QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Rynek Mieszkaniowy: Wzrost cen przyspiesza po pandemicznym spowolnieniu

wykres


Po łagodnym spowolnieniu wzrostu cen mieszkań w ujęciu r/r w drugiej połowie 2020 (z lokalnymi spadkami cen q/q po wybuchu pandemii), spodziewamy się wyższej dynamiki cen w najbliższych kwartałach.


Według danych z bazy CBN PKO Banku Polskiego w 1q21 ceny transakcyjne mieszkań na rynku pierwotnym silnie rosły w Warszawie, nieco wolniej w mniejszych stolicach wojewódzkich; w 6 największych aglomeracjach (bez Warszawy) wzrost w ujęciu r/r spowolnił. Na rynku wtórnym ceny mieszkań w Warszawie i mniejszych stolicach wojewódzkich rosły wolniej, natomiast w największych aglomeracjach wzrost r/r był większy niż w 4q20.


Rynek wynajmu jest głęboko dotknięty skutkami epidemii. Spadkowe tendencje stawek utrzymały się w 1q21. Analiza danych Mzuri wykazuje spadek przeciętnej stawki czynszu najmu mieszkań w 1q21 w 7 analizowanych miastach - największy w przypadku Krakowa (-15,9% r/r), Warszawy ( 12,5% r/r) i Wrocławia (-10,1% r/r). Jednocześnie notowania stawek ofertowych w portalach ogłoszeniowych wskazują na stopniowe wyhamowywanie trendu spadkowego w Warszawie, przy sygnałach odbicia w Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach oraz wzroście w Łodzi i w Gdańsku; trend spadkowy utrzymuje się jednoznacznie w Krakowie.


Historycznie niskie, realnie ujemne, stopy procentowe przekierowują inwestycje na rynek nieruchomości postrzegany jako bezpieczna ochrona oszczędności, bardziej atrakcyjna w zestawieniu z lokatą czy obligacjami skarbowymi – tradycyjnymi instrumentami finansowymi polskich konsumentów. Nabywcy mieszkań mogą też akceptować niższe stopy zwrotu z wynajmu. Na potencjał rynku wynajmu mieszkań wskazuje także mała – na tle innych krajów europejskich - skala wynajmu rynkowego w Polsce (4,2% vs 22,2% w UE w 2019) przy wzmocnieniu preferencji dla takiego sposobu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.


Akcja kredytowa kolejny kwartał utrzymywała się na dobrym poziomie. Według danych Związku Banków Polskich w 1q21 wartość nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 17,9 mld zł (7,9% r/r vs 4,6% r/r w 1q20). Również statystyki Biura Informacji Kredytowej sygnalizują odbudowę akcji kredytowej – od lutego dynamika kredytów weszła na ścieżkę szybkiego wzrostu, w kwietniu ich wartość wzrosła o 41% r/r, a liczba o 32% r/r. W 2021 wzmocniła się tendencja wzrostu liczby dużych kredytów – połowa udzielonych kredytów to kredyty powyżej 250 tys. zł, w tym 24% to kredyty powyżej 500 tys. zł.


W 1q21, wg monitoringu JLL rynków mieszkaniowych, w największych aglomeracjach deweloperzy sprzedali 19,5 tys. mieszkań (40% q/q; 3% r/r), a do sprzedaży wprowadzili 13,9 tys. lokali (14% q/q; 7% r/r ). W ofercie było 42,1 tys. mieszkań (-12,3% q/q; -4,8% r/r), najmniej od 1q14. Rekordowa sprzedaż jest spójna z dobrymi wynikami sprzedaży deweloperów giełdowych w 1q21 (22,9% r/r vs 2,2% r/r w 1q20). Polityka deweloperów w zakresie kształtowania oferty rynkowej sprzyjała utrzymaniu wzrostu cen mieszkań.


Zapisy księgowe dużych (pow. 49 osób) firm deweloperskich na koniec 1q21 pokazują konsekwencje mniejszej liczby rozpoczynanych mieszkań w ostatnich kwartałach – projekty mieszkaniowe w toku zmalały o 25% r/r. Jednocześnie szybko odbudowany popyt po załamaniu sprzedaży w 2q20 jest widoczny w spadku (-18% r/r) oferty gotowych mieszkań na sprzedaż w 1q21, a mniejszy (-60% r/r) bank ziemi sugeruje rozpoczynanie kolejnych projektów. Przedpłaty klientów utrzymały się na poziomie z 1q20.


Wskaźnik koniunktury budownictwa mieszkaniowego ogółem (różnica liczby mieszkań rozpoczętych i oddanych do użytku w ostatnich 4 kwartałach, czyli projekty mieszkaniowe w toku), po kilku kwartałach tendencji spadkowej (efekt dużej przewagi liczby mieszkań oddawanych do użytku nad rozpoczynanymi), w 1q21 ponownie wzrósł, co sugeruje optymistyczną ocenę perspektyw przez inwestorów.


Obserwowane w 1q21 podwyżki cen materiałów budowlanych odwrócą trend spowolnienia wzrostu kosztów budowy z 2020. Koszty (bez kosztu gruntu) wg statystyk GUS dotyczących mieszkań oddawanych do użytku w 1q21 wzrosły o 2,4-2,7% r/r (wobec 2,6-3,0% r/r w 4q20). Według bieżących stawek kosztorysowych SEKOCENBUD koszty budowy (bez kosztu gruntu) wybranych obiektów również rosły wolniej, o 2,2-4,2% r/r w przypadku monitorowanych obiektów jedno- i wielorodzinnych.


8 czerwca 2021 Prezydent podpisał nowelizację tzw. Ustawy Deweloperskiej. Ustawa przewiduje objęcie środków klienta wpłacanych na mieszkaniowy rachunek powierniczy obowiązkiem odprowadzenia przez dewelopera składki na Deweloperski Fundusz Gwarancyjny.


Nowelizacja Ustawy o NSP wydłużyła czas trwania NSP 2021 o 3 miesiące - spis powszechny jest przeprowadzany od 1 kwietnia do 30 września 2021 (pierwotnie planowano – do 30 czerwca 2021).


W scenariuszu bazowym zakładamy stopniowe wzmocnienie tendencji wzrostowych cen mieszkań w kolejnych kwartałach 2021. Przesłankami wzrostu cen - w granicach 8-10% w perspektywie roku - są: (1) wysoki popyt na mieszkania, który silnie wspierają rekordowo niskie stopy procentowe – według naszej prognozy pozostaną one bez zmian co najmniej do połowy 2022; (2) stymulacja zakupu mieszkań z intencją ochrony oszczędności przy oczekiwanym dłuższym okresie podwyższonej inflacji; (3) fundamentalne czynniki wzrostu kosztów budowy – wysokie ceny działek, rosnące koszty materiałów, presja kosztowa przy konkurencji o pracowników i wynajem sprzętu z innymi segmentami budownictwa; (4) czynniki regulacyjne - zaostrzone od 2021 normy dotyczące efektywności energetycznej budynków oraz Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, którego koszty deweloperzy uwzględnią w cenach mieszkań. Czynnikiem, który może w pewnym zakresie stabilizować tendencje wzrostowe cen mieszkań jest duży portfel mieszkań z terminem oddania do użytku w obecnym i przyszłym roku. Hamująco oddziałuje też nadal niepewna sytuacja na rynku najmu mieszkań.


Scenariusz pesymistyczny wiąże się z ryzykiem wcześniejszych podwyżek stóp procentowych – już w 2h21 – z uwagi na silniejszy od prognoz wzrost inflacji. Elementem pesymistycznego scenariusza jest także niepewność przebiegu epidemii, w tym siła kolejnej fali.


Więcej informacji w raporcie:

Rynek nieruchomości mieszkaniowych - czerwiec 2021


Źródło: PKO Bank Polski

22.06.2021


Tagi: raport, mieszkania, rynek mieszkaniowy, budownictwo mieszkaniowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...