QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

GOSPODARKA, FINANSE FIRMOWE

giełda

Przyjęło się uważać, że sierpień to spokojny miesiąc na rynkach. Opinia ta jest jednak błędna. W sierpniu 2011 r. na rynkach nastąpił chaos w związku z podwyższeniem...

giełda

PMI dla krajowego przetwórstwa w lipcu spadł do 57,6 pkt. z rekordowego poziomu 59,4 odnotowanego w czerwcu, poniżej naszej prognozy i konsensusu (59,0)...

foto

Dwa kraje o podobnej inflacji i dwie odmienne decyzje banków centralnych. Bank Węgier podniósł po raz kolejny stopy procentowe, natomiast Fed szuka wymówek...

giełda

Według wstępnego szacunku GUS inflacja CPI wzrosła w lipcu do 5,0% r/r z 4,4% r/r w czerwcu. Trzy główne powody wzrostu inflacji względem czerwca to (1) żywność...

giełda

Według wstępnych danych inflacja CPI w lipcu wzrosła do 5,0% r/r (PKO: 4,9%; kons.: 4,7% r/r przy przedziale prognoz 4,2-5,0%) wobec 4,4% w czerwcu. Ostatnio...

giełda

W pierwszej połowie 2021 r. sądy ogłosiły upadłość wobec 201 firm. 36 proc. z nich było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów już rok przed ogłoszeniem...

foto

Zmiany zasad opodatkowania nieruchomości doprowadzą do wzrostu czynszu za wynajmowane mieszkania. Uderzą również w przedsiębiorców, którzy rejestrują...

foto

Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt zmian podatkowych wynikających z “Polskiego Ładu”. Program PiS uderzy najbardziej...

giełda

Wczoraj GUS opublikował pełne wyniki swojego regularnego badania koniunktury (edycja lipcowa), uzupełniając tym samym informację sygnalną...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w czerwcu ponownie spadło, do 7,4% r/r (vs 9,0% r/r w maju; PKO i kons.: 7,8% r/r). Relacja gotówki do M3 ustabilizowała się...

giełda

Spadek inflacji CPI w czerwcu do 4,4% r/r z Na rynkach w ostatnich tygodniach zatriumfowały obawy o wzrost gospodarczy i skorelowane z nimi zakłady...

giełda

W 2020 r. wolumen światowego handlu towarami wprawdzie zmniejszył się o 5,5 proc. w porównaniu z 2019 r., odnotowano jednak duży wzrost...

giełda

W czerwcu sprzedaż detaliczna wzrosła o 8,6% r/r w cenach stałych, co jest wynikiem plasującym się w połowie drogi między konsensusem rynkowym (9,2% r/r)...

giełda

Sprzedaż detaliczna w czerwcu wzrosła realnie o 8,6% r/r (PKO: 9,5%, kons.: 8,4%), po wzroście o 13,9% r/r w maju. Odsezonowana sprzedaż wzrosła o 0,8% m/m...

giełda

W ujęciu ogólnym prezes EBC, Christine Lagarde, najprawdopodobniej skłania się ku złagodzeniu polityki. Jeżeli inwestorzy spodziewają się istotnych korekt wytycznych...

giełda

Rośnie odsetek firm spożywczych, w których opłacalność produkcji i przychody są wyższe niż rok temu lub porównywalne. Niestety, jednocześnie prawie 80%...

giełda

W czerwcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła o 18,4% r/r, nieco powyżej oczekiwań (18% r/r), ale słabiej od naszych prognoz (+21% r/r). Decydującym...

giełda

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w czerwcu o 2,8% r/r wobec wzrostu o 2,7% r/r w maju – nieznacznie powyżej konsensusu prognoz...

giełda

Wykorzystanie danych z mediów społecznościowych pozwala na precyzyjne odwzorowanie wyników finansowych i atrakcyjności inwestycyjnej firm...

giełda

GUS potwierdził wcześniejszy szacunek spadku inflacji CPI w czerwcu do 4,4% r/r z 4,7% r/r w maju. Ceny towarów wzrosły w czerwcu o 3,8% r/r, a usług...

giełda

Bilans płatniczy za maj pokazał 21. z rzędu nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (60 mln EUR), ale była ona najniższa w całym tym okresie. 12 miesięczna nadwyżka...

foto

Barometr EFL rośnie trzeci kwartał z rzędu, co wskazuje na wyraźną i stabilną poprawę nastrojów wśród przedstawicieli sektora MŚP. W III kwartale br. główny indeks...

foto

Międzynarodowy transport drogowy jest polską branżą, która po 2004 roku odniosła największy sukces na unijnym rynku. Nasi przedsiębiorcy wykonują ponad 1/4...

giełda

Rozprzestrzenianie się wariantu delta na razie bez wpływu na mobilność i aktywność ekonomiczną. Chiny boją się o wzrost.Małe prawdopodobieństwo podwyżki stóp...

mieszkanie

W pandemii firmy z sektora MŚP wciąż sięgają po finansowanie zewnętrzne, choć zdecydowanie rzadziej niż przed koronakryzysem. Według badania Krajowego...

giełda

Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (referencyjna nadal 0,10%). Bank...

giełda

Wykorzystanie mocy produkcyjnych przez firmy informuje o popycie na ich produkty/usługi. Zbyt duże moce produkcyjne wskazują na spadek popytu na ofertę...

giełda

Komisja Europejska podnosi prognozy wzrostu PKB oraz inflacji w UE. Za rewizją stoi silniejsze od oczekiwań odbicie koniunktury. Prognoza krajowego PKB na 2021 rok...

giełda

Tylko 20 proc. wszystkich inwestycji publicznych w krajach UE stanowią wydatki na infrastrukturę. Pozostałe 80 proc. można zaklasyfikować jako inwestycje...

foto

Pandemia „rzuciła” przedsiębiorcom nowe wyzwania, ale jedno pozostało niezmienne – pracownik. Choć w tym roku firmy MŚP najbardziej obawiają się restrykcji związanych...

giełda

Usługowe PMI w strefie euro na nowych wieloletnich maksimach. W tle znajduje się znoszenie restrykcji epidemicznych i powrót do starych wzorców konsumpcji...

foto

Mikro przedsiębiorstwa mają wciąż największe trudności w rozwoju. W przeciwieństwie do firm dużych i średnich – które w poprzednich odczytach osiągały Miesięczne...

giełda

MŚP to bezsprzecznie ważna część polskiej gospodarki. Nie zmieniła tego pandemia. Sektor ten wciąż stanowi przeważającą większość przedsiębiorstw w Polsce...

giełda

Z powodu chwiejnej rządowej większości w Sejmie w ostatnim czasie rodzi się pytanie, czy Polski Ład w ogóle wejdzie w życie. Nawet jeśli tak się stanie, to liczba znaków...

giełda

Delikatne pogorszenie koniunktury w światowym przemyśle. Problemy podażowe nie przestają spędzać snu z powiek przemysłowcom na świecie. W tle znajduje się...

giełda

Wskaźnik PMI w polskim przetwórstwie ustanowił w czerwcu nowy rekord, osiągając poziom 59,4 pkt. Tak szybkiej poprawy sytuacji przemysłu managerowie logistyki ...

giełda

Wstępny szacunek GUS (flash estimate) wskazuje, że inflacja CPI obniżyła się w czerwcu do 4,4% r/r z 4,7% r/r w maju. Zgodnie z oczekiwaniami czerwiec...

giełda

Trwa silne odbicie światowej gospodarki, ale na jego drodze stoją „wąskie gardła” i ryzyko kolejnych fal pandemii. Według prognoz Banku Światowego po pandemii czeka...

foto

Liberté, égalité, fraternité, czyli odejście od przywilejów ancien regime’u, to najważniejszy slogan osiemnastowiecznych francuskich rewolucjonistów...

giełda

Mimo trudnych warunków polscy eksporterzy wyszli z pandemii wzmocnieni, a w ubiegłym roku wzrósł...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w maju spowolniło do 9,0% r/r (vs 11,2% r/r w kwietniu; PKO: 9,9% r/r; kons.: 9,1% r/r). W danych zauważalna jest kontynuacja...

giełda

Wczoraj GUS opublikował comiesięczne dane o koniunkturze konsumenckiej, z których wynika, że nastroje konsumentów w czerwcu nie zmieniły się znacząco. Bieżący...

giełda

Światowe wpływy z CIT są każdego roku uszczuplane o nawet 240 mld USD na skutek transferowania zysków do rajów podatkowych. Najbogatsi ludzie...

giełda

Pandemia i stosowane w celu jej zatrzymania restrykcje wywołały poważny szok gospodarczy, którego istotnym elementem było załamanie konsumpcji...

giełda

Maj był miesiącem ponownego otwierania uprzednio zamkniętych galerii handlowych i niektórych typów sklepów. Skoro jednak tąpnięcie sprzedaży w kwietniu b.r...

giełda

Sprzedaż detaliczna w maju wzrosła realnie o 13,9% r/r (PKO: 25%, kons:13,9%), po wzroście o 21,1% r/r miesiąc wcześniej. Sprzedaż w ujęciu nominalnym wzrosła...

giełda

Wysoka wartość i liczba inwestycji typu greenfield ogłoszonych w Polsce w 2020 r. Polska zwiększyła udział w zasobie nowych BIZ tego typu w UE i na świecie...

giełda

Ochronę ojców - mężów przed zwolnieniem od początku ciąży żony, a także matek po powrocie z urlopu macierzyńskiego czy ograniczenie możliwości zawierania umów...

giełda

Produkcja przemysłowa wzrosła w maju o 29,8% r/r, po imponującym wzroście o 44,5% r/r w kwietniu. Jest to odczyt zbliżony do oczekiwań rynkowych na poziomie...

giełda

Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w maju o 29,8% r/r (kons: 29%; PKO: 33%) po wzroście o 44,5% r/r w kwietniu. Działanie niskiej bazy statystycznej było mniej...

giełda

W maju br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było wyższe o 10,1% w ujęciu rocznym i wyniosło 5637,34 zł (brutto), ale spadło w stosunku...

giełda

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w maju o 2,7% r/r wobec wzrostu o 0,9% r/r w kwietniu – powyżej konsensusu prognoz zakładającego...

giełda

Inflacja w strefie euro przyspiesza w maju, głównie ze względu na ceny energii. Polska utrzymuje się w czołówce krajów UE z najwyższą inflacją HICP (4,6% r/r)...

foto

Indeks FRI , który odzwierciedla nastroje menedżerów z branży spożywczej, w maju b.r. był na poziomie 61,5 pkt. Jeszcze w lutym wynosił 56,2 pkt...

giełda

Rząd przyjął dzisiaj propozycję minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. w kwocie 3 tys. zł. Minimalna stawka godzinowa ma wynosić 19,60 zł.To rozsądna propozycja...

foto

Grupa siedmiu najbogatszych krajów świata zawarła porozumienie dotyczące reformy systemu podatkowego, które powinno doprowadzić do likwidacji rajów...

giełda

Wyższa od oczekiwań nadwyżka na rachunku bieżącym w kwietni.Zaskoczył pozytywnie wzrost nadwyżki handlowej napędzanej przez dalej utrzymujący się wysoki...

giełda

Inflacja CPI w maju wyniosła 4,7% r/r wobec 4,3% r/r w kwietniu. Dane zostały zrewidowane względem szacunku flash (4,8% r/r), a rewizja dotyczyła głównie...

giełda

Bilans płatniczy za kwiecień pokazał 20. z rzędu nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (1740 mln EUR). 12-miesięczna nadwyżka śrubuje rekordy, po kwietniu...

giełda

Przed szczytem G7, który odbędzie się w ten weekend, sprawdziliśmy, kto zyska, a kto straci na proponowanej ostatnio minimalnej stawce podatkowej dla firm...

giełda

Rada Polityki Pieniężnej na majowym posiedzeniu zdecydowała o znacznym obniżeniu stóp procentowych. Ich poziom jest tak niski, że potocznie mówi się o wprowadzeniu...

foto

Wskaźniki koniunktury gospodarczej mamy w Polsce najwyższe odkąd jest ona mierzona, a inflacja jest najwyższa od dziesięciu lat. Zależnie od sposobu jej liczenia...

giełda

Europejski Bank Centralny, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmienił na swoim styczniowym posiedzeniu parametrów polityki pieniężnej w strefie euro. Stopa depozytowa wynosi...

giełda

W wyniku zniesienia obostrzeń epidemicznych i otwarcia gospodarki po raz pierwszy w tym roku przedsiębiorcy pozytywnie oceniają koniunkturę...

giełda

Dostępne dane sugerują, że za odbiciem inwestycji w 1Q21 stał sektor prywatny. Wzrost nakładów na maszyny i urządzenia daje nadzieje na trwałość ożywienia...

giełda

Rozczarowujące wyniki niemieckiego przemysłu w kwietniu. Analiza szczegółowych danych wskazuje na występowanie ograniczeń podażowych i wąskich gardeł...

giełda

Ten tydzień będzie pod znakiem rozważań co do momentu i skali możliwego zacieśnienia monetarnego w Polsce. Ostatnie wydarzenia, a więc zmniejszenie liczby...

foto

Wraz ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy, wzrost PKB w Polsce wyniesie 4,4 proc. w 2021 r., 4,8 proc. w 2022 r. oraz 5,6 proc. w 2023 r. KPO przyczyni się...

giełda

Ile stracę na Polskim Ładzie? Czy opłaca mi się zmienić formę opodatkowania? Z takimi pytaniami przedsiębiorcy zwracają się do księgowych i doradców podatkowych...

giełda

Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP) alarmuje, że pilnie trzeba uregulować działalność lombardów, które przejęły rynek od firm pożyczkowych po wprowadzeniu...

giełda

PMI w maju wzrósł z 53,7 do 57,2 pkt, bijąc na głowę absolutnie wszystkie prognozy rynkowe (konsensus: 54,1) i ustanawiając nowy rekord (poprzedni obowiązywał...

giełda

Według wstępnego szacunku (flash) inflacja CPI wzrosła w maju do 4,8% r/r z 4,3% r/r w kwietniu, osiągając najwyższy poziom od blisko 10 lat. Ceny żywności i napojów...

giełda

Inflacja CPI kontynuuje rajd w górę. Według wstępnych danych w maju wzrosła do 4,8% r/r (PKO i kons.: 4,8% r/r) z 4,3% w kwietniu. Największa w tym zasługa...

giełda

PMI dla krajowego przetwórstwa w maju był najwyższy w historii. Indeks wzrósł do 57,2 pkt (z 53,7 pkt. w kwietniu). Rekordowe poziomy odnotowały także wskaźniki...

giełda

Spadek PKB wyhamował w 1q21 do 0,9% r/r, blisko naszej prognozy (-1,0%) sprzed publikacji szacunku flash (-1,2% r/r wg odczytu flash, po spadku o 2,7% r/r w 4q20)...

giełda

GUS zrewidował szacunek PKB w 1Q21 do –0,9% r/r z -1,2% r/r szacowanych wcześniej. PKB skorygowany o wpływ czynników sezonowych wzrósł o 1,1% kw/kw...

giełda

Inflacja bazowa PCE, czyli preferowana przez Fed miara inflacji, najwyżej od lat 90-tych. Reakcji rynków brak. Chwilowy oddech przed kolejnym gwałtownym...

foto

Zdolność kształtowania cen jest dla przedsiębiorstw kluczowym czynnikiem umożliwiającym wyjście z kryzysu wywołanego pandemią Covid-19, zwłaszcza...

giełda

Pandemia wpłynęła wyraźnie na zdolność firm do terminowego regulowania zobowiązań. Obecnie co trzeci przedsiębiorca przyznaje, że płaci z opóźnieniem...

foto

Wartość eksportu z Polski do Rosji w pierwszym kwartale br. wzrosła aż o prawie 1 mld złotych w stosunku do tego samego okresu 2014 r. – pomimo obowiązującego...

foto

Pandemia spowodowała zatory nie tylko w finansach firm, ale też w dostawach materiałów, części i podzespołów od zagranicznych kontrahentów...

giełda

Ubiegły rok przyniósł tylko chwilowe spowolnienie inwestycji zagranicznych. Już od III kwartału obserwowane jest...

giełda

Aż 87% przedsiębiorców deklaruje, że zmiany zapowiadane w Polskim Ładzie będą dla ich firm niekorzystne – wynika z badania firmy inFakt. Zmiana składki ZUS...

giełda

Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w kwietniu spowolniło do 11,2% r/r (vs 14,4% r/r w marcu; PKO: 12,7% r/r; kons.: 12,4% r/r). W danych widoczne są efekty wysokiej...

giełda

Wczoraj GUS opublikował dane na temat finansów przedsiębiorstw niefinansowych. Obok informacji na temat ich zyskowności i rentowności (które wskazują na...

foto

Subindeks Barometru EFL na II kwartał br. dla branży transportowej wyniósł 54,5 pkt., o 5,6 pkt. więcej niż w pierwszym kwartale tego roku. Jest to najwyższa...

giełda

W całej Europie dyrektorzy finansowi (CFO) z coraz większym optymizmem patrzą w przyszłość. Trzynasta edycja raportu firmy doradczej Deloitte...

giełda

Zgodnie z powszechnymi oczekiwaniami, w kwietniu dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu i sprzedaży detalicznej ponownie wystrzeliły (do 44,5% r/r i 21,1% r/r)...

giełda

W maju br. koniunktura biznesowa poprawiła się we wszystkich analizowanych branżach – podał GUS. Ankietowane firmy lepiej oceniają zarówno bieżące...

giełda

Zgodnie z opublikowanymi wczoraj danymi, maj przyniósł znaczącą poprawę nastrojów polskich konsumentów – wskaźniki koniunktury wzrosły do najwyższego poziomu...

giełda

Zagregowany przez nas wskaźnik koniunktury GUS w maju wzrósł do 0,1 pkt. (z -5,3 pkt w kwietniu), czyli do poziomu najwyższego od marca 2020. Wśród poszczególnych...

giełda

Kwiecień przyniósł spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw o 13 tys. w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W ujęciu rocznym przełożyło się...

giełda

Na zmianach, zapowiedzianych w Polskim Ładzie, najbardziej stracą polscy przedsiębiorcy prowadzący biznesy w formie jednoosobowych działalności gospodarczych...

giełda

Ze wstępnych szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że po kwietniu budżet państwa w ujęciu kasowym zanotował nadwyżkę w wysokości 9,2 mld PLN...

giełda

Pandemia spowodowała wyraźny spadek zaufania w biznesie, wykazało badanie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i Rzetelnej Firmy...

giełda

Zaproponowane w Polskim Ładzie zmiany w składce zdrowotnej oznaczają dla firm małych i większych, ale także dla ogromnej rzeszy specjalistów, wzrost...

giełda

Rząd zaprezentował nowy plan rozwoju państwa – Polski Ład. Dotyczy on przede wszystkim rozwiązań gospodarczych, a wśród nich najbardziej odznaczają się...

giełda

W sobotę został zaprezentowany program „Polski Ład” wprowadzający m.in. liczne zmiany do systemu podatkowo-składkowego oraz zapowiadający nowe programy...

giełda

Bilans płatniczy za marzec pokazał kolejną z rzędu nadwyżkę na rachunku obrotów bieżących (938 mln EUR). 12-miesięczna nadwyżka śrubuje rekordy, po marcu...

giełda

GUS potwierdził wstępny szacunek kwietniowej inflacji na poziomie 4,3% r/r. Ceny towarów wzrosły w ubiegłym miesiącu o 3,6% r/r, a ceny usług o 6,8% r/r, wobec...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...