QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Solidne cięcie prognoz wzrostu dla Europy i USA

wykres


Dość długo ekonomiści bankowi i banki centralne opierali się wyraźnej rewizji prognoz dynamiki PKB w dwóch głównych blokach gospodarczych, w USA i strefie euro. Akcentowane co prawda były ryzyka związane z kryzysem energetycznym w Europie, wysoką inflacją czy wreszcie zacieśnieniem monetarnym, jednak równocześnie wskazywano na odblokowanie łańcuchów dostaw, silny rynek pracy oraz zdrowe bilanse firm i gospodarstw domowych.


Miniony tydzień przyniósł jednak istotne rewizje prognoz ekonomistów, z których wyparowały założenia co do warunkowanego „silnym momentum rynku pracy” odbicia w drugiej połowie 2022 roku. Zasadniczymi przesłankami za obniżeniem prognoz PKB były przede wszystkim spadek wydatków konsumenckich w USA (zarówno w oficjalnych danych, jak i alternatywnych danych z kart płatniczych), co oznaczałoby materializację ryzyka podnoszonego przez konsumentów w miękkich wskaźnikach, jak np. w wynikach badań U. Michigan już od miesięcy. Za rewizjami prognoz dla Europy stoją, poza kontrakcją realnego dochodu gospodarstw domowych i fatalnymi nastrojami konsumentów, przede wszystkim czarne chmury zbierające się nad przemysłem. W ostatnich ankietach PMI obserwujemy wyraźny spadek relacji nowych zamówień do zapasów i to pomimo lepszych niż oczekiwano danych (też PMI) z Chin.


Serię ostatnich negatywnych zaskoczeń dobrze podsumowywać zdaje się nowcastowy szacunek amerykańskiego PKB przygotowywany przez Atlanta Fed. Wskaźnik ten sugeruje wejście tej gospodarki w techniczną recesję.


wykres


kluczowych założeń scenariuszy średnio-terminowych. Od miesięcy konsensus prognoz bazował na założeniu stopniowego równoważenia strony podażowej (odblokowanie łańcuchów dostaw) i popytowej (wygasanie impulsu COVIDowego i powrót do tradycyjnych proporcji w konsumpcji dóbr i usług), prowadzących do stopniowego obniżenia się inflacji. To przy silnym rynku pracy powinno było prowadzić do zachowania stabilnej trajektorii wzrostu PKB. Działania banków centralnych miały przy tym być wyważone i wrażliwe na wzrost ryzyka recesji. Szoki podażowe (wojna na Ukrainie i wzrost cen surowców energetycznych, zbóż itd.) i percepcja odkotwiczających się oczekiwań inflacyjnych skutkowała (i ciągle skutkuje) brakiem zwrotu w narracji banków centralnych, które mogą, niejako wbrew komunikowanym intencjom, doprowadzić dość szybko do recesji w Europie i USA. Jako scenariusz bazowy przyjąć należy również możliwość ograniczenia dostaw gazu do Europy w IV kw. 2022 r. W tej sytuacji mielibyśmy do czynienia z kolejnym szokiem podażowym, możliwym racjonowaniem tego surowca dla odbiorców komercyjnych i wreszcie głębszą kontrakcją (zwłaszcza) niemieckiego PKB.


W sytuacji, w której wszyscy ekonomiści uwierzyli już, że banki centralne są zdecydowane poprowadzić gospodarki na ścianę, następuje wyraźna zmiana rynkowej percepcji realizacji scenariuszy monetarnych. Pomimo kolejnych zaskoczeń inflacyjnych inwestorzy zdaja się coraz ochotniej zakładać o rychły początek choćby symbolicznego spadku inflacji (i mają ku temu co najmniej kilka twardych argumentów). W tej sytuacji rośnie również waga przyszłych danych ze sfery realnej i prawdopodobieństwa wystąpienia recesji. Inwestorzy, pomimo kilku nieudanych prób grania przeciw narracji i zapowiadanej determinacji w walce z inflacja banków centralnych, jeszcze raz decydują się założyć, że plany Fed i ECB będą musiały ulec wyraźnej rewizji. Krótkookresowym skutkiem takiego scenariusza jest korekta oczekiwań na zacieśnienie monetarne i znaczny spadek rentowności obligacji (objął on rynki bazowe, ale również Polskę i nasz region).


Nieoczywistym pytaniem jest natomiast to, czy takie wystraszenie się banków centralnych nie spowoduje utrwalenia wyższej inflacji na dłużej, co powinniśmy, pomimo rosnącego ryzyka recesji jednak utożsamiać z mniej odwróconą/wypłaszczoną krzywą dochodowości.

  • Poniedziałek jest dniem wolnym od pracy w USA (Dzień Niepodległości).
  • We wtorek zostaną opublikowane indeksy PMI w usługach w Europie oraz dane o zamówieniach na dobra trwałego użytku w USA.
  • W środę poznamy dane o nowych zamówieniach w Niemczech, raport ISM z amerykańskiego sektora usługowego oraz protokół z ostatniego posiedzenia FOMC.
  • W czwartek poznamy decyzję RPP w sprawie stóp procentowych. Oczekujemy podwyżki stóp o 75pb. Na decyzji prawdopodobnie zaważą ruchy banków w regionie (duże podwyżki w Czechach i na Węgrzech) oraz słabość złotego. Duża wagę NBP przykładać będzie zarówno do bieżącej inflacji, jak i do projekcji inflacyjnej. Ta powinna pokazać materializację efektów zacieśnienia monetarnego w opadającej ścieżce inflacji i PKB, co może odbierane być jako sygnał co do zbliżania się do końca cyklu podwyżek stóp procentowych. W czwartek tradycyjnie poznamy też dane o nowych bezrobotnych dla USA. Dane te są obecnie śledzone ze zdwojoną uwagą, gdyż mogą wygenerować sygnał co do pogorszenia sytuacji na rynku pracy.
  • Piątek to dzień publikacji raportu z amerykańskiego rynku pracy. Oczekuje się kolejnego solidnego przyrostu zatrudnienia (powyżej 275 tys.), stabilizacji stopy bezrobocia na poziomie 5,1% oraz wzrostu wynagrodzeń o 0,4% m/m, co oznaczałoby realny spadek płac w USA o ponad 3% r/r.

Źródło: Bank Pekao SA

04.07.2022


Tagi: gospodarka, USA, Europa, prognozy makro, PKB


BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

GDAŃSK - APARTAMENTY

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

KINNARPS - MEBLE

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...