QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Tylko 20% pracowników deklaruje, że kocha swoją pracę, a przecież to oni są warunkiem sukcesu firmy

wykres


Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków wobec pracowników. Najważniejsze z nich jasno wynikają z Kodeksu pracy i dotyczą m.in. bezpieczeństwa i higieny pracy, kierowania na badania lekarskie, podnoszenia kwalifikacji pracowników czy wypłacania wynagrodzeń w kwocie i czasie ustalonych w umowie. Kodeks pracy to jedno, a jakie oczekiwania mają sami pracownicy?


Przeprowadzone przez agencję badawczą SW Reserach na zlecenie Nuvalu Polska badanie „Love Your Work” ukazało teraźniejszą opinię na temat warunków i oczekiwań pracowników względem wykonywanej pracy.


W efekcie opracowany został wskaźnik LYW – Love Your Work. Pozwala on określić jakie czynniki – z bardzo szerokiego spektrum - mają wpływ na stosunek Polaków do pracy i pracodawcy; od kwestii emocjonalnych, przez finansowe po relacje w zespole.


W badaniu poza klasyczną analizą korelacji wykorzystano szereg analiz statystycznych, dzięki którym zaproponowano model ścieżkowy, a ponieważ zajmowano się relacją między tzw. konstruktami, czyli obiektami niemierzalnymi bezpośrednio, konieczne było zastosowanie procedury skalowania. W dużym stopniu wykorzystano analizę czynnikową, która pozwoliła wyłonić odpowiedzi na zadane kwestie i uzyskanie wartościowych danych.


W jaki sposób powstał wskaźnik LOVE YOUR WORK?


Ankietowani zostali zapytani o skłonność do polecenia swojego pracodawcy (aktualnie popularny indeks Employee Net Promoter Score - eNPS), swojego biura oraz wyrażoną wprost miłość do pracy (czyli ustosunkowanie się do stwierdzenia “Kocham swoją pracę”):

  • Polecił(a)bym swojego pracodawcę znajomemu / znajomej (employee eNPS)
  • Polecił(a)bym swojemu/ej znajomemu / znajomej biuro, w którym pracuję
  • Kocham swoją pracę

Pomimo odmiennej tematyki i genezy tych pytań wykazują one bardzo silną korelację. Dlatego szukając powodów do “miłości do pracy” w dalszych analizach posłużono się zagregowanym wskaźnikiem tych trzech pytań, które dalej stanowiły wskaźnik LOVE YOUR WORK.


- Warunkiem sukcesu firm jest umiejętność zbudowania i utrzymania zespołu wartościowych pracowników. Kluczowe znaczenie ma poziom ich satysfakcji z pracy – tylko zadowoleni pracownicy będą skłonni faktycznie zaangażować się na rzecz realizacji celów organizacji. Dlatego postanowiliśmy zbadać, co ma wpływ na satysfakcję z pracy i jakie czynniki sprawiają, że pracownicy kochają swoją pracę. Mam nadzieję, że wyniki badania Love Your Work staną się inspiracją dla menedżerów - wskazują na najważniejsze aspekty, o które powinno się zadbać chcąc podnieść poziom zadowolenia z pracy. Mają one dość nieoczywisty charakter – tym bardziej są interesujące! – mówi Łukasz Wasilewski, CEO Nuvalu Polska.


Wyzwania pracodawcy w kontekście niezadowolonego pracownika


Do sprawdzenia poziomu satysfakcji z pracy na tle średniej europejskiej, wykorzystano wskaźnik eNPS - employer Net Promoter Score, który służy do pomiaru lojalności i zadowolenia pracowników. Wyniki badania LYW pokazują, że Polacy wykazują znacznie niższy poziom zadowolenia niż pozostali Europejczycy. To ważna wskazówka dla pracodawców - informuje bowiem o tym, jak bardzo poprzez pryzmat zadowolenia z pracy, pracownicy skłonni są polecić pracodawcę swojej rodzinie czy znajomym, będąc jednocześnie ambasadorami organizacji, w której pracują.


Przy zastosowaniu metodologii eNPS wskaźnik, informujący o chęci polecenia pracodawcy, wyniósł minus 12 - to bardzo mało, zważywszy, że najlepsze firmy oscylują w granicach 80-90 punktów dodatnich. W przypadku chęci polecenia biura kształtuje się on na podobnym poziomie (minus 11). Wskaźnik jest alarmująco niski w kontekście pytania o miłość do pracy – liczony według metodologii eNPS spada aż do poziomu minus 25.


wykres


Kluczowe obszary lub pojedyncze pytania poddane badaniu, mające największy wpływ na wskaźnik Love Your Work, zostały wyodrębnione na podstawie analizy czynnikowej – metody statystycznej, pozwalającej na pogrupowanie dużej liczby zmiennych (wszystkich pytań z ankiety) w konkretne podgrupy, mające istotny statystycznie wpływ na badany wskaźnik.


wykres


Wyniki badania: co najsilniej wpływa na satysfakcję z pracy?


Po przeprowadzeniu badania okazało się, że najsilniejszą, bezpośrednią relację (t5 = 8,3) ze wskaźnikiem Love Your Work wyodrębnioną w ramach analizy czynnikowej ma kategoria „warunki materialne”.


wykres


Coraz częściej spotykamy się ze stwierdzeniem, że dla pracownika nie jest najistotniejsze wynagrodzenie, dające poczucie stabilności finansowej, ale też równie ważne stają się dodatkowe benefity oraz premie, a także dostęp do szkoleń i kursów. Wszystkie te elementy połączone w ramach jednej kategorii mają największe znaczenie, co nie powinno dziwić – są one związane z wynagrodzeniem, a w konsekwencji - z bezpieczeństwem i statusem materialnym pracownika.


wykres


Emocjonalny stosunek do biura


Na drugim miejscu wśród czynników, mających największy wpływ na satysfakcję z pracy, znalazła się „emocjonalna ocena biura” (“t” = 7,8 – to wynik bardzo zbliżony do „warunków materialnych”, które zajęły pierwszą lokatę). Oznacza on subiektywne odczucia związane z biurem – to, jak wpływa na nastrój i samopoczucie pracownika.


Sprawdzono, czy takie czynniki jak wystrój biura i jego możliwości wpływają na chęć przychodzenia do pracy. Choć tak wysokie miejsce emocjonalnej oceny biura w kontekście wskaźnika Love Your Work jest dość zaskakujące, wydaje się zrozumiałe – w zależności od modelu pracy (hybrydowa/stacjonarna) w biurze spędza się od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin tygodniowo. Jakość tej przestrzeni ma więc kluczowy wpływ na samopoczucie pracowników i jest ważną zmienną w ogólnej ocenie ich zadowolenia z pracy.


Zestawiając czynniki „emocjonalny stosunek do biura” z pytaniem „kocham swoją pracę” – jego znaczenie jeszcze bardziej rośnie. Pracownicy pytani o miłość do pracy stawiają „emocjonalny stosunek do biura” na pierwszym miejscu (aczkolwiek różnice poziomu wskaźnika “t” nie są w tym przypadku duże). To również wskazówka dla pracodawcy, aby zadbał o te kwestie w organizacji.


wykres


Atmosfera i relacje ze współpracownikami


Kolejnym wyzwanie zarówno dla menedżerów, jak i działów HR w organizacjach jest z pewnością budowa pozytywnych relacji z pracownikami oraz między nimi samymi. W ramach analizy zadane pytania dotyczą m.in. atmosfery współpracy, zaufania i zrozumienia w firmie, umiejętności rozwiązywania konfliktów, zgrania zespołu, jego kreatywności i jakości komunikacji, sprawiedliwego podziału obowiązków oraz dobrej atmosfery pomiędzy współpracownikami. Wszystkie te aspekty mają kluczowy wpływ zarówno na samopoczucie w pracy, jak i efektywność jej wykonywania, a tym samym „atmosfera i relacje ze współpracownikami” uplasowały się na trzecim miejscu wśród czynników mających największy wpływ na zadowolenie z pracy.


wykres


Jakość biura na czwartym miejscu badania Love Your Work


Czwarte miejsce na liście wyników wpływających na wskaźnik LYW (“t” = 2,6) zajęła ocena biura, jednak nie od strony emocjonalnej, a fizycznej. Respondenci byli pytani o kryteria o charakterze bardziej obiektywnym, m.in. lokalizację biura, czas dojazdu, dostępną infrastrukturę komunikacyjną, udogodnienia w okolicy biura (restauracje, sklepy, siłownie itp.), wygląd budynku i części wspólnych, jakość osobistej przestrzeni do pracy, bezpieczeństwo i komfort. Analiza poszczególnych odpowiedzi w ramach tej kategorii wskazuje na ogólnie wysoki poziom zadowolenia z biura, jednak zarysowują się wyraźne różnice pomiędzy konkretnymi pytaniami – ich istotnością w kontekście badania LYW.


wykres


Dane podstawą do zmian


Celem badania Love Your Work było określenie, które kategorie i czynniki mają największy wpływ na satysfakcję z pracy. Jego wyniki mogą stać się ważnym narzędziem dla menedżerów do analizy sytuacji w poszczególnych firmach i podstawą do audytu, określającego kondycję organizacji i jej pracowników w każdej z kategorii, mających wpływ na wskaźnik LYW. Szczegółowe wyniki badania tworzą solidną podstawę do dalszych analiz w obszarze HR, zarządzania czy administracji.


Przypisy:


Badanie: 800 wywiadów online (CAWI) na zróżnicowanej, ogólnopolskiej próbie pracowników biurowych z firm zatrudniających powyżej 40 osób, pracujących stacjonarnie lub hybrydowo (minimum 10 dni w miesiącu w biurze).


eNPS - Wskaźnik ten jest liczony poprzez odjęcie głosów negatywnych, czyli tzw. krytyków (1-6 w skali od 1 do 10) od pozytywnych, czyli promotorów (9-10). Odpowiedzi neutralne, przypisywane do tzw. pasywnych zadowolonych (7-8), są pomijane.


Źródło: Nuvalu

04.06.2023


Tagi: rynek pracy, pracownicy, badanie


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...