QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Ciągły wzrost obrotu energią elektryczną na TGE

wykres


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2021 r. 19 926 517 MWh, co oznacza wzrost o 1,6 proc. w stosunku do listopada 2020 r. Jest to piąty miesiąc z rzędu, w którym na rynku tym odnotowywany jest wzrost obrotów rok do roku. Pomimo spadków z pierwszej połowy 2021 r., łączne obroty energią elektryczną w pierwszych 11 miesiącach roku przekroczyły na TGE 207 TWh.


Energia elektryczna


Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2021 r. 19 926 517 MWh, co oznacza wzrost o 1,6 proc. w stosunku do listopada 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 552,40 zł/MWh i jest to wzrost o 85,28 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w listopadzie 456,41 zł/MWh, co stanowi wzrost o 13,64 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2021 r.


Gaz ziemny


Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie transakcje o wolumenie 10 895 811 MWh. Oznacza to spadek r/r o 8,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w listopadzie 403,52 zł/MWh i jest to spadek o 15,32 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca.


Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w listopadzie 255,13 zł/MWh, czyli o 19,18 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2021 r.


Prawa majątkowe


Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w listopadzie 2 476 987 MWh, co stanowi wzrost r/r o 24,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 251,81 zł/MWh i oznacza to spadek o 35,56 zł/MWh względem października br.


Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w listopadzie o 45,8 proc. r/r, do poziomu 10 147 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 661,91 zł/toe (spadek względem października br. o 642,26 zł/toe).


Gwarancje pochodzenia


Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 371 235 MWh, co stanowi wzrost o 51,4 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w listopadzie 2,93 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do października br. o 1,28 zł/MWh.


Towary rolno-spożywcze


W październiku na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.


Źródło: TGE

04.12.2021


Tagi: surowce, giełda, gaz ziemny, energia elektryczna, prawa majątkowe