QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

8 najbardziej dynamicznych polskich branż w gospodarce UEW aż 8 dużych działach gospodarki Polska uplasowała się w unijnym TOP3 pod względem skali wzrostu od 2004 roku.


Między 2004 a 2022 rokiem PKB Polski zwiększyło się dokładnie dwukrotnie. W całej UE szybszy wzrost odnotowała w tym czasie jedynie Irlandia oraz Malta. Skalę nadganiania dystansu względem Europy Zachodniej dobrze odzwierciedla fakt, iż cała gospodarka UE urosła w omawianym okresie o jedynie 27%. Daleko za Polską pod względem tempa wzrostu gospodarczego uplasowały się ponadto inne nowe kraje członkowskie z naszego regionu.


Ostatnie 20 lat to okres bardzo dynamicznego rozwoju (kilkukrotny wzrost) niektórych branż usługowych – zwłaszcza ICT oraz usług biznesowych dla firm. Jednym z obszarów najszybszego wzrostu było również przetwórstwo przemysłowe (a więc sektor szczególnie silnie wystawiony na międzynarodową konkurencję).


Wzrost o 176% odnotowany w przetwórstwie przemysłowym był najwyższą dynamiką w całej Unii Europejskiej (nie licząc Irlandii).


W tym samym okresie wartość dodana branży zakwaterowania i gastronomii, transportu i logistyki, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej czy budownictwa zwiększyła się zaś około dwukrotnie.


- W takich sektorach usługowych, jak informacja i komunikacja, a także usługi biznesowe dla firm oraz usługi finansowe bardzo ważną rolę w ich wzroście odegrał eksport - mówi w rozmowie z MarketNews24 Krzysztof Mrówczyński, menedżer ds. analiz sektorowych, Bank Pekao SA, współautor raportu „20 lat Polski w Unii Europejskiej z perspektywy przedsiębiorstw i sektorów gospodarki”. – Są to sektory wystawione na konkurencję międzynarodową, co świadczy o umacnianiu się Polski na gospodarczej mapie Europy.


We wszystkich wymienionych przypadkach (poza informacją i komunikacją) Polska znalazła się w pierwszej trójce państw UE o najsilniejszym łącznym wzroście po 2004 roku, z bardzo dużą różnicą pod tym względem (sięgającą od ponad 70 do nawet 160 punktów procentowych) w stosunku do średniej unijnej.


Z drugiej strony niewielki regres wartości dodanej w ujęciu realnym odnotowany został w omawianym okresie w dwóch sekcjach polskiej gospodarki: szeroko rozumianym sektorze energetycznym oraz rolnictwie i leśnictwie (to drugie było jedynym obszarem z gorszą dynamiką wzrostu od średniej unijnej). Górnictwo i wydobywanie było zaś jedynym obszarem, w którym spadek wartości dodanej po 2004 roku był naprawdę silny (choć i tak słabszy niż w całej UE).


- Jedną z miar sukcesu Polski w okresie tych 20 lat było doganianie gospodarki hiszpańskiej – komentuje Krzysztof Mrówczyński, analityk w Pekao SA. – Hiszpania jest krajem, którego gospodarka po poszerzeniu UE o nowej państwa członkowskie dość mocno straciła na konkurencyjności. W polskim przetwórstwie przemysłowym w momencie akcesji wartość dodana stanowiła tylko ok. 25% przetwórstwa hiszpańskiego. Obecnie jest to już 75%.


Podobne tempo doganiania obserwujemy m.in. w budownictwie, w usługach informacja i komunikacja oraz w usługach biznesowych dla firm.


Źródło: MarketNews24

06.05.2024


Tagi: polska gospodarka, branże, gospodarka UE


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...