QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Z wyższą inflacją na dłużej

wykres


Ostatnie dni przyniosły serię negatywnych informacji z frontu inflacyjnego. W środę GUS zrewidował szacunek sierpniowej inflacji do 5,5% r/r z 5,4% r/r raportowanych wcześniej. Wczoraj NBP poinformował o dalszym wzroście inflacji bazowej. Inflacja z wyłączeniem cen żywności i energii ponownie wzrosła, sięgając 3,9% r/r. Także wczoraj Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę cen gazu dla odbiorców detalicznych o 7,4% r/r. Wyższe ceny będą obowiązywały od października do końca 2021 r. Podwyżka podbije wskaźnik CPI o ok. 0,1 pkt. procentowego. Poprzednia podwyżka cen gazu miała miejsce w sierpniu.


Doświadczenia tego roku wskazują, że prognozowanie inflacji w trakcie popandemicznego ożywienia jest zadaniem trudnym. Ankietowani przez NBP ekonomiści w grudniu ubiegłego spodziewali się wzrostu cen w tym roku o 2,5% (mediana prognoz). W marcu było to już 3,4%, a w czerwcu 4,0%. Wrześniowa ankieta przyniesie zapewne kolejną rewizję w górę. W oparciu o najnowsze informacje można się jednak pokusić się o kilka refleksji co do perspektyw inflacyjnych na najbliższe kwartały, a konkluzje nie są optymistyczne.


Po pierwsze, jesteśmy świadkami silnej presji na wzrost cen nośników energii. Wzrost cen surowców energetycznych (ropa, gaz) na przestrzeni 2021 r. powoduje, że z początkiem przyszłego roku należy się liczyć z kolejnymi podwyżkami, które podniosą koszty użytkowania mieszkania. Obok kolejnej podwyżki cen gazu należy oczekiwać wzrostu kosztów centralnego ogrzewania oraz opału. Rosnące ceny praw emisji CO2 (obecnie ponad 60 EUR za tonę) oznaczają, że w 2022 r. wzrost cen energii elektrycznej będzie dwucyfrowy, co już dziś sygnalizują dostawcy energii. Wyższe będą także koszty odbioru nieczystości (ścieki).


wykres.


Po drugie, wzrost cen ma szeroko zakrojony charakter i dotyczy wielu składowych koszyka CPI. W sierpniu wzrosły wszystkie miary inflacji bazowej i wszystkie znajdują się wyraźnie powyżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu NBP. Obliczenia banku centralnego wyraźnie wskazują, że wzrost cen wynika nie tylko z cen regulowanych. Inflacja bazowa po wyłączeniu cen administrowanych wyniosła w sierpniu 5,1% r/r. Dane GUS za sierpień wskazują na dalszy wzrost cen szeregu usług (stomatologiczne, transportowe, ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, związane z kulturą).


wykres.


Jakie implikacje mają wspomniane zjawiska? W sposób bezpośredni mogą negatywnie dotknąć konsumpcję. Wyższe koszty utrzymania mieszkania ograniczą środki dostępne na inne wydatki. Ponadto, skala wzrostów kosztów energii powoduje wzrost kosztów produkcji, zwłaszcza w najbardziej energochłonnych branżach. Koszty te będą musiały z czasem znaleźć odzwierciedlenie w cenach wyrobów gotowych.


Bardzo prawdopodobne jest wystąpienie efektów drugiej rundy. Rośnie prawdopodobieństwo, że średnioroczny wzrost cen będzie w 2022 r. zbliżony do 4%.


NBP może jeszcze przez jakiś czas akceptować podwyższoną inflację, wskazując na jej zewnętrzny i niezależny od polityki pieniężnej charakter (ceny administrowane, ceny surowców na świecie). Rynek nabiera jednak przekonania, że rosnące ryzyko utrwalenia się wysokiej inflacji i pojawienia się efektów wtórnych skłoni RPP do podwyżek stóp procentowych, a moment rozpoczęcia cyklu zacieśniania polityki pieniężnej jest już bliski.


Źródło: Bank Pekao S.A.

17.09.2021


Tagi: inflacja, ceny nośników energii


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...