QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Mieszane wyniki badań koniunktury we wrześniu

wykres


Nastroje konsumentów poprawiły się we wrześniu, jednak oczekiwania dotyczące przyszłej sytuacji gospodarstw domowych są coraz gorsze. Koniunktura gospodarcza wyhamowuje, a przedsiębiorstwa bardziej pesymistycznie patrzą w przyszłość.


W tym tygodniu GUS opublikował comiesięczne raporty dotyczące koniunktury gospodarczej i konsumenckiej. Dostarczyły one raczej mieszanych informacji na temat nastrojów w polskiej gospodarce. Z jednej strony wskaźniki oceny koniunktury konsumenckiej odnotowały wzrost we wrześniu – Bieżący Wskaźnik Ufności Konsumenckiej (BWUK) wzrósł do -13,0 pkt we wrześniu z -14,6 pkt w sierpniu, a wskaźnik wyprzedzający (WWUK) wzrósł do -8,1 pkt z -8,8 pkt. Oba odnotowały najwyższą wartość od początku pandemii. Z drugiej strony natomiast wyniki badania koniunktury gospodarczej sugerują szeroko zakrojone, lecz niewielkie pogorszenie nastrojów. Dla 7 z 8 branż GUS zarejestrował we wrześniu spadek wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury gospodarczej. Skąd bierze się taka rozbieżność w nastrojach konsumentów i przedsiębiorców?


Zacznijmy od zagłębienia się w dane o koniunkturze konsumenckiej. Co ciekawe, mimo wzrostu obu wskaźników ufności konsumenckiej we wrześniu, duża część ich składowych odnotowała spadek. W przypadku BWUK jedynie 2 na 5 składowych wskaźnika wzrosły w ujęciu m/m. Były to „zmiany ogólnej sytuacji ekonomicznej w kraju w ostatnich 12 miesiącach” oraz „obecne dokonywanie ważnych zakupów”, przy czym ten pierwszy wskaźnik wzrósł jedynie o 3,8 pkt m/m, podczas gdy ten drugi odnotował wyraźny wzrost o 7,3 pkt m/m. Ocena sytuacji ekonomicznej w ostatnim roku kontynuuje serię wzrostów, a jednocześnie ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej pogorszyła się we wrześniu. Równolegle, polscy konsumenci coraz gorzej oceniają swoją przyszłą sytuację finansową.


Podobnie sprawa ma się w przypadku wskaźnika wyprzedzającego (WWUK). 2 na 4 składowe odnotowały wzrost – są to oszczędności gospodarstw domowych oraz zmiany poziomu bezrobocia. Pozostałe dwie składowe (ocena przyszłej sytuacji ekonomicznej kraju i przyszłej sytuacji finansowej gospodarstwa domowego), brane pod uwagę zarówno przy wyliczaniu BWUK, jak i WWUK, hamowały wzrost tego drugiego wskaźnika. Gdzie leży przyczyna pesymistycznej oceny najbliższych miesięcy przez konsumentów? Najprawdopodobniej nastroje konsumentów nadal pozostają pod silnym wpływem oczekiwań inflacyjnych, które, według danych GUS, wzrosły we wrześniu i kształtują się na najwyższym poziomie od kwietnia.


Dodatkowo, retoryka RPP wcale tych oczekiwań nie chłodzi, a nadchodząca kolejna fala pandemii koronawirusa zwiastuje jeszcze większe nasilenie oczekiwań inflacyjnych (jeśli przyjąć, że będą one zachowywać się podobnie jak podczas poprzednich fal epidemii). Podsumowując - na ten moment wskaźniki koniunktury GUS utknęły na wyraźnie niższych niż przed pandemią poziomach i nic nie wskazuje na to, by szybko do nich powróciły.


Warto wspomnieć też o dodatkowej części ankiety dotyczącej koniunktury konsumenckiej, jaką jest badanie wpływu pandemii na koniunkturę. Mimo nadchodzącej kolejnej fali koronawirusa, Polacy deklarują relatywnie niewielkie obawy o wpływ epidemii na sytuację gospodarczą, finansową czy osobistą sytuację zawodową.


A jak mają się nastroje przedsiębiorstw? Wyniki badania koniunktury gospodarczej GUS sugerują lekkie pogorszenie nieodsezonowanych wskaźników ogólnego klimatu koniunktury w większości ankietowanych branż. Najsilniejszy spadek wskaźnika klimatu koniunktury odnotowano w zakwaterowaniu i gastronomii oraz przetwórstwie przemysłowym, a jedyną branżą, która zarejestrowała wzrost wskaźnika okazała się informacja i telekomunikacja. Co ciekawe, można zauważyć pewną tendencję w kształtowaniu się składowych tego wskaźnika we wrześniu. W większości branż składowa diagnostyczna wzrosła w bieżącym miesiącu. Oznacza to, że przedsiębiorstwa pozytywniej oceniają swoją obecną sytuację. Z kolei składowa prognostyczna sugeruje, że przedsiębiorcy w większości branż spodziewają się pogorszenia sytuacji w najbliższych miesiącach. Może to być związane z kontynuacją problemów, z którymi przedsiębiorstwa zmagały się w ubiegłych miesiącach. Ankietowani we wrześniu przez GUS, zapytani o problemy związane ze skutkami pandemii koronawirusa, najczęściej wskazywali na wzrosty kosztów i zakłócenia w łańcuchu dostaw. Na ten pierwszy problem wskazuje ok. 50% i więcej ankietowych przedsiębiorstw w ramach każdej z badanych branż, najbardziej uciążliwy jest on w budownictwie i przetwórstwie przemysłowym. Nic nie wskazuje na to, by ten problem miał wkrótce zniknąć – polska inflacja producencka kontynuuje trend wzrostowy i najprawdopodobniej zbliża się do lokalnego szczytu, lecz wysoka dynamika cen producentów zapewne pozostanie z nami na jakiś czas. Z kolei na zakłócenia w łańcuchach dostaw najczęściej wskazywały przedsiębiorstwa z branż przetwórstwo przemysłowe, handel hurtowy i detaliczny (ponad 40% ankietowanych w każdej z tych branż).


Warto zaznaczyć, że mimo wszystko negatywne skutki pandemii są coraz mniej odczuwalne przez przedsiębiorstwa. We wrześniu rekordowo niski odsetek firm w 5 na 6 branż deklarował, że pandemia i jej skutki miała znaczny wpływ na ich działalność gospodarczą.


Z drugiej strony jednak pogarszające się prognozy przedsiębiorstw przekładają się na plany dotyczące zmian zatrudnienia. We wrześniowej ankiecie przedsiębiorcy z 5 na 6 badanych branż deklarowali chęci zredukowania zatrudnienia w bieżącym miesiącu. Zmniejszenie zatrudnienia o największej skali planowały przedsiębiorstwa z branży „Zakwaterowanie i gastronomia”, a firmy z branży „Przetwórstwo przemysłowe” deklarowały utrzymanie zatrudnienia.


Wyniki wrześniowego badania koniunktury GUS potwierdzają sygnały płynące z polskiej gospodarki od kilku tygodni – mamy do czynienia z szeroko zakrojonym wyhamowaniem popandemicznego odbicia. Problem inflacji utrzymującej się wyraźnie powyżej celu NBP jest coraz bardziej uciążliwy nie tylko dla konsumentów, ale również przedsiębiorców. Utrzymujące się zakłócenia w łańcuchach dostaw sprzyjają presji cenowej, a przedsiębiorstwa zaczynają dostosowywać zatrudnienie do słabnącej koniunktury. Z tego względu pozostajemy przy naszej niedawno zrewidowanej w dół prognozie wzrostu PKB o 4,0% r/r w 3Q21 i 5,0% r/r w całym 2021 roku.


Źródło: Bank Pekao S.A.

24.09.2021


Tagi: gospodarka, koniunktura


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...