QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Polscy przedsiębiorcy z nadzieją patrzą w przyszłość

wykres


Lutowe znoszenie obostrzeń zaowocowało poprawą nastrojów przedsiębiorców w większości obszarów krajowej gospodarki. Odnotowano wyraźny wzrost optymizmu w ocenie sytuacji przyszłej (na podstawie prognostycznych składowych wskaźników).Nastroje przedsiębiorców pozostają najbardziej pozytywne w przemyśle.


Z opublikowanych wczoraj przez GUS wyników badania koniunktury w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, handlu i usługach wynika, że w ujęciu m/m nastąpiła poprawa wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w 7 z 8 badanych przez GUS obszarach polskiej gospodarki. Z kolei według tego samego wskaźnika po dostosowaniu sezonowym poprawa nastąpiła w 6 z 8 obszarach gospodarki. Co ciekawe, w każdym z badanych obszarów odnotowano poprawę składowej prognostycznej wspomnianego wskaźnika w ujęciu miesięcznym.


wykres


W porównaniu do stycznia, w lutym największa zmiana w nastrojach przedsiębiorców nastąpiła w obszarze „Zakwaterowanie i gastronomia”. O ile w kontekście sytuacji w gastronomii nie zmieniło się nic, o tyle sektor hotelarski poczuł w lutym wyraźną ulgę. Wszystko to za sprawą zniesienia części obostrzeń od 12 lutego (co rząd ogłosił tydzień wcześniej), które objęło zbawienną dla przedsiębiorstw związanych z zakwaterowaniem możliwość ponownego przyjmowania gości przy zachowaniu reżimu sanitarnego i ograniczeniu ich liczby do 50% miejsc oferowanych przez obiekt. Choć perspektywa wznowienia działalności przez ośrodki noclegowe nie przełożyła się jeszcze na ocenę bieżącej sytuacji przez ten sektor (wzrost składowej diagnostycznej wskaźnika koniunktury o 4 pkt. m/m), to przedsiębiorcy z sektora HoReCa z nadzieją patrzą w przyszłość, o czym świadczy wzrost składowej prognostycznej wskaźnika koniunktury o 19,1 pkt. m/m.


Podobne nastroje panują wśród przedsiębiorców związanych z handlem detalicznym. Otwarcie galerii wraz z początkiem miesiąca przyczyniło się do wzrostu optymizmu firm z tego sektora, jednak dotyczy on głównie sytuacji przyszłej. Składowa prognostyczna wskaźnika koniunktury dla handlu detalicznego wzrosła w lutym do -14 pkt. z -23 pkt. w styczniu. Z kolei wskaźnik ocena sytuacji bieżącej (a dokładniej składowa diagnostyczna wskaźnika koniunktury) odnotowała niewielki spadek z -4,8 pkt. do -5,9 pkt. Zmiany w obu tych składowych zaowocowały wzrostem wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym o 3,9 pkt. Wskaźnik jednak nadal pozostaje wyraźnie poniżej 0 (-10 pkt), co oznacza, że odsetek przedsiębiorców spodziewających się pogorszenia sytuacji gospodarczej w najbliższych trzech miesiącach przeważa nad odsetkiem przedsiębiorców oczekujących jej poprawy.


Względnie stabilną sytuacją w porównaniu do stycznia charakteryzuje się aż 5 badanych przez GUS obszarów, wśród których znajduje się m. in. będące źródłem pozytywnych zaskoczeń w ubiegłym roku przetwórstwo przemysłowe czy budownictwo. Na ich tle lutowym odczytem wskaźnika klimatu koniunktury, poza zakwaterowaniem i gastronomią oraz handlem detalicznym, odznacza się kategoria „Transport i gospodarka magazynowa”. W przypadku tego sektora odnotowano silny wzrost składowej prognostycznej – o 10,4 pkt. m/m.


wykres


Poza samymi wskaźnikami klimatu koniunktury, warto dodatkowo pochylić się nad wynikami ankiety dotyczącej wpływu pandemii na działalność przedsiębiorstw. Są one silnie zróżnicowane, ale nie zaskakujące – wpływ pandemii na działalność przedsiębiorstw najsilniej odczuwają firmy z sektora „Zakwaterowanie i gastronomia”, a najsłabiej te z kategorii „Przetwórstwo przemysłowe”. Interesujące są jednak lutowe odpowiedzi respondentów na pytanie o negatywny wpływ pandemii w porównaniu z wartościami historycznymi. Okazuje się, że luty i styczeń były miesiącami, kiedy najmniejszy od początku pandemii odsetek przedsiębiorstw w przetwórstwie przemysłowym uznał wpływ pandemii za poważny lub zagrażający stabilności firmy (28,4% respondentów). Z drugiej strony, przedsiębiorstwa z kategorii „Zakwaterowanie i gastronomia” udzieliły na to pytanie bardziej pesymistycznych odpowiedzi jedynie w listopadzie ubiegłego roku (odsetek respondentów w listopadzie wyniósł 93,5%, a obecnie wynosi 92,5%).


Powyższe obserwacje płynące z badania koniunktury GUS sugerują, że poluzowanie obostrzeń wlało sporo optymizmu w nastroje polskich przedsiębiorców. Niewykluczone też, że zostały one wzmocnione przez względnie sprawny (mimo utrudnień ze strony producentów szczepionek) przebieg szczepień w kraju, jako że Polska znajduje się europejskiej czołówce pod względem liczby wykonanych szczepień na 100 mieszkańców. To właśnie postępy w procesie masowych szczepień i związane z nimi stopniowe luzowanie obostrzeń stanowią warunek odbudowania kondycji polskich firm (a w szczególności tych świadczących tzw. usługi osobiste). Oczekujemy, że będzie to możliwe już w 2H21, kiedy to najbardziej zagrożone wirusem jednostki zostaną zaszczepione, a tak surowe lockdowny, z jakimi mamy do czynienia obecnie, nie będą konieczne.


Źródło: Bank Pekao S.A.

22.02.2021


Tagi: gospodarka, sprzedaż detaliczna


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Rozmowa z Przemysławem Krzeszowskim oraz Piotrem Wawrzynów o tym...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

Biuro Inwestycji Kapitałowych w 2020 roku podpisało umowy najmu na ponad 22 tys. m2...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...