QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Bardzo duży wzrost obrotów prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE na TGE w sierpniu

wykres


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2022 r. 2 011 635 MWh, co stanowi wzrost r/r o 63,1 proc. Tym samym był to miesiąc z drugim najwyższym wzrostem obrotu w ciągu ostatnich czterech lat, po kwietniu 2022 r., kiedy to wyniósł on 75,7 proc. rok do roku.


W sierpniu kolejny miesiąc z rzędu rok do roku wzrosły obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE – tym razem o 39,4 proc., osiągając wolumen miesięczny 2 073 521 MWh.


Energia elektryczna


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w sierpniu 2022 r. 11 732 149 MWh, co oznacza spadek o 22,9 proc. w stosunku do sierpnia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w sierpniu br. na poziomie 1 390,76 zł/MWh i jest to wzrost o 264,82 zł/MWhw porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w sierpniu 2022 r. 1 790,07 zł/MWh, co stanowi wzrost o 271,10 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu br.


Gaz ziemny


Na rynku gazu ziemnego zawarto w sierpniu 2022 r. transakcje o wolumenie 7 832 282 MWh. Oznacza to spadek r/r o 65,0 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 1 104,63 zł/MWh, co stanowi wzrost o 280,78 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w sierpniu br. 1 024,89 zł/MWh, czyli o 281,65 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w lipcu 2022 r.


Prawa majątkowe


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w sierpniu 2022 r. na poziomie 2 011 635 MWh, co stanowi wzrost r/r o 63,1 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 161,13 zł/MWh i jest to spadek o 7,51 zł/MWh względem lipca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w sierpniu 2022 r. o 34,3 proc. r/r, do poziomu 6 289 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 098,05 zł/toe, co oznacza spadek względem lipca br. o 26,74 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia


Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w sierpniu 2022 r. 2 073 521 MWh, co stanowi wzrost o 39,4 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 3,95 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,20 zł/MWh w stosunku do lipca 2022 r.


Towary rolno-spożywcze


W sierpniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.


Źródło: TGE SA

06.09.2022


Tagi: gaz, energia, giełda towarowa