QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Wyniki finansowe i operacyjne Grupy PGE za I kwartał 2021 roku

wykres


Grupa Kapitałowa PGE opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał 2021 roku. Wyniki segmentów Energetyki Konwencjonalnej, Ciepłownictwa, Dystrybucji i Obrotu były wyższe w stosunku do wyników analogicznego okresu roku ubiegłego, natomiast Segment Energetyki Odnawialnej zanotował porównywalne wyniki, mimo znacznie gorszych warunków wietrznych. Na wyniki finansowe istotny wpływ miały wyniki z tytułu Rynku Mocy w łącznej wysokości 667 mln zł.


Z satysfakcją prezentujemy wyniki za I kwartał br., które odzwierciedlają nasze wysiłki w zakresie poprawy efektywności działania Grupy PGE. Po raz pierwszy od wielu miesięcy zanotowaliśmy także istotną poprawę wyników operacyjnych, widoczną w wyższych wolumenach produkcji. Szczególny wzrost wytwarzania energii nastąpił w Elektrowni Turów. Wymagające warunki pogodowe w minionym kwartale pokazują, jak ważna jest rola Elektrowni Turów dla bezpieczeństwa Krajowego Systemu Elektroenergetycznego - mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.


Wyniki operacyjne

Wolumen produkcji energii elektrycznej netto w jednostkach wytwórczych Grupy PGE zanotował w I kwartale 2021 roku wzrost o 1,7 TWh (11 proc. rok do roku) i wyniósł 17,1 TWh. Wyższy poziom produkcji energii elektrycznej był efektem większego zapotrzebowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego, niższego importu energii oraz słabszej generacji źródeł wiatrowych. Szczególnie wyraźnie zwiększyła się produkcja w elektrowniach na węglu brunatnym, osiągając wartość 8,6 TWh (zmiana o 19 proc. rok do roku, największy przyrost produkcji nastąpił w Elektrowni Turów o 0,8 TWh). Generacja z węgla kamiennego wzrosła o 8 proc. i wyniosła 6,2 TWh. Odnawialne źródła energii wyprodukowały łącznie 0,6 TWh (spadek o 16 proc. rok do roku), na mniejszą produkcję w tym segmencie wpłynęły przede wszystkim niekorzystne warunki wietrzne.


Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej osiągnął wartość 9,5 TWh (wzrost o 4 proc. rok do roku, ze względu na wyższe zapotrzebowania na energię elektryczną w KSE, szczególnie widoczny w gospodarstwach domowych). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców finalnych wyniosła 9,7 TWh (spadek o 10 proc. rok do roku obejmujący głównie taryfy biznesowe). Wolumen sprzedaży ciepła miał wartość 23,0 PJ (wzrost o 16 proc. rok do roku) ze względu na temperatury zewnętrzne w okresie niższe średnio o 1,6°C rok do roku.


Wyniki finansowe

EBITDA Grupy PGE w I kwartale 2021 roku zwiększyła się o 0,4 mld zł w relacji do I kwartału 2020 r., osiągając poziom 2,2 mld zł ze względu na czynniki operacyjne, takie jak wyższa produkcja energii elektrycznej i ciepła, wzrost cen ciepła, przychody z Rynku Mocy oraz wyższe wolumeny dystrybuowanej energii i poprawa marży w segmencie sprzedaży.

  • Energetyka Konwencjonalna (zysk EBITDA na poziomie 511 mln zł, wzrost o 3 proc. rok do roku). Spadek marży na produkcji energii elektrycznej został skompensowany wyższą produkcją oraz przychodami z Rynku Mocy.
  • Ciepłownictwo (zysk EBITDA na poziomie 510 mln zł, wzrost o 49 proc. rok do roku). Znacząca poprawa wyników ze względu na wzrost produkcji oraz cen ciepła.
  • Energetyka Odnawialna (zysk EBITDA na poziomie 193 mln zł, analogicznie rok do roku). Wyższe ceny energii na rynku SPOT zrównoważyły spadek produkcji elektrowni wiatrowych spowodowany zdecydowanie gorszymi warunkami wietrznymi.
  • Dystrybucja (zysk EBITDA na poziomie 658 mln zł, wzrost o 15 proc. rok do roku). Zwiększył się wolumen przesyłanej energii oraz nastąpił wzrost taryfy dystrybucyjnej.
  • Obrót (zysk EBITDA na poziomie 352 mln zł, wzrost o 61 proc. rok do roku). Nastąpił wzrost marży handlowej w większości grup klientów w efekcie lepszego zabezpieczenia zakupów energii elektrycznej.

Wynik netto wyniósł 835 mln zł (wzrost o 350 mln rok do roku) i jest pochodną dobrych wyników operacyjnych. W kwartale nie wystąpiły istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym.


Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w I kwartale 2021 roku osiągnęły wartość 0,8 mld zł i były o 0,1 mld niższe rok do roku, głównie ze względu na ograniczony zakres prowadzonych prac w segmencie Dystrybucji, spowodowany niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Poziom zadłużenia netto wyniósł 9,07 mld PLN, co oznacza wzrost o 0,7 mld w stosunku do IV kwartału 2020 r. oraz spadek o 4,9 mld w relacji do I kwartału 2020 r. Wskaźnik zadłużenia netto w relacji do EBITDA (dług netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,42x i istotnie zmniejszył się w relacji do analogicznego kwartału 2020 r. (1,96x).


W ciągu ostatniego roku naszej pracy, dzięki optymalizacji działalności operacyjnej, udało nam się istotnie obniżyć poziom zadłużenia. Niski poziom zadłużenia to możliwość realizacji naszej strategii i finansowania kolejnych inwestycji w ważnym dla nas kierunku, jakim są odnawialne i niskoemisyjne źródła energii - podkreśla Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.


Źródło: Grupa Kapitałowa PGE

25.05.2021


Tagi: wyniki operacyjne, wyniki finansowe


BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...

GDAŃSK - APARTAMENTY

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

KINNARPS - MEBLE

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...