QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Wysokie obroty gazem ziemnym naTGE w lutym

wykres


Na Towarowej Giełdzie Energii utrzymują się wysokie obroty gazem ziemnym. W lutym 2022 r. wyniosły one 13 938 703 MWh, co stanowi wzrost o 19,2 proc. r/r. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE.


Energia elektryczna


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lutym 2022 r. 15 501 498 MWh, co oznacza spadek o 8,3 proc. w stosunku do lutego 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lutym 2022 r. na poziomie 525,89 zł/MWh i jest to spadek o 141,01 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 618,30 zł/MWh, co stanowi spadek o 8,87 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 r.


Gaz ziemny


Na rynku gazu ziemnego zawarto w lutym 2022 r. transakcje o wolumenie 13 938 703 MWh, co oznacza wzrost r/r o 19,2 proc. Jest to jednocześnie najlepszy luty w historii obrotu gazem na TGE. Taki wynik to efekt wysokich obrotów na rynku terminowym tego towaru (RTPG), na którym obroty wzrosły r/r o 48,0 proc., do poziomu 12 264 805 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 383,06 zł/MWh i jest to spadek o 10,14 zł/MWh względem stycznia 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w lutym 2022 r. 284,28 zł/MWh, czyli o 42,99 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w styczniu 2022 r.


Prawa majątkowe


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lutym 2022 r. 1 692 437 MWh, co stanowi spadek r/r o 37,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 256,90 zł/MWh i oznacza to spadeko 4,76 zł/MWh względem stycznia 2022 r.


Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w lutym 2022 r. o 46,6 proc. r/r, do poziomu 4 593 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 665,55 zł/toe – spadek względem stycznia 2022 r. o 51,62 zł/toe.


Gwarancje pochodzenia


Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 1 482 781 MWh, co stanowi spadek o 25,1 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w lutym 3,19 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do stycznia 2022 r. o 0,05 zł/MWh.


Towary rolno-spożywcze


W lutym na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.


Źródło: TGE SA

03.03.2022


Tagi: gaz, energia, giełda towarowa