QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Rusza rozbudowa DK21 Słupsk - Ustka

wykres


Podpisano umowę na prace budowlane przy rozbudowie drogi krajowej nr 21 między Słupskiem a Ustką. Dzięki tej inwestycji podróżowanie między tymi miastami będzie bezpieczniejsze, szybsze i bardziej komfortowe.


Wykonawca robót


Wykonawcą robót jest firma Colas Polska. Koszt robót wyniesie 123 mln zł, a czas realizacji prac budowlanych to 17 miesięcy (z wyłączeniem okresów zimowych).


Dla kierowców...


Zadanie obejmuje rozbudowę ok. 13 km DK21 między Słupskiem a Ustką (od granic administracyjnych Słupska do ronda Wileńskiego w Ustce). W ramach prac budowlanych przewidziano wykonanie nie tylko nowej, asfaltowej nawierzchni, ale także konstrukcji jezdni wraz korektą łuków poziomych i pionowych, przebudowę skrzyżowań (m.in. w miejscu czterech zostaną wybudowane ronda) oraz montaż sygnalizacji świetlnych. W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowany most na Słupi we Włynkówku oraz wybudowane trzy przepusty.


...dla pieszych i rowerzystów...


Wzdłuż całego odcinka zostanie wybudowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z miejscami odpoczynku dla jego użytkowników, co zapewne ucieszy wielu pieszych i rowerzystów. Wykonawca wybuduje również chodniki, drogi serwisowe oraz nowe przystanki autobusowe.


...oraz dla Policji i Inspekcji Transportu Drogowego


Ponadto w ramach zadania przewidziano zbudowanie miejsc ze stosowną infrastrukturą do przeprowadzania kontroli pojazdów m.in. przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego.


Bezpieczniej i bardziej komfortowo


Inwestycja przyczyni się do zwiększenia przepustowości układu drogowego, poprawy bezpieczeństwa, uporządkowania i skomunikowania terenu wokół DK21 oraz rozdzielenia ruchu kołowego od rowerowego i pieszego. Będzie to możliwe do osiągnięcia m.in. poprzez ograniczenie liczby skrzyżowań i zjazdów oraz budowę dróg zbiorczych, chodników i ścieżek rowerowych, wydzielenie prawo- i lewoskrętów, wprowadzenie wysp kanalizujących ruch oraz zmianę geometrii skrzyżowań.


Z naciskiem 11,5 tony na oś


W wyniku realizacji przedsięwzięcia nawierzchnia zostanie dostosowana do przejazdu pojazdów o nacisku 11,5 t na oś. Ponadto ulegnie zmniejszeniu negatywne oddziaływanie transportu na otoczenie, w tym na warunki życia mieszkańców i środowisko poprzez obniżenie poziomu hałasu, drgań oraz ilości zanieczyszczeń emitowanych przez transport. To wszystko m.in. dzięki nowej nawierzchni i budowie ekranów akustycznych.


Źródło: GDDKiA

26.07.2021


Tagi: DK21 Słupsk - Ustka, rozbudowa, wykonawca