QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Ograniczenia podażowe uderzają w bilans płatniczy

wykres


Bilans płatniczy za sierpień pokazał czwarty z rzędu deficyt (-1,686 mld EUR). 12 miesięczna nadwyżka na rachunku obrotów bieżących obniżyła się do 0,9% PKB z 1,4% PKB na koniec lipca. Tak duży spadek wynikał w głównej mierze z deficytu obrotów towarowych, który był sierpniu największy od grudnia 2018.


Tempo wzrostu eksportu przyspieszyło do 19,4% r/r z 13,1% r/r w lipcu. Duży wpływ na to miały pozytywne efekty kalendarzowe (2 dni robocze więcej niż rok temu). Zauważalne jest jednak spowolnienie trendu wzrostowego eksportu, na co wpływają globalne problemy podażowe. W komentarzu do danych NBP wskazał na problemy w branży motoryzacyjnej i to (prawdopodobnie) tej jej części, która w ostatnich kwartałach stanowiła motor napędowy polskiego przemysłu: produkcji baterii samochodowych, co może być związane z zakłóceniami dostaw półprzewodników. Wspiera to naszą opinię, że wyhamowanie trendu wzrostowego eksportu ma przejściowy (a nie strukturalny) charakter, niemniej informacje płynące z globalnej gospodarki wskazują, że ta „przejściowość” potrwa w najlepszym wypadku do 1h22, a w najgorszym nawet do 1h23. Warto przy tym podkreślić, że struktura polskiego eksportu (mniejszy udział motoryzacji) ponownie stanowi wsparcie dla siły obrotów, co potwierdza porównanie z innymi gospodarkami EŚiW.


Problemy podażowe odciskają swoje piętno także na imporcie, który wzrósł w sierpniu o 32,9% r/r wobec 21,5% r/r w lipcu. Dużą rolę odegrały w tym ceny paliw i surowców. Z uwagi na wysokie ceny importowanych towarów, a także silny popyt wewnętrzny, oczekujemy kontynuacji wysokich odczytów importu. W efekcie nadwyżka obrotów towarowych w ujęciu 12-miesięcznym będzie dalej spadać - nie możemy wykluczyć pojawienia się przejściowego deficytu.


Saldo usług pozostało relatywnie stabilne (4,3% PKB). Wyhamowało (po raz kolejny) tempo wzrostu eksportu usług, a przyspieszył wzrost importu, do czego wydatnie przyczyniły się rosnące koszty frachtu oraz wyjazdy Polaków na zagraniczne wakacje.


Sierpień przyniósł dalszy wzrost salda napływów (netto) bezpośrednich inwestycji zagranicznych, do 2,5% PKB w ujęciu 12-miesięcznym, to jest najwyższego poziomu od połowy 2019.


Czynniki obniżające nadwyżkę obrotów bieżących (nie możemy wykluczyć, że na przełomie roku pojawi się deficyt) mają wg nas charakter cykliczny i są dodatkowo wzmacniane przez trwający szok podażowy. Nasza opinia o strukturalnym charakterze nadwyżki CA pozostaje więc niewzruszona, podobnie jak oczekiwana kontynuacja spadku relacji zadłużenia zagranicznego do PKB.


Źródło: PKO Bank Polski

14.10.2021


Tagi: bilans płatniczy, podaż


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...