QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Marże firm pod presją

wykres


Dekoniunktura gospodarcza, połączona z deflacją cen producentów znalazła odzwierciedlenie w słabszych wynikach firm niefinansowych za 3q23. Rentowność sprzedaży netto (ROS) wyniosła 4,1% wobec 4,7% w 3q22 i średnio w 3q w latach 2018-2022. Odsezonowana ROS w 3q23 na poziomie 4,1% (-0,9pp q/q) była najniższa od 4q20. Wynik finansowy netto zmniejszył się do 50,9 mld PLN wobec 62,7 mld PLN średnio w poprzednich czterech kwartałach. Relacja wyniku finansowego do PKB wyniosła ok. 6%, podczas gdy w ostatnich dwóch latach wahała się w przedziale 6,8-10,4% (średnio 8,3%).


W 3q23 po raz pierwszy od trzech lat zanotowano ujemną dynamikę roczną przychodów. Były one niższe o 1,1% r/r (wobec +5,7% r/r w 2q23). Koszty również obniżyły się w skali roku, ale w mniejszym stopniu (-0,5% r/r). Dane te potwierdzają, że słabsza koniunktura konsumencka, skłaniała firmy na niższych poziomach łańcucha wartości do obniżania marż, przyczyniając się do umacniania dezinflacji.


Przy ogólnym spadku rentowności obrotu netto o 0,6pp w ujęciu rocznym (do 4,7%), wyraźną poprawę tego wskaźnika względem 3q22 odnotowała branża energetyczna (4,9%; +3,2pp r/r) oraz budowlana (8,3%; +1,7pp r/r), co w przypadku pierwszej wynika w dużej mierze z niskiej bazy odniesienia, a w przypadku drugiej głównie z faktycznej poprawy koniunktury. W większości pozostałych branż zanotowano pogorszenie wskaźnika w skali roku, przy czym w usługach (poza IT) pogorszenie było mniejsze niż w przypadku przemysłu.


W warunkach dalszych spadków cen surowców i energii, w strukturze kosztów w 3q23 ponownie wzrósł udział wynagrodzeń (15,4% vs 13,7% w 3q22). Udział kosztów materiałów i energii wyniósł 43,7% i był najniższy od 4q20.


Inwestycje dużych firm (50+ prac.) w 3q23 wzrosły o 13,7% r/r vs 13,6% r/r w 2q23 (w cenach stałych), co wskazuje na kontynuację mocnego ożywienia inwestycyjnego. Inwestycje firm są wspierane przez przeszłe wysokie zyski, które są najważniejszym źródłem finansowania nakładów. Motorem napędowym są inwestycje w maszyny i urządzenia (19,5% r/r), napędzane koniecznością szybkiej transformacji energetycznej. Istotna jest też zmiana preferencji firm w kierunku robót o charakterze inwestycyjnym kosztem remontowych (por. wykres na str. 2). Inwestycje w środki transportu zwiększyły się o 21,2% r/r, co wiążemy z odblokowaniem łańcuchów dostaw w motoryzacji. Nakłady na budynki i budowle rosły (4,4% r/r), ale wolniej od innych kategorii. W kolejnych kwartałach oczekujemy stopniowego hamowania dynamiki inwestycji.


Źródło: Bank Pekao SA

23.11.2023


Tagi: gospodarka, marże firm


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...