QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

foto

Branża tekstylno-odzieżowa w Europie warta 205 mld EUR nie uniknęła szerokiego spadku gospodarczego, który wstrząsa światem od początku wybuchu pandemii....

giełda

Sprzedaż detaliczna to nie konsumpcja, a odbicie konsumpcji nie ma charakteru stałego i nie zmierza w prosty sposób do odbudowy stanu sprzed kryzysu...

giełda

Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu wzrosła o 1,5% r/r (PKO: 1,7% r/r, kons: 2,8% r/r) po wzroście o 1,1% r/r w lipcu. Dodatnia dynamiki produkcji sprzedanej...

giełda

Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii zaczęła spadać. Spadki inflacji bazowej są napędzane przede wszystkim przez duże kategorie, silnie dotknięte przez...

giełda

W dzisiejszych danych GUS z sektora przedsiębiorstw wyłania się obraz stopniowo odradzającego się krajowego rynku pracy. W sierpniu przeciętne zatrudnienie...

giełda

Najnowsze dane z amerykańskiego przemysłu potwierdzają scenariusz „pierwiastka”. Taki przebieg ożywienia mieści się również w diagnozie gospodarczej i scenariuszu...

giełda

Rząd przyjął dzisiaj projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2021 r. na poziomie 2 800 zł i minimalnej stawki godzinowej...

giełda

GUS potwierdził wstępny szacunek sierpniowej inflacji na poziomie 2,9% r/r, po wzroście cen o 3,0% r/r w lipcu. Ceny towarów zwiększyły się o 1,5% r/r, a ceny...

giełda

Rachunek bieżący wykazał w lipcu nadwyżkę równą 1,6 mld EUR (PKO: 2,769 mld EUR, kons. 1,797 mld EUR) wobec 2,842 mld EUR w czerwcu. Nadwyżka była...

giełda

Czym jest Brexit? To sytuacja, w której chcesz zabić muchę, a wysadzasz dom w powietrze. Przewidujemy, że Brexit w nadchodzących tygodniach stanie się...

foto

Największą słabością polskiej gospodarki są inwestycje. Ich dynamika spadła do wartości ujemnych. W kolejnych miesiącach będzie jeszcze gorzej. Sytuacja...

foto

Fed ogłosił założenia swojej nowej strategii monetarnej. Celem staje się przegrzanie rynku pracy. Co to oznacza i czy tym śladem pójdą inne banki centralne?

giełda

Zgodnie z prognozami, na wrześniowym posiedzeniu Rada Gubernatorów EBC nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej w strefie euro. Stopa depozytowa wynosi...

giełda

Cena srebra rosła dwukrotnie szybciej niż złota. Inne metale szlachetne nie dawały zysków ponieważ popyt na nie w dużo mniejszym stopniu ma charakter inwestycyjny...

foto

Polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP doskonale orientują się w odnawialnych źródłach energii (OZE). O elektrowniach słonecznych, wodnych i wiatrowych słyszeli...

giełda

W ubiegłym tygodniu powszechną uwagę zwrócił przygotowany przez amerykańskie Biuro Statystyki Pracy (BLS) raport w sprawie bezrobocia, w szczególności...

foto

Jedna trzecia mikro, małych i średnich firm deklaruje, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odbiorcom ich towarów i usług zdarzało się opóźniać płatności...

giełda

Przeanalizowaliśmy miesięczne wskaźniki aktywności ekonomicznej w UE pod względem odchyleń od trendu sprzed pandemii. Występuje bardzo duże zróżnicowanie...

giełda

Popularna teza w piśmiennictwie ekonomicznym wiąże jedną z przyczyn relatywnie płytkiej recesji w Polsce w tym roku (dotyczy to i dynamiki prognozowanej...

foto

Inwestycje przedsiębiorstw prywatnych spadną w tym roku do rekordowo niskiego poziomu. Co dalej? Wprowadzenie tzw. estońskiego CIT ma to zmienić...

foto

Z danych GUS wynika, że w II kwartale polska gospodarka skurczyła się rok do roku o 8,2 proc. Zdaniem głównego ekonomisty Banku Pekao SA Ernesta Pytlarczyka...

foto

84 proc. przedsiębiorstw utrzymało dotychczasowy poziom zatrudnienia, nie dokonując zmian kadrowych podczas wakacji. Ciekawe, że obecnie więcej firm planuje...

giełda

Dziś poznaliśmy pełne dane o funkcjonowaniu polskiej gospodarki w okresie największych ograniczeń epidemiologicznych, związanych z epidemią COVID-19...

giełda

Inflacja CPI w sierpniu (szacunek flash) spadła do 2,9% r/r z 3,0% r/r w lipcu (PKO: 2,9%, kons.: 3,0%). Tym samym, inflacja CPI powróciła do poziomu z maja...

giełda

PKB spadł w 2q20 o 8,2% r/r, wobec 8,2% r/r w szacunku flash i wzrostu 2,0% r/r w 1q20. W ujęciu odsezonowanym PKB obniżył się o 8,9% k/k, co oznacza, że...

giełda

Dziś poznaliśmy pełne dane o funkcjonowaniu polskiej gospodarki w okresie największych ograniczeń epidemiologicznych, związanych z epidemią COVID-19...

foto

W lipcu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 2,3% r/r i wyniosło 6 252,0 tys. osób. Poważniejsze problemy związane z bezrobociem...

foto

Rząd przyjął projekt budżetu na 2021 rok. Przewiduje on dochody na poziomie 403,7 mld zł, a wydatki w wysokości 486 mld zł. W 2021 roku będziemy mieli do czynienia...

giełda

Po kryzysie epidemicznym wiele państw na świecie ma kłopoty z rosnącym bezrobociem. W Polsce odsetek osób bezrobotnych nie jest tak wielki, jak w innych krajach...

foto

Kraje Trójmorza w ciągu ostatnich 15 lat należały do najbardziej dynamicznie rozwijających się regionów Unii Europejskiej, a w tym gronie szczególnie pozytywnie...

giełda

Rewolucja technologiczna wymusi także na ubezpieczycielach w sektorze automotive większą elastyczność...

foto

Jak podaje GUS w komunikacie dotyczącym wyników finansowych firm, w I półroczu 2020 średnie i duże przedsiębiorstwa niefinansowe odnotowały głęboki spadek...

giełda

Nakłady inwestycyjne dużych przedsiębiorstw (>50 zatrudnionych) w 2q20 spadły o 13,6% r/r (vs 5,3% r/r w 1q20). Większość branż odnotowała głębokie dwucyfrowe...

foto

W pierwszej połowie tego roku banki udzieliły mniej kredytów we wszystkich segmentach rynku. Spadki wynikają zarówno z mniejszego...

foto

Po nowelizacji ustawy budżetowej deficyt ma wynieść 109 mld zł. Inne kraje też zwiększają swoje zadłużenie. Jednak sytuacja Polski jest inna, ponieważ nie...

foto

Dane o sierpniowej koniunkturze biznesowej, które podał GUS, potwierdzają, że znaczna większość analizowanych sektorów gospodarki nadal liże rany po lockdownie...

giełda

Sprzedaż detaliczna dołącza do grona danych zaskakujących w lipcu na plus. W cenach stałych wzrosła o 3% r/r, co jest wartością wyraźnie wyższą...

foto

Jak podaje w dzisiejszym komunikacie GUS, w lipcu produkcja sprzedana przemysłu (w cenach stałych) wzrosła o 1,1% r/r i 3,4% m/m. Wyłączenie czynników...

giełda

Ustawa budżetowa na 2020 r. zakładała brak deficytu budżetu państwa. Pandemia spowodowała, że budżet nie tylko nie będzie zrównoważony, ale deficyt będzie...

foto

Przeciętne wynagrodzenia w ciągu dwóch miesięcy spadły o 371 zł. Teraz znów rosną, w lipcu o 92 zł, choć po raz pierwszy od ponad dwudziestu lat...

foto

Rząd przyjął w czwartek projekt nowelizacji budżetu na 2020 r. Założono w nim, że deficyt wyniesie 109,3 mld zł. Z oficjalnego komunikatu CIR, w znowelizowanym budżecie...

giełda

W lipcu produkcja sprzedana przemysłu była wyższa o 1,1% niż rok wcześniej, co oznacza przyspieszenie w stosunku do poprzedniego miesiąca (+0,5% r/r) i pobicie...

giełda

Dane z rynku pracy za lipiec okazały się lepsze od oczekiwań i potwierdzają wg nas, że wraz z ożywieniem gospodarki następuje stopniowe wycofywanie się firm...

giełda

Wśród ekonomistów panuje ogólny konsensus, że początkowy wstrząs spowodowany Covid-19 stanowi istotny impuls dezinflacyjny. Nie ma jednak konsensusu...

giełda

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło wyraźnie w lipcu o 66 tys. m/m, co jest drugim z rzędu miesięcznym przyrostem w okresie pandemii koronawirusa...

giełda

Wprowadzenie obostrzeń epidemicznych zdławiło gospodarki na początku 2Q20. Znoszeniu restrykcji towarzyszyła szybka odbudowa koniunktury.Wzrost liczby...

giełda

Inflacja bazowa (CPI bez żywności i energii) w lipcu wzrosła do 4,3% r/r (najwyższy poziom od listopada 2001) z 4,1% r/r w czerwcu. Przyczyną są czynniki...

giełda

Ze wstępnego szacunku GUS wynika, że w 2Q20 polska gospodarka skurczyła się o rekordowe 8,2% r/r. Odczyt był lepszy od naszych oczekiwań, gdyż...

giełda

PKB w 2q20 spadł o 8,2% r/r (szacunek flash) po wzroście o 2,0 % r/r w 1q20. To wynik niemal zgodny z naszą prognozą i wyższy od konsensusu (PKO: -8,1% r/r...

foto

W lipcu upadłość ogłosiło 58 firm, co oznacza wzrost o 1,8 proc. w porównaniu z czerwcem i o 31,8 proc. wobec lipca ubiegłego roku.Liczba ogłoszonych...

giełda

Rachunek bieżący bilansu płatniczego wykazał w czerwcu najwyższą w historii miesięcznych danych nadwyżkę: 2842 mln EUR (PKOe: 2625 mln EUR, kons...

giełda

Inflacja w Stanach Zjednoczonych wzrosła wyraźnie mocniej od prognoz. Jednak w ostatnich tygodniach dane inflacyjne na świecie zaczęły zaskakiwać na plus...

giełda

PKB w 2q20 spadł o 21,7% r/r (sa) i 20,4% k/k (sa), najsilniej spośród wszystkich gospodarek europejskich (obok Hiszpanii, która odnotowała odpowiednio -22,1% r/r...

giełda

W pierwszej połowie 2020 roku polskie sądy ogłosiły upadłość wobec 286 firm. Prawie 74% z nich w momencie ogłoszenia wyroku sądowego było notowanych w bazie...

giełda

Warszawa uzyskała ocenę „3” na 5-stopniowej skali oceniającej szybkość powrotu gospodarki i sytuacji miasta do stanu sprzed epidemii. Najlepiej Warszawa...

giełda

Za nami seria publikacji twardych danych o kondycji niemieckiego przemysłu w czerwcu b.r. Wiemy, że w owym miesiącu zamówienia wzrosły o 27,9% m/m...

giełda

32 proc. firm zanotowało spadek sprzedaży pod koniec lipca, a 27 proc. przedsiębiorstw odnotowało w tym czasie spadek liczby nowych zamówień. Stabilna pozostaje...

giełda

W 1Q20 deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (general government) wyniósł 14,7 mld PLN, wobec nadwyżki w wysokości 14,4 mld PLN w 1Q19...

giełda

Wskaźnik ISM dla amerykańskiego przemysłu wzrósł 52,6 do 54,2. Sytuacji pozostaje daleko do normy. Świadczą o tym wypowiedzi ankietowanych cytowane w raporcie...

giełda

Pomimo kryzysu, co ósmy przedsiębiorca w najbliższym czasie planuje nowe inwestycje. 60% z nich zamierza kupić maszyny i sprzęt, prawie 1/4 chce...

giełda

PMI dla krajowego przemysłu, ostatni z publikowanych wskaźników koniunktury za lipiec, kontynuuje wyraźne odbicie. Indeks wzrósł do 52,8 pkt. wobec 47,2 w czerwcu...

giełda

Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w USA w żadnym stopniu nie przybliżyła nas do budowy elektrowni jądrowej w Polsce...

giełda

Covid-19 stworzył prawdziwą bombę zegarową dotyczącą niewypłacalności – Euler Hermes spodziewa się, że większość przypadków niewypłacalności ma dopiero...

giełda

Wczoraj i dziś rano poznaliśmy pierwsze odczyty PKB za II kwartał w krajach rozwiniętych. Swoje dane opublikowały Austria, Belgia, Francja, Litwa, Niemcy...

giełda

Inflacja CPI w lipcu spadła do 3,1% r/r z 3,3% r/r w czerwcu (PKO: 3,2% r/r; kons.: 3,1% r/r). Główną przyczyna spadku inflacji były ceny żywności, które...

giełda

Fed pozostawił stopy procentowe bez zmian (przedział stopy fed funds 0,00-0,25%). Głównym przesłaniem komunikatu po posiedzeniu było stwierdzenie...

foto

Rząd przyjął założenia do projektu budżetu na 2021 rok. Przewidują one, że w 2020 r. PKB spadnie o 4,6 proc., aby w 2021 r. urosnąć o 4 proc. Głównym czynnikiem...

foto

Dla 61% przedsiębiorców zwolnienie ze składek ZUS było najbardziej przydatną formą wsparcia w ramach tarcz antykryzysowych. Największą barierą, która pojawiła...

foto

W 2018 r. firmy w Unii Europejskiej przeznaczyły na inwestycje 12,9 proc. PKB, a w Polsce – jedynie 9,8 proc. PKB. Wprowadzenie estońskiego CIT ma zmienić...

foto

Rozmowy o wzroście płacy minimalnej w 2021 roku oraz o wskaźniku wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej trzeba oprzeć na twardych realiach...

foto

Najnowszy Barometr COVID-19, zrealizowany przez EFL na przełomie czerwca i lipca br., pokazuje bardziej realistyczne nastawienie przedstawicieli...

giełda

Na pierwszy plan wysuną się dane o koniunkturze, tj. wstępne odczyty PMI dla Stanów Zjednoczonych i głównych gospodarek europejskich (za lipiec)...

giełda

Lżejsze i celowe blokady w celu walki z drugą falą zakażeń Covid-19 będą czynnikiem hamującym tempo poprawy sytuacji gospodarczej. Ekonomiści Euler Hermes...

giełda

Luka w podatku CIT to rocznie 22 mld zł. Dla porównania, tyle kosztuje utrzymanie policji w całym kraju. Jak wypadamy na tle innych krajów UE porównując luki podatkowe?...

giełda

Budżet państwa po czerwcu odnotował deficyt w wysokości 17,1 mld zł (wobec deficytu 25,9 mld zł po maju). W samym czerwcu budżet państwa otrzymał zastrzyk...

giełda

Opublikowane wczoraj dane o koniunkturze konsumenckiej i nastrojach przedsiębiorców potwierdzają kierunki obserwowane w danych o wyższej częstotliwości...

giełda

Pandemia COVID-19 zadała rynkowi mocny cios. Wśród najważniejszych światowych indeksów jedynie indeksy amerykańskie odnotowują wartości dodatnie....

foto

Odsetek firm dysponujących wystarczającymi zasobami finansowymi, by przetrwać dłużej niż kwartał, wzrósł w porównaniu z sytuacją z połowy kwietnia...

giełda

Podaż pieniądza M3 w czerwcu wzrosła o 18,1% r/r (vs 16,0% r/r w maju; PKO: 17,1%; konsensus: 17,4%). W dalszym ciągu widoczny jest przyrost wolumenu...

foto

W świetle dzisiejszej publikacji GUS, w lipcu odnotowano dalszą poprawę nastrojów konsumenckich. Wskaźnik bieżący wyniósł -13,4 (+6,0 pkt proc. m/m), natomiast...

foto

Według danych za 2018 rok gospodarka kreatywna odpowiadała za 6,3 proc. wartości dodanej w Polsce. Przeciętne wynagrodzenie...

foto

W świetle dzisiejszej informacji GUS, w czerwcu br. produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,5% r/r oraz 13,9% m/m. Odsezonowanie wskaźników przynosi korektę do poziomów...

giełda

W czerwcu sprzedaż detaliczna spadła już tylko o 1,3% r/r, a więc w mniejszej skali niż zakładał konsensus (-3% r/r), ale bliżej naszej prognozy (-2% r/r)...

foto

Na trzeci w tym roku pomiar Barometru EFL decydujący i pozytywny wpływ miało zniesienie ograniczeń związanych z powszechną kwarantanną oraz pakiety...

giełda

W czerwcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 0,5% r/r, bijąc tym samym na głowę prognozy. Wprawdzie przypisywaliśmy naszej prognozie (zakładającej...

giełda

W czerwcu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 12 tys. m/m wobec spadku w maju o 85 tys. m/m, co jest pierwszym miesięcznym przyrostem...

giełda

Zmiany gospodarcze, spowodowane przez koronawirusa, zostaną z nami na kolejne lata. Badania rynku wskazują, że z powodu kwietniowego zamrożenia około...

giełda

Czerwiec przyniósł kontynuację wzrostów produkcji przemysłowej w USA. Załamanie w amerykańskim przemyśle było mniejsze niż w strefie euro. Pierwsze dane za lipiec...

giełda

Chiński PKB wzrósł o 3,2% r/r w 2q20 po spadku o 6,8% r/r w 1q. Dane o miesięcznej częstotliwości publikacji pokazały kontynuację przyspieszenia produkcji przemysłowej...

giełda

Inflacja CPI w czerwcu wzrosła do 3,3% r/r, zgodnie z szacunkiem flash, wobec 2,9% r/r w maju. Wśród kategorii o największym wkładzie do czerwcowej inflacji są ceny...

giełda

GUS potwierdził wstępny szacunek czerwcowej inflacji na poziomie 3,3% r/r. Ceny towarów wzrosły o 1,8% r/r, a ceny usług zwiększyły się aż o 7,4% r/r...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała główne stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal...

giełda

Rachunek bieżący bilansu płatniczego wykazał w maju drugą co do wielkości w historii miesięcznych danych nadwyżkę: 2,455 mld EUR (PKOe: 817 mln EUR, kons.: 650 mln EUR)...

giełda

RPP nie zmieniła parametrów polityki pieniężnej, zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, chociaż niektórzy oczekiwali pewnych modyfikacji, np. wprowadzenia forward...

foto

Wraz z początkiem III kwartału w centrum uwagi znalazła się zdumiewająca rozbieżność pomiędzy globalnymi stratami spowodowanymi Covid-19...

foto

Przedefiniowanie zasad rządzących sektorami w wyniku koronawirusa przyśpieszy ofensywne przejęcia i rozwój nowych form współpracy pomiędzy branżami...

foto

Luka CIT wyniosła w 2018 roku 22 miliardy złotych i była o 35 proc. niższa niż w 2014. Jednocześnie, wpływy z tego podatku stanowiły w Polsce 5 proc. dochodów...

giełda

Pandemia koronawirusa uwydatniła nadmierną zależność Europy od Azji, w szczególności Chin i Indii, w zakresie produkcji sprzętu i wyrobów medycznych..

giełda

Po długim weekendzie (Święto Niepodległości w USA) nastroje na rynkach okazały się być pozytywne. Wzrosty głównych indeksów giełdowych i osłabienie...

giełda

Po długim weekendzie (Święto Niepodległości w USA) nastroje na rynkach okazały się być pozytywne. Wzrosty głównych indeksów giełdowych i osłabienie...

SPOTKANIA BIZNESOWE

PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Rozmowa z Przemysławem Krzeszowskim oraz Piotrem Wawrzynów o tym...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...