QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Wyniki finansowe Banku Pekao S.A. za I kwartał

wykres


W wynikach Banku Pekao za I kw. widać pierwsze efekty nadchodzącego ożywienia gospodarczego. Rośnie sprzedaż pożyczek gotówkowych i produktów inwestycyjnych, bank nie zwalnia tempa cyfryzacji i transformacji.


W pierwszym kwartale 2021 roku Bank Pekao poprawił zysk netto o prawie jedną trzecią, dzięki niższym kosztom działania (w tym obciążeniom regulacyjnym), niższym kosztom ryzyka i pierwszym efektom finansowym nadchodzącego ożywienia gospodarczego. Dynamicznie zwiększa się sprzedaż produktów inwestycyjnych i pożyczek gotówkowych, do poziomów nienotowanych od rozpoczęcia pandemii. Na uwagę zasługuje również wyraźny wzrost marży odsetkowej banku i utrzymanie wysokiego tempa rozwoju w bankowości cyfrowej.


– Pierwszy kwartał jest dla Banku Pekao zapowiedzią roku odbudowy dynamiki portfela kredytowego, a zarazem pierwszego roku realizacji naszej nowej strategii w horyzoncie do 2024 roku. Przez cały okres pandemii dbaliśmy o efektywność kosztową, ostrożnie podchodziliśmy do ryzyka kredytowego w zakresie nowej produkcji kredytowej i tworzenia rezerw ostrożnościowych na istniejący już portfel. Wraz z luzowaniem pandemicznych obostrzeń będziemy mogli na silnej pozycji bilansowej odbudowywać działalność komercyjną, a w konsekwencji również rentowność, nie zwalniając przy tym tempa cyfryzacji. Pierwsze oznaki ożywienia gospodarczego i postęp strategiczny w zakresie cyfryzacji są już widoczne w naszych wynikach za miniony kwartał – powiedział Leszek Skiba, prezes zarządu Banku Pekao S.A.


WZROST zysku i skali biznesu, koniec pandemii na horyzoncie

 • Skonsolidowany zysk netto Banku Pekao w pierwszym kwartale 2021 r. wyniósł 246 mln zł wobec 187 mln zł rok wcześniej. To oznacza wzrost w ujęciu rok do roku o 31,4 proc. Ankietowani przez PAP analitycy spodziewali się 194 mln zł zysku netto. Wysoka dynamika zysku r/r to efekt mniejszych obciążeń regulacyjnych oraz spadku kosztów ryzyka i stopniowej odbudowy wyniku odsetkowego, wspartego konsolidacją portfela ex-Idea Banku – osiągnięta pomimo zawiązania rezerwy restrukturyzacyjnej.
 • Pierwszy kwartał był kolejnym z rzędu, w którym pomimo pandemii bank konsekwentnie zwiększał skalę swojej działalności. Suma bilansowa na koniec ubiegłego kwartału wyniosła 247 mld zł wobec 233 mld zł oraz 217 mld zł, odpowiednio kwartał i rok wcześniej.
 • Oczekiwana poprawa koniunktury, odbudowujący się popyt oraz proaktywne działania sprzedażowe banku spowodowały, że sprzedaż pożyczek gotówkowych wzrosła w okresie styczeń-marzec o ponad jedną czwartą wobec poprzedniego kwartału. Niskie stopy procentowe sprzyjały sprzedaży produktów inwestycyjnych. Wartość aktywów zarządzanych przez Pekao TFI była na koniec marca o 25 proc. wyższa niż rok wcześniej.

EFEKTYWNOŚĆ priorytetem dla zwiększenia rentowności

 • Działania komercyjne w połączeniu z realizacją synergii w zakresie portfela ex-Idea Banku pozwoliły Pekao wyraźnie zwiększyć marżę odsetkową. Wzrosła ona kwartał do kwartału o 14 punktów bazowych do 2,3 proc.
 • Działania nastawione na wzrost efektywności kosztowej przyniosły skutek w postaci spadku łącznych kosztów operacyjnych w warunkach porównywalnych w ujęciu rok do roku.
 • Wskaźnik koszty/dochody, po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, znalazł się na poziomie 46,2 proc.

KLIENCI docenili ofertę Pekao

 • Klienci Pekao coraz chętniej korzystają ze zdalnej bankowości. Liczba aktywnie korzystających z bankowości mobilnej Pekao wzrosła tylko w ciągu pierwszego kwartału o kolejne prawie 100 tys. osób do 2,1 miliona. 54 proc. pożyczek gotówkowych została w I kw. sprzedana zdalnie, a wartość transakcji przy użyciu aplikacji PeoPay była 1,5 razy wyższa niż w pierwszym kwartale 2020 roku.
 • Wartość portfela kredytowego dla firm z obszaru MID urosła w pierwszym kwartale w ujęciu rok do roku o 6 proc. A w przypadku klientów obszaru MŚP wzrost wyniósł 9 proc.
 • Piąty raz z rzędu Bank Pekao został uznany za najlepszy bank inwestycyjny w Polsce przez magazyn Global Finance. To m.in. dzięki aktywnemu udziałowi w największych na rynku transakcjach – jak giełdowy debiut InPostu czy warte 2 mld zł finansowanie dla spółki Ciech.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ w działaniu

 • W I kw. 2021 bank zakończył okres zawiązywania rezerw ostrożnościowych związanych z COVID-19. Odpowiedzialna i konsekwentna polityka kredytowa oraz widoczne oznaki poprawy otoczenia makro pozwoliły na znaczące obniżenie kosztów ryzyka w I kw. 2021 do poziomu 41 punktów bazowych.
 • Bank coraz więcej wagi przykłada do zagadnień ESG, również w zakresie działań komercyjnych, takich jak wyłączna obsługa emisji powiązanych z ratingiem MSCI-ESG 10-letnich obligacji dla PKN Orlen czy umowa finansowania z PAK PCE Fotowoltaika na budowę największej w Polsce farmy fotowoltaicznej.
 • Bank Pekao przystąpił również do Partnerstwa „Razem dla Środowiska” we współpracy z Narodową Fundacją Ochrony Środowiska i zamierza aktywnie wspierać i wdrażać projekty na rzecz realizacji środowiskowych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wspólnie z fundacją realizował już działania edukacyjne oraz wolontariackie skierowane do pracowników banku Pekao już od dłuższego czasu zwiększa zakres swojej działalności komercyjnej i operacyjnej w oparciu o czynniki zrównoważonego rozwoju, a więcej szczegółów przedstawi w strategii ESG, którą opublikuje jeszcze w drugim kwartale.

Źródło:Bank Pekao S.A.,

06.05.2021


Tagi: bankwyniki sprzedaży, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...