QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Duży spadek wyniku finansowego firm w 4q23

wykres


Deflacja cen w przemyśle i ogólnie słabsza koniunktura w końcówce roku przełożyły się na pogorszenie wyników firm niefinansowych w 4q23. Podobnie jak w 3q23 roczna dynamika przychodów i kosztów była ujemna (odpowiednio: -1,3% r/r, -0,2% r/r). Słabszy spadek kosztów niż przychodów doprowadził do obniżenia wyniku finansowego netto aż o 26,3% r/r (do 43,6 mld zł), a relacja wyniku finansowego netto (skum.) do PKB była znalazła się na najniższym poziomie od 1q21 (6,7%).


Rentowność sprzedaży netto (ROS) wyniosła 3,3% wobec 4,4% w 4q22 i 3,7% średnio w 4q w latach 2018-2022, a w ujęciu odsezonowanym osiągnęła poziom nieznacznie wyższy niż w 3q23 (4,2% vs 4,1%). Wraz ze spodziewanym w 2024 wzrostem PKB, przychody firm w kolejnych kwartałach powinny powrócić na ścieżkę wzrostu, chociaż wysoka presja po stronie kosztów, szczególnie w branżach o dużym udziale kosztów wynagrodzeń, może nadal negatywnie oddziaływać na marże.


Przy ogólnym spadku rentowności obrotu netto w 4q23 do 3,2% (-1,1pp r/r), silniejszy spadek tego wskaźnika w ujęciu rocznym odnotowano w przetwórstwie przemysłowym (3,3%; -3,1pp r/r – wynik osłabionej koniunktury i nasilonych procesów deflacyjnych), branży energetycznej (-2,4%; -2,8pp r/r – efekt regulacji w zakresie mrożenia cen energii dla wybranych grup odbiorców oraz spadku hurtowych cen energii) oraz branży transportowej (1,0%; -1,8pp r/r – pochodna spadku koniunktury w przemyśle oraz silnej presji po stronie kosztów). Poprawę rentowności wypracowała natomiast branża budowlana (9,2%; +0,7pp r/r), handlowa (3,4%; +1,2pp r/r) oraz związana z zakwaterowaniem i gastronomią (9,3%; +1,4pp r/r). Rentowność w IT, po słabych wynikach z 4q22, powróciła do wysokiego poziomu 8,1%.


W strukturze kosztów przedsiębiorstw utrwala się wyższy udział wynagrodzeń (14,7% vs 13,4% w 4q22) oraz niższy niż w ostatnich 3 latach udział kosztów materiałów i energii (43,2% vs 49,7% w 4q22), co ma związek ze spadkiem cen surowców i nośników energii.


Dynamika inwestycji firm 50+ pracowników (ceny stałe) w 4q23 wyhamowała do 6,3% r/r z 13,7% r/r w 3q23. Spowolnienie tempa wzrostu dotyczyło wszystkich trzech głównych kategorii – budowy budynków (do 1,6% r/r z 4,4% r/r), maszyn i urządzeń (do 9,1% r/r z 19,5% r/r) oraz środków transportu (do 11,4% r/r z 21,2% r/r). Skala hamowania inwestycji była nieco głębsza niż oczekiwaliśmy i zapowiada schłodzenie aktywności inwestycyjnej co najmniej na 1h24.


Źródło: PKO Bank Polski

25.03.2024


Tagi: polska gospodarka, wyniki finansowe firm, inwestycje


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...