QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

EBC tryska optymizmem, ale nie zmienia nastawienia w polityce pieniężnej

wykres


Europejski Bank Centralny, zgodnie z oczekiwaniami, nie zmienił na swoim styczniowym posiedzeniu parametrów polityki pieniężnej w strefie euro. Stopa depozytowa wynosi zatem w dalszym ciągu -0,5%, a stopa operacji refinansujących 0,0%. Pandemiczny nadzwyczajny program skupu aktywów (PEPP) ma trwać do marca 2022 r. i wynieść łącznie 1850 mld euro. Jego obecne tempo ma w dalszym ciągu być „znacząco wyższe” i brak zmian tutaj może być odebrany gołębio.


W trakcie konferencji prasowej C. Lagarde dodała, że Rada Prezesów zdecydowała się na niezmienianie języka dotyczącego tempa prowadzenia skupu aktywów z uwagi na niedawne wzrosty rynkowych stóp procentowych, które grożą zacieśnieniem warunków finansowania – pomimo tego, że przynajmniej część tych wzrostów wynikała z większego optymizmu co do perspektyw wzrostu gospodarczego i inflacji w Europie. W tych warunkach strefie euro miałaby najlepiej służyć „pewna ręka” (steady hand) w polityce pieniężnej. Jednocześnie, C. Lagarde pozostawiła szeroko otwartą furtkę do faktycznego zmniejszenia natężenia zakupów w miesiącach letnich z uwagi na sezonowość i wbudowaną w program „elastyczność”.


Najciekawsza część konferencji prasowej dotyczyła perspektyw wzrostu gospodarczego i ich postrzegania przez EBC. Po raz pierwszy bowiem od grudnia 2018 EBC postrzega bilans ryzyk dla wzrostu PKB w strefie euro jako zrównoważony. Jest to spójne zarówno z optymistyczną diagnozą bieżących warunków gospodarowania, jak i z podwyżką prognoz w najnowszej projekcji EBC (por. tabela powyżej). Podwyższenie prognoz PKB na lata 2021-22 implikuje, że w 2022 r. PKB będzie o 2,4% wyższy niż w ostatnim roku przed pandemią. Warto powtórzyć, że każda kolejna projekcja przyniosła rewizję tego wskaźnika w górę i trajektoria europejskiego PKB jest już zbliżona do tej, którą prognozowano przed pełnym uderzeniem pandemii. Do zniwelowania jej efektu w prognozach EBC brakuje jeszcze jednej pozytywnej rewizji.


W czerwcowych projekcjach zrewidowano również w górę krótkookresowe prognozy inflacji HICP (o 0,5 pkt. proc. w 2021 i o 0,3 pkt. proc. w 2022), aczkolwiek wzrost inflacji jest w dalszym ciągu postrzegany jako przejściowy (o czym świadczy m.in. wysoka skala niewykorzystania zasobów w gospodarce i brak presji płacowej). Na koniec horyzontu projekcji inflacja ma wynosić 1,4% (tak, jak w poprzednich dwóch rundach prognostycznych). O ile kuszącym byłoby ten fakt scharakteryzować jako prognozowanie własnej porażki, o tyle EBC systematycznie podwyższa swoje prognozy inflacji bazowej (o 0,2-0,3 pkt. proc. w ostatnim półroczu), co sugeruje większą pewność co do skuteczności własnej polityki. Tym niemniej, jest to proces powolny i C. Lagarde przyznała wprost, że bank jest daleko od swojego celu inflacyjnego.


W sezon wakacyjny wkraczamy zatem z optymistycznym przesłaniem na kolejne miesiące i wątpliwościami co do średnio- i długookresowego nastawienia w polityce pieniężnej strefy euro. Jesienią (we wrześniu) poznamy wyniki strategicznego przeglądu celów i instrumentów. Jednym z możliwych wyników jest substytucja spadającego tempa zakupów w ramach nadzwyczajnego programu PEPP większymi zakupami w programie APP, lepiej skrojonym pod kątem dbania o realizację celu inflacyjnego. Zwłaszcza, jeśli miałby on zostać zredefiniowany śladem zeszłorocznych decyzji Fed.


Źródło: Bank Pekao S.A.

10.06.2021


Tagi: gospodarka, EBC, stopy procentowe


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...