QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Nowy obowiązek informowania o zapłaconym podatku dochodowym, jakich firm dotyczy?Nowe regulacje prawne mają zwiększyć transparentność podatkową największych podatników. Są także zapowiedzią wprowadzenia podatku minimalnego z 15% stawką podatku dochodowego płaconego właśnie przez największe koncerny międzynarodowe.


Rządowe Centrum Legislacji opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym, nakładający na przedsiębiorstwa międzynarodowe nowy obowiązek publicznego raportowania informacji o podatku dochodowym od osób prawnych: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12366412/12929850/12929851/dokument587506.pdf


Przepisy implementują do naszego systemu prawnego postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2101 z dnia 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w zakresie ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały (tzw. Public CbCR). Polska jest kolejnym krajem po m.in. Rumunii, który publikuje legislację wprowadzającą Public CbCR.


- Nowelizacja ustawy nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkiem dochodowym w podziale na poszczególne kraje – mówi w rozmowie z MarketNews24 Wojciech Niedźwiedzki, Senior Associate, radca prawny i doradca podatkowy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Ustawa przewiduje również, że w sytuacji, gdy jednostka dominująca najwyższego szczebla nie podlega przepisom państw członkowskich UE, obowiązek ten zostanie nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne lub oddziały działające na terenie RP.


Kogo będzie dotyczył nowy obowiązek? To międzynarodowe grupy kapitałowe sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe, których łączny poziom przychodów przekracza 750mln EUR lub 3,5mld PLN. De facto jest to bardzo podobny obowiązek do raportowania Country-by-Country na potrzeby podatkowe (CbC-R / CbC-P).


Zakres informacji: charakter działalności wszystkich jednostek objętych raportowaniem, liczby pracowników w podziale na pełne etaty, kwoty zysków lub strat przed opodatkowaniem, kwoty podatku dochodowego należnego w danym kraju z tytułu zysków osiągniętych w bieżącym roku w tym kraju, przychody, w tym transakcje z podmiotami powiązanymi, kwoty podatku dochodowego zapłaconego w danym kraju, w tym podatek u źródła, kwoty niepodzielonego zysku z lat ubiegłych na koniec danego roku obrotowego.


Podatnicy będą raportować informacje zgodnie ze wzorem określonym przez Komisję Europejską.


Projekt ustawy przewiduje obowiązek złożenia sprawozdania o podatku dochodowym, sporządzonego w języku polskim i walucie polskiej, w KRS w terminie 12 miesięcy od dnia bilansowego roku obrotowego, za który sporządzono sprawozdanie oraz zamieszczenie go na stronie internetowej, gdzie będzie musiało być udostępniane przez okres co najmniej 5 lat. Sprawozdanie będzie trzeba opatrzyć podpisem elektronicznym, zaufanym lub osobistym, a zobowiązany do jego złożenia będzie kierownik jednostki w rozumieniu przepisów Ustawy o rachunkowości.


Za niedopełnienie obowiązku sporządzenia sprawozdania o podatku dochodowym przewidziana jest grzywna albo kara pozbawienia wolności do lat 2, natomiast za niezłożenie sprawozdania we właściwym rejestrze przewidziana jest grzywna albo kara ograniczenia wolności.


Pierwsze sprawozdanie o podatku dochodowym, będzie trzeba sporządzić za rok obrotowy rozpoczynający się po 21 czerwca 2024 r. W praktyce, w przypadku podmiotów z rokiem obrotowym zaczynającym się 1 stycznia 2025 r., termin złożenia sprawozdania za ten okres przypada na 31 grudnia 2026 r.


- Przepisy te wprowadzono w Unii Europejskiej, aby zwiększyć transparentność podatkową największych podatników – wyjaśnia Wojciech Niedźwiedzki z Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Jest to także zapowiedź wprowadzenia podatku minimalnego (tzw. Pillar Two) w krajach zrzeszonych w OECD, który niebawem wejdzie w życie i będzie dotyczył 15% stawki podatku dochodowego płaconego właśnie przez największe koncerny międzynarodowe.Źródło: Marketnews24.pl

24.01.2023


Tagi: obowiązek informowania o zapłaconym podatku dochodowym


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...