QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Polscy przedsiębiorcy coraz bardziej optymistyczni

wykres


Szybki Monitoring NBP wskazuje na wzrost optymizmu wśród polskich przedsiębiorców. Towarzyszy mu wzrost skali inwestycji, w szczególności tych nowych.Obserwowany jest wzrost presji płacowej do poziomu sprzed pandemii oraz nasilenie obaw o inflację.


Wczoraj NBP opublikował kwartalny raport dotyczący koniunktury w sektorze przedsiębiorstw niefinansowych, tzw. „Szybki Monitoring NBP”. Obejmuje on nie tylko ocenę bieżącej sytuacji w sektorze przedsiębiorstw, ale również skupia się na oczekiwaniach i prognozach polskich firm. Poniżej prezentujemy najważniejsze obserwacje płynące z tego badania, które, naszym zdaniem, są w dużej mierze optymistyczne.


Opracowywany przez NBP syntetyczny wskaźnik sytuacji bieżącej sugeruje wzrost optymizmu wśród przedsiębiorców. Wskaźnikowi udało się dobić do niewidzianych od początku pandemii poziomów, a jego motorem wzrostu od wielu kwartałów jest płynność finansowa przedsiębiorstw i obsługa zadłużenia. Autorzy raportu zaznaczają jednak, że optymizm dotyczący płynności przedsiębiorstw może być zawyżony przez efekt tarcz finansowych, którego wygasanie w najbliższym czasie będzie miało negatywny wpływ na wspomniany wskaźnik. Ich zdaniem odnotuje on lokalne maksimum w nadchodzącym kwartale, którego nie osiągnie ponownie co najmniej do końca przyszłego roku. Wskaźnik sytuacji przyszłej również napawa lekkim optymizmem. Zbliża się on do neutralnego poziomu, jednak nadal pozostaje poniżej zera. Za jego poprawą stał wzrost optymizmu w ramach wszystkich składowych.


wykres


Przejdźmy teraz do szczegółowych wyników przeprowadzonej przez NBP w czerwcu. Przedsiębiorstwa zadeklarowały w niej silną poprawę wskaźników sprzedażowych wobec poprzedniego kwartału. Na szczególną uwagę zasługują tutaj wykorzystanie mocy produkcyjnych oraz ocena bariery popytu. Oba wskaźniki w zawrotnym tempie powracają do poziomów sprzed pandemii, co świadczy o szybkiej odbudowie koniunktury oraz wylewaniu się popytu. Szczególnie zauważalne jest to wśród eksporterów – tam wykorzystanie zdolności produkcyjnych osiągnęło, a nawet przekroczyło przedpandemiczny poziom. Również wskaźnik prognoz popytu w przedsiębiorstwach ogółem kształtuje się obecnie na wyższym poziomie niż na początku 2020 roku. Tam także przodują eksporterzy. Dodatkowo, o zjawisku nienadążania podaży za popytem świadczą deklaracje przedsiębiorców dotyczące zapasów. Bazujący na nich wskaźnik niedoboru zapasów produktów gotowych i towarów sugeruje, że zapasy przedsiębiorstw są obecnie na rekordowo niskich poziomach. Autorzy raportu wskazują, że problem nie dotyczy już wyłącznie wybranych branż, a całych sektorów (m. in. handlowego czy budowlanego), co w długim okresie może wymagać wyższej aktywności inwestycyjnej.


wykres


wykres


Na taki stan rzeczy odpowiednio reagują wyniki finansowe przedsiębiorstw. W 1Q21 osiągnęły one rekordową w całej swojej historii wartość, a jest to wynikiem znacznie wolniej rosnących kosztów od przychodów. Dodatkowo, o poprawiającej się kondycji polskiej gospodarki świadczy zbliżony do poziomu sprzed pandemii odsetek rentownych przedsiębiorstw oraz rosnący odsetek przedsiębiorstw z rentownością powyżej 10%. Mimo to, przedsiębiorcy nadal obawiają się wpływu pandemii na ich działalność. Jako barierę rozwoju wymienia ją ok. 10% respondentów. Co ciekawe, nie jest to najczęściej deklarowany czynnik. Okazuje się, że w czerwcu najczęściej wskazywaną przez przedsiębiorców barierą rozwoju była inflacja – tak deklarowało ok. 15% badanych.


wykres


Silnie związana z tematem inflacji jest kwestia presji płacowej odczuwanej przez przedsiębiorstwa ze strony pracowników. Odpowiedzi respondentów w badaniu NBP wskazują, że od ostatniego kwartału 2020 presja płacowa nieprzerwanie rośnie. Co więcej, w 2Q21 wróciła ona do poziomu sprzed pandemii. Nie stanowi ona jednak głównego problemu przedsiębiorstw; jako barierę rozwoju wskazało ją niecałe 5% respondentów. Jednocześnie, w odpowiedzi na żądania pracowników, drugi kwartał z rzędu rośnie odsetek przedsiębiorstw planujących podwyżki.


wykres


Pozostając w temacie rynku pracy, warto wspomnieć o wskaźniku zatrudnienia opracowywanym przez NBP. Okazuje się, że jest on na rekordowo wysokim poziomie, co oznacza, że przedsiębiorstw planujących zwiększanie zatrudnienia jest znacznie więcej niż tych, które planują zwolnienia. Równolegle obserwowany jest wzrost odsetka przedsiębiorstw, które deklarują brak kadr jako barierę dla rozwoju. Nic nie wskazuje na to, aby w najbliższym czasie ta tendencja miała się zmienić.


Warto jeszcze zatrzymać się przy sekcji Szybkiego Monitoringu dotyczącej planów inwestycyjnych przedsiębiorstw. Wskaźniki dotyczące inwestycji bazujące na odpowiedziach ankietowanych przedsiębiorstw znajdują się na wysokich poziomach. Największy od czasów kryzysu finansowego odsetek ankietowanych planuje rozpocząć nowe inwestycje, a saldo zmian skali inwestycji wyraźnie przewyższa 9-letnią średnią. Druga strona medalu jest taka, że przedsiębiorcy nadal mniej chętnie niż przed pandemią decydują się na kontynuację rozpoczętych inwestycji. Niemniej jednak wyniki ankiety NBP mają optymistyczny wydźwięk, który jest spójny z obserwacjami raportu kredytowego NBP, o czym pisaliśmy wczoraj.


wykres


Obserwacje płynące w najnowszego Szybkiego Monitoringu malują optymistyczny obraz - dobra kondycja krajowego rynku pracy, dynamiczna odbudowa koniunktury oraz perspektywa wyraźnego odbicia inwestycji przedsiębiorstw. Te wszystkie czynniki mogą stanowić ryzyko w górę dla rynkowych prognoz PKB za 2Q21 oraz są podstawą dla podtrzymania dobrych nastrojów w gospodarce. Ta pierwsza teza zostanie zweryfikowana za niecałe dwa tygodnie, wraz z publikacją wstępnego odczytu PKB za 2Q21. Niemniej jednak, mimo licznych pozytywnych informacji, równie wiele tu argumentów za utrzymywaniem się inflacji na podwyższonym poziomie w najbliższych kwartałach.


Źródło: Bank Pekao S.A.

05.08.2021


Tagi: gospodarka, przedsiębiorcy, nastroje, Szybki Monitoring NBP


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...