

giełda

Obecny okres wysokiej inflacji, który w dużej mierze jest następstwem rosyjskiej inwazji na Ukrainę i kryzysu energetycznego porównuje się często swoją genezą...

giełda

Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe bez zmian (stopa referencyjna: 6,75%). Po rekordowo silnym i szybkim cyklu podwyżek stóp...

giełda

Wprowadzane w ostatniej chwili znaczące zmiany w ustawie wiatrakowej, niepoparte uzasadnieniem ani oceną skutków, udaremnią odblokowanie rozwoju nowych...

giełda

Kryzys energetyczny w Europie wydaje się już dobiegać końca. Ceny gazu powróciły już do poziomu sprzed wybuchu wojny w Ukrainie i obecnie oscylują w okolicach...

giełda

Łączna wartość transakcji fuzji i przejęć w Polsce osiągnęła rekordowy poziom ok. 20 mld dolarów w 2022 roku, wynika z najnowszego raportu firmy doradczej...

giełda

EBC, zgodnie z zapowiedziami i oczekiwaniami, podniósł stopy procentowe o 50pb – refinansową do 3,00% a depozytową do 2,50%. Bank zamierza podnieść stopy o 50pb...

giełda

Wskaźnik PMI dla przetwórstwa przemysłowego w styczniu wzrósł do 47,6 pkt. z 45,6 pkt. w grudniu. Jest to najlepszy wynik od maja 2022, chociaż PMI pozostaje poniżej...

giełda

Wzrost gospodarczy w strefie euro w ostatnim kwartale ub. roku zaskoczył pozytywnie. PKB okazało się o 1,9% wyższe niż rok wcześniej – wobec konsensusu prognoz...

giełda

PKB Polski urósł w 2022 r. o 4,9% - poniżej naszych oczekiwań (5,0%), ale powyżej konsensusu (4,8%). Jak zwykle, istotny dla nas jest nie wynik całego roku, tylko...

giełda

Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 48,5 pkt. i jest o 1,3 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku. Eksperci zwracają uwagę...

giełda

Rok 2022 zakończył się mocnym akcentem w realnej gospodarce. Wstępne dane GUS pokazały, że wzrost PKB w całym 2022 wyniósł 4,9% (PKO: 4,5%; kons.: 4,6)...

giełda

Stany Zjednoczone otworzyły wczoraj sezon publikacji PKB za 4kw 2022. Odczyt był pozbawiony dramatyzmu. Wprawdzie wzrost okazał się nieco szybszy od oczekiwań...

giełda

GUS tym razem zdecydował się na opublikowanie trzech głównych miesięcznych wskaźników aktywności w jednym momencie. Wszystkie trzy rozczarowały...

giełda

Nowe regulacje prawne mają zwiększyć transparentność podatkową największych podatników. Są także zapowiedzią wprowadzenia podatku minimalnego z 15%...

giełda

Podaż pieniądza M3 wzrosła w grudniu o 5,4% r/r (wobec 5,6% r/r w listopadzie). W ciągu miesiąca agregat M3 zwiększył się o 9,3 mld PLN, przy niewielkich zmianach...

giełda

Rok 2023 przedstawia się niestety w gorszych barwach niż rok 2022. Pod względem ekonomicznym jest coraz więcej niepewności – Europa jest w trudnej sytuacji...

giełda

GUS tym razem zdecydował się na opublikowanie trzech głównych miesięcznych wskaźników aktywności w jednym momencie. Wszystkie trzy rozczarowały...

giełda

Produkcja przemysłowa w grudniu wzrosła (w cenach stałych) o 1,0% r/r wobec 4,5% r/r w listopadzie (PKO: 0,8%; kons.: 1,7%). Po oczyszczeniu z wahań sezonowych...

giełda

Sprzedaż detaliczna w grudniu kontynuowała hamowanie – jej realny wzrost o 0,2% r/r (PKO: 1,2%, kons: 1,4%) był marginalny i niższy niż 1,6% r/r odnotowane w listopadzie...

giełda

Wysokość składki zdrowotnej uzależniona jest od stosowanej przez podatnika formy opodatkowania. Wpływ na jej kwotę ma również minimalne wynagrodzenie oraz...

giełda

Stoimy przed szansą na wygranie z kryzysem energetycznym. Gaz w Europie jest już pięciokrotnie tańszy niż przed zimą, gdy obawy o skutki kryzysu energetycznego...

foto

Chociaż głównym zmartwieniem rynków pozostaje inflacja, niekorzystne dane dotyczące sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Stanach Zjednoczonych..

giełda

Dane z rynku pracy za grudzień – zwłaszcza dynamika płac – były bardzo rozczarowujące. Spodziewaliśmy się, że premie, nagrody i inne benefity na koniec roku okażą...

giełda

Kwestia kolejnej recesji w USA ma dłuuuugą brodę, sięgającą momentu, gdy stało się jasne, że Fed rozpoczyna bardzo agresywny cykl zacieśnienia polityki pieniężnej...

giełda

Nowy projekt prawa komunikacji elektronicznej narusza prawa przedsiębiorców i konsumentów. Będzie miał niekorzystny wpływ na prywatność i cyberbezpieczeństwo...

giełda

Od stycznia do listopada 2022 roku w handlu zagranicznym mieliśmy ujemne saldo w wysokości 82,1 mld zł, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 roku było dodatnie...

giełda

Ze względu na przerwę świąteczno-noworoczną różnica w czasie pomiędzy publikacją flash a finalnym odczytem grudniowej inflacji była rekordowo krótka. Dopiero co...

giełda

Listopad przyniósł kolejną pozytywną niespodziankę w danych bilansu płatniczego. Deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 422 mln EUR (PKO: -461; kons. – 973)...

giełda

Inflacja CPI w grudniu spadła do 16,6% r/r (zgodnie z szacunkiem flash) z 17,5% r/r w listopadzie. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 0,1%, nieco słabiej niż pokazał szacunek...

giełda

Wiele osób uważa, że wodór stanowi rozwiązanie problemu dekarbonizacji gospodarki w ciągu najbliższej dekady, a akcje spółek związanych z wodorem rozpoczęły tenć...

giełda

Miesiąc temu państwa G7 – a więc Europa, USA, Kanada i Japonia – nałożyły cenę maksymalną na ropę naftową z Rosji w wysokości 60 USD za baryłkę...

giełda

Miękkie lądowanie jest coraz miększe (wyniki gospodarki z końcówki roku są nieco lepsze od naszych wcześniejszych przewidywań), ale dostępne dane wskazują na to...

giełda

Według wstępnego szacunku GUS, inflacja CPI wyraźnie obniżyła się w grudniu do 16,6% r/r z 17,5% w poprzednim miesiącu. To drugi miesiąc z rzędu spadku inflacji...

giełda

Wstępny odczyt inflacji CPI za grudzień pokazał jej silny spadek, do 16,6% r/r z 17,5% r/r. Inflacja była o blisko 1pp niższa od oczekiwań (PKO: 17,2%; kons.: 17,4%)...

giełda

Wg opublikowanych wczoraj danych PMI w polskim przemyśle wzrósł z 43,4 do 45,6 pkt., wyraźnie powyżej prognoz. Sam PMI nie należy do naszych ulubionych wskaźników...

giełda

Wskaźnik PMI dla przetwórstwa przemysłowego w grudniu wzrósł drugi miesiąc z rzędu, do 45,6 pkt. z 43,4 pkt. w listopadzie – znacząco powyżej prognoz (PKOe: 44,3 pkt...

giełda

W 2023 r. przedsiębiorcy dalej będą mierzyli się z niejasnymi przepisami prawa podatkowego, wadliwymi i nieprzyjaznymi interpretacjami organów skarbowych...

giełda

85% przedsiębiorców uważa, że największym wyzwaniem w prowadzeniu firmy w 2023 roku będą wysokie ceny prądu i gazu, 73% obawia się nowych opłat, podatków...

giełda

Wczorajszy dzień ponownie obfitował w publikacje danych z krajowej gospodarki, a wśród nich wyniki badania koniunktury konsumenckiej. Bieżący wskaźnik ufności...

giełda

Otoczenie zewnętrzne polskiej gospodarki pozostaje trudne. Europie w 2022 udało się uniknąć czarnego scenariusza rozwoju kryzysu energetycznego, ale to wygrana bitwa...

giełda

Podaż pieniądza M3 wzrosła w listopadzie słabiej od prognoz, o 5,6% r/r (wobec 7,0% r/r w październiku). W ciągu miesiąca agregat M3 zwiększył się o 10,7 mld PLN, przy spadku...

giełda

Zdaniem analityków PKO Banku Polskiego, hasłami przewodnimi polskiej gospodarki w 2023 r. będą „spowolnienie” oraz „dezinflacja”. Oznacza to ciągłe balansowanie...

giełda

W październiku bilans płatniczy ponownie pozytywnie zaskoczył. Deficyt na rachunku obrotów bieżących spadł do 549 mln EUR wobec 1,561 mld EUR we wrześniu, co wynikało...

giełda

W finalnym szacunku GUS podwyższył inflację CPI za listopad do 17,5% r/r wobec 17,4% podanych we wstępnym szacunku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny...

giełda

Inflacja CPI w listopadzie obniżyła się do 17,5% r/r (0,1pp powyżej szacunku flash) z 17,9% r/r w październiku. W ciągu miesiąca inflację w największym stopniu obniżyły ceny...

giełda

Rekordu inflacyjnego nie unikniemy, to będzie luty lub marzec. O tym czy w Polsce uda się opanować dynamikę inflacji dowiemy się dopiero z końcem 2023 r. Podwyżki stóp...

giełda

O ile wzrost PKB w III kwartale w kolejnym odczycie nie zaskoczył (3,6% r/r wobec szybkiego szacunku 3,5%), o tyle jego szczegóły są już radykalnie odmienne...

giełda

Wskaźnik PMI dla przetwórstwa przemysłowego w listopadzie wzrósł do 43,4 pkt. z 42,0 pkt. Pomimo wzrostu indeksu do najwyższego poziomu od pięciu mies., kondycja...

giełda

Mundial to wielki biznes nie tylko dla firm, które są wśród sponsorów. Na jakie spółki warto grać podczas piłkarskich mistrzostw świata w Katarze?...

giełda

Listopad przyniósł pierwszy od ponad roku* spadek inflacji, która wyniosła 17,4% r/r. Dane uplasowały się znacząco poniżej rynkowego konsensusu (18,0% r/r) i bardzo...

giełda

Wzrost PKB w 3q22 został zrewidowany w górę, do 3,6% r/r (z 3,5% r/r w szacunku flash). Główną składową odpowiadającą za spadek rocznego tempa wzrostu PKB...

giełda

Produkcja sprzedana przemysłu wyhamowała z 9,8% r/r we wrześniu do 6,8% r/r w październiku, poniżej konsensusu (ok. 8% r/r), ale dość blisko naszych pesymistycznych...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 13,0% r/r wobec oczekiwań na poziomie 14,2% i naszej prognozy na poziomie 13,6%...

giełda

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła (w cenach stałych) o 6,8% r/r wobec 9,8% r/r we wrześniu. Po oczyszczeniu z wahań sezonowych wzrost produkcji...

BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...