QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Ostatnie chwile przed burzą

wykres


Inflacja CPI w lutym wyniosła 8,5% r/r (PKO: 8,2%, konsensus: 8,1%). Odczyt za styczeń został zrewidowany do 9,4% r/r, z 9,2% r/r. Rewizja wynikała z corocznej aktualizacji wag w koszyku inflacyjnym (obecne odzwierciedlają strukturę wydatków gosp. domowych z 2021).


Największa zmiana w strukturze koszyka to spadek wagi żywności i napojów alkoholowych o 1,2pp, który można wiązać ze wzrostem wydatków na dobra i usługi inne niż podstawowe wraz z normalizacją struktury wydatków po pandemii. W 2021 żywność wciąż stanowiła jednak większą część wydatków niż przed pandemią – to z kolei efekt dość silnego wzrostu cen w tej kategorii. Spadł udział wydatków na alkohol i tytoń (o 0,6pp). Najsilniej wzrosła waga transportu (+0,7pp; tu wróciliśmy do obrazu sprzed pandemii). O 0,2-0,3pp wzrósł udział wydatków na rekreację i kulturę oraz restauracje i hotele – w obydwu przypadkach straty spowodowane Covid-19 nie zostały jeszcze odbudowane.


Luty był pierwszym miesiącem oddziaływania wszystkich komponentów tarczy inflacyjnej. Zgodnie z oczekiwaniami, jej dezinflacyjne działanie zostało jednak w dużym stopniu zneutralizowane przez silną presję na wzrost cen. Widać to głównie w cenach żywności i napojów bezalkoholowych. Tu, pomimo spadku stawki VAT z 5% do 0% na ok. 80% produktów, ceny spadły jedynie o 1% m/m. Utrzymał się silny wzrost cen pieczywa (1,3% m/m, 17% r/r), pomimo niewielkiego spadku w lutym nadal znacząco powyżej poziomu sprzed roku plasowały się ceny drobiu (22%) i tłuszczy (ponad 20% r/r). Ceny surowców rolnych, drożejące nawozy i wzrost kosztów przetwarzania oznaczają wg nas, że w kolejnych miesiącach trend wzrostowy utrzyma się, a dynamika cen żywności przekroczy 10% r/r.


Ceny nośników energii spadły o 1,2% m/m, głównie na skutek spadku cen gazu (o 6,4% m/m – efekt spadku stawki VAT) i niewielkie spadki cen opału. Inflację obniżył także spadek cen paliw (o 8,1% m/m). Ten efekt będzie jednak bardzo krótkotrwały – obecnie ceny paliw są o blisko 1/3 wyższe od ich przeciętnej ceny w lutym, co może podbić w marcu wskaźnik inflacji o ok. 1pp.


Szacujemy, że inflacja bazowa w styczniu wzrosła do 6,1% r/r z 5,3% r/r w grudniu 2021, a w lutym wyniosła 6,7-6,8%, najwięcej od 2000. Sądzimy, że presja kosztowa będzie nadal podbijać inflację bazową, która w drugiej połowie roku może przebić poziom 8% r/r. Jej wyraźnego spadku, m.in. na skutek oczekiwanego przez nas schłodzenia koniunktury, oczekujemy dopiero w 2023.


Wybuch wojny znacząco zmienił scenariusz inflacji. Pomimo zapowiedzianego przedłużenia tarczy antyinflacyjnej sądzimy, że w tym roku inflacja średniorocznie przebije poziom 9%. Odczyt za luty będzie jednym z najniższych w tym roku, a wiosną możemy zobaczyć dwucyfrowe poziomy inflacji. Głównym źródłem niepewności będą ceny surowców, w tym głównie ropy, i kurs złotego.


Źródło: PKO Bank Polski

15.03.2022


Tagi: inflacja, ceny