QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Duży spadek obrótów energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE w lipcu

wykres


Lipiec był kolejnym miesiącem ze spadkiem obrotów energią elektryczną i gazem ziemnym względem analogicznego miesiąca roku poprzedniego. Łączne obroty energią elektryczną zmalały rok do roku o 43,9 proc., zaś analogiczny spadek dla gazu ziemnego był najwyższy od lipca roku 2016 i wyniósł 58,5 proc.


W piątym miesiącu z rzędu rok do roku wzrosły obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE – tym razem o 66,2 proc., osiągając wolumen miesięczny 3 374 560 MWh.


Energia elektryczna


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2022 r. 11 986 922 MWh, co oznacza spadek o 43,9 proc. w stosunku do lipca 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 1 125,94 zł/MWh i jest to wzrost o 241,26 zł/MWhw porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lipcu 2022 r. 1 518,97 zł/MWh, co stanowi wzrost o 416,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.


Gaz ziemny


Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2022 r. transakcje o wolumenie 6 988 288 MWh. Oznacza to spadek r/r o 58,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 823,85 zł/MWh, co stanowi wzrost o 346,76 zł/MWh względem czerwca 2022 r. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lipcu br. 743,24 zł/MWh, czyli o 272,76 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2022 r.


Prawa majątkowe


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2022 r. na poziomie 1 722 753 MWh, co stanowi wzrost r/r o 0,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,64 zł/MWh i jest to spadek o 8,31 zł/MWh względem czerwca br. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lipcu 2022 r. o 56,8 proc. r/r, do poziomu 4 287 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 124,79 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 485,32 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia


Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 2022 r. 3 374 560 MWh, co stanowi wzrost o 66,2 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 4,15 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,46 zł/MWh w stosunku do czerwca 2022 r.


Towary rolno-spożywcze


W lipcu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.


Źródło: TGE SA

03.08.2022


Tagi: gaz, energia, giełda towarowa