QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Mogło być dużo gorzej, czyli rynek pracy w czasie pandemii - raport

wykres


Rok 2020 przyniósł pandemię COVID-19, która miała ogromny wpływ na większość dziedzin życia społecznego i gospodarczego. W obliczu ryzyka najgłębszej od dziesięcioleci recesji kraje stanęły w sytuacji zagrożenia masowym bezrobociem i potencjalną falą bankructw firm. Odpowiedzią ze strony polityki gospodarczej było wdrożenie bezprecedensowych, co do skali i zakresu, programów pomocy publicznej. Szczególną rolę odgrywały instrumenty nakierowane na ochronę rynku pracy i na tym aspekcie skupia się poniższy raport.


Pandemia wirusa SARS-CoV-2 wymusiła nakładanie obostrzeń epidemicznych, które okresowo silnie ograniczały aktywność ekonomiczną i popyt na pracę. Biorąc pod uwagę przejściowy, nawet jeżeli przeciągający się, wpływ epidemii na życie gospodarcze, decydenci dążyli do uniknięcia dostosowań rynku pracy przez redukcję zatrudnienia. Szok pandemiczny, mający znamiona katastrofy naturalnej, a nie cyklicznej dekoniunktury, mógł potencjalnie wygenerować długotrwałe negatywne konsekwencje dla rynku pracy. Motywowane redukcją kosztów czasowe zwolnienia pracowników w okresie osłabionego popytu, które nie wynikały z normalnego cyklu gospodarczego, mogły okazać się suboptymalne z długoterminowego punktu widzenia. Po pierwsze, wzrost bezrobocia to ubytek dochodów obywateli i zagregowanego popytu. Po drugie, likwidacja miejsca pracy, a następnie próby jego odtworzenia, często niosą za sobą trwały ubytek wiedzy i doświadczenia, negatywnie rzutując na wydajność. Po trzecie, w przypadku części zwolnionych istnieje ryzyko długotrwałego bezrobocia, co powoduje erozję kapitału ludzkiego i potencjału gospodarczego.


W celu uniknięcia ekstensywnych dostosowań wykorzystania zasobów pracy (zmiana liczby pracowników) rządzący dążyli do zmian w intensywności ich wykorzystania (wymiar etatu, czas pracy). Do popularnych instrumentów należały dopłaty do wynagrodzeń pracowników oraz dopłaty do skróconego czasu pracy, które miały ochronić zagrożone etaty. Doświadczenia 2020 r. wskazują, że wiele z zastosowanych instrumentów okazało się skutecznych w ochronie miejsc pracy, niejako „zamrażając” rynek pracy w okresach największego spadku aktywności. W efekcie udało się uniknąć masowych zwolnień i lawinowego wzrostu liczby bezrobotnych.


Część zastosowanych podczas pandemii COVID-19 instrumentów ochrony rynku pracy może na stałe wejść do zestawu narzędzi polityki gospodarczej, ograniczając negatywny wpływ dekoniunktury na wahania na rynku pracy. W efekcie możemy być świadkami mniejszej zmienności liczby pracujących oraz stopy bezrobocia na przestrzeni cyklu koniunkturalnego, przy większych zmianach sytuacji fiskalnej. Jednocześnie kluczowe jest, aby po instrumenty te sięgać w sposób uzasadniony i odpowiedzialny. Z jednej, strony należy unikać pokusy nadużycia (moral hazard), która może prowadzić do nieodpowiedzialnych zachowań przedsiębiorstw w nadziei na pomoc publiczną. Z drugiej strony, nie wszystkie miejsca pracy warto i należy chronić, gdyż może to zaburzać naturalne dostosowania rynku pracy do zmieniającej się struktury gospodarki. Potencjalne osłabienie procesów dostosowawczych i realokacyjnych w wykorzystaniu zasobów w gospodarce może ograniczać efektywność gospodarowania i wydajność. Nadzwyczajne czasy wymagają nadzwyczajnych działań, ale nie wszystkie z nich powinny stać się nową normalnością.


Więcej informacji w raporcie: Mogło być dużo gorzej, czyli rynek pracy w czasie pandemii


Źródło: Bank Pekao S.A.

20.12.2020


Tagi: rynek pracy pracy, rekrutacja, zatrudnienie, plany pracodawców


MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

giełda

Polska firma AXI IMMO Group od 11 lat dostarcza zintegrowane rozwiązania na rynku nieruchomości komercyjnych...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

Digitalizacja sektora budowlanego jest nieuchronna...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Roquette jest światowym liderem w dziedzinie wykorzystania składników...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...