QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Rola cudzoziemców na polskim rynku pracy w okresie pandemii

wykres


Rok 2020 ostatecznie nie zmienił trendów migracyjnych i liczba cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS na koniec roku wzrosła o 11,4% - dla porównania, rok wcześniej przyrost wyniósł 14,3%.


Dane te oczywiście nie stanowią pełnego obrazu imigracji do Polski, ale prawdopodobnie dobrze oddają trend. Faktyczna liczba imigrantów pracujących w polskiej gospodarce jest szacowana przez NBP na ok. 1,2 mln osób, a uogólnienie badania firmy Selectivv opartego o dane komórkowe z 2019 roku na całą populację cudzoziemców dałoby wynik ok. 1,5 mln. Imigranci stanowią zatem ok. 7-8% wszystkich zatrudnionych w polskiej gospodarce.


wykres


Z punktu widzenia analizy obecnej sytuacji gospodarczej i scenariuszy makroekonomicznych ważniejsze są jednak trendy i zachowanie tej części siły roboczej w okresie pandemii. Na temat wyjazdów części Ukraińców z Polski w marcu i kwietniu pojawiało się dużo informacji prasowych i skala tego zjawiska była szacowana na ok. 200 tys. osób. W danych ZUS ubytek liczby ubezpieczonych cudzoziemców między lutym a majem 2020 r. wyniósł 65 tys. osób (niespełna 10%). Późniejszy powrót rywalizuje pod względem dynamiki z odbiciem w wielu gałęziach polskiej gospodarki – w II połowie roku przybyło 120 tys. ubezpieczonych cudzoziemców (+20%). Zarówno z uwagi na status, jak i na formę umowy – wg danych ZUS 37% cudzoziemców jest zatrudniona na podstawie umowy agencyjnej lub zlecenia – imigranci stanowią obecnie krańcową podaż pracy w polskiej gospodarce. Oznacza to, że ta część siły roboczej jest redukowana jako pierwsza w okresie recesji / spowolnienia, i wraca jako pierwsza w okresie ożywienia / odbicia gospodarczego.


Otwartym jest pytanie o możliwości dalszego wzrostu imigracji do Polski, zwłaszcza z Ukrainy i Białorusi. Całkowity potencjał nie jest tutaj znany, ale warto zauważyć, że opłacalność imigracji do Polski prawdopodobnie wzrosła w 2020 r. Wynika to zarówno z relatywnej sytuacji gospodarczej krajów, jak i z odwrócenia trwającego od początku 2018 trendu aprecjacji ukraińskiej hrywny i białoruskiego rubla w stosunku do złotego. Rubel jest obecnie najsłabszy w stosunku do złotego w historii, podczas gdy hrywna jest tak słaba, jak w końcówce 2017 r. (por. wykres poniżej) Jakiekolwiek scenariusze można było snuć w oparciu o aprecjację z 2018 i 2019 r., zostały one całkowicie unieważnione. Z tego względu należy spodziewać się dalszego napływu imigrantów do Polski, choć naturalnie tempo będzie mniejsze niż w latach poprzednich. Dodatkowym źródłem podaży pracy będą prawdopodobnie również cudzoziemscy studenci kończący polskie uczelnie (łącznie ok. 85 tys. osób).


Pozytywny wpływ imigracji na polską gospodarkę jest znany od dłuższego czasu, ale nie wynika wyłącznie z aspektów ilościowych. W opublikowanej na początku 2020 r. analizie ekonomiści NBP szacowali, że imigracja w latach 2013-2018 zwiększyła wzrost PKB średnio o 0,5 pkt. proc. (por. wykres poniżej) i odpowiadała łącznie za 13% całkowitego wzrostu PKB w tym okresie. Dlaczego zatem rola imigracji nie ogranicza się tylko do aspektu ilościowego? Od kilku lat wiadomo, że zmienia się struktura zatrudnienia i charakterystyka imigrantów pracujących w Polsce. Odsetek pracujących w rolnictwie i handlu spada bowiem, a wzrost następuje w przemyśle, budownictwie i części usług.


Miejsca zatrudnienia imigrantów w Polsce charakteryzują się zatem coraz wyższą produktywnością. Dodatkowo, struktura wiekowa i wykształcenia sugeruje duże prawdopodobieństwo dalszych przepływów w kierunku miejsc pracy odpowiadających umiejętnościom oraz wzrostu wartości ich kapitału ludzkiego. Słowem – we wkładzie imigracji do wzrostu gospodarczego istnieje też aspekt jakościowy, który będzie obserwowany dłużej od ilościowego i prawdopodobnie będzie istotny w kolejnych latach. W kontekście sytuacji demograficznej (spadek ludności w wieku produkcyjnym) imigracja powinna nadal odgrywać istotną rolę w podaży pracy w Polsce.


wykres


Źródło: Bank Pekao S.A.

27.01.2021


Tagi: rynek pracy, obcokrajowcy


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...