QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

Nierównomierne spadki inflacji bazowej

wykres


Inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii zaczęła spadać. Spadki inflacji bazowej są napędzane przede wszystkim przez duże kategorie, silnie dotknięte przez pandemię. Ceny usług pracochłonnych czy wymagających osobistego świadczenia w dalszym ciągu przyspieszają.


Jak podał w środę Narodowy Bank Polski, inflacja po wyłączeniu cen żywności i nośników energii w sierpniu spadła z 4,3 do 4,0% r/r, a spadki dotknęły również 15% średnią obciętą. Z kolei inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych znajduje się na niezmienionym poziomie od lutego b.r. (por. wykres poniżej). Zaskakujący wielomiesięczny brak reakcji inflacji bazowej na dekoniunkturę (a wręcz reakcja odwrotna) zachęca nas do głębszej analizy cen w polskiej gospodarce.


W tym celu sięgnęliśmy po opublikowane w dniu wczorajszym szczegółowe dane HICP w podziale na 5-cyfrowe kody COICOP. Są to najbardziej szczegółowe dane na temat inflacji w Polsce, jakimi dysponuje statystyka publiczna. Różnice w stosunku do inflacji CPI liczonej wg metodyki krajowej, dotyczące systemu wag, są przy tym z punktu widzenia naszej analizy nieistotne.


Okazuje się, że za ostatnie spadki inflacji bazowej odpowiadają tylko nieliczne elementy koszyka. Pierwszy z nich to silne hamowanie cen w kategoriach najmocniej dotkniętych przez pandemiczny spadek popytu: turystyce zorganizowanej oraz usługach przewozu pasażerów drogą lotniczą. Wg danych HICP ceny turystyki zorganizowanej zagranicą spadały w sierpniu o 5,2% r/r (ostatni odczyt sprzed pandemii, luty b.r. +11% r/r). Spadki cen tej kategorii równoważą nieco wzrosty w bliźniaczej kategorii turystyki krajowej – o tym efekcie pisaliśmy w raporcie dziennym z 17 lipca. Z kolei bilety lotnicze w ostatnim miesiącu potaniały o 27,1% r/r Dodatkowo, w samym tylko sierpniu zaczęła uwidaczniać się wysoka baza związana z wielomiesięczną serią podwyżek cen wywozu śmieci, której kulminacją były wzrosty w pierwszych miesiącach b.r. Ponadto, wyhamowały ceny usług telekomunikacyjnych. Za wyjątkiem wywozu śmieci (tutaj o wpływie tej kategorii na inflację decydowała jej dynamika, a nie waga), wszystkie te kategorie należą do największych usług pod względem wagi w koszyku konsumenckim.


Znacznie ciekawszy jest zestaw usług konsumpcyjnych o relatywnie małych indywidualnych wagach, ale dużym zróżnicowaniu. Są to m.in. usługi związane z naprawami różnego rodzaju sprzętu i pojazdów, usługi medyczne, opiekuńcze i edukacyjne, usługi rekreacyjne zbiorowe, usługi kosmetyczne i fryzjerskie, a także usługi związane z utrzymaniem mieszkania (np. malarzy i elektryków). Ich wspólną cechą jest konieczność świadczenia osobiście oraz wysoka pracochłonność. Te szczegółowe kategorie, których zidentyfikowaliśmy 27, łączy zatem niewiele więcej. Tym niemniej, są to kategorie, które stanowią bezpośredni link między zacieśnieniem / rozluźnieniem rynku pracy, a inflacją. Tutaj oczekiwaliśmy największego przełożenia wzrostu płac lub jego braku na ceny konsumenckie.


Ich zachowanie przeczy prostym intuicjom. Zgodnie z danymi HICP, średnia ważona dynamika cen tego rodzaju usług jest najwyższa co najmniej od 2015 roku (od tego momentu dostępne są najbardziej szczegółowe dane) i wynosi 6,6% r/r, a przegląd „grubszych” kategorii sugeruje, że może ona być największa od kilkunastu lat. Z pewnością również nie widać reakcji na dekoniunkturę i zahamowanie wzrostu płac, które nastąpiło po marcu b.r.


Wzrosty w części kategorii można powiązać z dostosowaniem do rzeczywistości pandemicznej (usługi dentystyczne i fryzjerskie), nie sposób jednak nie zauważyć, że jest to wyjaśnienie niepełne. Uporczywość i „lepkość” inflacji cen usług była widoczna jeszcze przed pandemią, a ostatnie miesiące dla większości omawianych kategorii stanowią ledwie przedłużenie wcześniejszych trendów, nawet jeśli pandemia stwarza przed przedsiębiorstwami i usługodawcami dodatkowe wyzwania.


Kategorie, które określiliśmy łącznym mianem usług pracochłonnych i świadczonych osobiście, odpowiadają w 2020 r. za 14,4% koszyka konsumenckiego – ich wpływ na całą inflację CPI może być zatem z łatwością skontrowany przez inne, bardziej zmienne kategorie (tak w było w ostatnich miesiącach). Ceny tych usług wymagają jednak szczegółowego monitoringu, a uporczywość ich wzrostów stanowi poważny argument przeciwko oczekiwaniom statystycznej deflacji w Polsce.


Źródło: Bank Pekao S.A.

18.09.2020


Tagi: gospodarka, inflacja bazowa


SPOTKANIA BIZNESOWE

ZARZĄDZANIE ZADANIAMI - APLIKACJA

giełda

PlanRadar wchodzi na polski rynek. Aplikacja pozwala na zdalne, a jednocześnie...

PLATFORMA AUKCYJNA SAMOCHODÓW

giełda

Rozmowa z Przemysławem Krzeszowskim oraz Piotrem Wawrzynów o tym...

BIK PARK WROCŁAW I

giełda

Najnowsza inwestycja Biura Inwestycji Kapitałowych wchodzi w ostatni etap realizacji...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

giełda

Coraz intensywniejsza rozbudowa miast, potrzeba bezproblemowego...

KINNARPS - MEBLE

foto

Zadanie, które Galderma Polska powierzyła firmie Kinnarps dotyczyło zaprojektowania...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

NIERUCHOMOŚCI - FIRMA DORADCZA

giełda

Na stronie Industrial.pl ­udostępniono pierwszy w Polsce Kalkulator Specjalnych Stref...


giełda

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) jest wiodącą na świecie firmą doradczą świadczącą usługi na rynku nieruchomości...