QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Bardzo gołębia diagnoza bieżącej sytuacji ze strony prezesa NBP

wykres


Wyczekiwana konferencja prasowa prezesa NBP (pierwsza po wakacyjnej przerwie) była bardzo gołębia – pod pewnymi względami nawet bardziej niż opublikowany w poniedziałek wywiad. W szczególności, prezes NBP powtórzył, że obecna inflacja wynika zdaniem NBP w całości z działania czynników podażowych, oddziałujących w skali globalnej i pozostających poza kontrolą NBP. Jako taka nie jest przesłanką do zacieśniania polityki pieniężnej.


Podwyższanie stóp procentowych teraz byłoby zdaniem prezesa NBP „kardynalnym błędem”. Co więcej, NBP czerpie dużo komfortu z faktu, że w świetle wszystkich dostępnych prognoz inflacja ma się w przyszłym roku obniżyć bez interwencji ze strony władz monetarnych.


wykres.


Prezes NBP wydaje się świadomy, że część wymienionych szoków podażowych będzie oddziaływać na inflację również w kolejnych latach (wzrost cen energii w Europie) i jest zdeterminowany, by również od ich wpływu na inflację abstrahować w swoich decyzjach. Takie utrwalenie części podażowej inflacji przy braku reakcji ze strony banku centralnego oznaczałoby de facto zredefiniowanie celu inflacyjnego na wyższy lub przedziałowy. Nawet, jeśli formalnie mieści się to w definicji elastyczności, jaką operuje RPP w swoich dokumentach strategicznych, to takie podejście do szoków podażowych i ich skutków różni obecną RPP od jej poprzedniczek. Omawiając warunki, jakie musiałyby być spełnione, aby mogło dojść do podwyżek stóp procentowych, prezes NBP ponownie wymienił: (1) inflację kształtującą się powyżej celu, (2) jej popytowy charakter (wskazując na stan rynku pracy jako ważne kryterium pozwalające to ocenić) oraz (3) utrzymywanie się obydwu w średnim okresie. W porównaniu do zestawu kryteriów podanego na ostatnich posiedzeniach przed wakacjami, zniknęły kwestie epidemiczne.


Retoryka prezesa NBP była bezkompromisowo gołębia i konferencja prasowa przyniosła osłabienie złotego do głównych walut i regionalnego koszyka, a także wyraźne przesunięcie ścieżki stóp procentowych wycenionych przez instrumenty stopy procentowej. Na jej podstawie – zwłaszcza pierwszej godziny – trudno sobie wyobrazić w najbliższych miesiącach podwyżki stóp procentowych w Polsce. Tym niemniej (i poniedziałkowy wywiad miał podobny rozkład akcentów), gołębia diagnoza procesów inflacyjnych dotyczy chwili obecnej i ostatnich danych. Przyszłość jest obarczona wysoką niepewnością i prezes NBP wprost zauważył, że nie dysponuje wiedzą na temat przyszłych zmian inflacji. Poinformował także, że „chciałby”, aby warunki do podwyżki stóp procentowych pojawiły się w I kwartale przyszłego roku. Jednocześnie, wskazano projekcję listopadową jako odpowiedni moment oceny perspektyw inflacji i wpływu czwartej fali COVID-19 na gospodarkę. Nie wykluczył przy tym żadnego scenariusza, jeśli chodzi o wynik tego posiedzenia. Jest pewne, że prognozowana ścieżka inflacji zostanie przez DAE NBP wyraźnie podniesiona.


Dostrzegając zatem gołębi charakter projekcji i niską skłonność do podwyżek, nie decydujemy się na zmianę prognoz. Przewidując dalsze ruchy RPP, będziemy – podobnie jak to gremium – w pełni uzależnieni od danych.


Źródło: Bank Pekao S.A.

10.09.2021


Tagi: inflacja, prezes NBP, stopy procentowe


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...