QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Partnerzy Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
SPOTKANIA BIZNESOWE
Szukaj 

O NAS

OFERTA

NEWSLETTER

SPOTKANIA

KONTAKT

Pomimo koronawirusa padł rekord wartości inwestycji w Europie

wykres


W I kwartale 2020 roku łączna wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie osiągnęła 85,5 mld euro. Oznacza to wzrost o aż 52% w ujęciu rok do roku. Wzrosty były widoczne praktycznie na wszystkich rynkach, w tym w Polsce, gdzie wartość inwestycji wyniosła 1,7 mld euro i była wyższa o 109% w porównaniu rok do roku – wynika z najnowszego raportu CBRE. W Europie w pierwszym kwartale 2020 roku pobito dotychczasowy rekord z 2015 roku.


- Rekordowe wyniki pierwszego kwartału pokazują, jak duży był apetyt globalnych inwestorów na nieruchomości. Oczywiście od marca obserwujemy wyraźną zmianę nastrojów w związku z wybuchem epidemii koronawirusa i jej wpływem na ludzi, firmy i gospodarkę w całej Europie. Efekty tego zjawiska będą widoczne dopiero w kolejnych kwartałach. Rynek nieruchomości wszedł w okres niepewności związanej z koronawirusem w bardzo dobrej formie, co w perspektywie długoterminowej pozwala zachować optymizm – mówi Przemysław Felicki, szef działu inwestycji, CBRE.


Z raportu CBRE wynika, że łączna wartość inwestycji w nieruchomości komercyjne w Europie osiągnęła 85,5 mld euro w I kwartale 2020 roku. Oznacza to wzrost o aż 52% w porównaniu do analogicznego okresu rok temu. Został też pobity dotychczasowy rekord odnotowany w I kwartale 2015 roku.


Znaczące wzrosty wolumenu inwestycji odnotowano m.in. w Wielkiej Brytanii, gdzie wartość transakcji wyniosła aż 17,2 mld euro, co oznacza 33% więcej w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Ten wzrost w UK to efekt m.in. większej stabilności politycznej po grudniowych wynikach wyborów parlamentarnych. Dobre wyniki odnotowano również w Niemczech, Francji i Hiszpanii – wzrost o odpowiednio 97%, 38% i 54%. Warto przy tym odnotować, że na dane z Niemiec wpłynęły dwie duże transakcje o wartości 10 mld euro, a w Wielkiej Brytanii Blackstone dokonał zakupu platformy studenckiej IQ za 4,7 mld funtów.


Wolumeny inwestycji wzrosły również w Polsce o aż 109% w porównaniu do pierwszego kwartału 2019 roku, osiągając 1,7 mld euro. Irlandia zanotowała aż 110% wzrostu przy wolumenie wynoszącym 1,3 mld euro. Szczególnie dobre wyniki odnotował sektor biurowy i mieszkaniowy w Dublinie. We Włoszech, dzięki dobrym wynikom w przemyśle, logistyce i handlu detalicznym, wolumeny wzrosły o 5% do 1,8 mld euro. Natomiast wśród krajów skandynawskich wyróżnia się Szwecja, która odnotowała wynik większy o 97% w porównaniu rok do roku. Wyższa wartość inwestycji widoczna jest również w Czechach, Portugalii, Belgii i Luksemburgu.


Dobre wyniki w pierwszym kwartale 2020 roku w Europie były częściowo spowodowane opóźnieniami w transakcjach zawartych w poprzednim roku. Wiele inwestycji zostało zainicjowanych jeszcze w drugiej połowie 2019 roku, ale zakończyły się dopiero w pierwszych miesiącach tego roku. Jednak nawet po skorygowaniu wyniku o duże transakcje, wynik w I kwartale 2020 roku był nadal o 15% wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.


- Te dane nie odzwierciedlają oczywiście obecnego nastroju na rynku. Dopiero w drugim kwartale i w dalszej części roku zobaczymy realny wypływ epidemii koronawirusa na europejski rynek inwestycyjny, ale dobre wyniki za pierwszy kwartał wskazują na to, jak duży kapitał inwestorzy chcieli lokować w nieruchomości w Europie. To daje nam przekonanie, że wolumeny inwestycji odzyskają siłę, gdy zniknie niepewność związana z Covid-19 – podsumowuje Przemysław Felicki, szef działu inwestycji, CBRE.


Źródło: CBRE

17.04.2020


Tagi: nieruchomości komercyjne, transakcje, inwestycje