QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT


Warning: file_put_contents(/www/qbusiness_www/www/qbusiness.pl/tmp/news/tmp_8c78263137597030e9903173dfdc0f38): failed to open stream: Disk quota exceeded in /www/qbusiness_www/www/qbusiness.pl/modules/News/action.detail.php on line 196

Rynek Hotelowy: Ciężki przebieg COVID-19 z możliwymi długofalowymi powikłaniami

wykres


Po relatywnie dobrych wynikach hoteli w 2019 (szybszy wzrost przychodów w porównaniu do kosztów, a także poprawiający się wynik netto) okres od marca 2020 po wybuchu pandemii COVID-19, okazał się dla hoteli skrajnie trudny.


W 2020 większość hoteli pozostała otwarta jedynie przez 7-8 miesięcy, na początku 2021 termin ponownego otwarcia branży jest wysoce niepewny.


Najlepszym miesiącem w trakcie trwania epidemii Covid-19 był sierpień, w którym wykorzystanie miejsc hotelowych wyniosło 76% poziomu z sierpnia 2019. Było to zdecydowaną poprawą w porównaniu z kwietniem 2020, kiedy to wykorzystanie miejsc hotelowych wyniosło zaledwie 13% z kwietnia poprzedniego roku.


Po ponownym zamknięciu hoteli w październiku oraz uszczelnieniu tego zamknięcia w grudniu 2020, szybka odbudowa popytu na usługi hotelarskie została ponownie zatrzymana.


Bardzo słabe wyniki z wiosny oraz jesieni znajdują odzwierciedlenie w wynikach finansowych firm, które w okresie 1-3q20 odnotowały stratę przy ponad 40% spadku przychodów.


wykres


Perspektywy

W naszej ocenie szybka odbudowa popytu na usługi hotelarskie latem 2020 wskazuje, że po ustaniu blokady sanitarnej polskie społeczeństwo jest gotowe na szybki powrót do hoteli.


Mimo powyższego przewidujemy zróżnicowanie w odbudowie sprzedaży pomiędzy hotelami biznesowymi oraz hotelami nastawionymi na ruch turystyczny.


Najsilniej dotknięte przez epidemię Covid-19 będą hotele biznesowe, zwłaszcza w miastach o ograniczonym potencjale turystycznym. Hotele turystyczne, w szczególności te nastawione na gościa krajowego mogące skorzystać w istotny sposób z bonu turystycznego, powinny najmniej odczuć skutki epidemii.


Powrót do poprzednich poziomów obrotów w branży uzależniony jest od ustania poczucia zagrożenia ludności oraz rezygnacji z pozostałych elementów reżimu sanitarnego, który utrudnia działalność nie tylko hoteli, ale i tych, które powiązane są z hotelami (w tym działalność eventowa - koncerty, spotkania, wernisaże, pokazy).


Niemniej nawet po zniesieniu obostrzeń oraz percepcji zagrożenia epidemicznego zmiana przyzwyczajeń ludności może mieć skutki długoterminowe. Wiele spotkań, wystaw czy też kongresów może nadal odbywać się za pośrednictwem Internetu, co trwale ograniczy popyt na noclegi w hotelach, szczególnie w największych miastach.


Więcej informacji w raporcie:

Rynek Hotelowy: Ciężki przebieg COVID-19 z możliwymi długofalowymi powikłaniami


Źród6o: PKO Bank Polski

07.02.2021


Tagi: hotele, pandemia, raport