QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Globalna presja kosztowa - dotychczasowe skutki dla sektorów polskiej gospodarki i perspektywy na najbliższe kwartały

wykres


Jednym z największych wyzwań towarzyszących gwałtownemu wychodzeniu światowej gospodarki z kryzysu jest wszechobecna presja kosztowa, wynikająca z rosnących notowań większości surowców naturalnych, zacieśniającej się polityki klimatycznej - skutkującej rekordowymi poziomami cen uprawnień do emisji CO2, czy też zakłóceń w międzynarodowych łańcuchach logistycznych.


W naszym najnowszym opracowaniu przyglądamy się wpływowi wspomnianych zjawisk globalnych na sytuację poszczególnych sektorów polskiej gospodarki, próbując również odpowiedzieć na pytanie, co może czekać nas w tym zakresie w najbliższych miesiącach / kwartałach.


Kluczowe wnioski z raportu:

  • W większości obszarów odpowiedzialnych za obecną presję kosztową firm nie przewiduje się w najbliższych miesiącach zdecydowanego odwrócenia trendów, a co najwyżej ich stabilizację (na wysokich poziomach – problematycznych zwłaszcza z punktu widzenia przetwórców). Co więcej, w niektórych obszarach (m.in. w zakresie produktów rolnych, drzewnych) oczekuje się dalszego nasilenia negatywnych tendencji cenowych, oddziałującego na dalsze ogniwa łańcuchów wartości, przede wszystkim zaś silniejszego niż dotychczas przełożenia trendów na rynku surowców energetycznych i uprawnień do emisji CO2 na ceny nośników energii

  • Trzeba podkreślić, iż część wzrostów cen w analizowanych pierwotnych obszarach kosztotwórczych przekłada się na dalsze ogniwa łańcucha z pewnym opóźnieniem. Znajduje to potwierdzenie m.in. w rosnących oczekiwaniach firm co do wzrostu cen w niektórych sektorach, które dotąd podnosiły je raczej w umiarkowanym stopniu (np. branża meblarska, motoryzacyjna, urządzeń elektrycznych).

  • Rosnącą presję w kolejnych kwartałach mogą odczuwać zwłaszcza energochłonne gałęzie przemysłu. Obok największych konsumentów energii i emitentów CO2 (m.in. branża metalurgiczna, chemiczna, mineralna) do grupy tej zaliczają się również m.in. sektory dotknięte jednoczesnym problemem wysokich cen drewna (przemysł wyrobów drewnianych oraz papierniczy)

  • Dodatkowo należy pamiętać, iż w 1H21 rosnącą presję ze strony kosztów materiałowych ograniczały wciąż bardzo widoczne pozytywne efekty tarcz antykryzysowych. Ich stopniowy zanik w 2H21 może negatywnie wpływać na rentowność firm z niektórych sektorów, skłaniając je do dalszych podwyżek cen produktów

  • Sektorem spoza grupy analizowanych branż przemysłowych, który absorbuje wzrosty kosztów ze strony kilku obszarów jednocześnie (wyroby metalowe, mineralne, drzewne czy z gumy i tworzyw) jest budownictwo. W krótkim okresie może prowadzić to do pogorszenia marż z tej działalności, w dłuższym zaś do prób przerzucania negatywnych efektów kosztowych na odbiorców. To z kolei jest ważnym czynnikiem potencjalnie hamującym oczekiwany wzrost inwestycji

  • Opisane trendy znajdują odzwierciedlenie w naszych prognozach PPI i CPI, które zakładają utrzymanie się silnych tendencji inflacyjnych aż do końca przyszłego roku z kulminacją CPI w 1Q22

Źródło: Bank Pekao S.A.

24.09.2021


Tagi: gospodarka, presja kosztowa


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...