QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Komisja Europejska podziela wątpliwości samorządowców z Dolnego Śląska

wykres


Stworzenie przez polski rząd rezerwy ze środków europejskich – 7,1 mld EURO, czyli blisko 32 mld złotych – budzi wątpliwości, pieniądze zostały błędnie wstrzymane, ponieważ powinny zostać rozdysponowane w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, ponownie w pełnej konsultacji z zainteresowanymi stronami. To stanowisko Komisji Europejskiej, które jest odpowiedzią na marcowe apel samorządowców zrzeszonych w stowarzyszeniu ”Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa”.


12 marca 2021 r. niemal 50 samorządowców z Dolnego Śląska podpisało się pod apelem skierowanym do Przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen oraz Premiera RP Mateusza Morawieckiego w sprawie niesprawiedliwego podziału środków europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Wójtowie, burmistrzowie i prezydenci prosili w piśmie do Komisji Europejskiej o objęcie szczególnym nadzorem rozdziału środków z przygotowywanej przez polski rząd tzw. „rezerwy”. Pieniądze miałyby zostać rozdzielone nie przez samorządy wojewódzkie, a przez instytucje rządowe - według niejasnych, niedostępnych dla opinii publicznej kryteriów.


- Domagamy się od polskiego rządu jasnych, klarownych reguł przyznawania środków europejskich, ale także sprzeciwiamy się centralizacji tych pieniędzy i próbie obejścia uczciwych algorytmów poprzez uznaniowy, polityczny podział tych środków – mówiła wówczas Beata Moskal-Słaniewska, prezydent Świdnicy.


W piśmie do Ursuli von der Leyen, Przewodniczącej KE, samorządowcy napisali m.in: „Obserwujemy tendencję do uzależniania decyzji o przyznawaniu środków publicznych jednostkom samorządu terytorialnego przez Rząd RP od politycznych sympatii poszczególnych wójtów, burmistrzów, prezydentów, starostów i marszałków. Jest to szczególnie widoczne od 2020 r. właśnie na Dolnym Śląsku. Obawiamy się, że ten czynnik dodatkowo wpłynie na dostępność środków z Unii Europejskiej dla jednostek samorządu terytorialnego w naszym regionie”.


Komisja Europejska negatywnie o stworzeniu rządowej rezerwy


W odpowiedzi skierowanej w imieniu Przewodniczącej Komisji Europejskiej do stowarzyszenia ”Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa”, przedstawiciele Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej podzielają obawy samorządowców i przyznają: „Metodologia i algorytm przydziału środków na rzecz poszczególnych programów powinny być właściwie opisane i omówione z zainteresowanymi stronami. Ponadto rezerwa w wysokości 7,1 mld EUR, której przyznanie na rzecz programów regionalnych zostało – błędnie naszym zdaniem – wstrzymane, powinna zostać teraz rozdysponowana w sposób sprawiedliwy i przejrzysty, ponownie w pełnej konsultacji z zainteresowanymi stronami” – czytamy w piśmie.


- To kolejny dowód, że polski rząd, za plecami Unii Europejskiej, chce centralnie rozdzielać unijne dotacje. Tymczasem pieniądze powinny zostać rozdysponowane według jasnych, klarownych i sprawiedliwych algorytmów. Domagamy się, aby rezerwa została włączona do ogólnej puli i przekazana do dalszego podziału do samorządowców wojewódzkich - mówi Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.


Rządowy podział środków w ramach RPO


Według rządowej propozycji podziału środków z Unii Europejskiej na lata 2021-2027, Dolny Śląsk miałby dostać zaledwie 870 mln euro (niespełna 4 mld zł) - to spadek o ok. 60 proc. względem poprzedniego rozdania. Wówczas region na lata 2014-2020 otrzymał z RPO 2,2 mld euro (czyli ok. 10 mld zł). Jeśli tak się stanie Dolny Śląsk będzie najbardziej poszkodowanym regionem w Polsce. Województwo zamieszkuje 7,5% obywateli Polski, a miałoby otrzymać zaledwie 4,1% funduszy europejskich.


- Propozycja rządowa jest bulwersująca, krzywdząca i skandalicznie niska. Dość powiedzieć, że Dolny Śląsk miałby otrzymać o 60 proc. mniej pieniędzy unijnych niż w poprzedniej perspektywie. Nie ma na to naszej zgody – apelował w marcu Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia – Mówimy jednym głosem!


Pismo do Premiera RP złożone zostało 12 marca w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. W dokumencie samorządowcy apelowali o zwiększenie środków przeznaczonych na RPO dla regionu z zaproponowanych 870 mln euro do kwoty przynajmniej takiej, jaka była w RPO 2014-2020 (2,25 mld euro). Przedstawiciele rządu nie przystali na propozycję samorządowców ze stowarzyszenia.


Źródło: UM Wrocław

07.06.2021


Tagi: Komisja Europejska, rezerwa ze środków europejskich, samorządy, Dolny Śląsk - Wspólna Sprawa