QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

U progu zielonej rewolucji. Perspektywy sektora OZE w Polsce na tle trendów globalnych i regionalnych

wykres


Globalny megaprojekt transformacji energetycznej nabiera coraz szybszego tempa i pochłania coraz większe nakłady inwestycyjne. W najbliższych latach, oprócz inwestycji w OZE obejmować on będzie również projekty związane z poprawą efektywności energetycznej, ale też wiele innych działań takich jak niezbędna transformacja sieci energetycznej, czy pro-ekologicznej modernizacji energetyki konwencjonalnej.


Sam rozwój technologii OZE nie będzie się ograniczał wyłącznie do elektroenergetyki, ale też w dużej mierze dotyczyć będzie obszaru ciepłownictwa i chłodnictwa, jak i transportu. Według prognoz Światowej Organizacji Energetyki Odnawialnej (IRENA) w najbliższych latach na cele transformacji energetycznej przeznaczane będzie na całym świecie (w zależności od przyjętego scenariusza) od 2,5 do nawet 4 bln USD rocznie.


Postępy w obszarze transformacji energetycznej dokonują również średnio zamożne kraje naszego regionu. Głównymi motorami wzrostu branży w minionych latach były – podobnie jak na świecie – energetyka wiatrowa i słoneczna, relatywnie dużą rolę w rozwoju sektora OZE w niektórych krajach (np. Czechy, Słowacja) odgrywają jednak również biomasa i biogaz. Stan rozwoju i perspektywy sektora OZE są bardzo zróżnicowane w zależności od kraju, a uzależnione od różnych czynników, w tym uwarunkowań naturalnych (m.in. wietrzności i nasłonecznienia terenu czy warunków hydrologicznych), zasobności w dotychczasowe - konwencjonalne źródła energii, jak również kształtu i skuteczności przyjętych modeli wsparcia systemowego. Zdecydowanymi liderami pod względem dynamiki wzrostu produkcji elektrycznej z OZE były w ostatniej dekadzie opierające swój rozwój na energetyce wiatrowej Litwa i Polska.


Minione dwa lata były dla polskiego sektora energetyki odnawialnej przełomowe - zwłaszcza w obszarze energii elektrycznej, gdzie produkcja w jego „zielonej” części wzrosła łącznie aż o blisko 1/3, przez co udział OZE zwiększył się z 13% do 18%. Szereg czynników sprawia, iż proces transformacji energetycznej, w tym dalsza przebudowa gospodarki i sektora energii w kierunku odnawialnych źródeł energii jest w Polsce nieunikniony. Zaliczamy do nich w pierwszej kolejności politykę klimatyczną UE, związane z nią ambitne cele dotyczące udziału OZE w finalnej konsumpcji energii, a także mechanizm uprawnień do emisji CO2, których notowania biją w ostatnich tygodniach kolejne rekordy. Przy równoległej poprawie efektywności kosztowej OZE, istotnie zmienia to ekonomikę produkcji energii elektrycznej w naszym kraju (wciąż mocno opartej na węglu), stanowiąc realne zagrożenie dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Oparcie modelu działalności w większym stopniu na zielonych źródłach staje się nie tylko coraz bardziej naglącą kwestią szeroko rozumianej polityki gospodarczej, ale też strategicznym celem wszystkich czołowych koncernów energetycznych w kraju, których działalność w segmencie energetyki konwencjonalnej znajduje się pod rosnącą presją kosztową. Za przyspieszeniem transformacji energetycznej przemawia również dostępność na ten cel rekordowo dużych środków unijnych.


Transformacja w kierunku OZE generować będzie również liczne wyzwania. Jedną z ważniejszych kwestii do zaadresowania w perspektywie najbliższej dekady jest zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw energii, w tym stabilności Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Wymagać ono będzie znacznych inwestycji w infrastrukturę przesyłową i dystrybucyjną, a także zapewnienia dostępności konwencjonalnych źródeł energii w okresach zmniejszonej aktywności instalacji energetyki odnawialnej. Rozwiązaniami, które mogą zrewolucjonizować sektor energii, zwiększając potencjał rozwojowy branży OZE, są będące wciąż we wczesnej fazie rozwojowej technologie magazynowania energii.


Z transformacją energetyczną wiążą się także olbrzymie koszty – łączne nakłady na ten cel szacowane są w perspektywie najbliższych 20 lat na co najmniej 1,6 bln złotych. Przebudowa modelu energetycznego kraju wymagać będzie również zapewnienia sprawiedliwej społecznie transformacji tzw. rejonów węglowych. W świetle zachodzących trendów globalnych koszty zarówno ekonomiczne, jak i społeczne „zielonej rewolucji” będą jednak prawdopodobnie i tak mniejsze niż te, które jako społeczeństwo ponieślibyśmy w przypadku pozostania przy dotychczasowym, mniej przyjaznym środowisku modelu gospodarczym.


Źródło: Bank Pekao SA

28.04.2021


Tagi: transformacja energetyczna, OZE


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...