QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Cechą ludzkiej psychiki jest olbrzymia potrzeba normalności i przewidywalności. Na to właśnie liczą inwestorzy i twórcy polityki pieniężnej od czasu rozpętania się chaosu...

giełda

Dość długo ekonomiści bankowi i banki centralne opierali się wyraźnej rewizji prognoz dynamiki PKB w dwóch głównych blokach gospodarczych, w USA i strefie euro...

giełda

Według ostatniego szacunku PKB w II kwartale przygotowywanego na podstawie miesięcznych danych przez Fed z Atlanty, amerykańska gospodarka skurczyła się...

giełda

PMI dla krajowego przetwórstwa w czerwcu zanurkował do 44,4 pkt. (z 48,5 pkt. w maju). Najniższy od 25 miesięcy odczyt wynikał ze spadku nowych zamówień oraz...

foto

Czynników ryzyka w biznesie jest dziś tak wiele, że dla przedsiębiorców, zwłaszcza małych i średnich, sytuacja stała się nieprzewidywalna jak nigdy dotąd...

giełda

Bawarskie Stowarzyszenie Biznesu (wbv) szacuje, że hipotetyczne wstrzymanie dostaw rosyjskiego gazu do UE od 1 lipca skutkowałoby spadkiem PKB Niemiec o 12,7%...

giełda

Milton Friedman zwykł mawiać, że „inflacja jest zawsze i wszędzie zjawiskiem pieniężnym”. Czyli pojawia się wtedy, gdy ludzie posiadają zbyt...

foto

Przepisy o grupach VAT wprowadzono w ramach Polskiego Ładu i miały obowiązywać od 1 lipca br. To interesujące dla podatników rozwiązanie, ułatwiające rozliczenia...

foto

Rosja może zredukować dostawy gazu ziemnego do zera, ponieważ dla budżetu tego państwa ważniejsza jest ropa. Dla krajów Europy cenowe skutki...

giełda

Globalna gospodarka utknęła w uścisku stagflacyjnych sił, a główne banki centralne w końcu skupiły się na zwalczaniu inflacji, nawet kosztem recesji. Fed jest najbardziej...

giełda

Uwaga inwestorów skupia się obecnie na ryzyku wystąpienia recesji zarówno w USA, jak i w Europie. Krzywe rentowności wykazują już dynamikę charakterystyczną dla...

giełda

Czerwcowa seria odczytów koniunktury nie przyniosła praktycznie żadnych dobrych wieści. Nastroje przedsiębiorstw w strefie euro i w Stanach Zjednoczonych...

giełda

Wydatki na paliwa do pojazdów stanowią jedynie ok. 6% koszyka inflacyjnego, ale – jak pisaliśmy wczoraj - ich rola w percepcji inflacji i w dyskursie politycznym jest...

giełda

Podaż pieniądza M3 w maju wzrosła o 7,6% r/r (PKO: 8,2%, kons.: 8,1%, wobec 8,2% r/r w kwietniu). Węższa miara podaży pieniądza - M1 – w ujęciu realnym kurczy...

foto

Ropa naftowa potaniała, gdy w USA nagle pojawił się pomysł wprowadzenia dodatkowego podatku od zysku spółek naftowych. Podobne próby wpłynięcia na ceny...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w maju o 8,2% r/r, nieco słabiej od konsensusu rynkowego (8,8% r/r), ale korzystniej niż zakładaliśmy (7,3% r/r)...

giełda

Subindeks Barometru EFL dla branży produkcyjnej na II kwartał br. wyniósł 47,7 pkt. i był niższy o 2,2 pkt. w porównaniu do poprzedniego kwartału. To najniższy...

foto

Obecnie toczy się dyskusja na temat wielkości długu publicznego oraz ograniczeń nałożonych przez Konstytucję, czyli 60% PKB. Zmiana konstytucyjnego limitu...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw (ok. 40% wszystkich pracujących) w maju wzrosło o 13,5% r/r (kons. 14,7%, PKOe 14,9%). Wzrost był nieco...

giełda

Dotychczas wzrost wynagrodzeń prawie co miesiąc okazywał się wyższy od prognoz i wyprzedzał inflację. Tak więc mimo szybkiego wzrostu cen przeciętne realne dochody...

giełda

Inflacja CPI w maju została potwierdzona na poziomie 13,9% r/r vs 12,4% r/r w kwietniu. W porównaniu z szacunkiem flash nie zmieniła się też struktura inflacji...

giełda

GUS potwierdził inflację za maj na poziomie 13,9% r/r. Jest to najwyższy poziom inflacji od 1998 r. W porównaniu do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 1,7%. W dzisiejszym...

giełda

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) apeluje do Rządu o wprowadzenie skutecznego, obligatoryjnego, ustawowego mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia...

giełda

Kwietniowy bilans płatniczy przyniósł negatywną niespodziankę: deficyt bieżący wzrósł do -3,924 mld EUR (PKO: -1,946 mld EUR; kons.: -2,330 mld EUR) z -2,972 mld EUR...

giełda

Konferencja prezesa NBP przyniosła pewną zmianę retoryki w stosunku do komunikatu RPP i wcześniejszej komunikacji banku, nie jest natomiast jasne, czy powinno to być...

giełda

Czerwcowe posiedzenie EBC nie przyniosło większych zaskoczeń i okazało się być przede wszystkim przygrywką do lipcowej podwyżki stóp procentowych. O sekwencji...

giełda

Prezentacja makroekonomicznych wyzwań i prognoz dla Polski jest tradycją Europejskiego Kongresu Finansowego. Tym razem nie napawają one optymizmem...

giełda

Czerwcowe posiedzenie RPP okazało się być najbardziej przewidywalnym w tym cyklu – prognozy podwyżek stóp procentowych były bardzo spójne (+75 pb), a Rada...

giełda

Wg opublikowanych wczoraj danych, produkcja przemysłowa w Czechach spadła o 3,9% r/r, mocniej od wynoszących -1,9% r/r oczekiwań. Kontrast z wynikami produkcji...

foto

Polskie rafinerie nie obniżają marż, nie chcą podzielić się bardzo wysokim zyskiem z konsumentami. Podczas wakacji będzie drogo. Ze względu na decyzje OPEC ropa może...

foto

Presja na wzrost cen rozlewa się po rynku. Walka z inflacją będzie coraz trudniejsza i coraz bardziej kosztowna. Powinno dojść do zagęszczenia podwyżek stóp...

giełda

Na Sri Lance od kilku tygodni nieco w cieniu wielkiej polityki rozgrywa się głęboki kryzys społeczno-gospodarczy. Na zamieszkałej przez 22 mln osób wyspie u wybrzeży...

giełda

Według wstępnych danych GUS, inflacja CPI mocno przyspieszyła w maju do 13,9% r/r z 12,4%, zgodnie z konsensusem rynkowym (13,9% r/r). Jest to najwyższy poziom...

giełda

GUS potwierdził, że w I kwartale PKB Polski wzrósł o 8,5% r/r. Wnioski sprzed 2 tygodni na temat zaawansowania ożywienia i dystansu dzielącego polską gospodarkę od trendu...

giełda

Wzrost PKB w 1q22 został potwierdzony na poziomie 8,5% r/r. Odsezonowany wzrost PKB wyniósł 2,5% q/q (wobec 1,8% q/q w 4q21), sugerując wzmocnienie bieżących...

foto

Ze wstępnych szacunków Głównego Urzędu Statystycznego wynika, ze PKB Polski wzrósł w I kw. 2022 r. aż o 8,5% rok do roku co jest drugą najwyższą dynamiką...

foto

Prawidłowo zaprojektowany i implementowany system Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta jest ogromną szansą dla Polski, tworząc niezbędne fundamenty...

giełda

Rozluźnienie w kalendarzu danych makro pozwala nam wrócić do jednego z zagadnień, nad którym w ostatnich tygodniach (miesiącach) głowią się ekonomiści, mianowicie...

giełda

Razem z publikacją majowego Biuletynu Statystycznego GUS dostaliśmy pakiet danych z krajowego rynku pracy. Zaczynając od najbardziej popularnego wskaźnika, stopa...

giełda

Kwiecień był ostatnim miesiącem, w którym w statystykach sprzedaży detalicznej widać pandemię – wprowadzane rok temu w reakcji na III falę COVID-19 restrykcje...

giełda

Podaż pieniądza M3 w kwietniu wzrosła o 8,2% r/r (PKO: 8,4%, kons.: 8,5%, wobec 7,9% r/r w marcu). Miesięczny przyrost gotówki w obiegu „unormował” się...

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw po raz kolejny przebiło oczekiwania i wzrosło w kwietniu o 14,1% r/r (PKO: 12,2% r/r, kons: 12,6% r/r, poprz.: 12,4%...

giełda

Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14%r/r. Oznacza to, że spirala płacowo-inflacyjna rozkręca się coraz mocniej. Wyraźne osłabienie...

giełda

W kwietniu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 13% r/r, poniżej konsensusu rynkowego i naszej prognozy (15,4 oraz 17,0% r/r). Po wyłączeniu czynników sezonowych...

foto

Bibby MSP Index, który diagnozuje kondycję polskich małych i średnich firm, utrzymał się w maju br. na poziomie z ostatniego, jesiennego badania i wyniósł 51,8 pkt...

giełda

Jak wspominaliśmy w komentarzu do wczorajszych danych o PKB za I kwartał, w po pierwszych 3 miesiącach roku polska gospodarka znalazła się bardzo blisko wieloletniego...

foto

Płytka recesja staje się coraz bardziej realna. Prawdopodobne jest, że spadną ceny ropy. Jednak polska waluta jest słaba i podczas wakacji benzyna będzie droga...

giełda

W I kwartale br. PKB był o 8,5% wyższy niż rok wcześniej – podał dzisiaj GUS w tzw. szybkim szacunku. Wszystkie twarde dane makroekonomiczne z ostatniego...

giełda

PKB w I kwartale wzrósł o 8,5% r/r, powyżej konsensusu wynoszącego 8,1% r/r i naszej prognozy wzrostu o 7,9% r/r. Sam I kwartał zamknął się imponującym wynikiem...

giełda

Obecnie trwają rewizje w dół prognoz wzrostu gospodarczego dla gospodarki amerykańskiej, europejskiej czy polskiej. Jednocześnie rosną prognozy inflacji i bardzo...

giełda

Uporczywa inflacja, napędzana zarówno wysokimi cenami surowców, jak i w kolejnej odsłonie również cenami żywności, zaczyna zbierać żniwo w postaci ograniczenia siły...

foto

Skończył się czas drukowania darmowego pieniądza. Banki centralne walczą z inflacją. W Polsce walka odbywa się to poprzez zaskakiwanie rynków, a inflacja rośnie...

giełda

GUS zrewidował odczyt kwietniowej inflacji do 12,4% r/r wobec wstępnego szacunku 12,3%. Jest to najwyższy odczyt inflacyjny od 24 lat. W porównaniu do poprzedniego...

giełda

Deficyt rachunku obrotów bieżących w marcu wyniósł 2,972 mld EUR (PKO: 4,873; kons.: 2,732). W ujęciu płynnego roku deficyt zwiększył się do 2,2% PKB z 1,7% PKB...

giełda

Inflacja CPI w kwietniu wzrosła do 12,4% r/r z 11% r/r w marcu, o 0,1pp powyżej szacunku flash. Korekta w górę w stosunku do danych wstępnych dotyczy kategorii...

giełda

Ostatnie lata przyniosły wyraźne osłabienie dodatniej korelacji tempa wzrostu PKB w Polsce i Niemczech. Krótko przed pandemią ta korelacja stała się nawet ujemna...

giełda

Inflacja zasadnicza wyniosła w kwietniu 7,5% w ujęciu rocznym (wzrost z 7,4% r/r w marcu), przy czym prawie 60% stanowiła inflacja związana z kosztami energii...

foto

Prezes NBP Adam Glapiński rozpoczął konferencję prasową jastrzębim akcentem, mówiąc, że RPP będzie kontynuować podwyżki stóp procentowych tak długo, aż nabierze...

foto

Spodziewano się ostrzejszej walki z inflacją w maju. RPP zaskoczyła mniejszą podwyżką, choć generalnie na świecie tendencje są przeciwne. Rynek wycenia...

giełda

Wojna w Ukrainie przywróciła bardzo pesymistyczne nastroje w sektorze MŚP. Jak wynika z Barometru EFL przedsiębiorcy nie widzą szans na poprawę swojej sytuacji...

giełda

Scenariusz makro bez większych zmian. Po danych za marzec zdecydowaliśmy się podwyższyć prognozę wzrostu gospodarczego w I kwartale do 7,9% r/r. Prognoza...

giełda

Prognozujący kolejne ruchy RPP nie mają ostatnio szczęścia – skala niespodzianki inflacyjnej w kwietniu i relatywnie dobre dane z realnej gospodarki za marzec...

giełda

Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 75pb. Stopa referencyjna wynosi po podwyżce 5,25% i jest najwyższa od 2008. Po raz kolejny decyzja RPP...

giełda

Gwałtownie rosnące ceny żywności osłabiają siłę nabywczą gospodarstw domowych w krajach rozwiniętych. Podczas gdy ceny żywności osiągają rekordowe wartości...

giełda

Wyniki najnowszego badania wskazują, że 40% polskich firm jest zagrożonych rosnącym poziomem inflacji oraz nie dysponuje efektywnymi narzędziami do...

foto

Rząd bardzo chętnie pożycza pieniądze od obywateli na takich warunkach, że na tym tracimy z powodu rekordowej inflacji. Zmieniając WIBOR pod pretekstem ochrony...

foto

Większość ekspertów spodziewa się szczytu inflacyjnego w połowie tego roku. Prezes NBP Adam Glapiński już kilkukrotnie...

giełda

Oficjalna polityka Unii Europejskiej od wielu lat zmierza do dywersyfikacji źródeł dostaw gazu i ropy. Po wielu kryzysach gazowych wywoływanych przez Rosję – oficjalna...

giełda

Według wstępnych danych GUS, inflacja CPI przyspieszyła w kwietniu do 12,3% r/r z 11,0% w marcu, przekraczając przy tym naszą wysoką prognozę (11,9%) oraz kolejny...

giełda

43% przedsiębiorstw spodziewa się, że w perspektywie 3 miesięcy wojna w Ukrainie negatywnie wpłynie na ich działalność. Spośród tych, którzy zgłaszają takie obawy...

giełda

Pusty kalendarz publikacji makro sprawia, że zdecydowaliśmy się dziś zająć kwietniowymi danymi o koniunkturze w przedsiębiorstwach. Informacja sygnalna wskazała...

giełda

Wczoraj PGNiG poinformowało o otrzymanym od rosyjskiej spółki Gazprom piśmie zapowiadającym wstrzymanie dostaw gazu ziemnego w ramach kontraktu jamalskiego...

giełda

Rosja wstrzymała dostawy gazu do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Biorąc pod uwagę możliwość nagłego zatrzymania dostaw (z powodu decyzji Moskwy lub na skutek...

giełda

Główny indeks Barometru EFL na II kwartał br. wyniósł 48,7 pkt. i jest tylko o 0,2 pkt. niższy niż kwartał wcześniej...

giełda

Podaż pieniądza M3 w marcu wzrosła o 7,9% r/r (PKO: 7,6% r/r, kons.: 7,7% r/r) wobec 8,0% r/r w lutym. Wzrost gotówki w obiegu przyspieszył drugi miesiąc...

foto

Spadek nastrojów przedsiębiorców i konsumentów, zakłócenia w łańcuchach dostaw, rosnące koszty prowadzenia działalności i życia oraz wymuszone...

giełda

Sprzedaż detaliczna przyspieszyła z 8,1 w lutym do 9,6% r/r w marcu, nieco powyżej konsensusu i naszej prognozy (odpowiednio, 9,0 i 9,2% r/r)...

giełda

Sprzedaż detaliczna wzrosła w marcu realnie o 9,6% r/r (PKO: 9,2%; kons.: 9,0%). W skali miesiąca sprzedaż wzrosła o 16,4%, co jest ponadprzeciętnym wynikiem jak na tę...

giełda

W marcu produkcja przemysłowa zaskoczyła w górę po raz kolejny z rzędu, rosnąc o 17,3% r/r (konsensus: +12% r/r; nasza prognoza: +13,3% r/r). Tym samym zasadniczo...

foto

Wymiana handlowa z Rosją ma stosunkowo niewielkie znaczenie dla polskiej gospodarki – oceniają eksperci ZPP. Dlatego sankcje nałożone na ten kraj...

foto

Inflacja w Polsce jest najwyższa od ponad 21 lat, podobnie rekordowe poziomy osiąga w wielu innych krajach świata. W tej sytuacji banki centralne są...

foto

Inflacja w coraz szybszym tempie staje się coraz poważniejszym problemem. Banki centralne zbyt długo zwlekały z podwyżkami stóp procentowych, co widać szczególnie...

giełda

GUS zrewidował odczyt marcowej inflacji do 11% r/r wobec wstępnego szacunku 10,9%. Jest to najwyższy odczyt inflacyjny od lipca 2000 r. W porównaniu do poprzedniego...

giełda

Inflacja CPI w marcu wyniosła 11,0% r/r. Publikacja przyniosła rewizję wstępnego szacunku (10,9% r/r), która wynikała z jeszcze silniejszego od wcześniejszych ocen...

giełda

Z najnowszych szacunków GUS wynika, że inflacja w marcu w skali roku wyniosła 10,9%. Jest to niestety zaskakująco wysoki odczyt. Większość ekonomistów...

giełda

Na kwietniowym posiedzeniu Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego parametry polityki pieniężnej nie zmieniły się. Bank nieco jednak zawęził przedział...

giełda

Deficyt rachunku obrotów bieżących wyniósł w lut. 2,871 mld EUR (PKO: 2,095; kons.: 1,908), przy dużej rewizji danych za sty. ( 638 mln EUR vs -64 mln EUR wg wcześniejszego...

foto

Ponad sześć tygodni od wybuchu wojny w Ukrainie, niepewność dot. prognoz ekonomicznych pozostaje nieprzeciętnie wysoka. Nie tylko nie wiemy jak długo potrwa...

foto

W jaki sposób obecne warunki na rynku międzynarodowym wpływają na eksporterów i ich gotowość do prowadzenia handlu? Allianz Trade, światowy lider w dziedzinie...

foto

Zarówno Rosja, jak i Ukraina są ważnymi w skali świata eksporterami żywności, zwłaszcza zbóż. Konflikt...

giełda

Czwartkowa konferencja prezesa NBP rozwiała wątpliwości co do natury i przesłanek stojących za ostatnią podwyżką stóp procentowych (o 100 pb). Prezes NBP poinformował...

foto

Proces uzyskania kredytu hipotecznego przez osoby prowadzące działalność gospodarczą jest bardziej złożony niż w przypadku etatowców. Banki...

giełda

Inwazja na Ukrainę i ponowne pojawienie się ognisk zakażeń Covid-19 w Chinach uderzą w 2022 roku w światowy handel z podwójną siłą: niższymi wolumenami...

giełda

Rada Polityki pieniężnej podniosła stopy procentowe o 100pb, w tym stopę referencyjną do 4,50%, najwyższego poziomu od października 2012. Ruch Rady jest silniejszy...

giełda

Rada polityki pieniężnej wróciła do zaskakiwania rynku skalą podwyżek – na kwietniowym posiedzeniu RPP stopy procentowe powędrowały do góry o 100 pb...

giełda

Polskie firmy solidarnie włączyły się w działania na rzecz Ukrainy, wielu prezesów osobiście zaangażowało się w pomoc dla uchodźców. Ale jednocześnie obawa przed tym...

giełda

Według wstępnych danych GUS, inflacja CPI przyspieszyła w marcu do 10,9% r/r z 8,5% w lutym, przekraczając przy tym i tak już wygórowaną naszą prognozę (10,5%)...

giełda

Indeks PMI dla krajowego przetwórstwa spadł w marcu do 52,7 pkt. z 54,7 pkt. w lutym (PKO: 53,7; kons.: 53,1). Wojna w Ukrainie skutkująca wzrostem niepewności...

foto

Rosnąca niepewność związana z wojną w Ukrainie zniechęca do inwestycji zarówno firmy, jak i konsumentów. Do tego dochodzą...

giełda

Na wczorajszym posiedzeniu Narodowy Bank Czech (CNB) podwyższył stopy procentowe o 50 pb, zgodnie z oczekiwaniami. Główna stopa procentowa sięgnęła tym...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

GDAŃSK - APARTAMENTY

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

KINNARPS - MEBLE

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...