QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Kolejna inflacyjna niespodzianka, duże rozczarowanie w danych o inwestycjach.

wykres


W sierpniu inflacja po raz kolejny zaskoczyła na plus rosnąc z 5,0 do 5,4% r/r (konsensus i nasza prognoza: +5,2% r/r). Szczegóły podane dziś przez GUS wskazują na to, że przyczyną zaskoczenia jest – nie po raz pierwszy w tym roku – inflacja bazowa (wzrost z 3,7 najprawdopodobniej do 3,9% r/r). Niewielki sezonowy spadek cen żywności (-0,3% m/m) i efekty podwyżki cen gazu (+0,8% m/m na całej kategorii „nośniki energii”) okazały się bowiem być zbliżone do naszych przewidywań.


wykres.


Na temat zaskoczenia w inflacji bazowej więcej będziemy mogli powiedzieć za dwa tygodnie, natomiast dobrą heurystyką w chwili obecnej jest przypisanie go do więcej niż jednej kategorii. Warto bowiem pamiętać, że większość szoków oddziałujących na część bazową koszyka nie wygasła: wzrosty cen usług przyspieszają (dotyczy to przede wszystkim kategorii pracochłonnych i świadczonych osobiście), ceny części dóbr konsumenckich (wyposażenie domu tak, sprzęt elektroniczny nie) rosną w szybkim tempie. W ostatnim czasie obserwowaliśmy również przyspieszenie po stronie czynszów i tutaj należy oczekiwać kontynuacji w miarę powrotów uczelni i firm do normalnego trybu pracy.


Niespodzianek nie zabrakło również w drugiej z dzisiejszych publikacji – w szczegółach PKB za II kwartał. Sam wzrost PKB (11,1% r/r) okazał się nieco wyższy od pierwszego szacunku (10,9% r/r), ale to jego struktura okazała się niemal szokująca. Dla przypomnienia – na podstawie zaskoczenia w I kwartale, publikowanych wcześniej danych o nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw w II kwartale oraz innych, „miękkich” korelatów inwestycji formułowano powszechnie tezy, że inwestycje w II kwartale wzrosły w dwucyfrowym tempie. My również zrewidowaliśmy na tej podstawie naszą oryginalną prognozę (8% r/r). Faktycznie jednak inwestycje wzrosły zaledwie o 5% r/r i spadły w ujęciu kwartalnym o 10,2% kw/kw (dane odsezonowane). Oznacza to, że I kwartał był anomalią. Skoro nakłady inwestycyjne przedsiębiorstw wyglądały tak dobrze, to gdzie tkwi słabość? Prawdopodobnie w inwestycjach publicznych, z których część nie jest ujmowana dobrze w danych miesięcznych. Nie można również wykluczyć jednorazowych zakupów w I kwartale (np. MON).


wykres.


Słabość inwestycji i wynik konsumpcji prywatnej zbliżony do prognoz (13,3% r/r) oznacza, że coś innego musiało dopełnić wzrost PKB do dwucyfrowej wartości. Tym czymś okazały się zapasy, których wkład do wzrostu PKB wyniósł w II kwartale aż 2,9 pkt. proc. Jednocześnie, eksport netto odjął od wzrostu 0,7 pkt. proc., co było wartością wyraźnie niższą od oczekiwanego przez nas lekkiego plusa. Takie zachowanie zapasów może trochę dziwić w warunkach wszechobecnych braków komponentów, materiałów i surowców, ale być może należy zamienić przyczynę ze skutkiem i powiedzieć, że braki i opóźnienia są również konsekwencją cyklicznej odbudowy zapasów.


wykres.


Od wielu tygodni wiemy, że PKB w II kwartale przebił poziom sprzed pandemii. Od dziś wiemy, o ile dokładnie – o 0,7%. Drugim ważnym punktem odniesienia jest trend rysowany na danych sprzed pandemii (na poniższym wykresie – z okresu 2013-2019), do którego polskiemu PKB brakuje wciąż ok. 5% i powrót do niego (zakładając w kolejnych latach wzrost w tempie równym temu z I połowy b.r.) zajmie polskiej gospodarce jeszcze 2 lata. Jest to niedoskonała miara luki produktowej, ale stanowi pewne przybliżenie z minimalną liczbą dodatkowych założeń. Dodajmy, że pomimo takiej luki, inflacja obecnie znajduje się na 20-letnim maksimum.


wykres.


Dzisiejsza konstelacja danych będzie dla Rady kolejnym argumentem za rozpoczęciem cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej jeszcze w tym roku: lipcowa projekcja inflacyjna mocno nie doceniła rozpędzenia procesów inflacyjnych, okres podwyższonej inflacji przedłuża się i w ujęciu modelowym (przy takim wzroście PKB, jaki pokaże projekcja) nie ma wyraźnego powodu do jej powrotu to celu. Co więcej, jest naszym zdaniem prawdopodobne, że taki jej poziom wpływa negatywnie na nastroje i wydatki konsumenckie. To może być czynnik, który ostatecznie przeważy nad komunikowaną do tej pory przez Radę niepewnością co do natury i przebiegu procesów inflacyjnych. Wreszcie, rozczarowujące dane o inwestycjach za II kwartał mogą zgasić nadzieje na samoczynne rozwiązanie kwestii wysokiej inflacji poprzez reakcję podaży.


Źródło: Bank Pekao S.A.

31.08.2021


Tagi: gospodarka, inflacja, inwestycje, PKB


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...