QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Rynek kredytów hipotecznych się rozgrzewa

wykres


Tempo wzrostu podaży pieniądza M3 w czerwcu ponownie spadło, do 7,4% r/r (vs 9,0% r/r w maju; PKO i kons.: 7,8% r/r). Relacja gotówki do M3 ustabilizowała się w ciągu ostatnich miesięcy na poziomie 17,5%, nieznacznie powyżej szczytu z 1997. Wciąż spada odsetek depozytów terminowych w depozytach ogółem. Naszym zdaniem ten trend utrzyma się co najmniej do rozpoczęcia podwyżek stóp. Czerwiec był ostatnim miesiącem występowania wysokiej bazy statystycznej, co powinno zaowocować stabilizacją lub nawet nieznacznymi wzrostami dynamiki podaży pieniądza w kolejnych miesiącach.


Dynamika depozytów ustabilizowała się (6,6% r/r wobec 6,5% w maju, skor. o kurs). Wysoka baza statystyczna nadal ściągała w dół tempo wzrostu depozytów osób prywatnych (do 5,8% r/r). Ich miesięczny przyrost koncentruje się w depozytach bieżących. Baza ograniczyła także dynamikę depozytów przedsiębiorstw (mikro: 7,0% r/r, MŚP i dużych: 4,7% r/r). Bardzo silnie wzrosły depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego (16,2% r/r) i to one stały za minimalnym przyspieszeniem tempa wzrostu depozytów ogółem. Depozyty instytucji rządowych szczebla centralnego wzrosły o 25,5 mld PLN odzwierciedlając wpłatę zysku NBP oraz wzrost dochodów podatkowych po otwarciu gospodarki.


Dynamika kredytów wzrosła do 0,6% r/r z 0,3% r/r w maju (skor. o kurs), ale był to jedynie efekt niskiej bazy z ubiegłego roku (w ujęciu m/m kredyty spadły). Coraz szybciej rosną złotowe kredyty mieszkaniowe (10,4% r/r vs 9,9% r/r w maju, skor. o kurs), a w ostatnich trzech miesiącach ich dynamika jest najwyższa od 2019. Na plus wyszły kredyty konsumpcyjne (0,1% r/r vs -0,2% r/r w maju, skor. o kurs). W czerwcu spadły (m/m) kredyty dla firm, plasując się wyraźnie poniżej sezonowego wzorca. Złożyły się na to spadki we wszystkich głównych kategoriach (kredytach bieżących, inwestycyjnych i na nieruchomości). Kolejny miesiąc spadał wolumen kredytów dla samorządów. Pomimo znacznego spadku ich depozytów, który mógłby wskazywać na rozpoczęcie aktywności inwestycyjnej, jesteśmy pod tym względem ostrożni. Naszym zdaniem samorządy przystąpią do inwestycji dopiero w przyszłym roku.


Relacja kredytów do depozytów spadła do 78,2% (najniżej od lutego 2006), a kredytów do PKB (uwzględniając naszą prognozę za 2q21) do 55,7% z 57,2% po 1q, osiągając najniższy poziom od 1q12. Spodziewamy się kontynuacji obu tych trendów. Pomimo spodziewanego ożywienia aktywności kredytowej banków nie będzie ona w stanie dorównać skali ożywienia w gospodarce. Jednocześnie kreacja pieniądza odbywa się w coraz większej skali poza bankami, co oznacza, że wciąż muszą się one liczyć ze znacznym napływem depozytów. Z uwagi na ograniczony popyt na kredyty będzie to skutkować utrzymaniem presji na spadek oprocentowania lokat oraz silnego popytu na papiery skarbowe.


Źródło: PKO Bank Polski

22.07.2021


Tagi: gospodarka, podaż pieniądza, kredyty hipoteczne, depozyty


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

foto

Operator płatności Tpay to polska dynamiczna firma z branży fintechowej, która...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...