QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Wskaźnik PMI w przetwórstwie w lutym nieoczekiwanie wzrósł do 47,9 pkt. z 47,1 pkt. w styczniu (PKO: 46,9 pkt., kons.: 47,0 pkt.). Chociaż indeks utrzymuje się poniżej...

giełda

PKB w cenach stałych roku poprzedniego w 4q23 wzrósł o 1,0% r/r, zgodnie z wcześniejszym szybkim szacunkiem. W ujęciu kwartalnym (po odsezonowaniu) poziom PKB...

foto

Polska jako pierwsza i na największa skalę doświadczyła wzrostu niewypłacalności – stąd ich skok już za nami, ale wrażliwość (zwłaszcza MSP) utrzymuje się...

foto

Rok 2023, pomimo spowolnienia wzrostu gospodarczego, nie przyniósł gwałtownego pogorszenia zagregowanej sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw...

giełda

Schemat zakupowy Polaków z 2023 roku ograniczał się do produktów pierwszej potrzeby – czyli lekarstw, odzieży, obuwia i żywności. Obecnie ten schemat...

giełda

Ostatnie kilkanaście miesięcy to okres wyraźnej aprecjacji złotego. Od apogeum słabości złotego w październiku 2022 nasza waluta umocniła się do teraz o 11,5%...

giełda

Sprzedaż detaliczna w styczniu zaskoczyła pozytywnie i wzrosła w ujęciu realnym o 3,0% r/r (PKO: 0,9% r/r, kons: 1,4% r/r) po spadku o 2,3% r/r w grudniu. W ujęciu...

giełda

Podaż pieniądza M3 w styczniu wzrosła o 7,7% r/r, a jej dynamika wyhamowała nieco silniej od oczekiwań (kons.: 7,9% r/r, PKOe: 8,0% r/r) z 8,5% r/r w grudniu. W styczniu...

giełda

Produkcja przemysłowa w styczniu wzrosła o 1,6% r/r wobec spadku o 3,5% r/r w grudniu. Skala poprawy była słabsza od oczekiwań (kons.: 3,1% r/r, PKOe: 4,1% r/r)...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2024 wzrosło o 12,8% r/r (vs 9,6% r/r w grudniu 2023) i wyniosło 7768,35 PLN. Skala wzrostu...

foto

Europejski rynek edtech jest niezwykle dynamiczny i rośnie w tempie 14% rocznie. Do 2027 roku jego wartość ma się potroić i wynieść 60 mld dolarów. To ogromna szansa...

giełda

Inflacja CPI w styczniu wyraźnie spadła, do 3,9% r/r wobec 6,2% r/r w grudniu. Skala dezinflacji była silniejsza od większości rynkowych prognoz (kons.: 4,2% r/r) i bliska...

giełda

PKB w 4q23 wzrósł o 1,0% r/r po wzroście o 0,5% r/r w 3q23, a jego dynamika kształtowała się w dolnej części przedziału wyszacowanego na podstawie danych...

giełda

Schemat zakupowy Polaków z 2023 roku ograniczał się do produktów pierwszej potrzeby – czyli lekarstw, odzieży, obuwia i żywności. Obecnie ten schemat...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami w grudniu saldo rachunku obrotów bieżących wyraźnie się obniżyło i odnotowaliśmy na nim pierwszy od kwietnia deficyt, sięgający 24 mln EUR...

giełda

Ropa naftowa drożała w ostatnich dniach stycznia. Czy będzie podbijać inflację w stopniu niepokojącym banki centralne? I co z cenami na polskich stacjach paliw?

giełda

W najbliższych dekadach czeka nas intensyfikacja konfliktów handlowych i militarnych, wielkie fale migracji, wyścig o wodę i metale potrzebne w transformacji energetycznej...

giełda

Wyniki PKB za 2023 przyniosły spore rozczarowanie. Wzrost gospodarczy wyniósł tylko 0,2% wobec 5,3% w 2022 i był istotnie niższy niż oczekiwania formułowane...

giełda

Zdaniem ekspertów, polski przemysł ma szanse wrócić na ścieżkę wzrostu. Czy rzeczywiście możemy spodziewać się większych inwestycji oraz odbicia w krajowej...

foto

W najnowszym raporcie CMS Emerging Europe M&A 2023/24, opublikowanym we współpracy z EMIS, odnotowano, że rynki wschodzącej Europy wykazują...

giełda

Wraz ze spadkiem popytu od 2022 r. większość sektorów produkcyjnych boryka się z nadmiarem zapasów...

giełda

Zakłócenia w żegludze po Morzu Czerwonym i Kanale Sueskim i napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie to niepokojące...

giełda

Dynamika agregatu monetarnego M3 w grudniu przyspieszyła do 8,5% r/r (PKO: 8,0% r/r, kons: 8,3% r/r) z 7,6% r/r w listopadzie, przebijając zarówno nasze jak i rynkowe...

giełda

Sytuacja jest o wiele lepsza niż przed rokiem, nie żyjemy w zagrożeniu zimowym kryzysem energetycznym. Gaz jest znacznie tańszy, choć jednocześnie dwukrotnie...

giełda

GUS zdecydował się w tym miesiącu na opublikowanie niemal wszystkich danych miesięcznych z polskiej gospodarki w jednym momencie. Jest to dobra okazja...

giełda

Sprzedaż detaliczna w grudniu ponownie zaskoczyła negatywnie i spadła o 2,3% r/r, po spadku o 0,3% r/r w listopadzie (kons.: +1,2% r/r; PKO: +3,1% r/r). W ujęciu...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 wyniosło 8032,96 PLN, tym samym przeciętna płaca po raz pierwszy przekroczyła próg 8 tys...

giełda

Produkcja przemysłowa w grudniu spadła o 3,9% r/r wobec spadku w listopadzie o -0,3% r/r (rewizja z -0,7% r/r). To wynik lepszy od oczekiwań (-5,4% r/r). Główną...

giełda

Gospodarcze skutki ostatnich nadzwyczajnych szoków w większości wygasły, dlatego w scenariuszach prognostycznych na 2024 rok dla inflacji czy wzrostu gospodarczego...

giełda

W finalnym szacunku GUS zrewidował lekko w górę grudniowy odczyt inflacji CPI co oznacza, że rok 2023 kończymy inflacją na poziomie 6,2% r/r (flash 6,1%). W porównaniu...

giełda

Zgodnie z naszymi oczekiwaniami GUS zrewidował grudniowe dane o inflacji CPI w górę, do 6,2% r/r z 6,1% r/r wg wstępnego szacunku. W ujęciu m/m ceny wzrosły...

giełda

Niemal wszystkie firmy z sektora MŚP w nowy rok weszły ze starymi obawami. Zaniepokojenie związane z prowadzeniem działalności w 2024 roku deklaruje...

foto

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości sukcesywnie publikowała raporty dla siedemnastu sektorów polskiej gospodarki. Celem Branżowych Bilansów Kapitału...

giełda

Po trzech latach sztormów w gospodarce światowej wchodzimy w okres spokojniejszej pogody. Sądzimy, że rok 2024 będzie dobry dla polskiej gospodarki a 2025 nawet...

giełda

Poprawa bilansu płatniczego w listopadzie była spójna z oczekiwaniami. W listopadzie rachunek bieżący miał 1,325 mld EUR nadwyżki (PKO: 1,441; kons: 1,571)...

giełda

Pierwszy tegoroczny odczyt Barometru EFL wyniósł 52,5 pkt. i jest o 2,1 pkt. wyższy niż w ostatnim kwartale ubiegłego roku i o 4 pkt. wyższy niż rok temu...

giełda

Rada Polityki pieniężnej zgodnie z oczekiwaniami nie zdecydowała się na zmianę stóp procentowych podczas pierwszego posiedzenia w tym roku. Oznacza to, że...

giełda

Produkt krajowy brutto w obecnym roku mocno przyspieszy, głównie za sprawą konsumpcji i inwestycji. Gorsze perspektywy rysują się...

giełda

Według wstępnego szacunku GUS, rok 2023 zakończyliśmy dalszym spadkiem krajowej inflacji CPI do 6,1% r/r z 6,6% w listopadzie. Odczyt okazał się dużym zaskoczeniem...

giełda

Dziś zamiast komentowania bieżących danych zdecydowaliśmy się wrócić do aspektu rachunków narodowych, który jest mało znany szerszej...

giełda

W grudniu wskaźnik PMI dla polskiego przemysłu spadł po raz pierwszy od czterech miesięcy. Przyspieszył też utrzymujący się od blisko...

giełda

Pandemia, kwestie środowiskowe, wojna w Ukrainie, pozrywane łańcuchy dostaw, sankcje gospodarcze i ogólnoświatowy kryzys to zaledwie część czynników, które...

giełda

Po silnym wzroście w listopadzie, jednym z wyższych w historii, wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie w grudniu obniżył się do 47,4 pkt. (z 48,7 pkt.) i tym razem...

giełda

Ostatnie lata to czas dużej zmienności w światowej gospodarce. Cały świat mierzy się ze skutkami pandemii COVID-19 czy też późniejszych napięć geopolitycznych...

giełda

Wśród tzw. rozszerzonej grupy najważniejszych walut na świecie na trzecim miejscu mamy złotego, który zyskał ok. 11% do dolara. Zwiększenie deficytu...

giełda

Krajowa gospodarka z nawiązką zrealizowała zakładany przez ekonomistów PKO Banku Polskiego kwartał temu scenariusz przebudzenia konsumenta i rozpoczęcia ogólnego...

giełda

Podobnie, jak miało to miejsce z produkcją przemysłową, listopadowa sprzedaż detaliczna również rozczarowała i jej dynamika również spadła do wartości lekko...

giełda

Wzrost podaży pieniądza M3 w listopadzie wyhamował do 7,6% r/r z 8,2% r/r w październiku. Już drugi miesiąc z rzędu dynamika M3 była niższa od oczekiwań...

giełda

Listopadowa produkcja przemysłowa rozczarowała, spadając o 0,7% r/r wobec prognoz wzrostu o 0,8% (i my, i konsensus byliśmy w tym samym, zbyt...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie wyniosło 7495,36 PLN i było o 11,8% wyższe niż przed rokiem. Lepszym od oczekiwań danym o płacach...

giełda

Produkcja przemysłowa w listopadzie spadła o 0,7% r/r (kons. +0,8% r/r, PKOe: +0,9% r/r) wobec wzrostu o 1,9% r/r w październiku, mimo jednego dnia roboczego...

giełda

RPP pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie, stopa referencyjna wynosi nadal 5,75%. Decyzja była zgodna z naszymi oczekiwaniami i konsensusem...

giełda

Ceny żywności spadły na świecie o 17%, co powinno sprzyjać zwalczaniu inflacji w wielu krajach. W Polsce ten efekt też już występuje, choć z opóźnieniem i może...

giełda

Wczoraj, równolegle z danymi o sprzedaży detalicznej i produkcji budowlanej GUS opublikował listopadowe odczyty koniunktury konsumenckiej i biznesowej. Jakich...

giełda

Będą bardzo wysokie podwyżki cen za gaz i energię elektryczną, jeżeli rząd nie zamrozi taryf. Za mrożenie też zapłacimy, nawet jeszcze więcej, w podatkach...

giełda

Dekoniunktura gospodarcza, połączona z deflacją cen producentów znalazła odzwierciedlenie w słabszych wynikach firm niefinansowych za 3q23. Rentowność...

giełda

Dynamika podaży pieniądza w październiku wzrosła o 8,2% r/r vs 8,3% r/r we wrześniu, słabiej od oczekiwań (kons. i PKOe: 8,6% r/r). W strukturze kreacji...

giełda

Sprzedaż detaliczna po raz kolejny zaskoczyła na plus, tym razem rosnąc w październiku o 2,8% r/r – powyżej konsensusu (1,6% r/r), ale blisko naszej prognozy...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w październiku o 12,8% r/r wobec 10,3% r/r we wrześniu. To wynik równy naszej prognozie i wyraźnie wyższy...

giełda

Mądrość zbiorowa tym razem się nie pomyliła ani o jotę – konsensus prognoz na poziomie +1,6% miał całkowitą rację co do wyniku polskiego przemysłu w październiku...

giełda

Produkcja przemysłowa w październiku wzrosła o 1,6% r/r, zgodnie z konsensusem, wobec spadku o 3,3% r/r we wrześniu (rewizja z -3,1% r/r). To pierwszy wzrost...

giełda

Koniunktura gospodarcza w Niemczech jest słaba i w najbliższym czasie będzie się wahać między stagnacją, a recesją. Problemy to wysokie podatki, niska dostępność...

giełda

Ostatnie dni mogłyby wskazywać, że na rynku panuje spokój. Jednak to tylko pozory, bowiem możliwe, że czeka nas wstrząs. Wszystko za sprawą aktualizacji ratingu...

giełda

Ropa naftowa na świecie potaniała przez 30 dni aż o 9%, ale na polskich stacjach paliwa drożeją, bo ceny wracają do powyborczej, rynkowej normalności...

giełda

W finalnym szacunku GUS zrewidował lekko w górę październikowy odczyt inflacji CPI do 6,6% r/r (flash 6,5%). W porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny konsumpcyjne...

giełda

Inflacja w październiku obniżyła się do 6,6% r/r z 8,2% r/r we wrześniu, tym samym okazała się nieznacznie wyższa od szybkiego szacunku GUS (6,5% r/r). Rewizja wynikała...

giełda

Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS, PKB wzrósł w III kwartale o 0,4% r/r, blisko konsensusu (0,3-0,4% r/r) i naszej prognozy (0,3% r/r). Na szczegóły odczytu...

giełda

W najnowszej projekcji NBP podniesione zostały względem projekcji z lipca prognozy PKB na rok 2024 i 2025, obniżona została ścieżka inflacji w 2024 roku i nieznacznie...

giełda

Bilans płatniczy za wrzesień pozytywnie zaskoczył. Na rachunku bieżącym odnotowano miesięczną nadwyżkę równą 394 mln EUR (PKO: -327 mln EUR, kons: +125 mln EUR), wobec...

giełda

Po danych za III kwartał dalej prognozujemy, że PKB wzrósł o 0,3% r/r, co wyznaczy początek ożywienia w polskiej gospodarce. Ze względu na oczekiwane zmiany...

giełda

Listopadowa decyzja RPP zaskoczyła rynek – Rada postanowiła utrzymać stopę referencyjną na niezmienionym poziomie 5,75%, podczas gdy konsensus spodziewał się...

giełda

Listopadowa projekcja inflacji NBP wskazuje, że dezinflacja będzie kontynuowana, choć w nieco wolniejszym tempie niż zakładano w lipcu. Ścieżka inflacji w krótkim...

giełda

Mimo iż ekonomiści przewidywali recesję już w 2023 r., amerykańska gospodarka wykazała nieoczekiwaną odporność. Ból związany ze wzrostem stóp procentowych...

giełda

W poniedziałek oprócz raportu o ankiecie kredytowej, o którym pisaliśmy wczoraj ukazał się również kwartalny Szybki Monitoring, czyli publikacja, w której NBP...

giełda

Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła i pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Obecny poziom stóp wynosi 5,75%, mimo że ostatnie dane inflacji CPI...

giełda

Rada Polityki pieniężnej po dwóch obniżkach stóp procentowych o łącznie 100pb zdecydowała się na pauzę w polityce pieniężnej. Pauzę, której celem jest...

giełda

Wczoraj NBP opublikował wyniki kwartalnej ankiety kredytowej przeprowadzanej w październiku 2023 wśród przewodniczących komitetów kredytowych największych...

giełda

Sektor energii pozyskiwanej z wiatru zmaga się z rosnącymi kosztami operacyjnymi i finansowymi, problemami z kontrolą jakości i łańcuchem dostaw. Inflacja...

giełda

Powoli zbliżamy się do końca roku i coraz śmielej należałoby zacząć prognozować trajektorię zmiennych makroekonomicznych w 2024 roku. Zanim jednak powstanie...

giełda

Niedawno pisaliśmy o kondycji finansów publicznych w Polsce z perspektywy deficytu i potrzeb pożyczkowych budżetu. Dziś postanowiliśmy spojrzeć na dług publiczny...

giełda

Wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie w październiku wzrósł drugi miesiąc z rzędu do 44,5 pkt z 43,9 pkt. we wrześniu, zgodnie z oczekiwaniami (PKOe: 44,4 pkt; kons...

giełda

Seria zaskoczeń w dół była w październiku kontynuowana – inflacja CPI spadła z 8,2 do 6,5% r/r wobec konsensusu spadku do 6,6-6,7% r/r. Nasza prognoza zakładała...

giełda

Koniec miesiąca to tradycyjnie okres publikacji wstępnych szacunków inflacji w Europie i najczęściej zaczyna się od danych z Niemiec i Hiszpanii. Tak też było...

giełda

Inflacja CPI w październiku spadła do 6,5% r/r z 8,2% we wrześniu. Skala dezinflacji ponownie była silniejsza od prognoz (kons.: 6,6% r/r, PKOe: 6,7% r/r). W ujęciu m/m...

giełda

W latach 2019-21 polska branża odpadowa odnotowała wyraźną poprawę zagregowanej sytuacji finansowej. W grupie podmiotów zatrudniających...

giełda

Wynik wyborów nie oznacza przełomu w oczekiwaniach odnośnie inflacji w 2024 r., podobnie w odniesieniu do deficytu budżetowego – zmiana polityki i ich redukcja...

giełda

Sprzedaż detaliczna w ujęciu realnym obniżyła się we wrześniu o 0,3% r/r wobec spadku o 2,7% r/r w poprzednim miesiącu. Ponownie oczekiwania ekonomistów...

giełda

Zmienność światowych cen ropy znów jest duża. Jednak na polskich stacjach paliw nie powinniśmy się spodziewać tak dużych podwyżek, jak tego obawiano się przed...

giełda

W finalnym szacunku GUS potwierdził wrześniowy odczyt inflacji CPI w wysokości 8,2% r/r, zgodnie z odczytem flash. W porównaniu do ubiegłego miesiąca ceny...

giełda

Rachunek bieżący wykazał w sierpniu 202 mln EUR deficytu (PKO: +512 mln EUR, kons: +985 mln EUR) wobec 62 mln EUR deficytu w lipcu. Dane za lipiec zostały zrewidowane...

giełda

Do wrześniowej obniżki stóp procentowych złoty był dosyć stabilny i mocny. To wynikało z kilku powodów. Polska gospodarka doświadcza w ostatnim czasie...

.
giełda

Rada Polityki Pieniężnej zrobiła dokładnie to, czego oczekiwał rynek. Tnie stopy procentowe o 25 punktów bazowych do 5,75%, co wydawało się dosyć oczywiste..

giełda

Tym razem RPP nie zaskoczyła i obniżyła stopy procentowe o 25 pb, zgodnie z konsensusem rynkowym. Komunikat po posiedzeniu RPP poddano jedynie drobnym korektom...

.
giełda

Dane za 3kw 2023 okazały się w większości zgodne z naszymi oczekiwaniami. Prognozujemy zatem dalej, że w miesiącach letnich dynamika PKB wróciła na dodatnie...

giełda

Wskaźnik koniunktury PMI w przetwórstwie we wrześniu wzrósł do 43,9 pkt. z 43,1 pkt. w sierpniu, tj. powyżej oczekiwań (PKOe: 43,1 pkt; kons: 43,5 pkt). Etap...

giełda

Inflacja CPI spadła we wrześniu głębiej od oczekiwań, do 8,2% r/r z 10,1% r/r w sierpniu (PKO i kons: 8,5%) – wynika ze wstępnego szacunku GUS. W ciągu...

giełda

Według wstępnego szacunku inflacja CPI spadła we wrześniu do 8,2% r/r z 10,1% w ubiegłym miesiącu. To odczyt niższy od naszych przewidywań (8,4%) oraz konsensusu...

giełda

Kilka ważnych banków centralnych wstrzymało podwyżki stóp procentowych. To nie oznacza, że są o krok od ich obniżania, narastają obawy o powrót wyższej inflacji...

giełda

Spadek światowych cen żywności sprzyjał obniżeniu inflacji. W najbliższych miesiącach nie powinno się to zmienić. Szczególnie istotne są ceny pszenicy...

giełda

Dynamika podaży pieniądza M3 w sierpniu wyhamowała do 7,3% r/r z 8,0% r/r, zgodnie z konsensusem (7,4% r/r) a słabiej od naszych oczekiwań (6,9% r/r). Niższa dynamika...

BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...