QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Zaskakująco szybka odbudowa inwestycji

wykres


Dostępne dane sugerują, że za odbiciem inwestycji w 1Q21 stał sektor prywatny. Wzrost nakładów na maszyny i urządzenia daje nadzieje na trwałość ożywienia inwestycji. Następuje wyraźna poprawa nastrojów inwestycyjnych. Ożywienie aktywności inwestycyjnej powinno być szybsze niż w klasycznym cyklu koniunktury.


Odbicie inwestycji w 1Q21 było jedną z największych pozytywnych niespodzianek w rachunkach narodowych za pierwszy kwartał tego roku. Nie znamy wprawdzie jeszcze podziału inwestycji wg. sektorów instytucjonalnych, ale dostępne dane w ujęciu kasowym nie wskazują, aby nastąpił jakiś przełom w inwestycjach publicznych. Inwestycje jednostek samorządu terytorialnego (JTS) spadły w 1Q21 w ujęciu nominalnym o 18,3% r/r, a wydatki majątkowe budżetu centralnego w analogicznym okresie obniżyły się o 28,8% r/r. Wszystko wskazuje więc, że wzrost inwestycji ogółem na początku tego roku zawdzięczamy wyraźnemu odbiciu inwestycji prywatnych.


wykres


Kluczowym pytaniem pozostaje trwałość zapoczątkowanego w 1Q21 ożywienia inwestycyjnego. Na początku roku obserwowaliśmy nadal spadek inwestycji w budownictwie (nominalnie o 0,7% r/r), przy czym dotyczyło to przede wszystkim budynków i budowli, natomiast w przypadku mieszkań zanotowano wzrost inwestycji o 6,1% r/r (nominalnie). Wyraźne odbicie miało miejsce w przypadku nakładów na maszyny i urządzenia (nominalnie wzrost o 10,5% r/r). Dotyczyło ono zarówno środków transportu (10,1% r/r), jak i pozostałych maszyn i urządzeń (10,7% r/r). Dane GUS dotyczące dużych firm wskazują, że w 1Q21 wyraźnie ożywiła się aktywność inwestycyjna w branżach usługowych, w tym w działalności związanej z obsługą nieruchomości oraz transportem i magazynowaniem. Zwiększone zakupy maszyn i urządzeń sugerują, że firmy nabierają przekonania, że ożywienie koniunktury będzie skutkowało wzrostem popytu i koniecznością zwiększenia mocy wytwórczych. Jednocześnie ograniczona dostępność zasobów pracy wymusza inwestycje nakierowane na automatyzację i poprawę wydajności.


wykres


Wyniki ostatniego badania koniunktury w sektorze przedsiębiorstw przez NBP (tzw. szybki monitoring) także dają podstawy do optymizmu co do perspektyw inwestycji firm. Z badań wynika, że nastroje inwestycyjne poprawiły się wyraźnie i powróciły do poziomów sprzed pandemii. Na poziomie obserwowanym prze koronakryzysem kształtował się w 2Q21 wskaźnik nowych inwestycji. Przedsiębiorstwa sukcesywnie odmrażają inwestycje, które zostały zawieszone w 2020 r. w związku z wybuchem pandemii. Ważnym wnioskiem z raportu NBP jest fakt, że odbudowa aktywności inwestycyjnej najszybciej przebiegała w firmach, które w najmniejszym stopniu zostały objęte restrykcjami epidemicznymi. Sugeruje to, że dalsze znoszenie obostrzeń będzie sprzyjało ożywieniu inwestycji także w tych firmach, których działalność była ograniczana z powodu pandemii.


wykres


Coraz więcej sygnałów dynamicznego odbicia koniunktury na świecie oraz doświadczenia krajów, wskazujące na wyraźny spadek hospitalizacji z powodu COVID-19 wraz ze wzrostem odsetka zaszczepionej populacji, znacząco redukują element niepewności, który istotnie ograniczał skłonność do inwestycji. Tak jak wybuch pandemii, zmiany zachowań konsumentów i nałożenie restrykcji niemal natychmiast wywołały gwałtowną recesję, tak obecnie obserwujemy imponująco szybki, w stosunku do normalnego cyklu koniunktury, powrót aktywności do poziomu sprzed koronakryzysu. Nie można wykluczyć, że jeszcze w 2Q21 polska gospodarka odrobi straty pandemiczne. Oznacza to, że ożywienie inwestycyjne także będzie wyraźnie szybsze niż miałoby to miejsce przy klasycznym przebiegu cyklu koniunkturalnego. Obserwowane tendencje wskazują, że nie zmaterializuje się nasz scenariusz z początku 2021 r., który zakładał, że ożywienie w inwestycjach będzie opóźnione względem ogólnej poprawy koniunktury, z powodu utrzymującej się niepewności związanej z przebiegiem pandemii. Nasza obecna prognoza zakłada wzrost nakładów brutto na środki trwałe w 2021 r. o 6%, po spadku o 9,6% w 2020 r.


Źródło: Bank Pekao S.A.

09.06.2021


Tagi: gospodarka, biznes, inwestycje


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...