QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Powrócił optymizm przedstawicieli branży motoryzacyjnej w Polsce

wykres


Przedstawiciele firm motoryzacyjnych obecnych na polskim rynku, po wielu trudnych miesiącach, widzą przed sobą dobre perspektywy. Jak wynika z najnowszej edycji badania KPMG i PZPM, wskaźnik nastrojów menedżerów wynosi 69 punktów i jest wyższy o 19 punktów w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej na początku tego roku.


Sytuacja firm motoryzacyjnych w Polsce zaczyna się poprawiać – 85% przedstawicieli branży prognozuje powrót do sytuacji sprzed pandemii w ciągu 1-2 lat. Firmy z większym optymizmem spoglądają w przyszłość i lepiej oceniają sytuację gospodarczą w kraju w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Długotrwałymi skutkami pandemii, zdaniem respondentów z firm motoryzacyjnych, będzie przede wszystkim wzrost znaczenia wirtualnych salonów i skrócenie łańcucha dostaw.


Producenci i dystrybutorzy firm motoryzacyjnych wykazują większy optymizm, niż na początku tego roku. Wskaźnik nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych (producentów i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep lub podzespołów, części i akcesoriów) dotyczący obecnej sytuacji w branży wzrósł w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w styczniu br. o 19 punktów do poziomu 69 punktów. Menedżerowie firm motoryzacyjnych z Polski lepiej oceniają również przyszłość branży. Wskaźnik nastrojów odnośnie przyszłości branży wynosi 75 punktów, o 15 więcej niż pół roku wcześniej. Nastroje producentów względem branżowych perspektyw poprawiły się od tego czasu o 22 punkty, osiągając wartość 79 punktów, a w grupie dystrybutorów motoryzacyjnych wskaźnik wzrósł o 5 punktów do poziomu 72 punktów. Zarówno producenci, jak i dystrybutorzy w ciągu najbliższego pół roku zamierzają zwiększać sprzedaż. Natomiast na zwiększenie przychodów z większym optymizmem patrzą producenci motoryzacyjni – 50% badanych, niż dystrybutorzy – 34%. W grupie tych drugich przeważają oceny utrzymania przychodów na obecnym poziomie – 66%.


Obecną sytuację w branży motoryzacyjnej zdecydowanie lepiej oceniają dystrybutorzy firm motoryzacyjnych. Blisko 70% przedstawicieli ocenia obecną sytuację jako bardzo dobrą (3% wskazań) lub raczej dobrą (66% wskazań, wzrost aż o 33 p.p. w stosunku do badania ze stycznia br.). Zaledwie co dziesiąty przedstawiciel dystrybutorów ocenia sytuację w swojej branży jako złą. Gorzej obecną sytuację branży oceniają producenci motoryzacyjni. Pomimo, że blisko połowa z nich ocenia obecną sytuację bardzo dobrze lub raczej dobrze, a odsetek oceniających bardzo źle spadł z 3% do zera, to o 6 p.p. do 29% wzrosła część respondentów uważająca, że sytuacja w branży jest raczej zła.


Ponad połowa menedżerów firm motoryzacyjnych prognozuje poprawę sytuacji branży


Od początku roku wzrósł odsetek przedstawicieli firm motoryzacyjnych, którzy prognozują poprawę koniunktury w branży w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 65% ankietowanych producentów oraz 59% przedstawicieli dystrybutorów prognozuje, że sytuacja w branży ulegnie poprawie lub zdecydowanej poprawie. Z kolei blisko 1/3 zarówno dystrybutorów, jak i producentów uważa, że sytuacja sektora motoryzacyjnego przez najbliższy rok nie ulegnie zmianie.


Zdaniem respondentów poprawi się również sytuacja gospodarcza w Polsce w nadchodzących 12 miesiącach. Większy optymizm przejawiają jednak dystrybutorzy – 62% uważa, że sytuacja gospodarcza ulegnie poprawie, a kolejne 7% spodziewa się zdecydowanej poprawy. Jedynie 1 na 10 przedstawicieli firm zajmujących się dystrybucją uważa, że w ciągu roku należy spodziewać się pogorszenia sytuacji gospodarczej w kraju. Z kolei 11% przedstawicieli producentów uważa, że sytuacja gospodarcza w ciągu 12 miesięcy zdecydowanie się poprawi, a 54% uważa, że się ona poprawi. Warto jednak zaznaczyć, że jednocześnie ponad 1/5 producentów obawia się pogorszenia sytuacji gospodarczej w Polsce w nadchodzącym okresie.


- Znaczny wzrost wskaźnika nastrojów menedżerów firm motoryzacyjnych pokazuje, że pandemia – przynajmniej w świadomości przedstawicieli polskich firm – odchodzi w zapomnienie. Ponadto, mimo optymizmu i wyraźnego oczekiwania poprawy, szefowie firm wskazują, że branża motoryzacyjna zmieni się. Poza trwającą już zmianą w przechodzeniu na nowe napędy, co jest dużym wyzwaniem dla całego sektora motoryzacji, zmianie ulegnie sposób dystrybucji oraz produkcja motoryzacyjna. Wszystko zatem wskazuje na to, że z kryzysu wywołanego COVID-19 zostały wyciągnięte wnioski i większość menedżerów wyraża przekonanie, że w ciągu najbliższego roku, czy dwóch lat uda się wrócić do poziomu produkcji i sprzedaży sprzed pandemii – mówi Jakub Faryś, Prezes Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego.


Sytuacja polityczno-gospodarcza największym wyzwaniem dla branży


Sytuacja polityczno-gospodarcza w Polsce bez zmian jest wskazywana przez większość firm motoryzacyjnych jako największe wyzwanie, z jakim będzie musiała się zmierzyć ich firma w ciągu następnych 6 miesięcy. 71% producentów oraz 62% dystrybutorów wskazuje ten aspekt jako mający największy wpływ na prowadzenie ich biznesu. W następnej kolejności producenci wskazują na nowe regulacje prawne (57%), koszty pracy (54%) oraz wzrost konkurencyjności ze strony innych firm zajmujących się produkcją (50%). Dla przedstawicieli firm zajmujących się dystrybucją największe wyzwania poza sytuacją polityczno-gospodarczą w kraju są związane m.in. z dostępem do pracowników technicznych, kosztami pracy oraz zmiennością kursów walutowych. Czynniki te będą wyzwaniem dla ponad połowy badanych dystrybutorów firm motoryzacyjnych.


93% firm motoryzacyjnych w Polsce dotkniętych zakłóceniem łańcucha dostaw w wyniku pandemii COVID-19


Ponad 9 na 10 firm biorących udział w badaniu KPMG i PZPM deklaruje, że w wyniku pandemii COVID-19 ich firmy mierzą się z negatywnymi skutkami zakłócenia łańcucha dostaw. Blisko połowa przyznaje, że negatywnym następstwem pandemii jest również spadek sprzedaży.


Chociaż kryzys związany z COVID-19 w dużym stopniu wpłynął na branżę, to już 39% firm motoryzacyjnych prognozuje, że dojście do sytuacji sprzed pandemii zajmie im rok. Oznacza to wzrost aż o 18 p.p. w porównaniu z wynikami badania przeprowadzonego w styczniu br. Dodatkowe 46% producentów i dystrybutorów firm motoryzacyjnych spodziewa się powrotu do sytuacji takiej jak przed pandemią, w ciągu maksymalnie 2 lat. Zaledwie 5% respondentów uważa, że nie nastąpi powrót do sytuacji sprzed pandemii.


Wirtualne salony sprzedaży zyskają na popularności


- 58% przedstawicieli firm motoryzacyjnych uważa, że długotrwałymi skutkami pandemii COVID-19 będzie dalszy wzrost znaczenia wirtualnych salonów samochodów oraz skrócenie geograficznego łańcucha dostaw. Wzrost znaczenia wirtualnych salonów samochodowych nie jest niczym zaskakującym w dobie szybko postępującej digitalizacji codziennego życia i dynamicznego rozwoju innowacyjnych technologii, które umożliwiają zakup samochodu online. Również skrócenie łańcucha dostaw wydaje się być naturalnym sposobem rozwiązania problemów, z jakimi mierzyły się firmy motoryzacyjne w poprzednim roku, kiedy z powodu załamania globalnego łańcucha dostaw, zarówno producenci, jak i dystrybutorzy byli zmuszeni do zdefiniowania na nowo strategii swoich firm – mówi Mirosław Michna, Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Lider zespołu doradców dla branży motoryzacyjnej w KPMG w Polsce.


Pozytywnym sygnałem jest również malejący odsetek respondentów, którzy wskazują na ograniczenie zatrudnienia oraz zamrożenie inwestycji firmy. Obecnie 35% menedżerów firm motoryzacyjnych deklaruje, że w wyniku pandemii COVID-19 ograniczą zatrudnienie (spadek o 23 p.p.), a co czwarty przewiduje zamrożenie inwestycji w rozwój firmy (spadek o 25 p.p.).


Źródło: KPMG

29.06.2021


Tagi: branża motoryzacyjna