QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Kto zapłaci podatek minimalny dla korporacji i jak będzie liczonyProjekt ustawy zakłada wprowadzenie nowego podatku – podatku minimalnego dla dużych korporacji. Przy czym korporacje na potrzeby podatku minimalnego rząd definiuje podobnym kluczem jak klasę średnią na potrzeby kalkulacji składki zdrowotnej.


Podatek minimalny ma dotyczyć wszystkich podatników CIT zarejestrowanych w Polsce (a wiec spółek kapitałowych, komandytowych, jawnych będących podatnikami CIT), podatkowych grup kapitałowych oraz polskich zakładów zagranicznych przedsiębiorstw.


- Podatek będzie naliczany, jeżeli udział dochodów w przychodach firmy wyniesie 1% lub mniej albo zostanie wykazana w zeznaniu rocznym strata, a tym samym niezapłacony podatek CIT – mówi w rozmowie z MarketNews24 Anna Turska-Tomczykowska, Partner Zarządzający w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.


Podstawę opodatkowania stanowi suma:


*kwoty odpowiadającej 4% wartości przychodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych osiągniętych przez podatnika w roku podatkowym oraz


*poniesionych na rzecz podmiotów powiązanych kosztów finansowania w takiej części, w jakiej koszty te przewyższają kwotę obliczoną według następującego wzoru: [(P – Po) – (K – Am – Kfd)] x 30%, gdzie:


P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,


Po – oznacza przychody o charakterze odsetkowym ( przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego)


K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,


Am – oznacza odpisy amortyzacyjne zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,


Kfd – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów koszty finansowania dłużnego nieuwzględnione w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, przed dokonaniem pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,


*wartości odroczonego podatku dochodowego wynikającej z ujawnienia w rozliczeniach podatkowych niepodlegającej dotychczas amortyzacji wartości niematerialnej i prawnej w zakresie, w jakim skutkuje ona zwiększeniem zysku brutto albo zmniejszeniem straty brutto,


*kosztów usług niematerialnych poniesionych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych lub podmiotów mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd w tzw. raju podatkowym w części, w jakiej koszty te łącznie w roku podatkowym przekraczają o 3 000 000 zł kwotę obliczoną według następującego wzoru: [(P – Po) – (K – Am – O)] x 5%, gdzie:


P – oznacza zsumowaną wartość przychodów ze wszystkich źródeł przychodów, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym,


Po – oznacza przychody o charakterze odsetkowym ( przychody z tytułu odsetek, w tym odsetek skapitalizowanych, oraz inne przychody równoważne ekonomicznie odsetkom odpowiadające kosztom finansowania dłużnego)


K – oznacza sumę kosztów uzyskania przychodów bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1,


Am – oznacza odpisy amortyzacyjne, zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów,


O – oznacza zaliczone w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów


*odsetki, bez pomniejszeń wynikających z art. 15c ust. 1.


Przy obliczaniu wysokości nowego podatku będą brane pod uwagę niektóre zwolnienia i ulgi m.in. zwolnienia z tytułu działalności w specjalnej strefie ekonomicznej lub Polskiej Strefie Inwestycji.


Wyłączeni z płacenia podatku minimalnego zostaną podatnicy:

  • w pierwszych trzech latach podatkowych,
  • których wspólnikami są wyłączenie osoby fizyczne i którzy nie mają udziałów w innych podmiotach;
  • płacący estoński CIT;
  • którzy odnotowali roczny spadek przychodów o co najmniej 30%;
  • będący przedsiębiorstwami finansowymi.

- Podatek minimalny ma na celu rekompensatę mniejszych wpływów do budżetu państwa z tytułu składki zdrowotnej – komentuje A.Turska-Tomczykowska z Kancelarii Ożóg Tomczykowski.


Źródło: Marketnews24.pl

23.09.2021


Tagi: podatek minimalny dla korporacji


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...