QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Grupa FAMUR po I kwartale 2021 roku zanotowała 274 mln zł przychodów

wykres


Przychody Grupy FAMUR za pierwsze trzy miesiące 2021 roku wyniosły 274 mln zł i zanotowały spadek 20 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego. EBITDA wyniosła 91 mln zł, a zysk netto 39 mln zł. W kolejnych kwartałach można spodziewać się kontynuacji presji na poziom rentowności wskutek trwającej trudnej sytuacji ekonomicznej w polskim górnictwie węgla energetycznego, procesu transformacji energetycznej oraz nadal odczuwalnych skutków kryzysu COVID-19.


- W pierwszym kwartale 2021 roku pandemia COVID-19 nadal bardzo istotnie wpływała nie tylko na otoczenie gospodarcze Grupy FAMUR, ale także na jej bieżące funkcjonowanie. Dlatego w pierwszej kolejności niezmienne skupialiśmy się na zapewnieniu bezpieczeństwa naszym pracownikom, partnerom handlowym i współpracownikom. Równolegle dzięki zachowaniu wysokich standardów sanitarnych, jak również dobrej organizacji procesów operacyjnych, bez istotnych zakłóceń realizowaliśmy bieżące kontrakty dostarczając kontrahentom niezbędne do ich funkcjonowania maszyny, urządzenia oraz usługi. Ponadto rynek krajowy w pierwszym kwartale 2021 r. kontynuował spadki produkcji węgla kamiennego, notując 6 proc. redukcję względem okresu porównywalnego roku ubiegłego, co wraz z przeciągającymi się negocjacjami rządu ze stroną społeczną w temacie planowanego wygaszania kopalń węgla energetycznego, wpływało na decyzje inwestycyjne zakładów wydobywczych. Pod koniec kwietnia 2021r. doszło do parafowania porozumienia, które następnie musi uzyskać ratyfikację Komisji Europejskiej. Zmiany następujące w polityce dekarbonizacji polskiej energetyki, skutki kryzysu COVID-19 oraz zmniejszenie potrzeb rynkowych w dalszym ciągu powoduje konieczność dostosowania zasobów operacyjnych oraz struktury kosztów Grupy FAMUR, co ma swoje odbicie w prezentowanych wynikach – mówi Mirosław Bendzera, prezes zarządu Grupy FAMUR.


Raportowany spadek przychodów w pierwszym kwartale 2021 r. spowodowany jest głównie istotnym ograniczeniem zamówień na rynku pierwotnym jak również zmian w strukturze Grupy. Spadek przychodów we wspomnianym kwartale wyniósł ok. 20 proc., a po wyłączeniu zmian w zakresie konsolidacji, ok. 15 proc., przychody osiągnęły poziom 274 mln zł. Największa redukcja została zanotowana w kategorii dostaw maszyn i urządzeń, tj. 37 proc. rok do roku, podczas gdy przychody z aftermarketu i dzierżawy utrzymały się na porównywalnym poziomie ok. 156 mln zł.


- Nadal obserwujemy ograniczanie inwestycji przez kontrahentów Grupy FAMUR oraz przesunięcia terminów realizacji umów już zawartych. Przykładem jest m.in. kontrakt z grudnia 2020 roku na dostawę maszyn górniczych przeznaczonych do eksploatacji na terytorium Federacji Rosyjskiej w kopalni węgla koksującego "Inaglinskij", wchodzącej w skład OOO “UK KOLMAR". Pierwotny termin realizacji ustalony na czwarty kwartał 2021 r. został przez zamawiającego przesunięty o minimum 6 miesięcy na skutek trwającej pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Ostatecznie kontrakt nie przeszedł w fazę realizacji, choć nie można wykluczyć jego realizacji w przyszłości na nowo uzgodnionych warunkach kontraktowych – dodaje Mirosław Bendzera.


Wypracowana za pierwszy kwartał 2021 EBITDA wyniosła 91 mln zł, co wraz z efektywnym zarządzaniem kapitałem obrotowym, przełożyło się na 91 mln zł gotówkowych przepływów operacyjnych. Zysk operacyjny wyniósł 44 mln zł. Spadek zysku operacyjnego, a także EBITDA za okres 3 miesięcy 2021 roku o 18 mln zł względem okresu porównywalnego 2020 roku był konsekwencją niższego zysku brutto na sprzedaży, częściowo skompensowanego niższymi kosztami sprzedaży oraz ogólnego zarządu i pozostałymi kosztami operacyjnymi.


Intensywne działania dywersyfikujące

W kolejnych kwartałach Grupa Famur będzie uważnie obserwować dalszy rozwój sytuacji wywołany utrzymującą się falą pandemii, a także zmiany otoczenia gospodarczego, odpowiednio dostosowując swoje działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom, stabilnego dostarczania usług i produktów kontrahentom oraz minimalizacji ryzyka zaburzenia działalności operacyjnej. Strukturalne zmiany na rynku węgla energetycznego, a w szczególności przyspieszanie tempa transformacji w kierunku niskoemisyjnych gospodarek zarówno w kraju, jak i na rynkach globalnych znacząco wpływają również na rewizję założeń, ryzyka i oczekiwanych korzyści związanych z ekspansją, m.in. w kierunku produkcji dla sektora górnictwa skał twardych (HRM).


Grupa FAMUR w kolejnych kwartałach będzie dążyć także do wykorzystania transformacji energetycznej Polski dla dalszego rozwoju i dywersyfikacji swojej działalności. Zważywszy na kompetencje Grupy w branży przemysłowej i energetycznej, silne fundamenty finansowe, skalę oraz elastyczny model działania, a dodatkowo wsparcie ze strony TDJ, jako stabilnego i długoterminowego inwestora, Grupa FAMUR ma unikalną pozycję do rozwoju w nowych obszarach i dostosowywania profilu swojej działalności do otoczenia gospodarczego, przekształcającego się zgodnie z Polityką Nowego Zielonego Ładu. W pierwszym kwartale 2021 r. Grupa podejmowała konkretne działania w tym zakresie, które obejmowały m.in. inicjatywy w ramach podpisanego z TDJ listu intencyjnego w zakresie wspólnej inwestycji i budowy zasobów w perspektywicznym obszarze PV. Ten etap rozpoczyna potencjalne zaangażowanie Grupy FAMUR w budowę segmentu OZE.


Źródło: Grupa FAMUR

25.05.2021


Tagi: wyniki sprzedaży, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...