QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Spadek zatrudnienia i zaskakująco mocne płace

wykres


Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło w sierpniu o 0,9% r/r wobec wzrostu o 1,8% r/r w lipcu, co jest poniżej konsensusu rynkowego na poziomie 1,1% r/r i lekko poniżej naszej prognozy (1,0% r/r). Tak wyraźny spadek dynamiki zatrudnienia w sierpniu był po części wynikiem dalszego wygasania efektu niskiej bazy z pandemicznego 2020 roku. Warto więc, zamiast na nieco mylącej rocznej dynamice tej zmiennej, skupić się na dynamice miesięcznej – w sierpniu odnotowano wyraźny spadek zatrudnienia w ujęciu m/m na poziomie 10 tys. etatów.


Obecnie obserwujemy zapoczątkowane w lipcu dalsze wyhamowywanie szybkiego, pokryzysowego odbicia zatrudnienia. Niewykluczone, że słaby odczyt zatrudnienia w sierpniu jest związany z efektami umarzania subwencji z Tarczy Finansowej PFR (których otrzymanie było warunkowane utrzymaniem zatrudnienia przez rok). Z drugiej strony, zatrudnieniu w sierpniu nadal sprzyjała stabilna sytuacja epidemiczna oraz brak nowych restrykcji epidemicznych.


wykres.


Choć przeciętne zatrudnienie w sierpniu oddaliło się od poziomów notowanych przed rozpoczęciem pandemii i pozostaje ok. 94 tys. etatów poniżej przedpandemicznego poziomu, prognozujemy, że w średnim okresie będzie ono odbudowywać się. Jednakże, do niskich wzrostów lub niewielkich spadków zatrudnienia należy się przyzwyczaić, gdyż najprawdopodobniej będą one kontynuowane w najbliższych miesiącach. Dalsza regeneracja rynku pracy będzie więc stopniowa i nie tak dynamiczna jak dotychczas. Wsparciem dla takiej hipotezy jest m. in. utrzymująca się na historycznie wysokim poziomie liczba publikowanych ofert pracy. Niemniej jednak, pojawiająca się na horyzoncie kolejna fala pandemii ma szanse lekko pogorszyć nastroje w gospodarce, a tym samym przełożyć się na figury z rynku pracy. Nie uważamy jednak, by ten wpływ miał być tak wyraźny jak podczas minionych fal epidemii.


Natomiast wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w sierpniu odnotowały wzrost o 9,5% r/r wobec wzrostu o 8,7% r/r miesiąc wcześniej. Odczyt mocno zaskoczył rynek, który spodziewał się wzrostu płac o 8,8% r/r. Podwyższona dynamika płac w ostatnich miesiącach jest wynikiem efektu niskiej bazy z pandemicznego 2020 roku. Mimo to, pomijając wspomniany efekt, wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw pozostają silne i w ostatnim czasie zaskakują na plus. Gdzie szukać przyczyny takiego stanu rzeczy? Zapewne nie bez znaczenia pozostaje presja płacowa związana z utrzymującą się na relatywnie wysokim poziomie inflacją, a dodatkowo wysoka dynamika płac może być oznaką wyczerpującego się rezerwuaru dostępnych pracowników. Ponadto, na płace w sierpniu pozytywny wpływ mógł mieć korzystny układ dni roboczych (+1,5 dnia r/r).


Pytanie o reakcję żądań płacowych i, w konsekwencji, płac nominalnych na wzrost inflacji jest prawdopodobnie najważniejszym dotyczącym polskiej gospodarki. Wprawdzie sygnały z badań koniunktury wskazują na wzrost presji płacowej i problemów z zapełnianiem wakatów, ale przełożenie tych czynników na dynamikę płac jest naszym zdaniem nietrywialne. W poprzednich latach, w okresie największego zacieśnienia rynku pracy, nie przekroczyła ona trwale 7-7,5% r/r. Powtórzenie tego stanu rzeczy implikowałoby wyhamowanie płac realnych i bieżącej bazy dla konsumpcji prywatnej.


wykres.


Źródło: Bank Pekao S.A.

17.09.2021


Tagi: gospodarka, rynek pracy, zatrudnienie, płace


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...