QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Wzrasta globalna wartość inwestycji typu impact

wykres


Wartość inwestycji typu impact osiągnęła 1,164 biliona USD w zarządzanych aktywach (Assets Under Management; AUM) wynika z raportu opracowanego przez Global Impact Investing Network (GIIN), organizację działającą na rzecz zwiększenia skali i efektywności tego typu inwestycji.


GIIN jako pierwszy opracował metodologię szacowania wielkości rynku inwestycji typu impact. W 2020 r. pod zarządzaniem około 1700 organizacji było 715 mld USD aktywów, dziś jest to już 1,164 biliona USD aktywów zarządzanych przez ponad 3 tysiące organizacji.


Weronika Achramowicz, partner w Baker McKenzie Polska zwraca uwagę: - Nadal jest to stosunkowo niewielka kwota biorąc pod uwagę globalną wartość wszystkich AUM, lecz warto podkreślić, że rynek rośnie o kilkadziesiąt procent rocznie. Tradycyjne fundusze private equity dołączają do trendu inwestowania w formule impact, a to oznacza, że będziemy obserwować dalszy dynamiczny wzrost tego sektora.


Inwestycje typu impact posiadają określoną specyfikę. Intencjonalność oznacza, że są dokonywane tylko w takie podmioty, których podstawowa działalność przyczynia się do pozytywnej zmiany środowiskowej lub społecznej. Fundusze typu impact nadal są funduszami inwestycyjnymi. Ich celem pozostaje uzyskanie możliwie wysokiego finansowego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Kluczowe jest mierzenie wpływu. Zarówno fundusze typu impact jak i ich spółki portfelowe mierzą i raportują wyniki społeczne i środowiskowe swojej działalności.


Zrównoważone inwestycje są istotne dla osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu, Agendy 2030 i dojścia do zeroemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym w 2050 r. Autorzy raportu GIIN zwracają uwagę, że niezbędna jest dalsza, znacząca alokacja kapitału - według wyliczeń OECD wielkość inwestycji potrzebnych do osiągnięcia celów Agendy 2030 przekracza 4 biliony USD [1].


Weronika Achramowicz, podkreśla: - Prawnicy mogą odegrać istotną rolę w kontekście inwestycji typu impact i szerzej w osiągnięciu celów zrównoważonego rozwoju. Poczynając od założenia samego funduszu, przygotowania jego struktury i wewnętrznej organizacji zgodnie z wymogami SFDR [2], poprzez wsparcie w uzyskaniu zielonego finansowania na akwizycję i przeprowadzenie transakcji, następnie zapewnienie, że spółka portfelowa prowadzi działalność i rozwija się zgodnie z obowiązującymi regulacjami i przyjętymi celami, aż do wsparcia w procesie sprzedaży lub innej formie wyjścia z inwestycji. Jest to cały cykl, w którym profesjonalna pomoc prawna może autentycznie zwiększyć zwrot z inwestycji oraz wzmocnić reputację inwestora zapewniając mu łatwiejszy dostęp do kolejnych rund finasowania.


W impact investingu szczególnie ważny jest element wsparcia prawnego spółki portfelowej. Europejski Zielony Ład przekłada się na szereg nowych regulacji sektorowych, nowych obowiązków producentów, ich zwiększonej odpowiedzialności za produkt i związane z nim deklaracje marketingowe. Osobnym wyzwaniem są regulacje dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju i ryzyka związane z niedopełnieniem obowiązków prawnych czy ładem korporacyjnym.


- Inwestorzy typu impact wysoko stawiają poprzeczkę w zakresie inwestowania powierzonego im kapitału i równie wysokie będzie oczekiwanie rynku, że obietnice zostaną spełnione – dodaje Achramowicz.


Obecnie największym wyzwaniem jest precyzyjne zdefiniowanie celów pozytywnego wpływu, który inwestycja ma osiągnąć oraz reguł pomiaru i zarządzania efektywnością w całym cyklu inwestycyjnym, a następnie monitorowanie realizowanych założeń. Kluczowa jest też możliwość dokonywania korekt optymalizujących zamierzony wpływ i odpowiedniego informowania o tym rynku – wynika z raportu GIIN.


[1] OECD, “COVID-19 crisis threatens Sustainable Development Goals financing” 2020 report

[2] ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych


Źródło: Baker McKenzie

20.10.2022


Tagi: inwestycje typu inpact, impact investing, raport GIIN


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...