QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Indeks PMI dla krajowego sektora wytwórczego wzrósł w lutym do 53,4 pkt. (PKO: 53,3 pkt., kons.:52,8 pkt.) z 51,9 pkt w styczniu. Poziom ogólnego indeksu PMI...

giełda

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł w lutym do 53,4 z 51,9 w styczniu, wskazując na przyspieszenie ożywienia w krajowym przemyśle. Wskaźnik...

giełda

Polski rząd rozpoczyna konsultacje społeczne Krajowego Planu Odbudowy. Rozpisanie działań i wiązek projektów to pierwszy krok do operacjonalizacji...

foto

Generation Park Y, najwyższy biurowiec Skanska w tej części Europy, wieńczący kompleks biurowy zlokalizowany przy Rondzie Daszyńskiego w Warszawie...

giełda

GUS potwierdził wstępny szacunek spadku PKB w 4Q20 o 2,8% r/r, po spadku o 1,5% r/r w 3Q20. PKB wyrównany sezonowo obniżył się o 0,7% kw/kw. Poznaliśmy...

giełda

Dane NBP za grudzień potwierdziły bardzo optymistyczny obraz równowagi zewnętrznej w 2020. Miesięczna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących była...

giełda

Pomimo dekoniunktury gospodarczej spowodowanej epidemią koronawirusa średnie wyceny przejmowanych firm na świecie wzrosły w ubiegłym roku, wynika...

foto

Dobra passa kupujących na rynkach wielu surowców się utrzymuje. Słabość amerykańskiego dolara zachęca wielu inwestorów do lokowania kapitału...

giełda

Aktualizacja koszyka HICP wskazuje na spadek udziału usług w okresie pandemii. Zmiany struktury koszyka HICP w Polsce co do kierunku są podobne jak...

giełda

Co trzecia firma źle ocenia swoją sytuację ekonomiczną – wynika z VII edycji badania „KoronaBilans MŚP”, zrealizowanego w lutym br. przez IMAS International...

giełda

Lutowe znoszenie obostrzeń zaowocowało poprawą nastrojów przedsiębiorców w większości obszarów krajowej gospodarki. Odnotowano wyraźny wzrost...

giełda

Agencja Fitch Ratings potwierdziła ratingi, czyli ocenę zdolności do obsługi długu, 18 polskich miast. Udało się je utrzymać mimo...

foto

W tym miesiącu rząd ma przedstawić Nowy Polski Ład, czyli plan działań i reform w wielu dziedzinach życia gospodarczego i społecznego. Konfederacja Lewiatan...

giełda

Sprzedaż detaliczna (w cenach stałych) spadła w styczniu o 6,0% r/r wobec spadku o 0,8% r/r w grudniu. Oczekiwania rynkowe były mniej pesymistyczne...

foto

Styczniowy wzrost cen był niespodzianką. I oznacza, że wysoka inflacja jeszcze przed nami i to co najmniej przez kilka miesięcy. Wzrost cen nawet przyspieszy...

foto

Rozmawiając o systemie podatkowym warto wziąć pod uwagę rozróżnienie podatków na pośrednie i bezpośrednie. Dlatego, że wpływy z nich obciążają dwie różne...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w styczniu o 0,9% r/r, po wzroście o 11,2% r/r w grudniu. Odczyt był zbliżony do konsensusu rynkowego wskazującego na wzrost...

giełda

W lutym odnotowano nieznaczne pogorszenie oceny bieżącej sytuacji przez polskich konsumentów. Poprawie uległa ocena sytuacji przyszłej. Obawy o konsekwencje...

giełda

Styczeń przyniósł spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 14,5 tys. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym przełożyło się...

foto

Aby gospodarka przetrwała czas pandemicznych obostrzeń, rządy państw i banki centralne zdecydowały się na pomoc finansową w skali, która wcześniej...

foto

Europa jest w dużych tarapatach gospodarczych. Wyniki polskiej gospodarki nie są na tyle lepsze, aby tegoroczny wzrost gospodarczy okazał się taki, jak chce...

giełda

Grudzień potwierdził dobrą kondycję polskiego eksportu. Cały rok 2020 kończy się rekordową nadwyżką na rachunku bieżącym w wysokości 3,5% PKB. W 2021 r...

foto

Grupa Wyszehradzka powstała 15 lutego 1991 r. W latach 1991-2019 jej PKB wzrósł o 155 proc. Wartość eksportu towarów wzrosła między 1995 a 2019 r. ponad...

giełda

Według wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego w 2020 r. polski eksport zanotował spadek o 0,3% rok do roku, a jego wartość sięgała...

giełda

Dane NBP za grudzień potwierdziły bardzo optymistyczny obraz równowagi zewnętrznej w 2020. Miesięczna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących była...

giełda

Inflacja w styczniu wzrosła do 2,7% r/r z 2,4% r/r w grudniu (PKO: 2,7% r/r, kons. 2,4% r/r; nasza prognoza była najwyższa na rynku). Wskaźnik CPI wzrósł na...

foto

Z raportu DNB Bank Polska i Deloitte „Kierunki 2021. Nowy Plan Marshalla. Odbudowa polskiej gospodarki po COVID-19” wynika, że Polska będzie jednym...

foto

Polska gospodarka w skutek pandemii skurczyła się o niecałe 3% względem ubiegłego roku. Odbudowa strat rozpocznie się w II kwartale 2021 roku...

foto

Narodowy Bank Polski zaangażował się właśnie w proces przewalutowania kredytów frankowych. Patrząc na brak sukcesów na tym polu nie można mieć wielkich oczekiwań...

giełda

Eksport był jednym z głównych czynników szybkiego wzrostu gospodarczego Polski po 1989 r. Do 2003 firmy z kapitałem zagranicznym generowały 74 proc. przyrostu...

foto

Kurs korony czeskiej wobec złotego od prawie dziesięciu lat nie był tak korzystny dla importerów z Czech jak obecnie. To dla nich wymarzone warunki do handlu...

giełda

Według szacunkowego wykonania budżetu państwa deficyt w 2020 wyniósł 85 mld zł i stanowił 77,7% kwoty zapisanej w znowelizowanej ustawie budżetowej. Dochody...

foto

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK) wyniósł w lutym 77,8 pkt., co oznacza spadek o 8,1 pkt. w porównaniu do wyniku ze stycznia. Odzwierciedleniem...

giełda

Solidne wzrosty cen surowców na rynkach światowych w ślad za poprawą oczekiwań co do stanu gospodarki. Dla państw będących importerami netto surowców...

foto

Subindeks Barometru EFL dla sektora handlowego na I kwartał br. wyniósł 50,7 pkt. Choć spadł o 2,1 pkt. w porównaniu do pomiaru z ostatniego kwartału...

foto

Prognozy dotyczące sytuacji gospodarczej wskazują, że średni zwrot z kapitału własnego w amerykańskim sektorze bankowym może spaść do 5,6 proc....

foto

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) rekomenduje rządowi działania, które pomogą wyjść z kryzysu gospodarczego, bez obciążania kieszeni Polaków...

foto

Euro będzie coraz słabsze, osłabi się też polska waluta. Do tego prowadzi polityka ujemnych stóp procentowych. EBC straszy rynek dalszymi ich obniżkami...

giełda

Porównując poziom kryzysu w Polsce z innymi krajami – głównie Zachodniej Europy można pomyśleć, że pandemia koronawirusa za bardzo nas nie dotknęła...

giełda

Subindeks Barometru EFL dla sektora HoReCa na I kwartał br. wyniósł 47,7 pkt. Choć wzrósł o 5,1 pkt. w porównaniu do pomiaru z ostatniego kwartału ubiegłego...

giełda

W większości państw publikujących dotąd dane o wzroście PKB wyniki IV kwartału okazały się być lepsze od prognoz. To wynik elastyczności gospodarek...

giełda

W 2021 r. weszliśmy z obostrzeniami epidemiologicznymi, a w 1Q21 aktywność gospodarcza będzie przytłumiona (spadek PKB o ok. 0,2% r/r). W całym 2021 r...

foto

Indeks PMI wzrósł lekko w styczniu. Polscy przedsiębiorcy są wciąż bardziej pesymistyczni względem państw Europy zachodniej. Spodziewamy się jednak...

giełda

Prognozy ekonomiczne na 2021 rok są dosyć pozytywne. Według obliczeń ING Banku Śląskiego Polska odrobi w nadchodzącym roku spadek PKB, któremu winna była...

giełda

W styczniu wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł do 51,9 z 51,7, kształtując się na wyższym poziomie niż nasza prognoza i konsensus rynkowy (51,3)...

giełda

Nasze pierwsze założenie na ten rok to znacznie wyższy wzrost w związku z uwolnieniem skumulowanego popytu po zniesieniu większości restrykcji i lockdownów...

giełda

Pandemia i związane z nią restrykcje sprawiły, że polskie PKB w 2020 spadło o 2,8% (wobec wzrostu o 4,5% w 2019). Spadek rocznego PKB nastąpił pierwszy raz...

giełda

Spadek PKB w 2020 roku był niższy od prognoz formułowanych jeszcze miesiąc temu. Dane sugerują, że Polska gospodarka adaptuje się do działania w warunkach...

foto

Według GUS szacunkowy spadek PKB Polski w 2020 roku wyniósł 2,8 proc. Jest to najgorszy wynik od początku lat 90. Potwierdzają to złe nastroje przedsiębiorców...

foto

Podniesienie się gospodarki po zeszłorocznym spowolnieniu będzie wymagać zainwestowania dużej ilości pieniędzy. To nie ulega wątpliwości. Ważny jest....

foto

Nowelizacja ustawy o PIT i ustawy o CIT wprowadziła wiele zmian i nowych obowiązków dotyczących spółek nieruchomościowych. Rozliczenia...

giełda

Wzrost podaży pieniądza M3 w grudniu przyspieszył do 16,4% r/r (wobec 16,1% r/r w listopadzie; PKO: 16,9% r/r; kons.: 16,2% r/r). Nadal mocno rośnie gotówka...

giełda

Z początkiem 2021 roku zakończył się okres przejściowy, w którym Wielka Brytania korzystała z przywilejów otwartego rynku i zniesionych ceł, mimo że nie należała...

foto

Próby osłabienia złotego przez NBP mogą być pomocne, ale z pewnością nie są niezbędne polskim eksporterom. Z kolei importerom mogą wręcz szkodzić...

foto

Najnowsza, szósta już edycja Barometru COVID-19, zrealizowana przez EFL pod koniec ubiegłego roku, pokazuje światełko w tunelu i ocieplenie nastrojów...

foto

Ponad 1/3 firm wystawia miesięcznie mniej faktur niż przed pandemią. To oznacza mniejsze wpływy w firmowym budżecie, ale też mniejszy obrót w gospodarce...

foto

Sektor przemysłowy osiągnął dwucyfrowy wzrost w grudniu. Kolejne miesiące dalej powinny przynosić dobre wyniki przetwórstwa, zwłaszcza w branżach nastawionych...

giełda

W grudniu 2020 produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 11,2% r/r, kolejny miesiąc z rzędu bijąc konsensus rynkowy wynoszący 8,9%, choć nie tak bardzo...

giełda

W środowisku analityków utrwala się percepcja słabszej pierwszej połowy 2021, w tym straconego pierwszego kwartału, i mocnego postpandemicznego odbicia...

giełda

Sprzedaż detaliczna odbiła w grudniu po zniesieniu ograniczeń funkcjonowania galerii. Na poprawę wpłynęły też dobre wyniki na rynku pracy – w szczególności wysoka...

giełda

W grudniu sprzedaż detaliczna spadła o 0,8% r/r, co jest wynikiem zbliżonym do oczekiwań rynku, ale nieco gorszym od naszej prognozy, opiewającej na +1,8% r/r...

foto

Polska dopiero rozpoczyna budowę gospodarki wodorowej. Z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że 67 proc. ekspertów z tego obszaru...

giełda

Grudzień przyniósł solidny wzrost przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 10 tys. m/m, co przełożyło się na spadek w ujęciu rocznym o 1,0% r/r. Konsensus...

giełda

EBC nie zmienił parametrów polityki pieniężnej: (1) pozostawił stopy procentowe bez zmian (refinansowa 0,00%, kredytowa 0,25%, depozytowa 0,50%), (2) utrzymał...

giełda

Polscy eksporterzy tylko w drugim półroczu 2021 roku, po obecnym okresie przejściowym i wprowadzeniu kontroli granicznych, stracą w związku...

foto

Indeksy koniunktury to dane makroekonomiczne pochodzące nie z realnej obserwacji pewnych parametrów a ankiet. W związku z tym można mierzyć np. poziom...

foto

Pierwszy w 2021 roku pomiar Barometru EFL wskazuje na wciąż pesymistyczne, lecz stabilne, nastroje wśród przedstawicieli sektora MŚP. Główny indeks osiągnął...

giełda

Rozpoczęty niedawno rok 2021 będzie czasem odbudowy głównych gospodarek po pandemii. Ożywienie gospodarcze w Polsce ma być napędzane przez eksport...

foto

Prawie połowa Polaków zamierza zmniejszyć wydatki na zakupy w I kwartale br. Niemal tyle samo osób tego nie przewiduje. Głównym powodem ograniczeń są rosnące ceny...

giełda

Główny Urząd Statystyczny (GUS) zrewidował wstępny szacunek grudniowej inflacji do 2,4% r/r (wstępnie szacowano 2,3% r/r). Wyraźnie wyhamował wzrost cen usług...

foto

Liczba osób pozostających bez pracy jest w miarę niska. W grudniu 2020 r. stopa bezrobocia wyniosła 6,2% i była tylko nieznacznie wyższa niż w listopadzie...

giełda

Konkretne plany przedłużenia lockdownów w niektórych krajach europejskich do kwietnia. Strategia przyduszania wirusa w miesiącach zimowych jest...

foto

RPP nie obniżyła stóp procentowych. Jednak temat będzie powracał. Dlatego, że taka obniżka prowadzi do zwiększenia transferu pieniędzy z NBP do budżetu...

giełda

Mimo, że rynek private equity (PE) w Europie Środkowej odczuł wpływ pandemii i wywołanego nią spowolnienia, przedstawiciele funduszy wykazują dziś...

giełda

Zgodnie z przewidywaniami, Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych i stopa referencyjna wynosi w dalszym ciągu 0,1%...

giełda

Obraz relacji Polski z zagranicą prezentowany przez listopadowy bilans płatniczy jest, ponownie, niezwykle korzystny. Saldo rachunku bieżącego było dodatnie, równe...

foto

W 2020 r. kryzys najbardziej uderzył w południe Europy. Stworzony przez Polski Instytut Ekonomiczny wskaźnik Economic Forecast Index (EFI) pokazuje...

giełda

Zgodnie z zapowiedziami ministra zdrowia Adama Niedzielskiego dotychczasowe obostrzenia w gospodarce zostaną utrzymane...

giełda

Od stycznia do października 2020 r. globalny rynek fuzji i przejęć zanotował rekordową wartość transakcji równą 2,2 bln dolarów. Jak wynika z badania „European...

foto

Pod koniec zeszłego roku co dziesiąty przedsiębiorca stracił wiarę, że kiedykolwiek uda mu się przywrócić dawną kondycję finansową biznesu, również tylu przyznało...

foto

W 2021 roku nastąpi uruchomienie ogromnych środków na transformację energetyczną, technologiczną i społeczną w Polsce, które napędzą inwestycje...

foto

Inflacja w grudniu 2020 r. wyniosła 2,3% r/r i 0,1% m/m – wynika ze wstępnych danych opublikowanych dzisiaj przez GUS. W listopadzie osiągnęła 3%...

foto

Prawie 48 mld zł nadwyżki wartości eksportu nad importem towarów według ostatnich dostępnych danych w ujęciu dwunastomiesięcznym to rekord, który dowodzi, że...

giełda

Zgodnie z szybkim szacunkiem GUS, inflacja CPI wyniosła w grudniu 2,3% r/r, co jest wartością istotnie niższą od konsensusu rynkowego i naszych oczekiwań...

giełda

Pod koniec 2020 r. NBP interweniował w celu osłabienia PLN. Interwencje były wspierane przez sugestie obniżek stóp procentowych w 1Q21. Pełna treść długo...

giełda

Wygląda na to, że pandemiczny 2020 r. zakończy się spadkiem PKB w skali płytszej niż 3%. Z jednej strony polska gospodarka doświadczyła pierwszej od ponad dwóch...

giełda

79% przedsiębiorców źle ocenia współpracę rządu z biznesem podczas pandemii Covid-19. 68% firm oczekuje wstrzymania wszelkich dodatkowych obciążeń...

foto

Czy prezes NBP chce obniżyć stopy procentowe, aby osłabić polską walutę? A może chodzi o inne konsekwencje...

foto

Indeks PMI wskazuje, że przemysł odnotował wzrost w końcówce roku. Polscy przedsiębiorcy są wciąż bardziej pesymistyczni na tle państw zachodniej UE...

foto

Dostaniemy 200 mln złotych mniej odsetek od lokat, ale też więcej zapłacimy za karty, konta czy przelewy – takie mogą być konsekwencje cięcia stóp procentowych...

giełda

PMI w światowym przemyśle na kilkuletnich maksimach. Pojawiają się sygnały napięć w łańcuchach dostaw a przemysł światowy ma jeszcze sporo przestrzeni...

giełda

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie wzrósł w grudniu 2020 r. do 51,7, po trzech miesiącach stabilizacji na poziomie 50,8, wskazując na przyspieszenie tempa...

giełda

Wsparcie udzielone przedsiębiorcom w drugiej połowie roku, skierowane do branż, które wciąż odczuwają negatywne skutki epidemii Covid-19 jest niewystarczające...

giełda

Do tej pory kryzys związany z pandemią COVID-19 nie wyrządził wielkich szkód rynkowi pracy ze względu na pomoc...

giełda

Przeszło sześć na dziesięć młodych przedsiębiorstw chce w przyszłym roku poszukać dla siebie finansowania poprzez fundusze unijne. Niemal co szósty podmiot...

giełda

Jaka była kondycja polskiej gospodarki w mijającym roku, naznaczonym pandemią COVID-19? Jak radziła sobie złotówka i co może przynieść nadchodzący 2021 r...

giełda

Pandemia Covid-19 zatrzymała znaczną część gospodarki, ale nie spowodowała ograniczenia zmian w prawie podatkowym. W 2021 r. przedsiębiorcy będą....

giełda

Podaż pieniądza mierzona agregatem M3 wzrosła w listopadzie o 16,1% r/r i była o 8,1 mld PLN wyższa nic miesiąc wcześniej. Po stronie głównych agregatów...

foto

Po wprowadzeniu czterech dni pracy w tygodniu uda się zachować na tym samym poziomie wynagrodzenia pracowników? Jeżeli będzie to decyzja rządu...

giełda

W nocy czasu polskiego Kongres USA przyjął nowy pakiet stymulacyjny w wysokości 900 mld USD. Jest on ponad dwukrotnie mniejszy niż ten wprowadzony pod...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...