QBusiness.plReNews.plKontakt Spotkania biznesowe Polityka cookies Polityka prywatności Newsletter Reklama O nas
QBusiness.pl
konferencja
Szukaj 

Bank Pocztowy zanotowal najwyższy od 4 lat zysk netto

wykres


W 2019 r. Bank Pocztowy wypracował najwyższy od czterech lat zysk netto wynoszący 18,9 mln zł, wyższy o 168,9% niż rok wcześniej. Tak istotną poprawę Bank osiągnął mimo nałożonej na cały sektor bankowy wyrokiem TSUE konieczności zawiązania rezerw na zwrot prowizji pobranych od klientów z tytułu wcześniejszej spłaty kredytów. Jednocześnie Bank dokonał radykalnej poprawy jakości portfela kredytowego, co obrazuje obniżenie kosztów ryzyka o 26% r/r. Warto też zaznaczyć, że po raz pierwszy w 30-letniej historii Banku, suma bilansowa przekroczyła poziom 8 mld złotych.


Wygenerowane wyniki to efekt decyzji zarządczych, które zoptymalizowały wiele procesów wewnętrznych Banku, doprowadziły do intensyfikacji sprzedaży, rozwoju technologicznego oraz poprawy jakości portfela kredytowego. Jeszcze kilka tygodni temu Zarząd Banku planował w 2020 r. poprawę wyniku, szczególnie w zakresie rentowności i jakości portfela kredytowego. Obecnie ze względu na panującą w Polsce pandemię, aktualizowane są prognozy rozwoju w okresie krótkoterminowym. Bazując jednak m.in. na analizie uruchamianych właśnie instrumentów wsparcia Bank w ciągu kilku najbliższych miesięcy wprowadzi nowe linie kredytowe wpierając działalność między innymi rolników – nie tylko w czasie pandemii, lecz także po jej ustaniu.


Najlepiej od czterech lat

W 2019 r. Bank Pocztowy wypracował 18,9 mln zł zysku netto, osiągając poziom najwyższy od czterech lat, o 11,9 mln zł, tj. o 168,9% wyższy w porównaniu do 2018 r. (w ujęciu jednostkowym) oraz wyższy niż zapisany w strategicznym planie finansowym na 2019 r. Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE przez wszystkie banki w Polsce, zysk netto Banku byłby wyższy dodatkowo o ponad 12,2 mln zł. Wynik finansowy brutto kształtował się na poziomie 32,3 mln zł i w porównaniu do 2018 r. w ujęciu jednostkowym wzrósł o 17,9 mln zł, tj. o 124,5%. Istotny wzrost zysku netto Banku Pocztowego wpłynął na wyższy poziom wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto), który na koniec 2019 r. osiągnął poziom 3,2%, czyli był o 2,1 p.p. wyższy niż na koniec 2018 r.


– Rok 2019 to dla Banku Pocztowego jeden z najlepszych okresów w ciągu ostatnich paru lat, chociaż nie ukrywam, że jest jeszcze wyraźne pole do wzrostu i konieczność poprawy podstawowych wskaźników. W ubiegłym roku zdecydowanie poprawiliśmy jakość portfela kredytowego, rentowność, zwiększyliśmy akcję kredytową, pogłębiliśmy współpracę z Pocztą Polską, a Bank przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną, udostępniając swoim klientom sporo nowych usług. Rozwijamy się zgodnie z przyjętą strategią, choć muszę przyznać, że wygenerowane wyniki wyraźnie w całym roku przekroczyły nasze wcześniejsze plany. Obserwowana poprawa kondycji finansowej świadczy o skuteczności naszych decyzji i stanowi dobrą podstawę do potencjalnego dynamicznego rozwoju w kolejnych latach. Pracujemy nad aktualizacją krótkoterminowej strategii przy uwzględnieniu wpływu obecnie funkcjonującego stanu epidemii jak i zawirowań makroekonomicznych z niej wynikających – komentuje Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.


Odnotowany przez Bank Pocztowy wynik na działalności bankowej wzrósł w porównaniu do ubiegłego roku do 333,2 mln zł, głównie dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek, który w 2019 r. stanowił główne źródło dochodów Banku, wyniósł 263,3 mln zł i był wyższy o 1,9% r/r. Wzrostowi dochodów z działalności operacyjnej (o 4,2% r/r) towarzyszyło skuteczne obniżanie kosztów działania (o 2,4% r/r), w efekcie czego poprawie, względem roku poprzedniego, uległa relacja kosztów do dochodów (C/I), wynosząc na koniec 2019 r. 69,5%. Suma bilansowa Banku w 2019 r. wzrosła o 443,4 mln zł (5,9% r/r) w porównaniu do 2018 r. i po raz pierwszy w 30-letniej historii Banku, wg. stanu na 31.12.2019 r., przekroczyła poziom 8,0 mld zł. Współczynnik wypłacalności wynosił 16,6%, a Tier 1 ukształtował się na poziomie 14,0%.


Saldo kredytów i pożyczek udzielonych klientom przez Bank Pocztowy wzrosło na koniec roku do poziomu 5,1 mld zł, czyli o 345,7 mln zł w porównaniu ze stanem na 31.12.2018 r. Oznacza to, że wartość głównego elementu aktywów Banku, tj. wartość sald kapitałowych dla kredytów i pożyczek udzielonych klientom, w całości aktywów Banku wzrosła do 63,9% wobec 63,1% na koniec 2018 r. Wzrost sprzedaży można było zaobserwować we wszystkich segmentach. Należności kredytowe Banku od klientów detalicznych wyniosły łącznie 4 631,5 mln zł i były o 3% wyższe niż na koniec 2018 r., przy czym w zakresie kredytów hipotecznych wzrost ten osiągnął poziom 7,2%. Z kolei należności kredytowe od klientów instytucjonalnych wyniosły łącznie 902 mln zł, czyli były o 24,6% wyższe niż na koniec 2018 r.


Radykalna poprawa jakości portfela kredytowego

W 2019 r. Bank dokonał radykalnej poprawy w obszarze jakości portfela kredytowego. Dla portfela gotówkowego skutecznie zmniejszono średnią miesięczną kwotę wejść do portfela złych kredytów o ponad 28%, co, w połączeniu ze sprzedażą części portfela niepracującego, spowodowało obniżenie wskaźnika NPL do poziomu 9,8% na koniec 2019 r. z najwyższego poziomu 14,1% odnotowanego w listopadzie 2018 r (13,6% w grudniu 2018 r.). Wysoki wyjściowy poziom NPL w dużej mierze wynikał z niskiej jakości portfela kredytów z lat 2013-2015. W efekcie skutecznego zarządzania ryzykiem tego obszaru, koszt ryzyka dla całego portfela kredytowego odnotował niespotykany na rynku spadek o blisko 26% r/r, kształtując się na koniec 2019 r. na poziomie 1,12%. W pierwszych miesiącach 2020 r. udział portfela niepracującego Banku Pocztowego odnotowywał konsekwentnie trend spadkowy.


Źródło: Bank Pocztowy

31.03.2020


Tagi: bank, wyniki finansowe


BIURA DO WYNAJĘCIA WE WROCŁAWIU

giełda

Firma Polmer Sp. z o.o. oferuje pomieszczenia biurowe wraz z salą konferencyjną...

KINNARPS - MEBLE

giełda

Mondi Polska to dynamiczna firma rekrutacyjna, która stawia na budowanie...

BIURA DO WYNAJĘCIA W CENTRUM WROCŁAWIA

giełda

West Forum przy ul. Strzegomskiej to kompleks dwóch budynków o łącznej powierzchni biurowej...

NIERUCHOMOŚCI KOMERCYJNE - AGENCJA DORADCZA

giełda

Corees Polska o agencja specjalizująca się w obsłudze rynku nieruchomości komercyjnych. W spektrum...

WROCŁAWSKIE PARKI BIZNESU

foto

Wrocławski Park Biznesu przy ul. Bierutowskiej uzyskał unikalny kompleks technologiczny...

MAGAZYNY, BIURA, GRUNTY - FIRMA DORADCZA

foto

Zakończyło się głosowanie internautów czternastej edycji Plebiscytu Polska Architektura XXL. Publiczność wybrała...

WROCŁAWSKIE CENTRUM LOGISTYCZNE

Wrocławskie Centrum Logistyczne oferuje do wynajęcia powierzchnie magazynowe...


Wrocławskie Centrum Logistyczne wynajmie powierzchnię w biurowcu...

BIK PARK WROCŁAW I

foto

BIK rozpoczęło II etap budowy parku logistycznego BIK Park Wrocław. Inwestycja...

WROCŁAW - BIURA ELASTYCZNE

foto

Biura all inclusive CitySpace, które możesz wynająć od ręki...