QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Przed nami ostry jastrzębi skręt NBP

wykres


To nie koniec negatywnego wpływu inflacji na światową gospodarkę. Skręt NBP w stronę zacieśnienia polityki pieniężnej przyspieszy w tym tygodniu. Dane z amerykańskiego rynku pracy najważniejszym wydarzeniem tygodnia.


Przez ostatni kwartał systematycznie rewidowaliśmy, zresztą w doborowym towarzystwie, nasze oczekiwania co do globalnego tempa ożywienia. Dodajmy, że drobną rewizję przyłożyliśmy również do szacunków wzrostu polskiego PKB w II połowie 2021. Według indeksu aktywności Pekao Tracker wrzesień przyniósł kontynuację osłabienia koniunktury. Nie widać sygnałów na horyzoncie, które świadczyłyby, że w 4Q21 ten spadkowy trend wyraźnie się odwróci. Powyższe utwierdza nas w przekonaniu, że w całym 2021 wzrost polskiego PKB bliższy będzie 5% r/r, a wyższe prognozy czeka rewizja w bardzo bliskiej przyszłości.


Źródła rewizji po części leżą w samej naturze ożywienia. Wylewający się odłożony popyt skutkował osiągnięciem limitów wydajności producentów wielu dóbr. Skutkiem zsynchronizowanego wzrostu popytu była presja cenowa. Ta akurat dotyczyła zarówno sektora dóbr, jak i, gdzieś na początku procesu otwierania gospodarek, sektora usług. W przypadku usług, i tu chyba leżą źródła diagnozy banków centralnych co do (nie)trwałości wzrostu inflacji, mogliśmy być niemal pewni, że efekty cenowe noszą znamiona jednorazowych dostosowań popandemicznych, a podwyższona inflacja będzie zjawiskiem przejściowym. Na tym jednak łatwość wnioskowania się kończy. Kolejne miesiące przyniosły nowe czynniki wpływające na stronę podażową gospodarek, jak i ceny dóbr. Wpływ nowego wariantu COVID okazał się być istotny w przypadku USA, prawdopodobnie opóźniając powrót pracowników na rynek pracy i stymulując wzrost płac. W Azji Płd.-Wsch., gdzie ze względu na niski poziom wyszczepienia prowadzono politykę lockdownów, wyłączono z funkcjonowania część fabryk i portów.


Te, wydawać by się mogło, subtelne zmiany wpłynęły na dalsze opóźnienia dostaw komponentów do fabryk w Europie i Stanach Zjednoczonych, prowadząc do przestojów i niższej produkcji. Medialną popularność zyskały wykresy cen frachtu czy też czas dostaw do portów na zachodnim wybrzeżu USA i w północnej Europie. Wrześniowe odczyty indeksów PMI sugerują jednak, że sytuacja zaczyna się stabilizować. Amerykański PMI wskazuje na poprawę zarówno co do warunków podaży (niewielki, ale spadek, czasu dostaw), jak i popytu (wzrost tempa tworzenia zapasów, co zazwyczaj jest wskaźnikiem procyklicznym). Naszym zdaniem powyższe nierównowagi, pomimo, że okazały się poważniejsze niż sądzono i będą jeszcze obecne przez kolejne miesiące, prawdopodobnie wyczerpały już swój potencjał do wpływania na dalszy wzrost światowej inflacji. Tu jednak historia wyższej inflacji wcale się nie kończy, bo nie kończy się seria szoków podażowych. Chińska dekarbonizacja prowadząca do reglamentacji dostaw energii eklektycznej, czy zagrożenie dostaw gazu do Europy to czynniki, które w najbliższych miesiącach zapewnią paliwo do dalszego wzrostu wskaźników inflacji z jednej strony i ryzyk dla popytu konsumpcyjnego (przez ograniczenie siły nabywczej konsumenta) z drugiej. Co do samych Chin, w III kw. wzrost PKB, na którym zaważył również fakt delewarowania sektora nieruchomości, prawdopodobnie będzie bliski 0% w ujęciu kw/kw.


Kontekst decyzyjny banków centralnych, a wiec wysoka i dalej rosnąca inflacja, mogąca negatywnie wpłynąć na siłę nabywczą konsumenta i podażowe w swej naturze wyhamowanie tempa ożywienia, nie jest łatwy. Rośnie jednak grono banków centralnych, które decydują się odejść od „kryzysowego” poziomu stóp procentowych. Polityka taka jest szczególnie popularna w krajach CEE, gdzie perspektywy spadku inflacji do poziomu celów banków centralnych wydają się oddalać. Dodajmy, że we wszystkich krajach naszego regionu polityka fiskalna (wliczając wydatki finansowane z Funduszu Odbudowy) w latach 2022-2023 będzie miała charakter ekspansywny. W przypadku Polski czynnikiem wspierającym wzrost gospodarczy, a właściwie wygładzającym ścieżkę konsumpcji będą zmiany podatkowe będące częścią Polskiego Ładu (odpowiednie ustawy zostały właśnie przegłosowane przez Sejm). Pisaliśmy już wielokrotnie, że NBP/RPP przyjęły postawę wyczekującą i warunkowaną rozwojem pandemii.


Naszym zdaniem pojawia się coraz więcej sygnałów świadczących o tym, że politykę pieniężną w Polsce czeka istotny zwrot, zwrot podyktowany przede wszystkim oceną skali akomodacji, perspektywami inflacji, jak i samym wyważeniem jej negatywnych skutków społecznych. Zmiana w polityce pieniężnej NBP może być dość gwałtowna, bardzo prawdopodobne, ze dojść może do niej już w październiku (na początek w warstwie retorycznej, choć nie da się całkowicie wykluczyć ruchu na stopach na najbliższym posiedzeniu), czyli nawet przed publikacją projekcji inflacyjnej zaplanowaną na listopad. Myślimy, że scenariusz sygnalnej podwyżki stóp jest nierealny, bo nieefektywny. NBP w listopadzie zdecyduje się na rozpoczęcie całego cyklu, a pierwsza decyzja o zacieśnieniu polityki pieniężnej podniesie stopę bazową do poziomu 0,5%.


Źródło: Bank Pekao S.A.

04.10.2021


Tagi: gospodarka, inflacja, stopy procentowe, NBP, RPP


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...