QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Partnerzy:
Wrocław
BCC
WCL DFG
DIG
Dolnośląska
Izba
Gospodarcza
stowarzyszenie
Stowarzyszenie
Przewoźników
Drogowych
Ślęza MRN

Stopy kapitalizacji dla nieruchomości magazynowych niższe niż dla handlowych

wykres


Według firmy doradczej Savills, średnie stopy kapitalizacji na rynku najbardziej atrakcyjnych nieruchomości magazynowych i centrów handlowych w Europie kontynentalnej po raz pierwszy w historii osiągnęły zbliżoną wartość. Przyczynił się do tego dynamiczny wzrost popytu na powierzchnie logistyczne w wyniku rosnącego wolumenu obrotów w sektorze e-commerce.


Z danych międzynarodowej firmy doradczej Savills wynika, że historyczna różnica pomiędzy stopami kapitalizacji dla najlepszych centrów handlowych i nieruchomości magazynowych do roku 2018 wynosiła średnio 143 pb. Dwa lata temu zmniejszyła się ona do 108 pb, a w 2019 roku wynosiła już tylko 54 pb. Z kolei w pierwszym kwartale 2020 roku stopy kapitalizacji na rynku najbardziej atrakcyjnych obiektów magazynowych po raz pierwszy w historii były niższe o 9 pb niż w przypadku centrów handlowych i wynosiły 4,95% w porównaniu z 5,04% dla galerii handlowych.


wykres


Szybkie tempo konwergencji wynikało ze stopniowego spadku stóp kapitalizacji na rynku centrów handlowych w minionych dwóch latach – o 40 punktów bazowych.


Marcus de Minckwitz, dyrektor w dziale doradztwa inwestycyjnego w regionie EMEA, Savills, powiedział: - Konwergencja stóp kapitalizacji na rynku najlepszych nieruchomości magazynowych i galerii handlowych odzwierciedla wzrost zainteresowania inwestorów obiektami logistycznymi i odwrót od inwestowania w stacjonarne obiekty handlowe. Towarzyszy temu rozwój branży e-commerce i wzrost popytu na powierzchnie magazynowe ze strony operatorów logistycznych 3PL i sieci handlowych. Trend ten przyspieszył w ostatnich miesiącach wraz z wybuchem pandemii Covid-19 w Europie, wskutek czego wzrosła liczba konsumentów robiących zakupy w internecie nie tylko z własnego wyboru, lecz także z konieczności. W ujęciu rocznym aktywność inwestycyjna spowolniła w ostatnich tygodniach pierwszego kwartału, jak i w drugim kwartale, ale przewidujemy silne ożywienie w sektorze magazynowym, głównie za sprawą transakcji na rynku nieruchomości logistycznych. Z tego względu i z powodu nieproporcjonalnie negatywnych skutków pandemii dla sektora handlowego, różnice pomiędzy stopami kapitalizacji dla nieruchomości logistycznych i centrów handlowych mogą jeszcze bardziej wzrosnąć w 2020 roku.


John Palmer, dyrektor zespołu doradztwa inwestycyjnego w sektorze nieruchomości magazynowych i przemysłowych, Savills Polska, dodaje: - Aktualne nastroje na rynku wskazują, że stopy kapitalizacji dla nieruchomości magazynowych będą ulegały dalszej kompresji przy jednoczesnym wzroście cen obiektów magazynowych i logistycznych. Ten trend rozpoczął się jeszcze przed wybuchem pandemii Covid-19, która jedynie przyspieszyła wzrost zainteresowania nieruchomościami magazynowymi. Fundusze inwestujące już w nieruchomości magazynowe są zainteresowane zwiększeniem ekspozycji na ten sektor, natomiast pozostałe dążą do zaistnienia na tym rynku. Trend ten wynika głównie z aktywności najemców, którą kierują się inwestorzy. Rynek nieruchomości magazynowych jest postrzegany jako stabilny i względnie bezpieczny z perspektywy popytu. Jednym z trendów w 2021 roku będzie z pewnością przenoszenie produkcji do krajów europejskich i zmniejszanie uzależnienia od łańcuchów dostaw z Azji. Udział procentowy sektora e-commerce w sprzedaży ogółem w Polsce wzrósł dwukrotnie w czasie lockdownu, powodując wzrost zapotrzebowania na nową powierzchnię magazynową. Trend ten najprawdopodobniej się utrzyma. Ograniczeniem dla inwestorów w sektorze nieruchomości magazynowych w Polsce jest niewystarczająca podaż produktów inwestycyjnych, co spowodowało wzrost liczby transakcji typu forward funding. Inwestycje o charakterze spekulacyjnym również zostały wstrzymane z powodu utrudnionego dostępu do finansowania dłużnego udzielanego przez banki, co powinno przełożyć się na spadek stopy pustostanów i tym samym jeszcze bardziej zwiększyć atrakcyjność tego sektora.


Do zwiększenia alokacji w sektorze logistycznym zachęcają dobre wskaźniki – zwroty z inwestycji w sektorze magazynowym są od trzech lat wyższe niż w przypadku pozostałych rodzajów nieruchomości na większości rynków. Do tych pozytywnych wyników przyczyni się rozwój branży e-commerce, która generuje popyt na magazyny logistyczne, a także rosnący wolumen kapitału napływającego do tego sektora.


Eri Mitsostergiou, analityk w dziale badań rynków europejskich, Savills, dodaje: - Zważywszy na skalę popytu inwestycyjnego i niskie wskaźniki powierzchni niewynajętej, perspektywy dla sektora nieruchomości logistycznych są najbardziej optymistyczne – w drugiej połowie 2020 roku wolumeny transakcji inwestycyjnych mogą wzrosnąć na ponad trzech czwartych analizowanych rynków. Ten trend utrzyma się również w roku 2021 i 2022. Według prognoz ceny nieruchomości logistycznych będą rosły, a na blisko połowie rynków zaczną rosnąć od drugiej połowy 2020 roku. Pandemia może zmusić wiele firm do zrewidowania swoich łańcuchów dostaw i wdrożenia nearshoringu, co może zaowocować powstaniem nowych hubów produkcyjnych i tym samym zwiększyć ogólny wolumen transakcji inwestycyjnych w sektorze nieruchomości magazynowych.


Źródło: Savills

07.07.2020


Tagi: nieruchomości komercyjne, stopy zwrotu