QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Metale szlachetne zyskują pomimo komunikatu Fed o „wyższych stopach przez dłuższy czas”

giełda

W ubiegłym tygodniu surowce odnotowały ogólny, choć stosunkowo niewielki spadek w wyniku jastrzębiego komunikatu FOMC, który negatywnie wpłynął na apetyt na ryzyko, a także łącznego oddziaływania od dawna wyczekiwanej korekty w sektorze energii, utrzymującego się osłabienia na rynku zbóż w końcowym okresie zbiorów na półkuli północnej oraz kolejnego obniżenia cen metali przemysłowych. Metale szlachetne, na czele ze srebrem, należały do nieoczekiwanych zwycięzców w tygodniu, w którym rentowności obligacji mocno wzrosły, a oczekiwania dotyczące przyszłych obniżek stóp procentowych uległy obniżeniu; naszym zdaniem rozpad zwykłych korelacji jest prawdopodobnie spowodowany poszukiwaniem przez rynek zabezpieczenia przed sytuacją, w której FOMC nie zapewniłby miękkiego (w przeciwieństwie do twardego) lądowania lub nawet stagflacji.


W ubiegłym tygodniu surowce odnotowały ogólny, choć stosunkowo niewielki spadek w wyniku łącznego oddziaływania od dawna wyczekiwanej korekty w sektorze energii, utrzymującego się osłabienia na rynku zbóż w końcowym okresie zbiorów na półkuli północnej - a tym samym przy mniejszej niepewności dotyczącej ich wyniku - oraz kolejnego obniżenia cen metali przemysłowych. Przede wszystkim jednak amerykańska Rezerwa Federalna negatywnie wpłynęła na apetyt na ryzyko na rynkach, zapowiadając przewidywaną przerwę w agresywnej kampanii podwyżek stóp procentowych, prognozując równocześnie znacznie wyższe stopy w latach 2024 i 2025 ze względu na odporną gospodarkę Stanów Zjednoczonych, silny rynek pracy i uporczywą inflację, pogorszoną ostatnio przez działania OPEC skutkujące wzrostem cen energii.


Tzw. prognoza dot plot dotycząca stóp procentowych nadal dopuszcza możliwość jeszcze jednej podwyżki przed końcem roku, natomiast prognoza obniżek stóp w 2024 i 2025 r. została obniżona o pół punktu procentowego. Sygnalizuje to, że Fed przewiduje wyższe stopy przez dłuższy czas w oczekiwaniu na miękkie lądowanie, w przeciwieństwie do twardego lądowania lub stagflacji. Projekcje te negatywnie wpłynęły na ogólny apetyt na ryzyko – na indeksie S&P 500 nastąpiła największa przecena akcji od sześciu miesięcy, dolar umocnił się w stosunku do koszyka najważniejszych walut do poziomu sześciomiesięcznego maksimum, a rentowności dwu- i dziesięcioletnich amerykańskich obligacji skarbowych sięgnęły maksimum z 2006 r. Równocześnie traderzy na rynku krótkoterminowych kontraktów terminowych na stopy procentowe zmniejszyli liczbę spodziewanych obniżek stóp o 25 punktów bazowych w pierwszej połowie 2024 r. do zaledwie jednej z około trzech przewidywanych jeszcze w ubiegłym miesiącu.


Indeks towarowy Bloomberg, monitorujący koszyk 24 najważniejszych kontraktów terminowych na surowce, poszedł w dół o niecały 1%, a straty w większości sektorów zostały częściowo zrównoważone przez metale szlachetne - wyjątkowo zaskakującego zwycięzcę minionego tygodnia, w szczególności biorąc pod uwagę przeciwności związane z umocnieniem dolara i wzrostem rentowności. Na szczycie tabeli znalazło się srebro, co jest jeszcze bardziej zaskakujące, biorąc pod uwagę, że był to trudny tydzień dla metali przemysłowych, przede wszystkim dla miedzi, która spadła w dolne rejony od dawna ustalonego przedziału w związku ze wzrostem zapasów i brakiem dodatkowych bodźców ze strony Chin.


Wzrost cen surowców utrudnia obniżenie inflacji


Po osiągnięciu rekordowej wartości szczytowej w czerwcu ubiegłego roku indeks towarowy Bloomberg odnotował trwający rok spadek o 28%, który zakończył się 31 maja, kiedy to rosnące ceny ropy naftowej i paliw przyczyniły się do poprawy sytuacji. W okresie tym spadające ceny surowców zapewniły wsparcie działaniom banków centralnych zmierzających do opanowania inflacji. W ubiegłym miesiącu jednak nieustająca hossa w sektorze energii - z wyłączeniem gazu ziemnego – spowodowała, że coraz więcej surowców przyczynia się do zwiększenia obaw inflacyjnych, co potencjalnie wspiera prognozę dotyczącą uporczywej inflacji.


Metale szlachetne zaskakującym zwycięzcą na fali potencjalnie nieuzasadnionego optymizmu FOMC


W naszej ostatniej analizie rynku złota, opublikowanej po tym, jak rynek zareagował na komunikat FOMC dotyczący „wyższych stóp przez dłuższy czas”, omówiliśmy przyczyny, dla których metale szlachetne zdołały się umocnić pomimo licznych przeciwności, obejmujących również rosnący koszt alternatywny posiadania nieoprocentowanej inwestycji, takiej jak żółty metal.


Doszliśmy do wniosku, że rozpad zwykłych korelacji jest prawdopodobnie spowodowany faktem, iż rynek poszukuje zabezpieczenia przed sytuacją, w której FOMC nie zapewniłby miękkiego (w przeciwieństwie do twardego) lądowania lub nawet stagflacji. W opublikowanym niedawno artykule w Wall Street Journal zatytułowanym "Dlaczego miękkie lądowanie może okazać się złudne" ("Why a soft landing could prove elusive") Nick Timiraos, reporter słynący z pozyskiwania miarodajnych informacji z Fed, podkreśla, że niemal każde twarde lądowanie początkowo wydaje się miękkie. Zwraca on również uwagę na cztery czynniki utrudniające obecnie realizację scenariusza miękkiego lądowania:


- Utrzymywanie przez Fed zbyt wysokich stóp przez zbyt długi czas


- Nadmiernie rozgrzana gospodarka


- Wzrost cen ropy


- Rozłam na rynku finansowym


- O ryzyku stagflacji lub twardego lądowania mówił również były sekretarz skarbu Summers, który w jednym z wywiadów stwierdził, że decydenci Rezerwy Federalnej wykazują nadmierny optymizm w odniesieniu do najnowszych projekcji gospodarczych, ostrzegając, że istnieje ryzyko, że zostaną oni zaskoczeni zarówno szybszym wzrostem inflacji, jak i słabszym wzrostem gospodarczym, niż obecnie przewidują. Zespół strategiczny Saxo zgadza się z tą oceną ryzyka, co podkreśliliśmy w szeregu ostatnich artykułów i objaśniliśmy w podcaście.


- Obecny popyt nie tylko na złoto, ale również na srebro i platynę, jako zabezpieczenie przed porażką miękkiego lądowania w nadchodzących miesiącach raczej się utrzyma, ponieważ prognozy gospodarcze dla Stanów Zjednoczonych wydają się coraz bardziej problematyczne. Mając to na uwadze, cierpliwie podtrzymujemy konstruktywną opinię na temat powyższych metali oraz przewidujemy, że złoto ostatecznie osiągnie nowy rekord. Termin, w którym pojawi się nowy impuls wzrostowy, pozostanie jednak w znacznym stopniu uzależniony od amerykańskich danych ekonomicznych, ponieważ czekamy, aż FOMC przestawi się z podwyżek stóp na ich obniżki; do tego czasu, podobnie jak w ubiegłym kwartale, prawdopodobnie będziemy obserwować dalsze chaotyczne działania traderów na rynku.


Podczas gdy złoto pozostaje w zawężającym się przedziale, obecnie pomiędzy 1 900 a 1 950 USD, srebro okazało się niespodziewanym zwycięzcą ubiegłego tygodnia, umacniając się o niemal 3% pomimo przeciwności związanych z niższymi cenami metali przemysłowych. Na wykresie poniżej widać silne wsparcie w postaci trzech istotnych minimów od września ubiegłego roku, do których dołączyły ostatnio trzy dzienne minima w obszarze 22,30 USD. Dochodzi do tego względna siła srebra w stosunku do złota - relacja XAU/XAG spadła do 81,3 po uformowaniu się podwójnego wierzchołka na poziomie 85,30 na początku tego miesiąca.


Korekta cen ropy wstrzymana na skutek zakazu eksportu z Rosji


Zapoczątkowana i od dawna oczekiwana korekta na rynku ropy nie osiągnęła w tym tygodniu pełnego potencjału po wprowadzeniu przez Rosję tymczasowego zakazu eksportu oleju napędowego i benzyny; decyzja ta spowodowana była nadal wysokim popytem krajowym na olej napędowy ze strony sił zbrojnych, a także rolnictwa w miarę przyspieszania tempa zbiorów. Po tej informacji notowania kontraktów terminowych na olej napędowy na giełdzie ICE gwałtownie wzrosły, pociągając za sobą ropę naftową, po czym tempo wzrostu spadło, gdy okazało się, że zakaz będzie obowiązywał zaledwie przez kilka tygodni. Rosja nie ma możliwości magazynowania nadwyżek produkcji paliw, a przedłużający się zakaz może zmusić rafinerie do ograniczenia działalności, obniżając tym samym popyt na ropę naftową, co mogłoby wymusić bardzo mało prawdopodobne cięcie produkcji ropy.


Tymczasem decyzja Arabii Saudyjskiej i Rosji o przedłużeniu obecnych dobrowolnych ograniczeń wydobycia i eksportu do końca roku nadal wspiera rynek ropy, przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej. Perspektywa dużego deficytu przed końcem roku zrównoważy obawy o wzrost gospodarczy, w szczególności jeżeli Fed nie zdoła zapewnić miękkiego lądowania, zmuszając rynek do ponownego skupienia się na popycie, a tym samym na potencjalnej likwidacji długich pozycji przez fundusze hedgingowe, które w okresie dwóch tygodni kończącym się 12 września zwiększyły swoją łączną długą pozycję netto w ropie Brent i WTI o 35% do 527 mln baryłek, co stanowi największą ekspozycję i najsilniejszą wiarę we wzrost cen od marca 2022 r.


Najbardziej rozbudowana jest obecnie spekulacyjna długa pozycja w kontraktach terminowych na ropę WTI w efekcie szóstego z rzędu tygodniowego spadku w Cushing - największym na świecie ośrodku magazynowania i miejscu realizacji kontraktów terminowych na ropę WTI. Od czerwca stan ropy w Cushing spadł o 47% do 22,9 mln baryłek, co stanowi najniższy sezonowy poziom od 2018 r. Jedną z metod sprawdzenia, czy dana pozycja nie staje się zbyt jednostronna, jest analiza relacji pozycji długich do krótkich: w ciągu ostatniego miesiąca wzrosła ona z 3,5 długich pozycji na jedną krótką do 14,6, co stanowi piętnastomiesięczne maksimum. Tak ekstremalna rozbieżność nie stanowi problemu w przypadku hossy na rynku, kiedy jednak nastąpi odwrócenie, sprzedający długie pozycje mogą mieć trudności ze znalezieniem chętnych na rynku.


Nadal monitorujemy marże rafineryjne w przypadku benzyny, a w szczególności oleju napędowego, ponieważ zapewniają one wgląd w siłę popytu i terminu potencjalnego zmniejszenia popytu na ropę naftową w związku z konserwacją rafinerii.


Odrzucenie poziomu 93,75 USD w przypadku ropy WTI, podwójnego wierzchołka z października i listopada ubiegłego roku, spowodowało od dawna oczekiwaną korektę i chociaż rosyjski zakaz eksportu paliw umożliwił wyhamowanie spadku cen, ryzyko spadku na tym etapie wydaje się ograniczone do 38,2% zniesienia z linii ostatniego rajdu (zob. wykres) na poziomie 87,60 USD; w przypadku ropy Brent poziom ten jest zbliżony i wynosi 90,60 USD.


Miedź


Miedź notowana na Londyńskiej Giełdzie Metali spadła do majowego minimum na poziomie 8 070 USD, zanim znalazła nabywców, ponieważ skutki jastrzębiej decyzji Fed dla rynków zależne były od wzrostu i popytu. Równocześnie miedź HG notowana w Nowym Jorku zdołała znaleźć wsparcie przed sierpniowym minimum na poziomie 3,627 USD, po czym nastąpiło odbicie. W ostatnich tygodniach rynek skupiał się na chińskiej gospodarce i działaniach Pekinu mających na celu wsparcie sektora nieruchomości i waluty. Jednak jastrzębi komunikat przekazany w tym tygodniu przez Fed spowodował wyprzedaż tego metalu, którego zapasy monitorowane przez giełdy wzrosły już o 50% przy pogłębiającym się contango, co wskazuje na obecną nadpodaż. W ujęciu ogólnym w ciągu ostatnich trzech miesięcy miedź pozostawała jednak w stosunkowo wąskich przedziałach i chociaż prognoza krótkoterminowa pozostaje nieco problematyczna, nie zmienia to naszej konstruktywnej długoterminowej opinii na temat miedzi i pozostałych „zielonych” metali.


Pszenica


Ceny pszenicy w Paryżu i Chicago pozostają pod presją - zarówno na zbiory, jak i na konkurencyjność wobec Rosji, gdzie drugie z rzędu obfite zbiory prawdopodobnie będą nadal wpływać na ceny. W miarę, jak sezon zbiorów na półkuli północnej dobiega końca, a ostateczne wyniki są już znane, inwestorzy skierują wzrok na półkulę południową, w szczególności na Australię, gdzie modele klimatyczne nadal wskazują na cieplejsze i bardziej suche warunki dla większości kraju w ciągu najbliższych trzech miesięcy. Australijskie Biuro Meteorologiczne poinformowało niedawno o wystąpieniu zjawiska pogodowego El Niño, które może spowodować spadek o 36% w porównaniu z rekordowymi zbiorami w ubiegłym roku. Kontrakt na pszenicę CBOT notowany jest w pobliżu obszaru wsparcia w okolicach 5,65 USD za buszel; do wsparcia cen potencjalnie konieczne jest osłabienie dolara.


Autor: Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców, Saxo Bank


Źródło: Saxo Bank

25.09.2023


Tagi: surowce, rynki towarowe, notowania, prognozy


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...