QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

foto

W poniedziałek 18 października br. chińskie władze przedstawią dane PKB za 3-ci kwartał 2021 roku. To ogłoszenie będzie uważnie obserwowane przez rynki...

giełda

Według finalnego szacunku inflacja we wrześniu wzrosła do 5,9% r/r z 5,5% w sierpniu, czyli trochę mocniej niż zakładał wstępny szacunek (5,8% r/r). Jest to...

giełda

Inflacja nie przestaje zaskakiwać. We wrześniu wzrosła (zgodnie z ostatecznymi danymi) do 5,9% r/r z 5,5% r/r w sierpniu. Szacunek flash (który i tak zaskoczył...

giełda

Bilans płatniczy za sierpień pokazał czwarty z rzędu deficyt (-1,686 mld EUR). 12 miesięczna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących obniżyła się do 0,9% PKB...

giełda

Popandemiczne ożywienie w światowej gospodarce trwa, ale wytraca impet. Powszechne na początku roku przekonanie o wszechogarniającej reflacji ustępuje obawom...

foto

Mamy do czynienia z reflacją (wzrost cen następujący po okresie, w którym kształtowały się one poniżej kosztów produkcji. ich podwyższenie do poziomów sprzed...

foto

Rada Polityki Pieniężnej zaczęła cykl zacieśniania polityki pierwszą od 2012 r. podwyżką stóp procentowych. Listopadowa projekcja inflacji zdeterminuje intensywność....

giełda

Rada Polityki Pieniężnej zmierzała do normalizacji stóp procentowych od kilku miesięcy i, choć droga ku temu była wyboista, kierunek był jednoznaczny. Od pewnego czasu...

giełda

To nie koniec negatywnego wpływu inflacji na światową gospodarkę. Skręt NBP w stronę zacieśnienia polityki pieniężnej przyspieszy w tym tygodniu. Dane z amerykańskiego...

giełda

Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI wzrosła we wrześniu do 5,8% r/r, kolejny raz w tym roku przebijając oczekiwania rynkowe (5,5% r/r) i naszą prognozę (5,7% r/r)...

giełda

PMI w polskim przetwórstwie odnotował we wrześniu spadek do 53,4 pkt z 56,0 pkt w sierpniu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 54,8 pkt i naszej...

giełda

Według szacunku flash inflacja CPI we wrześniu wzrosła do 5,8% r/r z 5,5% r/r w sierpniu (PKO: 5,5% r/r, kons. 5,6% r/r). Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły...

giełda

Indeks PMI dla przemysłu spadł we wrześniu do 53,4 pkt. z 56,0 pkt. w sierpniu (PKO: 55,2 pkt., kons.: 54,5 pkt.). Chociaż poziom indeksu nadal wskazuje na ekspansję...

foto

W projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. rząd założył, że inflacja średnioroczna wyniesie 3,3 proc. Czy jest to realny scenariusz, skoro wrześniowa inflacja bardzo...

giełda

Jednym z największych wyzwań towarzyszących gwałtownemu wychodzeniu światowej gospodarki...

giełda

Nastroje konsumentów poprawiły się we wrześniu, jednak oczekiwania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarstw domowych są coraz gorsze. Koniunktura gospodarcza...

foto

Projekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd...

foto

W Europie trwa gazowy szok cenowy. W Polsce ceny też rosną, ale nie odczuliśmy w pełni skutków zmian. Światowe ceny mogą rosnąć przez kilka najbliższych lat...

foto

Choć z oficjalnych przekazów słychać, że budżecie państwa jest nadwyżka – to eksperci są zdania, że taka sytuacja jest po prostu niemożliwa. Ponadto przewidywania...

foto

Gospodarki krajów wschodniej Europy rosną szybciej niż te z „twardego jądra” Unii Europejskiej. Jednak tylko te, które postawiły na innowacje, przyciągnięcie...

foto

We wrześniu br. wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w większości prezentowanych obszarów gospodarki kształtuje się na poziomie zbliżonym do notowanego...

giełda

Dynamika sprzedaży detalicznej (w ujęciu realnym) przyspieszyła w sierpniu do 5,4% r/r z 3,9% w poprzednim miesiącu, co jest odczytem zgodnym z oczekiwaniami...

giełda

Sprzedaż detaliczna w sierpniu wzrosła realnie o 5,4% r/r (PKO: 4,8%, kons. 5,7%) wobec 3,9% r/r w lipcu. Nominalny wzrost o 10,7% r/r jest w znacznej mierze...

foto

Rząd wstępnie przyjął projekt budżetu na 2022 r. Jednak ekonomiści wskazują, że wiele środków i wydatków nie jest ujmowanych w projekcie budżetu. Ministerstwo...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w sierpniu o 13,2% r/r, czyli w mniejszej skali niż nasza prognoza (14,5% r/r) i konsensus rynkowy (14,6% r/r). Wyższa niż w poprzednim...

giełda

Produkcja przemysłowa w sierpniu wzrosła o 13,2% r/r (PKO: 15,4%; kons.: 13,8%) wobec 9,8% r/r w lipcu. Rozczarowująco słabe przyspieszenie rocznej dynamiki nastąpiło...

giełda

Gospodarka globalna w dalszym ciągu próbuje się uporać z nieantycypowanym ochłodzeniem koniunktury. Plateau w wielu (twardych) wskaźnikach makroekonomicznych...

giełda

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 0,9% r/r wobec wzrostu o 1,8% r/r w lipcu, co jest poniżej konsensusu rynkowego na poziomie...

giełda

Ostatnie dni przyniosły serię negatywnych informacji z frontu inflacyjnego. W środę GUS zrewidował szacunek sierpniowej inflacji do 5,5% r/r z 5,4% r/r raportowanych...

giełda

Krajowy przemysł meblarski to od lat jedna z najjaśniejszych gwiazd polskiej gospodarki. Dzięki swoim naturalnym przewagom konkurencyjnym, elastyczności...

giełda

Bilans płatniczy za lipiec pokazał pierwszy od 23 miesięcy deficyt na rachunku obrotów bieżących (-1,827 mld EUR) i to deficyt nie byle jaki, bo największy od czerwca...

foto

Ubyło firm skarżących się na niższe obroty niż przed pandemią. Obecnie mówi o tym problemie 31 proc...

giełda

Wyczekiwana konferencja prasowa prezesa NBP (pierwsza po wakacyjnej przerwie) była bardzo gołębia – pod pewnymi względami nawet bardziej niż opublikowany....

foto

Ministerstwo Finansów zapowiedziało zmiany w podatkowej części Polskiego Ładu. Wysokość składki zdrowotnej od liniowców będzie wynosić 4,9 proc., wobec pierwotnie...

giełda

Europejski Bank Centralny, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmienił na wrześniowym posiedzeniu parametrów polityki pieniężnej w strefie euro. Stopa depozytowa wynosi....

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami rynku i naszymi wrześniowe posiedzenie RPP nie przyniosło zmian głównych parametrów polityki pieniężnej. Rada pozostawiła główne stopy NBP....

giełda

Miesięczny Indeks Koniunktury we wrześniu spadł o 1,3 pkt. i wynosi obecnie 109,6 pkt. To czwarty w tym roku odczyt MIK powyżej poziomu neutralnego. Wynik...

foto

Rządowe programy pomocnicze opóźniły upadłość wielu firm, jednak nie zatrzymały nadciągającego z dużą prędkością kryzysu gospodarczego. Mogłoby się wydawać...

giełda

Subindeks Barometru EFL na III kwartał br. dla branży budowlanej wyniósł 52,9 pkt. To najwyższy wynik od początku pandemii. Na odczyt największy wpływ...

giełda

Wg wczoraj opublikowanych danych Eurostatu, inflacja PPI w strefie euro ponownie wzrosła, z 10,2 w czerwcu do 12,1% r/r w lipcu, bijąc tym samym na głowę oczekiwania....

giełda

Opublikowane wczoraj wskaźniki PMI dla przetwórstwa sugerują szeroko zakrojone pogorszenie nastrojów w przemyśle. Mimo tych spadków, wskaźniki w Europie....

giełda

PMI dla krajowego przetwórstwa w sierpniu spadł do 56,0 pkt. (PKO: 56,8; konsensus: 56,5) z 57,6 w lipcu. Jest to 2. z rzędu spadek i najsłabszy wynik od 4 miesięcy...

giełda

PMI w polskim przetwórstwie obniżył się w sierpniu do 56,0 pkt z 57,6 pkt w lipcu, kształtując się poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 56,5 pkt i lekko poniżej....

giełda

W sierpniu inflacja po raz kolejny zaskoczyła na plus rosnąc z 5,0 do 5,4% r/r (konsensus i nasza prognoza: +5,2% r/r). Szczegóły podane dziś przez GUS wskazują....

giełda

Dane o PKB przebiły oczekiwania. Wzrost PKB w 2q21 wyniósł 11,1% r/r, blisko naszej prognozy (11,2%) sprzed publikacji szacunku flash (10,9% r/r po spadku o 0,9%...

foto

Inwestycje prywatne w Polsce spadają od kilku lat i należą do najniższych w Unii Europejskiej. Nie pomogą im propozycje podatkowe zawarte w Polskim Ładzie...

giełda

Rekordowa rentowność przedsiębiorstw niefinansowych w I półroczu b.r. Odzyskanie zdolności do kształtowania cen przez firmy i podwyższona inflacja zapowiadają okres....

foto

Resort sprawiedliwości informuje, że od stycznia do czerwca br. do sądów w całej Polsce wpłynęło łącznie aż 1,3 tys. spraw restrukturyzacyjnych. W analogicznym...

giełda

Dwucyfrowy wzrost inwestycji przedsiębiorstw niefinansowych w II kwartale. Inwestycje w przetwórstwie przemysłowym najgorsze mają już za sobą. Słabość....

giełda

Wzrost podaży pieniądza M3 w lipcu przyspieszył do 8,8% r/r (z 7,4% r/r w czerwcu; PKO: 8,2% i kons.: 8,1% r/r). Udział gotówki w M3 pozostał stabilny na poziomie...

giełda

Ministerstwo Finansów promuje ryczałt ewidencjonowany jako najbardziej korzystną formę opodatkowania w Polskim Ładzie. Jednak jeśli przedsiębiorcy zaczną masowo...

giełda

Wzrost realny sprzedaży detalicznej w lipcu spowolnił do 3,9% r/r z 8,6% r/r w czerwcu, bardziej niż oczekiwano (PKO: 5,0%, kons. 4,9%). Nominalna dynamika...

giełda

Rozszerzenie definicji pracownika na osoby zatrudnione nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale również świadczące pracę na podstawie innej umowy, zawarte...

giełda

Sprzedaż detaliczna wyhamowała w lipcu z 8,6 do 3,9% r/r (licząc w cenach stałych), co jest wynikiem nieco niższym od konsensusu (4-5% r/r, w zależności od źródła)...

foto

W I połowie br. do CEIDG złożono 82,9 tys. wniosków dot. likwidacji jednoosobowych działalności gospodarczych. W analogicznym okresie ub.r. było ich dużo mniej...

giełda

W lipcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 9,8% r/r, nieco poniżej naszej prognozy (10,4% r/r) i konsensusu rynkowego (10,6% r/r). Skala niespodzianki....

giełda

Delikatny spadek wskaźników koniunktury konsumenckiej w sierpniu. Utrzymują się one znacznie poniżej poziomów sprzed pandemii. Możliwe przyczyny to m.in. pandemiczna....

giełda

Firmy rodzinne są w Polsce jednym z kół zamachowych gospodarki, generują ok. 1/5 krajowego PKB. Ich wyróżnikiem...

foto

Polskie mikrofirmy są mało produktywne i rzadko skalują swoją działalność. Są również o 10 pkt. proc. mniej wydajne w porównaniu do analogicznych przedsiębiorstw...

giełda

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 1,8% r/r wobec wzrostu o 2,8% r/r w czerwcu – poniżej konsensusu prognoz zakładającego wzrost....

giełda

Polska i Węgry lepiej przeszły przez pandemię niż Czechy i Słowacja i już odrobiły straty. Problemy sektora motoryzacyjnego mogą ciążyć na wynikach gospodarczych....

giełda

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w lipcu o 8,7% r/r (PKO: 9,0% r/r, kons.: 8,6% r/r) po wzroście o 9,8% r/r w czerwcu. Przeciętne...

giełda

Opublikowane wczoraj rano miesięczne dane z chińskiej gospodarki rozczarowały w każdym aspekcie i wpłynęły negatywnie na nastroje rynkowe, wspierając spadki....

foto

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości pokazują, że w I połowie br. do sądów w Polsce wpłynęło blisko 13 tys. spraw o ogłoszenie upadłości. Prawie 12 tys. z nich...

foto

Na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie stracą prawie wszyscy przedsiębiorcy. Negatywnie odczują je także osoby mało zarabiające ponieważ zwiększenie...

giełda

Bilans płatniczy za czerwiec pokazał 22. z rzędu nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (281 mln EUR). 12 miesięczna nadwyżka obniżyła się do 2,3% PKB z 2,9%...

giełda

GUS potwierdził wstępny szacunek lipcowej inflacji na poziomie 5,0% r/r (najwyższy wzrost cen od dekady). Ceny towarów wzrosły w lipcu o 4,6% r/r, a ceny usług....

giełda

Finalne dane potwierdziły, że inflacja CPI w lipcu wzrosła do 5,0% r/r wobec 4,4% r/r w czerwcu. Szacujemy, że inflacja bazowa po wyłączeniu cen żywności i energi...

foto

Patrząc na rynek jako całość i mając długoterminową perspektywę, kupowanie na dużych przecenach nie jest złym pomysłem. Czy dziś taką okazją są Chiny?

foto

Od ostatniej stagflacji, której skutki zszokowały inwestorów minęło już czterdzieści lat. Ze względu na wysoką inflację pojawiają się obawy, że taki scenariusz może...

giełda

Szybki Monitoring NBP wskazuje na wzrost optymizmu wśród polskich przedsiębiorców. Towarzyszy mu wzrost skali inwestycji, w szczególności tych nowych.Obserwowany....

giełda

Przyjęło się uważać, że sierpień to spokojny miesiąc na rynkach. Opinia ta jest jednak błędna. W sierpniu 2011 r. na rynkach nastąpił chaos w związku z podwyższeniem...

giełda

PMI dla krajowego przetwórstwa w lipcu spadł do 57,6 pkt. z rekordowego poziomu 59,4 odnotowanego w czerwcu, poniżej naszej prognozy i konsensusu (59,0)...

giełda

PMI w polskim przetwórstwie obniżył się w lipcu do 57,6 pkt, oddalając się od rekordowego poziomu, odnotowanego w czerwcu. Nie zmienia to faktu, że lipcowy....

foto

Dwa kraje o podobnej inflacji i dwie odmienne decyzje banków centralnych. Bank Węgier podniósł po raz kolejny stopy procentowe, natomiast Fed szuka wymówek...

giełda

Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI wzrosła w lipcu do 5,0% r/r z 4,4% r/r w czerwcu. Trzy główne powody wzrostu inflacji względem czerwca to (1) żywność...

giełda

Według wstępnych danych inflacja CPI w lipcu wzrosła do 5,0% r/r (PKO: 4,9%; kons.: 4,7% r/r przy przedziale prognoz 4,2-5,0%) wobec 4,4% w czerwcu. Ostatnio...

giełda

W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem...

foto

Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują...

foto

Bardzo szybko rosną ceny materiałów budowlanych. Stal jest już droższa o ponad 100 proc. W jakim stopniu jest to specyfika polskiego rynku, a w jakim podwyżki...

foto

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt zmian podatkowych wynikających z “Polskiego Ładu”. Program PiS uderzy najbardziej...

giełda

Wczoraj GUS opublikował pełne wyniki swojego regularnego badania koniunktury (edycja lipcowa), uzupełniając tym samym informację sygnalną...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w czerwcu ponownie spadło, do 7,4% r/r (vs 9,0% r/r w maju; PKO i kons.: 7,8% r/r). Relacja gotówki do M3 ustabilizowała się...

giełda

Spadek inflacji CPI w czerwcu do 4,4% r/r z Na rynkach w ostatnich tygodniach zatriumfowały obawy o wzrost gospodarczy i skorelowane z nimi zakłady...

giełda

W 2020 r. wolumen światowego handlu towarami wprawdzie zmniejszył się o 5,5 proc. w porównaniu z 2019 r., odnotowano jednak duży wzrost...

giełda

W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,6% r/r w cenach stałych, co jest wynikiem plasującym się w połowie drogi między konsensusem rynkowym (9,2% r/r)...

giełda

Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła realnie o 8,6% r/r (PKO: 9,5%, kons.: 8,4%), po wzroście o 13,9% r/r w maju. Odsezonowana sprzedaż wzrosła o 0,8% m/m...

giełda

W ujęciu ogólnym prezes EBC, Christine Lagarde, najprawdopodobniej skłania się ku złagodzeniu polityki. Jeżeli inwestorzy spodziewają się istotnych korekt wytycznych...

giełda

Rośnie odsetek firm spożywczych, w których opłacalność produkcji i przychody są wyższe niż rok temu lub porównywalne. Niestety, jednocześnie prawie 80%...

giełda

W czerwcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 18,4% r/r, nieco powyżej oczekiwań (18% r/r), ale słabiej od naszych prognoz (+21% r/r). Decydującym...

giełda

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 2,8% r/r wobec wzrostu o 2,7% r/r w maju – nieznacznie powyżej konsensusu prognoz...

giełda

Wykorzystanie danych z mediów społecznościowych pozwala na precyzyjne odwzorowanie wyników finansowych i atrakcyjności inwestycyjnej firm...

giełda

GUS potwierdził wcześniejszy szacunek spadku inflacji CPI w czerwcu do 4,4% r/r z 4,7% r/r w maju. Ceny towarów wzrosły w czerwcu o 3,8% r/r, a usług...

giełda

Bilans płatniczy za maj pokazał 21. z rzędu nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (60 mln EUR), ale była ona najniższa w całym tym okresie. 12 miesięczna nadwyżka...

foto

Barometr EFL rośnie trzeci kwartał z rzędu, co wskazuje na wyraźną i stabilną poprawę nastrojów wśród przedstawicieli sektora MŚP. W III kwartale br. główny indeks...

foto

Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad 1/4...

giełda

Rozprzestrzenianie się wariantu delta na razie bez wpływu na mobilność i aktywność ekonomiczną. Chiny boją się o wzrost.Małe prawdopodobieństwo podwyżki stóp...

mieszkanie

W pandemii firmy z sektora MŚP wciąż sięgają po finansowanie zewnętrzne, choć zdecydowanie rzadziej niż przed koronakryzysem. Według badania Krajowego...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal 0,10%). Bank...

giełda

Wykorzystanie mocy produkcyjnych przez firmy informuje o popycie na ich produkty/usługi. Zbyt duże moce produkcyjne wskazują na spadek popytu na ofertę...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...