QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Rośnie produkcja na eksport

wykres


Produkcja sprzedana przemysłu w sierpniu wzrosła o 1,5% r/r (PKO: 1,7% r/r, kons: 2,8% r/r) po wzroście o 1,1% r/r w lipcu. Dodatnia dynamiki produkcji sprzedanej utrzymuje się już od 3 miesięcy, w lipcu i sierpniu została osiągnięta przy neutralnym wpływie liczby dni roboczych.


Ożywienie objęło 21 z 34 branż przemysłu, było więc niejednorodne. Po odsezonowaniu produkcja wzrosła o 0,6% m/m (oraz 1,8% r/r), a jej poziom ustabilizował się ok. 3% poniżej poziomu sprzed pandemii (por. wykres 1. na następnej stronie). Po pierwszych silnych wzrostach, dalsze odbicie produkcji robi się coraz trudniejsze, ze względu na wyczerpanie się odroczonego popytu oraz słabość łańcuchów dostaw.


Największe wzrosty produkcji osiągnięto w przypadku trwałych dóbr konsumpcyjnych (+12,7% r/r), co można wiązać z eksportem (silne wzrosty produkcji komputerów i wyrobów elektronicznych, urządzeń elektrycznych oraz mebli) i z typowym w okresie recesji wzrostem zainteresowania polskimi produktami wśród zachodnioeuropejskich konsumentów. Produkcja dóbr zaopatrzeniowych wzrosła o 2,2% r/r, wskazując na powolną odbudowę łańcuchów wartości dodanej. Produkcja dóbr konsumpcyjnych nietrwałych zwiększyła się 0,9% r/r, odnotowano natomiast spadek produkcji dóbr związanych z energią (-5,7% r/r, wpływ pogody i problemów górnictwa) oraz dóbr inwestycyjnych (o 1,6% r/r). W kryzysie większym substytutem dla nowych inwestycji może stawać się naprawa i konserwacja (inwestycje odtworzeniowe to ok. 1/3 inwestycji ogółem), produkcja w tej kategorii zwiększyła się w sierpniu o 19,2% r/r.


Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w sierpniu spadły o 1,2% r/r (PKO: 1,0% r/r, kons: -0,9% r/r) po tym jak w lipcu obniżyły się o 0,6% r/r. We wskaźniku widać import deflacji ze strefy euro oraz efekty kursowe i wpływ pogłębienia rocznego spadku cen surowców.


Dane z przemysłu za sierpień sugerują, że ożywienie w przetwórstwie jest obecnie wspierane przez eksport. Na kontynuację wzrostu sprzedaży zagranicznej krajowych przedsiębiorstw wskazuje m.in. utrzymujące się wysokie natężenie ruchu ciężarówek na krajowych i niemieckich autostradach. Ożywienie popytu konsumpcyjnego za granicą jest prawdopodobnie wspierane przez wskazany wyżej efekt substytucji.


Źródło: PKO Bank Polski

18.09.2020


Tagi: gospodarka, produkcja sprzedana przemysłu, GUS, eksport


SPOTKANIA BIZNESOWE

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

PlanRadar wchodzi na polski rynek. Aplikacja pozwala na zdalne, a jednocześnie...

PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Rozmowa z Przemysławem Krzeszowskim oraz Piotrem Wawrzynów o tym...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...