QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Projekt budżetu Wrocławia na 2022 rok

wykres


5,2 mld zł dochodów, 5,99 mld zł wydatków i rekordowy budżet na inwestycje - ponad miliard złotych. To główne liczby przygotowanego projektu budżetu Wrocławia na przyszły rok. Mimo, że tzw. Polski Ład będzie oznaczał dla miejskiego budżetu m.in. ponad 200 mln zł mniej z PIT-u prezydent Wrocławia nie zatrzymuje kolejnych inwestycji, remontów torowisk czy szkół i przedszkoli.


Projekt przyszłorocznego budżetu zakłada dochody w wysokości 5,2 mld zł, z czego blisko 70% to dochody własne (3,62 mld zł) – to m.in. 535 mln zł z podatku od nieruchomości oraz 110 mln zł z podatku od czynności cywilnoprawnych. Dochody per capita (na jednego mieszkańca) wyniosą 8080 zł i są niższe, niż w 2021 r.


- Zaprojektowaliśmy przyszłoroczny budżet maksymalnie bezpiecznie, bo wciąż nie znamy wszystkich konsekwencji wynikających z tzw. Polskiego Ładu, ale także musieliśmy założyć kolejne podwyżki cen energii, paliw i dramatycznie rosnącą inflację – podkreśla Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Mimo wszystko nie zatrzymujemy się i na inwestycje przeznaczamy ponad miliard złotych. Jednocześnie z niepokojem przyglądamy się decyzjom centralnym.


W przyszłym roku, w wyniku reform podatkowych, Wrocław otrzyma ok. 220 mln zł mniej z PIT niż zakładały pierwotne analizy.


– Reformy związane z Polskim Ładem, według wyliczeń samego Ministerstwa Finansów, mogą odebrać samorządom nawet do 150 miliardów złotych w kontekście kolejnych 10 lat. Szacujemy, że Wrocław tylko w dochodach z PIT straci w ciągu dekady 3,4 miliarda złotych – mówi Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia.


W porównaniu do poprzednich lat, niższy będzie również poziom nadwyżki bieżącej. W przyszłym roku będzie wynosić tylko 63 mln zł. Projekt budżetu zakłada deficyt w wysokości 790 mln zł.


– Wzrost deficytu jest efektem wzrostu kosztów, które nie są zależne od miasta. To efekt m.in. wzrostu cen energii elektrycznej, paliwa i galopującej inflacji, a także podniesienia stóp procentowych, co zwiększa z kolei koszty obsługi kredytów – podkreśla Marcin Urban. – Wzrost deficytu jest również efektem epidemii koronawirusa. Mimo tego chcemy realizować ważne inwestycje, które są finansowane z funduszów unijnych z naszym wkładem.


Edukacja

Spośród planowanych na 2022 rok wydatków w wysokości 5,99 mld zł największą pozycją jest oświata (1,75 mld zł). To m.in. wydatki związane z utrzymaniem placówek oraz wynagrodzeniami dla nauczycieli. Łącznie, to blisko 30% wszystkich planowanych wydatków Wrocławia. Według szacunków subwencja oświatowa pokryje niespełna 50% wszystkich wydatków bieżących związanych z oświatą


Inwestycje

Wrocław planuje przeznaczyć w przyszłym roku 1,09 mld zł na inwestycje. To kwota rekordowa w historii Wrocławia, a jednocześnie wyższa o ok. 25 mln zł od zaplanowanej na 2021 r. Wśród najważniejszych zadań jest m.in. kontynuacja budowy trasy tramwajowej na Popowice (112 mln zł), realizacja kolejnych etapów Trasy Autobusowo-Tramwajowej na Nowy Dwór (76 mln zł), budowa 2. etapu obwodnicy Leśnicy (73 mln zł) oraz realizacja Alei Wielkiej Wyspy (67 mln zł). Kolejne 126 mln zł zostanie przeznaczonych na program poprawy infrastruktury szynowej i remonty ulic.


W projekcie budżetu Wrocławia znajduję się także 107 mln zł na budowę nowych placówek i kompleksowe przebudowy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz przedszkoli, a także hal sportowych. Miasto przeznaczyło również blisko 20 mln zł na program budowy i przebudowy żłobków.


– Przed nami dalsze inwestycje w placówki edukacyjne. Trwa budowa zupełnie nowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ul. Asfaltowej dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków czy rozbudowa ZSP nr 10 przy ulicy Rumiankowej, gdzie odnowiona zostanie także sala gimnastyczna – mówi Sergiusz Kmiecik.


Wrocław zaplanował także 29 mln zł na rewitalizację miejskiego zasobu mieszkaniowego – do 2024 roku kompleksowo zostanie zmodernizowanych 35 podwórek. Program będzie kosztować około 60 mln złotych.


Setki milionów na politykę społeczną i rodzinę

Wrocław planuje przeznaczyć 810 mln zł na wydatki bieżące związane z polityką społeczną i rodziną. To fundusze związane m.in. z działalnością DPS-ów i placówek opiekuńczo-wychowawczych, usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi, zasiłkami czy dodatkami mieszkaniowymi. Warto pamiętać, że decyzją rządu zadania związane z obsługą i wypłatą świadczenia 500+ zostały przeniesione z MOPS-u do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego też budżet miasta na działania społeczne jest niższy rok do roku o 353 mln zł.


Wrocław planuje również przeznaczyć 464 mln zł na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. 75 mln zł zaplanowano na realizację miejskiego programu Zmień Piec i likwidację kopciuchów w mieszkaniach komunalnych. 424 mln zł zostanie przeznaczone na gospodarkę mieszkaniową, czyli m.in. program rewitalizacji mieszkań komunalnych. Wydatki związane z kulturą zostały zaplanowane na poziomie 192 mln zł – to m.in. środki na działalność centrów i instytucji kultury oraz ochronę i opiekę nad zabytkami.


– Przygotowany projekt budżetu jest optymalny i stabilny, nastawiony na kontynuację inwestycji. Nie zapominajmy jednak o tym, że kolejne inwestycje będą zależały w dużej mierze także od środków zewnętrznych. Nie znamy jeszcze szczegółów finansowania inwestycji w ramach nowej, unijnej perspektywy finansowej. Wciąż czekamy również na uwolnienie środków z Krajowego Planu Odbudowy oraz informacje dotyczące finansowania inwestycji zgłoszonych do Dolnośląskiego Ładu – podkreśla Sergiusz Kmiecik.


Źródło: UM Wrocławia

10.11.2021


Tagi: budżet Wrocławia<