QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

RPP podtrzymuje gotowość do interwencji na rynku FX

wykres


Zgodnie z oczekiwaniami Rada Polityki Pieniężnej (RPP) pozostawiła stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego (NBP) bez zmian (główna nadal na poziomie 0,10%). W komunikacie po posiedzeniu zapowiedziano kontynuację skupu aktywów przez NBP oraz dalsze oferowanie kredytu wekslowego na refinansowanie kredytów udzielanych przedsiębiorcom przez banki.


wykres


Zmiana komunikacji RPP w ostatnich miesiącach ściślej związała politykę pieniężną z polityką kursową. W kontekście ostatniego osłabienia PLN oraz wzrostu inflacji, języczkiem uwagi były fragmenty komunikatu odnoszące się do kursu walutowego. Zmiany w tym zakresie okazały się mało istotne. Rada zdaje się mieć większą wiarę w ożywienie koniunktury i nie obawia się już, że zbyt mocny kurs może „ograniczać tempo ożywienia gospodarczego”. Ocenia jednak, że jego tempo będzie uzależnione od dalszego kształtowania się kursu PLN. Odnotowano ponadto, że wpływ sytuacji epidemicznej na gospodarkę jest obecnie mniejszy niż wcześniej. Pewnym zaskoczeniem może być podtrzymanie gotowości do interwencji na rynku FX w celu „wzmocnienia oddziaływania polityki pieniężnej na gospodarkę”. Przy obecnych poziomach kursu PLN nie wydaje się to potrzebne.


wykres


W ocenie Rady wzrost inflacji w marcu był w głównej mierze generowany przez czynniki pozostające poza wpływem polityki pieniężnej (wyższe cen ropy naftowej na świecie, droższy prąd, podwyżki opłat za śmieci). RPP oczekuje dalszego wzrostu inflacji, jednak nie wydaje się zaniepokojona presją na szybszy wzrost cen. Zdaniem decydentów postęp szczepień i wygasanie pandemii ograniczą proinflacyjny wpływ czynników podażowych, podnoszących koszty działania przedsiębiorstw. RPP spodziewa się także mniejszej niż przed pandemią presji płacowej.


wykres


Kwietniowa decyzja RPP i komunikat po posiedzeniu Rady nie przyniosły przełomu. Decydenci ze spokojem przyjęli marcowy wzrost inflacji oraz osłabienie PLN. Dokładniejsze uzasadnienie dzisiejszej decyzji oraz motywacje stojące za działaniami banku centralnego poznamy podczas piątkowej konferencji online prezesa Adama Glapińskiego. Rynek wycenia obecnie, że do umiarkowanych podwyżek stóp może dojść już w 2022 r. Spodziewamy się, że prezes będzie tradycyjnie tonował nastroje i studził oczekiwania na zacieśnienie polityki pieniężnej. Rada nadal bardziej koncentruje się na wsparciu wzrostu gospodarczego, tłumionego przez pandemię, niż ograniczaniu inflacji.


Źródło: Bank Pekao S.A.

07.04.2021


Tagi: gospodarka, stopy procentowe, kurs złotego


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...