QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Na rynku surowców pojawiają się nisze wzrostu, a problemy ustępują

giełda

Po burzliwym maju, w pierwszym tygodniu czerwca w sektorze towarowym zaczęły się pojawiać nisze wzrostu w związku z ogólną poprawą apetytu na ryzyko po tym, jak Senat Stanów Zjednoczonych ostatecznie przyjął ustawę o limicie zadłużenia, co doprowadziło do pierwszego od czterech tygodni osłabienia dolara. Indeks ogólnego zwrotu z rynków towarowych Bloomberg w ciągu tygodnia pozostawał na niemal niezmienionym poziomie po majowym spadku o 5,6%, przy czym zyski metali szlachetnych i przemysłowych równoważyły straty w sektorze energii, przede wszystkim spadek cen gazu ziemnego o niemal 9%.


Po burzliwym maju, w którym wszystkie sektory– przede wszystkim metale przemysłowe i energia - odnotowały straty w związku z obawami przed recesją, umocnieniem dolara, impasem dotyczącym amerykańskiego pułapu zadłużenia i wątpliwościami co do krótkoterminowego kierunku amerykańskich stóp procentowych, a także coraz liczniejszymi dowodami osłabienia dynamiki chińskiego ożywienia gospodarczego, w pierwszym tygodniu czerwca w sektorze towarowym zaczęły się pojawiać nisze wzrostu.


Tymczasem czerwiec rozpoczął się ogólną poprawą apetytu na ryzyko po tym, jak Senat Stanów Zjednoczonych ostatecznie przyjął ustawę o limicie zadłużenia, co doprowadziło do pierwszego od czterech tygodni osłabienia dolara. Porozumienie powinno oznaczać, że kwestia pułapu zadłużenia nie powinna stanowić problemu co najmniej do początku 2025 r, jednak niektórzy obserwatorzy sugerują, że przewidziane w ustawie nowe ograniczenia fiskalne mogą obniżyć prognozowany wzrost PKB w Stanach Zjednoczonych w nadchodzącym roku o 0,2%, potencjalnie zmniejszając ryzyko dalszych agresywnych podwyżek stóp procentowych.


Indeks ogólnego zwrotu z rynków towarowych Bloomberg w ciągu tygodnia pozostawał na niemal niezmienionym poziomie po majowym spadku o 5,6%, przy czym zyski metali szlachetnych i przemysłowych równoważyły straty w sektorze energii, przede wszystkim spadek cen gazu ziemnego o niemal 9%. Ceny metali poszły w górę po tym, jak wszystkie metale - od złota po miedź - zdołały odbić się od kluczowych poziomów wsparcia, a wspomniana deprecjacja dolara przyczyniła się do poprawy nastrojów.


Miedź zmierzała do pierwszego tygodniowego wzrostu od siedmiu tygodni, początkowo znajdując nabywców pomimo utrzymującego się pogorszenia chińskich danych gospodarczych, a następnie dzięki dodatkowemu impulsowi związanemu z doniesieniami, że rząd Chin opracowuje nowe środki na rzecz wsparcia rynku nieruchomości. W efekcie renminbi osiągnęło tygodniowe maksimum, a biorąc pod uwagę jego obecną wzmocnioną korelację z miedzią, przyczyniło się to do dalszej poprawy nastrojów. Równocześnie złoto przyciągnęło nowych nabywców po znalezieniu wsparcia przed poziomem 1 950 USD, a późniejsze umocnienie wspierane było przez niższe rentowności amerykańskich obligacji skarbowych i słabszego dolara po osiągnięciu porozumienia w sprawie amerykańskiego pułapu zadłużenia, oraz po uwzględnieniu przez rynek w wycenach - po raz kolejny – większego prawdopodobieństwa obniżek stóp procentowych przed końcem roku.


Zróżnicowana sytuacja na rynku produktów rolnych – niewielkie opady potencjalnie zapewniają wsparcie


W sektorze produktów rolnych sytuacja była zróżnicowana: zboża zdołały przyciągnąć nabywców po osiągnięciu nowych minimów cyklu w związku z dotychczasowymi prognozami dużej podaży na półkuli północnej w nadchodzącym sezonie produkcji. Prognozy te mogą stanąć pod znakiem zapytania, jeżeli susza obserwowana w ubiegłym miesiącu w części Europy i Stanów Zjednoczonych utrzyma się również w czerwcu. Wszystkie oczy zwrócone są na Rosję, która dotychczas prognozuje kolejne obfite zbiory pszenicy w bieżącym sezonie. Doniesienia dotyczące suchych warunków glebowych i ponowne obawy o eksport z Ukrainy w związku z eskalacją walk przyczyniły się do odbicia cen pszenicy. Na początku tygodnia cena tego zboża osiągnęła najniższy poziom od ponad dwóch lat i po raz pierwszy od dekady na krótko spadła poniżej ceny kukurydzy.


Równocześnie Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) opublikowała swój miesięczny indeks cen żywności w maju. Indeks ten, monitorujący ceny 95 artykułów spożywczych z pięciu głównych sektorów, wyniósł średnio 124,3 punktu, co stanowi najniższy poziom od dwóch lat i spadek o 2,6% w porównaniu z kwietniem oraz o 22,1% w porównaniu z rekordowym poziomem z marca 2022 r. Spadek w maju spowodowany był znacznym obniżeniem cen olejów roślinnych (-8,7%), zbóż (-4,8%) i nabiału (-3,2%) i jedynie częściowo równoważył go wzrost cen cukru (+5,5%) i mięsa (1%).


wykres


Akcje producentów uranu idą w górę dzięki amerykańskiej ustawie nuklearnej


W czwartek akcje producentów uranu na całym świecie poszły w górę po przedłożeniu przez Komisję ds. Środowiska i Robót Publicznych Senatu Stanów Zjednoczonych projektu ustawy, która przyspieszyłaby uruchomienie nowej floty zaawansowanych reaktorów jądrowych. Ustawa przewiduje rewizję procedur udzielania licencji dotyczącej elektrowni atomowych przez amerykańską Komisję Dozoru Jądrowego (Nuclear Regulatory Commission, NRC) i sprawdzenie, czy wytyczne mogłyby zostać zmodyfikowane pod kątem szybkiego zatwierdzania budowy zaawansowanych reaktorów jądrowych.


W szczególności projekt ustawy zakłada przyspieszenie wydawania zezwoleń na budowę reaktorów nowej generacji w byłych obiektach przemysłowych lub komercyjnych i nakłada na NRC obowiązek koordynacji działań podejmowanych przez Stany Zjednoczone i inne kraje dążące do rozwoju energetyki jądrowej oraz udzielania pomocy w szkoleniu zagranicznych organów regulacyjnych ds. bezpieczeństwa jądrowego. Notowania funduszu giełdowego Global X Uranium ETF od wtorku poszły w górę 10%, natomiast kanadyjska spółka Cameco Corp, będąca jednym z największych na świecie producentów i przetwórców uranu, zyskała aż 12,4%, osiągając dwunastoletnie maksimum. Więcej inspiracji dotyczących dużych spółek działających w tym obszarze można znaleźć w koszyku tematycznym Saxo dotyczącym energii jądrowej.


OPEC+ próbuje odzyskać kontrolę nad cenami


Ceny ropy naftowej utrzymują się w okolicach minimum cyklu; ropa Brent od miesiąca oscyluje wokół 75 USD za baryłkę. Głównym czynnikiem nadal są obawy o globalny wzrost i prognozy popytu nie tylko w Chinach – kraju będącym największym światowym importerem ropy naftowej - ale także w Stanach Zjednoczonych i innych kluczowych regionach konsumpcji tego surowca. Obawy te wywołały falę sprzedaży na rynku ropy naftowej ze strony funduszy ukierunkowanych na makroekonomię, szukających zabezpieczenia przed takim spowolnieniem.


Rynek nieoczekiwanie ponownie znalazł się na kursie kolizyjnym z częścią największych producentów - na czele z Arabią Saudyjską - którzy nie zaobserwowali jeszcze żadnego korzystnego dla cen wpływu cięcia produkcji w dniu 2 kwietnia. Przed zaplanowanym na 4 czerwca posiedzeniem OPEC+ temperatura stale rosła, a saudyjski minister energii bardzo negatywnie wyrażał się na temat inwestorów spekulacyjnych.


Ponadto, jak podkreśliliśmy w opublikowanej niedawno analizie, zaangażowanie „po stronie kupna” w pięć głównych kontraktów terminowych na ropę naftową i paliwa spadło do najniższego poziomu od ponad dziesięciu lat. I pomimo wzrostu o 12% do 384 tys. kontraktów w ostatnim tygodniu sprawozdawczym kończącym się w dniu 23 maja na skutek zwiększenia się długiej pozycji netto w ropie Brent i pokrywania krótkich pozycji w oleju napędowym, łączna pozycja pozostaje o 43% niższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Sytuacja ta nieoczekiwanie może zapewnić dodatkowe wsparcie dzięki odbudowie długich pozycji, kiedy tylko prognoza techniczna i/lub fundamentalna stanie się bardziej przyjazna dla cen.


Według badania agencji Bloomberg, produkcja ropy naftowej w OPEC w ubiegłym miesiącu spadła średnio o 500 000 baryłek dziennie. Zgodnie z przewidywaniami, wszyscy najwięksi producenci z Bliskiego Wschodu, którzy osiągnęli ustalone kwoty, zgodnie z zapowiedziami z początku kwietnia zmniejszyli wydobycie, jednak efekty tej decyzji niwelowały wzrosty produkcji w przypadku producentów, którzy nie osiągnęli swoich kwot lub nie zostali nimi objęci. W ujęciu ogólnym całkowita produkcja została zmniejszona do 28,26 mln baryłek dziennie, co stanowi najniższy poziom od 15 miesięcy.


wykres


Cena ropy Brent pozostaje obecnie w granicach przedziału powyżej 70 USD; aby sytuacja ta uległa zmianie, a równocześnie pojawił się sygnał ustanowienia minimum na rynku, konieczna jest próba przełamania i wybicie powyżej psychologicznego poziomu 80 USD.


Złoto drożeje w miarę ustępowania majowych problemów


Złoto ponownie zaatakowało poziom oporu powyżej 1 980 USD, a kolejny solidny raport w sprawie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych przyczynił się do pewnej realizacji zysków przed weekendem. Mimo to żółty metal był na dobrej drodze do odnotowania najlepszego tygodnia od kwietnia. Przyjęcie ustawy o limicie zadłużenia przez Senat Stanów Zjednoczonych usunęło czarną chmurę, która wisiała nad rynkiem przez większą część maja, biorąc pod uwagę wpływ długu na dolara i rentowności, które w maju wzrosły, utrudniając sytuację na rynku i zmuszając inwestorów spekulacyjnych do ograniczenia gry na wzrost cen na rynku kontraktów terminowych. Ustawa może spowodować niewielki spadek wzrostu gospodarczego w Stanach Zjednoczonych, a w połączeniu z opublikowanymi w czwartek danymi gospodarczymi wskazującymi na pewne postępy w opanowaniu inflacji ożywiło to oczekiwania dotyczące cięcia stóp procentowych przed końcem roku. Kluczowe wsparcie zostało potwierdzone w okolicach 1 950 USD, podczas gdy opór pozostaje na poziomie 1 984 USD, czyli dwudziestojednodniowej średniej ruchomej poniżej 2 000 USD.


Słabszy dolar i pakiet wsparcia dla chińskiego sektora nieruchomości windują ceny miedzi Ceny miedzi w Nowym Jorku i Londynie zmierzały w kierunku pierwszego tygodniowego wzrostu od siedmiu tygodni, przy czym rajd ten stanowił przedłużenie technicznych zjawisk z poprzedniego tygodnia, wskazujących na ponowne pojawienie się wsparcia. Pomimo kolejnego zbioru rozczarowujących danych gospodarczych z Chin, rynek pocieszył się faktem, iż ceny zdołały się jednak odbić. Odbicie to przyspieszyło pod koniec tygodnia po osiągnięciu porozumienia w sprawie pułapu zadłużenia w Stanach Zjednoczonych, a także po informacji, że chiński rząd opracowuje nowy pakiet środków na rzecz wsparcia rynku nieruchomości, który jest kluczowym źródłem popytu na miedź w kraju będącym największym na świecie konsumentem tego metalu. Kurs juana umocnił się najbardziej od dwóch miesięcy, a biorąc pod uwagę jego obecną korelację z miedzią (wykres poniżej), zapewniło to dodatkowe wsparcie.


Autor: Ole Hansen, dyrektor ds. strategii rynku surowców, Saxo Bank


Źródło: Saxo Bank

05.06.2023


Tagi: surowce, ropa naftowa, produkty rolne, rynek towarowy, notowania, prognozy


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...